nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
महानगरपालिका हदिदमध्ये मुख्य बाजार पेठेत लेडिज टॉयलेट (महिलांसाठी शौचालय) बिओटी तत्वा़वर बांधण्यासाठी अनुभवी सेवाभावी संस्थांनी मनपा मालकीच्या मुख्य बाजारपेठेत मनपा मालकीच्या खुल्या जागा असल्याची माहिती व जागेसह फोटो इत्यादी अर्जाव्दारे सुचविणे बाबत. || नांवाशमनपा जाहीर सुचना ||  

आपली घंटागाडी शोधा

1. Information

वेब पेज वरील user id व password खालील प्रमाणे
User name : nandedmc
Password : 123456

 

2. आपली घंटागाडी शोधा Link

http://35.154.134.64/jsp/login.jsp

 

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.