nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी नं 3 ही pmay section मध्ये प्रसिद्ध केली आहे ||  

आपली घंटागाडी शोधा

1. Information

वेब पेज वरील user id व password खालील प्रमाणे
User name : nandedmc
Password : 123456

 

2. आपली घंटागाडी शोधा Link

http://35.154.134.64/jsp/login.jsp

 

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.