nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
वार्ड बॉय(Ward Boy) पदाची पात्र व अपात्र यादी || वार्ड बॉय(Ward Boy) पदाची गुणवत्तेनुसार अंतीम निवड यादी || परिचारीका (ANM) पदाची गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड यादी || परिचारीका (ANM) पदाची पात्र व अपात्र यादी || प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ(Lab Technician) पदाची अपात्र अर्जदाराची यादी || प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ(Lab Technician) पदाची पात्र अर्जदाराची यादी || प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ(Lab Technician) पदाची निवड यादी || जाहीर सुचना- ANM, Lab Technition व Ward Boy यांच्यासाठी महत्वाची सुचना || स्टाफ नर्स(GNM) पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी || स्टाफ नर्स(GNM) पदाच्या मुलाखती अंती निवड यादी || वैद्यकिय अधिकारी(Medical Officer) पदाच्या मुलाखती अंती निवड यादी || वैद्यकिय अधिकारी(Medical Officer) पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी || जाहीर आवाहन – नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हददीत कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या दिवसेंन दिवस वाढत असल्याने महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागा अंतर्गत खालील सर्व 15 दवाखाण्यात कोवीड-19 स्वॅब तपासणी केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. तरी सर्व जनतेस अवाहन करण्यात येते की, कोवीड-19 नियमाचे व महानगरपालिका आरोग्य विभागा मार्फत दिलेल्या सुचनांचे पालन करुन आपली कोवीड-19 ची स्वॅब तपासणी करुन घ्यावी असे अवाहन सर्व जनतेस नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड तर्फे करण्यात येत आहे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत ||