nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी नं 3 ही pmay section मध्ये प्रसिद्ध केली आहे ||  

माहिती अधिकार

1.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005
2.
माहिती अधिकार आदेश
3.
माहिती अधिकार आदेश - 17/12/2015
4.
माहिती अधिकार आदेश - 07/07/2017
5.
माहिती अधिकार आदेश - 14/12/2017
6.
माहिती अधिकार आदेश - 23/08/2018
7.
माहिती अधिकार आदेश - 17/07/2019