nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
विशेष कार्यासन अधिकारी या पदासाठी नमुद अर्हताधारक पात्र उमेदवाराकडुन खालील वेळापत्रकानुसार अर्ज मागविण्यात येत आहेत || कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) व कंत्राटी अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदांच्या जाहिराती बाबत. ||  


SerNo Zone Ward Block PIN NAME Address BalanceAmount
1 1 1 BLOCK 23 4020114584 द.म.रेल्वे विभागीय रेल्वे प्रबंधक कार्यालय, नांदेड 166, सांगवी (बु) नांदेड 55303061.75
2 3 1 BLOCK 25 4020100093 रेल्वे विभाग, नांदेड 1071, - नांदेड 39809749.80
3 3 1 BLOCK 07 40201070047 - शेतकी शाळा, नांदेड 1/7- पावडेवाडी नाका, नांदेड 17155156.80
4 3 1 Block 03 4010101784 मख्याध्यापक नृसिंह विद्या मदींर 496, महावीर नगर नांदेड 15096314.12
5 1 12 Block 5(KH) 4061200336 मनिषा लक्ष्‍मणराव भरडे 163 गटनं116 व120 प्लॉट नं 0 अनिकेत नगर 7261063.30
6 4 2 BLOCK 12 4040204187 श्री शामराव माधवराव बोधणकर / प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय, नांदेड. 480, दिलीपसिंह कॉ. नांदेड 7137958.00
7 5 6 BLOCK 02 4030600806 प्रतिभा निकेतन विद्यालय होळी 21, होळी नांदेड 5572001.30
8 6 11 Block 01* 4051110520 श्री विशेष पोलिस महानिरीक्षक, नांदेड वसरणी लातूर रोड 5395236.80
9 2 1 BLOCK 17 4020108454 प्रतीभा निकेतन शिक्षण संस्था 445, कैलाश नगर नांदेड 5238195.04
10 5 9 BLOCK 07 4030908211 म.नदीम अहेमद खान पि.मसूद अहेमद खान अबरार अहेमद खान पि.मसूद अहेमद खान 970/2, मिल्‍लत नगर नांदेड 4445315.10
11 2 1 BLOCK 12 4020116919 श्री कार्यकारी अभियंता उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प विभाग क्रं. 8 405, सहयोग नगर नांदेड 4080144.40
12 6 11 BLOCK 06 4051103158 सिडको / शिवाजी विदयालय सिडको 1020, शंकर नगर एन डी 120 नांदेड 4011791.40
13 5 9 BLOCK 07 40309070873 श्री मंडल रेल प्रबंधक नांदेड मालटेकडी रेल्वे स्टेशन 9/7 मालटेकडी रेल्वे स्टेशन 3932677.90
14 3 1 BLOCK 06 4010105973 माहत्मा फुले हाय. विजय नगर 688, नां. हा. सो नांदेड 3847798.06
15 6 11 BLOCK 01 4051107414 वसंतराव नाईक महाविद्यालय वसरणी 718, वसरणी नांदेड 3804499.50
16 2 1 BLOCK 18 4020108601 क्र.उ.बा.ज./अध्यक्ष छत्रपती शिवाजी महाराज मंगल कार्यालय, नांदेड 278, नवा मोंढा नांदेड 3704900.58
17 2 1 BLOCK 18 4020108250 राजस्थानी वस्तीग्रह व मुकबधिर/मंतीमंद विद्यालय 464, मगनपुरा नांदेड 3452049.98
18 2 1 BLOCK 13 4020101887 ए. एज्युकेशन सोसायटी श्री आर.आर. मालपाणी 1038, टिळक नगर नांदेड 3228619.18
19 4 3 BLOCK 01 4040300262 व्यवस्थापक भारत दुरसंचार निगम नांदेड - 3-1-74 74, - नांदेड 2962751.10
20 2 1 BLOCK 21 4020117235 आनंद ईश्वर एज्युकेशन चारीटेबल ट्रस्ट 73/1, नंदीग्राम सोसायटी नांदेड 2819552.32
21 3 1 BLOCK 25 4020100098 पोलिस स्टेशन शिवाजीनगर नांदेड - 1-25-124 124, औद्योगिक वसाहत नांदेड 2735625.92
22 6 10 BLOCK 02 40510020092 श्री बाबा दिपसिंघ गुुरुद्ववारा,कौठा नांदेड /भो/ 1.संतबाबा नरेंद्रसिंघ ,चेअरमेन 2.संतबाबा बलविंद्रसिंघ, उप चेअरमन 10/2 मेन राेड कौठा, नांदेड 2726169.20
23 6 10 BLOCK 02 40410020141 श्रीमती इंदरचंद पि. रामनिवास दायमा / टॉवर व्हिजन (आय) प्रा. लि. पूणे 10/2 मौजे जुना कौठा गट नं. 21 पैकी प्लॉट नं. 37 वर टॉवर व्हिजन इंडीया प्रा. लि. या कंपनीचे टावर 2552062.40
24 4 3 BLOCK 03 4040300010 खालसा कॉलेज गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड - 3-3-1007 1007, - नांदेड 2384415.00
25 4 3 BLOCK 03 4040300091 खालसा हायस्कुल नांदेड - 3-3-1004 1004, - नांदेड 2335313.40
26 2 1 BLOCK 16 4020100899 टेलकॉम जिल्‍हा मॅनेजर,जिल्‍हा नांदेंड 531/1, हनुमान गड जानकीनगर नांदेड 2290805.46
27 6 11 Block 02* 4051106843 खा. विठ्ठलराव माधवराव जाधव ( जवाहरलाल नेहरु इ. ऑ कॉ सा कॉ टेकना ) 146, वसरणी नांदेड 2257549.28
28 2 1 BLOCK 20 4020119839 जी.नागय्या पी.जी.बसवय्या / / भारती एेअरटेल लि. 1/20 गट नं. 24 पैकी हिंगोली रोड 2224182.00
29 2 1 BLOCK 20 4020119834 गोपालसा व्‍यंकोबासादमाम/ /जि.टी.एल. इन्फ्रास्‍ट्रक्चर 1135/M गट नं. 25 पैकी पुरुषार्थ नगर 2196062.40
30 6 11 BLOCK 08 4051100416 हडको /शारदाभवन शिक्षण संस्था 635, हडको नांदेड 2155736.23
31 2 1 BLOCK 24 4020115431 म.न.पा / नांदेड जिल्हा क्रिडा संकूलण समिती नांदेड (वस्तीगृह) 880, स्टेडियम नांदेड 2138769.20
32 2 1 BLOCK 17 4020120680 शारदाभवन शिक्षण संस्था यशवंत कॉलेज विस्तारीत क्लॉस रुम . यशवंत कॉलेज, पि कार्ड 6334 2100409.02
33 2 1 BLOCK 24 4020114948 श्री मनपा / नांदेड जिल्हा क्रिडा अधिकारी बॅटमिंटण हॉल 961, स्टेडियम गॅलरी नांदेड 1998298.60
34 6 11 Block 02** 4051100067 वसंतराव नाईक कनिष्ठ महा (महात्मा गांधी विद्यालय हायस्कुल सिडको) 289, - नांदेड 1996401.30
35 2 1 BLOCK 17 40201170079 - श्री शारदा भवन एज्युकेशन सोसायटी/ प्राचार्य, यशवंत महाविद्यालय क्रिडा संकुल, नांदेड यशवंत कॉलेज रोड, नांदेड 1967621.55
36 4 3 BLOCK 01 4040300676 नविचंद कल्याणजी 797, वजिराबाद नांदेड 1935335.81
37 6 11 Block 01** 40511010229 श्री ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ,सचंलित, ग्रामीण तंत्रनिकेतन,विष्णुपूरी ता.जि.नांदेड तर्फे प्राचार्य डॉ. विजय पिता शिवराम पवार 11/1 मौजे असदवन शेत गट नं. 51 पैकी 40 आर जागा 1930734.55
38 2 1 BLOCK 16 4020100876 महात्मा गांधी मिशन इंजिनिअरींग कॉलेज 328, विश्वनाथ नगर नांदेड 1929946.70
39 2 1 BLOCK 17 40201170045 श्री गोपालसिंह बसंतसिंह ठाकुर/ एअरटेल मोबाईल टॉवर 1/17 पाटनुरकरनगर 1682950.40
40 2 1 BLOCK 21 40201210469 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन/ विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, नांदेड 1/21- हिंगोली रोड, नांदेड 1678894.30
41 6 10 BLOCK 02 4051000350 सरस्वती शिक्षण प्रसार मंडळ ( बी पी एस कॉलेज ) 1066, कौठा नांदेड 1664956.00
42 1 13 Block 2(BU) 40113020001 श्री भाडेकरु एअरटेल टॉवर कं.लिमीटेड 13/2 ग.नं.250 प्लॉट नं.15 स्वस्तिक नगर तरोडा बु. 1650625.00
43 2 1 BLOCK 18 4020108310 अध्यक्ष मराठवाडा शिक्षण संस्था 1022, वसंतनगर नांदेड 1597135.88
44 2 1 BLOCK 17 4020100447 सचिव शारदा भवन शिक्षण संस्था व प्राचार्य विधी महाविद्यालय नांदेड 1459, विसावा नगर नांदेड 1589790.16
45 5 9 BLOCK 01 40509010013 श्री अब्दुल मजीद पि अब्दुल रहेमान / इंडस मोबाईल टॉवर लि., 156/1 MOBILE TOWERS मोमीनपूरा 1526040.00
46 2 1 BLOCK 20 40201200023 श्री नागेश्वर बसवय्या / भाडेकरु व्होम नेटवर्क लि. 1/20 हिगोली रोड 1522523.25
47 4 4 BLOCK 02 4040400824 मागीलाल बंकटलाल सारडा गणेश टॉकीज 172, लोहार गल्ली नांदेड 1514306.90
48 6 10 BLOCK 02 40510020093 श्री बाबा दिपसिंघ गुुरुद्ववारा,कौठा नांदेड /भो/ 1.संतबाबा नरेंद्रसिंघ ,चेअरमेन 2.संतबाबा बलविंद्रसिंघ, उप चेअरमन 10/2 कौठा, नांदेड 1492116.40
49 2 1 BLOCK 17 4020100377 सचिव शारदा भवन यशवंत महाविद्यालय क्लासरुम हॉल 1458, विसावा नगर नांदेड 1448143.00
50 2 1 BLOCK 12 4020100925 कार्यकारी अभियंता परिसर अभियांत्रिकी बांधकाम विभाग जलभवन 441, वर्कशॉप रोड नांदेड 1443628.36
51 4 3 BLOCK 01 4040300194 सचिन संभाजी पाटील उमरेकर 445/2, घामोडिया फॅक्टरी नांदेड 1424797.95
52 5 9 BLOCK 02 40309020038 श्री नजमा बेगम भ्र. मोहम्म्द सिदीख/भाडेकरु- रिलायन्स मोबाईल टॉवर-4G 384/1A/M भावेश्र्वर नगर मरघाट रोड 1414368.00
53 2 1 BLOCK 17 4020100375 सचिव शारदा भवन महात्मा फुले हायस्कुल 1454, विसावा नगर नांदेड 1377199.60
54 4 2 BLOCK 09 4040203531 राजस्थानी ए संस्था नेहरु इ स्कुल 185, सुमेश कॉलनी नांदेड 1368124.60
55 2 1 BLOCK 19 40201190013 श्री लक्ष्मण धोंडीबा कदम/ (भाडेकरु) मोबाईल टॉवर GTL 616/19 शामनगर 1365784.00
56 4 2 BLOCK 05 40402050081 श्री शमीम परवीन सिद्दी फारुख साब / भाडेकरु इंडस मोबाईल टाॅवर लिमीटेड 901/M सारा कॉलनी 1322141.40
57 2 1 BLOCK 21 40201210074 श्री भोगवटार/ कोटलवार दिनकरराव 1/21 बालाजीनगर 1296453.60
58 6 10 BLOCK 02 40410020280 श्री अविनाश विश्वनाथराव भोसीकर/इंडसकंपनी मोबाईल टॉवर 10/2 दयानंद नगर कौठा 1288116.00
59 5 9 BLOCK 07 4030910018 श्री 1) म आमेर 2) म. विखार 3) म. रहिम सर्व पि. मसुद अहेमद खान . मालटेकडी रोड 1268745.59
60 4 2 BLOCK 10 4040203357 पोलीस अधिक्षक कार्यालय 166, वजीराबाद नांदेड 1263575.82
61 6 11 BLOCK 01 4051106995 जि. प. प्रह्ररा प्राथमीक शाळा 392, वसरणी नांदेड 1259033.70
62 2 1 BLOCK 17 4020100407 सचिव शारदा भवन प्राचार्य, यशवंत महाविद्यालय, इतिहास विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉरमेंट सायन्स मायक्रोबायोलॉजी 1445, विसावा नगर नांदेड 1246459.74
63 6 11 BLOCK 01 4051100081 ग्रामीन शिक्षण प्र म संचलीत तंत्रनिकेतन तर्फे शिवराम पवार 910/2, असदवन नांदेड 1235621.95
64 2 1 BLOCK 16 4020100877 म. औ. वि. म. विभागीय कार्यालय / विमानतळ 325, विश्वनाथ नगर नांदेड 1235050.00
65 6 11 Block 02** 4051100068 सेक्रेटरी नौकरी करणाब्या महीला करीता वसतीगृह 288, - नांदेड 1212722.70
66 6 11 Block 03** 4051109764 इंदीरागांधी महाविदयालय 2, सिडको नांदेड 1202501.12
67 3 1 BLOCK 06 40201060008 श्रीमती / श्री विठ्ठलराव माधवराव भालेराव/ भाडेकरु व्ही ओम मोबाईल टॉवर 1/6- पिवळी गिरणी 1171163.26
68 2 1 BLOCK 13 40201130012 - अजीजबी शेख इब्राहीम/ व्हीओम नेटवर्क लिमिटेड मोबाईल टॉवर 1/13- पिरनगर, नांदेड 1162315.88
69 6 11 Block 02** 4051106831 सौ शांतीदेवि नारायणराव जाधव (ज ने स का म वि नविन नांदेड) 287, वसरणी सिडको नांदेड 1146658.70
70 6 11 BLOCK 05 40511050010 श्री माऊली कर्मशियल गाळे धारकांची संस्था म. एम.आय.डी.सी. नांदेड तर्फे सचिव सुर्यकांत पि. हरीभाऊ कोटगीरे 11/5 उस्माननगर रोड सिडको,नांदेड 1140711.34
71 4 3 BLOCK 02 4040304760 अधिष्ठाता, नर्सेस हॉस्टेल श्री गुरु गोविंद सिंघ मोमेरियल हॉस्पीटल 403, वजीराबाद नांदेड 1139074.25
72 2 1 BLOCK 20 40201200187 श्री बालाजी सुर्यकांत चौधरी/भाडेकरु इंडस टॉवर्स लिमीटेड 741/1M टाऊन मार्केट, नांदेड 1138439.72
73 4 4 BLOCK 05 4040402168 भारतीय व्यवस्थपक राजपुत संघ 428, गाडीपुरा नांदेड 1134551.80
74 2 1 BLOCK 17 4020100386 सचिव शारदा भवन मुलींचे वसतीगृह 1449, विसावा नगर नांदेड 1115392.43
75 2 1 BLOCK 12 40201120052 - प्रतिभा मुरलीधर जिंतूरकर/भाडेकरु इंड्स मोबाईल टॉवर 1/12- उदय नगर, नांदेड 1113860.16
76 1 12 Block 3(KH) 40612030041 श्री भाडेकरु वोडाफोन मोबाईल टॉवर / मद्रेवार भानुदास पुंडलिकराव 12/3 ग.नं.156 प्लॉट नं.15 चा उ.भाग भवितव्य नगर तरोडा खु. 1103206.40
77 6 11 BLOCK 01 4051110719 1महमद खालेद अहेमद महमद अब्दुल रशिद 2 आसेमा खमर भ्र महमद खालेद 3 महमद खलील शेख पिता शेख नन्हे . - सर्वे न 15 पैकी मोकळी जागा वसरणी नांदेड 1094986.00
78 1 12 Block 4(KH) 4061201214 1)विश्वनाथ पुरभाजी कल्याणकर2)बापुराव मोहनराव कल्याणकर . 467 12-4-868 ग.क्र.197,198 नांदेड मालेगाव रोड,प्लॉ.नं.3ते6,11,14,15,18,21,25,36,37,42,43,47ते63,66ते69,73ते75,82 1079176.36
79 1 12 Block 3(KH) 40612030006 श्री भाडेकरु इंडस टावर्स लिमिटेड 23 राधिका नगर तरोडा (खु.) 1071901.04
80 3 1 BLOCK 11* 4010110724 मोबाईल टावर एअरटेल - 970/M काबरानगर नांदेड 1058919.40
81 2 1 BLOCK 12 4020100954 श्री लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण उर्ध्व पैनगंगा / कार्यकारी अभियंता ऑफुस बिल्डींग/ नांदेड पाटबंधारे विभाग नांदेड चैतन्य 406, सहयोग नगर नांदेड 1055488.32
82 5 9 BLOCK 04 4030906061 मदिनातुल उलुम शाळा 1602, मदिना नगर नांदेड 1048889.90
83 4 3 BLOCK 03 40403030034 श्री नविन प्रशासकीय ईमारत /तहशील कार्यालय नांदेड नविन प्रशासकीय ईमारत/तहशील कार्यालय नविन प्रशासकीय ईमारत/तहशील कार्यालय नांदेड 311/2 चिखलवाडी रोड चिखलवाडी रोड 1048517.38
84 4 3 BLOCK 01 4040301554 घामोडिया फॅक्टी/भारत बिल्डर्स गुलाबसिंह रामसिंह 278, स्टेशन रोड नांदेड 1029902.35
85 4 7 BLOCK 03 4030700464 मॅफको इमारत 310, साईनगर नांदेड 1028959.91
86 1 13 Block 1(BU) 40113010039 श्री सारजाबाई रामराव मोरे / भाडेकरु – इंडस टॉवर मोबाईल कं.लि. 13/1 गट क्रं.234 पैकी प्लॉट क्रं.24 वरील बांधलेल्या घराच्या छता वरील मोकळया जागेत मोबाईल टॉवर संभाजी नगर तरोडा बु,नांदेड 1017360.00
87 1 12 Block 4(KH) 4061201178 रामराव नामदेवराव कल्याणकर (दुधंबे) . 685/1 ग.क्र.184पैकी तरोडा (खु.), नांदेड, प्लॉ.नं.1ते42,87ते90,100,101,107ते123 1006501.67
88 3 1 BLOCK 07 40201070049 - मे. रिलायन्स इन्फरटेल लि., मोबाईल टॉवर पुष्पनगर, नांदेड 1004839.16
89 6 10 BLOCK 02 40510020094 श्री बाबा दिपसिंघ गुुरुद्ववारा,कौठा नांदेड /भो/ 1.संतबाबा नरेंद्रसिंघ ,चेअरमेन 2.संतबाबा बलविंद्रसिंघ, उप चेअरमन कौठा, नांदेड 997516.40
90 2 1 BLOCK 16 40201160091 - प्रकाश शंकरअप्पा कोळीकर/ ऐअरटेल मोबाईल टॉवर रायगड नगर, नांदेड 983493.96
91 6 11 Block 01* 40511010160 श्री Sudhir Bhalerao / Tata Indicom Mobile Tower 1/11 बसरणी 983420.89
92 4 3 BLOCK 07 40303070055 - विशालसिंह सत्यनारायणसिंह हजारी / भाडेकरु मेसर्स आयडीया सेल्युलर इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हीस लिमीटेड 475/1 तारासिंह मार्केट 982303.20
93 2 1 BLOCK 16 40201160090 - श्री बळीराम पुंजाप्पा जिल्हेवार/ डेल्टा टेलिकॉम मोबाईल टॉवर 1/16- नाथ नगर, नांदेड 975555.09
94 3 1 BLOCK 10 4010100289 कार्यकारी अभियंता विभाग क्र. 1 1087, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 961980.80
95 1 12 Block 5(KH) 40112050002 - -वि-ओम वर्कस लि.पुएो मोबाईल टॉवर काळबांडे बिल्डींग 12/5 ग.नं.116 प्लॉट नं. A-35 मंत्री नगर तरोडा खु. 954425.14
96 1 13 Block 5(BU) 40613050025 श्री भाडेकरु एअरटेल मोबाईल टॉवर 13-5-506 ग.नं.219 प्लॉट नं.8 चा भाग एकता नगर तरोडा बु. 949131.85
97 2 1 BLOCK 13 40201130029 श्री नागोराव मोहनाजी गीत्ते/रिलायन्स जिओ ईन्फोकॉम लि 1031/M टिळकनगर, नांदेड 948234.94
98 3 1 BLOCK 10 4010100287 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1134, भगीरथ नगर नांदेड 943357.60
99 1 13 Block 1(BU) 40112020003 श्री भाडेकरु - ओडाफोन कंपनी मोबाईल टॉवर मराठा दरबार. ग.नं.236 प्लॉट नं.19 ,20 कल्याण नगर तरोडा बु. 928984.45
100 4 3 BLOCK 02 4040302230 आंध्रा समिती तेलगु हायस्कुल 213, गवळीपुरा नांदेड 919076.14
101 2 1 BLOCK 17 4020100432 सचिव शारदा भवन शिक्षण संस्था यशवंत महाविद्यालय (क्लासरुम कार्यालय) 1456, विसावा नगर नांदेड 916410.64
102 4 3 BLOCK 01 4040300342 फतेसिंह कल्याणजी ठक्कर 799, वजिराबाद नांदेड 915430.52
103 2 1 BLOCK 17 4020100406 सचिव शारदा भवन प्राचार्य, यशवंत महाविद्यालय, ग्रंथालय 1446, विसावा नगर नांदेड 896462.32
104 3 1 BLOCK 01 4010100095 दिलीप श्रीराम पाठक / भाडेकरु व्होडाफोन टॉवर 198, महाविर नगर नांदेड 891361.04
105 4 3 BLOCK 03 40403030035 श्री निवीन प्रशासकीय ईमारत/पंचायत समिती कार्यालय नांदेड 311/3 चिखलवाडी रोड चिखलवाडी रोड 883714.02
106 6 11 Block 07 40511070002 श्री भुजंगराव पुंडलीकराव हंबर्डे/व्हीओम नेटवर्क लि. 11/7 ज्ञानेश्वरनगर हाडके 880359.60
107 1 13 Block 7(BU) 4061300845 सुभाष विठ्ठलराव देशमुख - Gut No. 335 Plot No.1 ते 102 विठ्ठल नगरी(B)तरोडा (बु) 874040.91
108 6 11 BLOCK 01 4051110283 सचिव वसंतराव नाईक महाविद्यालय, मुलींचे (हॉस्टेल ) वस्तिगृह वसरणी, नांदेड वसरणी 869655.40
109 3 1 BLOCK 10 4010100249 नांदेड ऐरीगेशन 736, वर्कशॉप नांदेड 869186.80
110 4 7 BLOCK 03 4030701936 रार्ष्टीय शिक्षण संस्थां भारत विद्यालय 1047, शक्तीनगर नांदेड 865324.60
111 6 10 BLOCK 03 40510030182 श्री विठ्ठल भुजंगराव हंबर्डे / रिलायन्स टॉवर ,वाघाळा 10/3 वाघाळा 864846.08
112 2 1 BLOCK 17 4020120681 सचिव शारदा भवन,आय टी एम विस्तारीत . यशवंत कॉलेज , पि कार्ड 6334 861805.30
113 6 11 BLOCK 01 4051110282 वसंतराव नाईक तंत्रनिकेतन संस्था, वसरणी - वसरणी 858853.80
114 6 11 Block 02* 40511020100 श्री पांडुरंग रंगनाथ दुरपडे 2, रामराव रंगनाथ दुरपडे 3 अंगद रंगनाथ दुरपडे / VOM Network Ltd. 11/2 रहीमपुर 855890.90
115 2 1 BLOCK 24 40201240013 श्री सौ शोभाबाई भ्र. रामनिवास मुरक्या/व्हीओम नेटवर्क लि. 2/24 विष्णुनगर 853400.97
116 2 1 BLOCK 17 4020117139 सचिव शारदा भवन मुलांचे वसतीगृह 1447, विसावा नगर नांदेड 851836.00
117 5 9 BLOCK 04 40509040005 - धर्माजी चनप्पा नुरेवार/ गोविंद तुळशीराम कोकुलवार / रिलायन्स जिओ मोबाईल 942/M1 विणकर कॉलनी 847800.00
118 3 1 BLOCK 25 4020100153 स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद - 1-25-127 127, औद्योगिक वसाहत नांदेड 846696.50
119 6 11 BLOCK 01 4051111098 ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ मौ. असदवन, अकँडमीक व वर्कशॉप इमारत बांधकाम ` /ग.क्र.88,90 प्लॉ.नं.1,2 ग.क्र.88,90 प्लॉ.नं.1,2 असदवन, नांदेड 838248.94
120 4 2 BLOCK 11 4040202469 अजय बबनराव गावंडे 106, बोरबन नांदेड 826706.89
121 4 3 BLOCK 02 4040301265 गांधी राष्टीय हिंदी विदयालय 216, गवळीपुरा नांदेड 819004.40
122 1 12 Block 1(KH) 40112010057 श्री भाडेकरु- मे.रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि.मुंबई 12/1 गट क्रं.136 पैकी प्लॉट क्रं.24 सिंचन नगर तरोडा खु..नांदेड 813699.00
123 4 3 BLOCK 03 40303030009 - बचनकौर लालसिंघ गाडीवाले / रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि.मुंबई 457/1M बडपुरा 812597.48
124 4 3 BLOCK 03 4040300690 त्रिंबकराव मणिकराव लाठकर 29, चिखलवाडी नांदेड 805980.24
125 1 12 Block 4(KH) 4061201185 श्री रामराव नामदेव कल्याणकर . 687 12-4-686 ग.क्र.184पैकी तरोडा (खु.), नांदेड, प्लॉ.नं.43ते86,96ते99,102,104 ते 106,125ते127 798370.49
126 3 1 BLOCK 03* 4010100864 जिअ/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर / मुलांचे वस्तीगृह 790, जयभीम नगर नांदेड 798120.10
127 2 1 BLOCK 19 40201190008 श्री मनपा दवाखाना कस्तुरबामातृ सेवा केंद्र नांदेड/ भाडेकरू भारत संचार निगम लिमीटेड 585/19 शामनगर 795736.80
128 4 3 BLOCK 03 4040305413 भुंजग केशवराव संग्गारेड्डीकर / / राहुल अजित जिल्हेवार चिखलवाडी रोड, नांदेड 794802.32
129 5 9 BLOCK 07 4030910036 श्री मो. साबेर पि. अ. खादर ( राज उर्दु प्राथमिक शाळा ) . . सयद साबेर सयद खादर ( राज उर्दु प्राथमिक शाळा ) महमदीया कॉलनी 794634.43
130 1 13 Block 1(BU) 40613010026 - भाडेकरु- एअरटेल कंपनी लिमीटेड I.B.S. 13/1 ग.नं.230 प्लॉट नं.7 माणीक नगर तरोडा बु. 774608.40
131 2 1 BLOCK 17 40201170031 श्रीमती सुशिलाबाई अवधुतराव चव्हान बि.एस.एन.एल. मोबाईल टावर 1/17 कैलास नगर नांदेड 774242.28
132 4 4 BLOCK 06 4040402101 गुरु बाळगिर महाराज मठ 71, गाडीपूरा नांदेड 769232.50
133 2 1 BLOCK 21 4020111556 फैसुलउलम एज्युकेशन सोसायटी सेक्रेटरी अब्दुल करीम शिदीकी पि. अ. रहमान 597, बालाजी नगर नांदेड 768173.06
134 2 1 BLOCK 17 40201170030 श्री डॉ. सुभाष पिता विश्वनाथ हुरणे , डॉ. शंकर विश्वनाथ हुरणे बि.एस.एन.एल. मोबाईल टावर 1/17 विसावा नगर नांदेड 762536.12
135 1 12 Block 1(KH) 40112010015 श्री भाडेकरु एअरटेल मोबाईल टॉवर (I.B.S.) राजेश नगर तरोडा खु. 12/1 ग.नं.128 प्लॉट नं.25 चा भाग राजेश नगर तरोडा खु.नांदेड 754552.80
136 4 3 BLOCK 02 40403020002 श्री गोदावरी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. वजिराबाद नांदेड अध्यक्ष प्रा. डॉ. रविकांत दत्तराव देशमुख 601/5 वजिराबाद, नांदेड 739311.66
137 3 1 BLOCK 10 40201100006 - बी.एस.एन.एल. मोबाईल टॉवर (भारत संचार निगम लि.) 1/11- पुर्णा रोड, नांदेड 724675.00
138 4 2 BLOCK 12 4040204778 जिल्हापरिषद मुलांचे हायस्कुल 516, - नांदेड 714251.00
139 2 1 BLOCK 17 4020100390 सचिव शारदा भवन सावित्रीबाई फुले कन्याशाळा 1452, विसावा नगर नांदेड 710232.37
140 2 1 BLOCK 21 40201210413 - विजयवर्धन गंगाधर पोन्नाला/ भाडेकरु VIOM NETWORKS LIMITED 1/21- लक्ष्मीनगर, नांदेड 709773.88
141 3 1 BLOCK 10 4010107908 कार्यालय भारत संचार निगम लि.तरोडा नाका 1147, पुर्णा रोड नांदेड 706946.64
142 1 1 BLOCK 23 40201230109 भाडेकरु एअरटेल मोबाईल टॉवर सांगवी बु. 1/23 शिवनेरी 701117.82
143 4 3 BLOCK 02 4040300129 अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय - 3-2-393 ते 401 393, - नांदेड 699761.57
144 3 1 BLOCK 25 4020115663 व्यंकटेश ऑयल मिल 143, औद्योगिक वसाहत नांदेड 698352.88
145 4 2 BLOCK 10 4040203775 म खाजा म गरीब, म. खाजा म. यसुफ 1, देगावचाळ नांदेड 697974.09
146 5 9 BLOCK 07 40309070061 श्री मे.ईमिरौल्ड बिल्डस अैन्ड लैन्ड डेव्हलपस 608/T गोदावरी नगर 690752.99
147 3 1 BLOCK 25 4020100147 महाव्यवस्थापक नांदेड जिल्हा उद्योग केंद्र - 1-25-47 47, औद्योगिक वसाहत नांदेड 689359.31
148 4 2 BLOCK 05 4040201993 ताहेराबेगम म रहिमोदीन 420 2-5-1006 दुलेशहा रहेमान नगर नांदेड 686922.54
149 4 2 BLOCK 12 4040204776 जि.प. मुलांचे हायस्कुल - 2-12-515 to 518 515, - नांदेड 684664.80
150 4 3 BLOCK 04 4040303685 अजायबसिंह मोहनसिंघ 117, चिखलवाडी कुभार गल्ली नांदेड 671806.70
151 4 4 BLOCK 05 4040401701 गांधी राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय 1, गाडीपुरा नांदेड 663325.60
152 4 3 BLOCK 01 40303010024 डॉ. खमर सुल्ताना खुर्शिद अहेमद/भाडेकरु ओडा फोन मोबाईल टावर 289/M घामोडीया फॅक्ट्री नांदेड 659334.00
153 4 4 BLOCK 05 4040400017 अधिक्षक गुरुद्वारा बोर्ड 339, - नांदेड 658928.00
154 2 1 BLOCK 15 40201150104 श्री आबासाहेब लक्ष्मणराव पाटील/ भाडेकरु भारत संचार निगम (BSNL) 1/15 गितानगर 658134.80
155 5 6 BLOCK 04 40306040002 श्री जाविद अहेमद, मुजिब अहेमद, नसिर अहेमद, माजिद अहेमद सर्व पि. अमिराद्दीन अन्सारी भाडेकरु टाटा टेलि सर्व्हिसेस महाराष्ट्र (टाटा इंडीकॉम टॉवर) 6/4 बागवान गल्ली, सराफा नांदेड 656226.40
156 5 9 BLOCK 07 4030900013 मनपाजा/ कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र विद्युत डिस्स्ट्रीब्युशन कंपनी 830/1, टेचिंग ग्राउंड नांदेड 655946.47
157 4 4 BLOCK 06 4040402127 गांधी राष्ट्रीय हिन्दी विद्यालय 2, गाडीपूरा नांदेड 653236.10
158 4 4 BLOCK 01 4040402790 वि सचिव राजस्थानी एज्युकेशन सोसायटी 359, चिरागगल्ली नांदेड 645170.50
159 4 3 BLOCK 04 4040302810 अजायबसिंघ मोहनसिंघ 113, चिखलवाडी कुभार गल्ली नांदेड 643659.70
160 6 10 BLOCK 02 40410020543 सौ. शबाना भ्र.निझार लालाणी हे में.यश एंटरप्राईझेस तर्फे भागीदार व इतर 10/2 मौजे कौठा गट क्र.55 पैकी मोकळी जागा 642447.34
161 2 1 BLOCK 16 4020103982 मनपाज/प्रीयदर्शनी मेमोरीयल ट्रस्ट 33, स्वातंत्र सैनिक कॉलनी नांदेड 637287.70
162 1 12 Block 4(KH) 4061200723 सौ. वंदना गणपती मोरगे 587 भक्ती लॉन्स (मंगल कार्यालय) 12-4-586 ग.क्र.218 नांदेड मालेगाव रोड प्लॉ.नं.1चा उत्तरभाग65आर 635404.60
163 6 10 BLOCK 03 4051002581 भगवानराव बाबाराव इंगेवाड 403, वाघाळा चंपानगर नांदेड 632466.71
164 2 1 BLOCK 18 40201180126 - नांदेड जिल्हा काँग्रेस कमिटी, 1/18- रा. नवा मोंढा, नांदेड 626692.57
165 2 1 BLOCK 20 4020119820 हरीष रामचंद्र आसवाणी , BSNL mob. - पुरुषार्थी नगर 622372.80
166 6 11 Block 04** 4051103116 सिडको / भो / छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था 384, एन डी 120 नांदेड 614695.42
167 3 1 BLOCK 25 4020113690 गोदावरी हॉटेल 111, औद्योगिक वसाहत नांदेड 614683.95
168 4 3 BLOCK 02 4040300138 जिल्हा परिषद मुलीची शाळा - 3-2-382 382, - नांदेड 606925.06
169 3 1 BLOCK 01 40201010035 श्रीमती कांताबाई पांडुरंग मांडे/इंडज टॉवर 1/1- तेहरानगर 604558.18
170 4 2 BLOCK 12 4040204779 श्री जिल्हापरिषद मुलांचे हायस्कुल / के.आर. एम. महिला कला महाविद्यालय नांदेड 517, - नांदेड 603370.80
171 4 3 BLOCK 03 4040302101 चॉद सुलताना सय्यद गालिब 815, देगलुर रोड नांदेड 603359.50
172 3 1 BLOCK 10 4010109929 शरीफा बेगम मो इब्राहीम मो युनूस म इब्राहीम 387, जंगमवाडी नांदेड 598551.16
173 1 1 BLOCK 23 40101230433 श्रीमती भाडेकरु / इंडस टॉवर लिमिटेड पुणे (आयडीया मोबाईल टॉवर) 1/23 गट क्रं.175 पैकी प्लॉट क्रं.02 दुस-या मजल्यावर टॉवर रऊफ कॉलनी सांगवी बु.नांदेड 596159.00
174 2 1 BLOCK 17 4020100418 सचिव शारदा भवन शिक्षण संस्था व प्राचार्य विधी महाविद्यालय नांदेड (कर्मचारी विद्यार्थी भांडार) 1460, विसावा नगर नांदेड 593369.28
175 3 1 BLOCK 08 4010107453 म.गृ.नि.म./नोबल प्राथमीक शाळा 666, लेबर कॉलनी नांदेड 591706.40
176 4 3 BLOCK 03 4040301238 स.महेमुद स.गालिब 816, देगलुर रोड नांदेड 584686.50
177 4 3 BLOCK 03 4040300076 मे मंगु ऑटोमोटीव्हज प्रो प्रा सुरजितकौर परमजितसिंघ टुटेजा 1149, देगलूर रोड नांदेड 580427.48
178 4 2 BLOCK 12 4040203548 संजय वैजनाथराव देशपांडे 78, वजिराबाद नांदेड 575444.00
179 5 9 BLOCK 07 4030907645 केळी संशोधन केंद्र 9-7-7 to 10 7, केळी संशोधन केंद्र, देगलुर रोड नांदेड 571504.50
180 4 3 BLOCK 01 4040300658 पारसी अंजुमन / दवाखाना 647, पारसी अंजुमन नांदेड 569964.60
181 2 1 BLOCK 17 4020106576 पोलिस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड 984, स्नेह नगर नांदेड 555296.08
182 4 3 BLOCK 06 4040302662 लक्ष्मणसिंघ नारायणसिंघ 386, गुरुव्दारा गेट नं 1 नांदेड 554012.80
183 2 1 BLOCK 20 40201200196 श्री कोकुलवार शिवाजी विठ्ठल/भाडेकरु ए.टी.सी टेलीकॉम टॉवर कॉर्पोरेशन प्रा. लि 373/M टाऊनमार्केट, नांदेड 546480.00
184 1 13 Block 1(BU) 40112020004 श्री विओम नेटवर्कस लि.श्रीकृष्ण नगर तरोडा बु. ग.नं.264 श्रीकृष्ण नगर तरोडा बु. 545166.13
185 4 3 BLOCK 03 4040300218 परमजितसिंघ अत्तरसिंघ टुटेजा 1147, देगलूर रोड नांदेड 542281.10
186 2 1 BLOCK 24 40201240015 श्री सौ अनिला गणेश उंबरकर/BSNL Network Com. 1/24 विष्णुनगर 536603.20
187 4 2 BLOCK 11 4040203115 तोष्णीवाला गंगाप्रसाद रामेश्‍वर त्तोष्णीवाला दुर्गाप्रसाद रामेश्‍वर 76, बोरबन नांदेड 534963.02
188 4 3 BLOCK 03 4040304806 कौशल्याबाई कोंडुमल लालवाणी / जरनल मॅनेजर भारत संचार निगम लि. नांदेड 804, - नांदेड 526978.40
189 4 3 BLOCK 02 40303020007 - विठ्ठल लालु गवळी / रिलांयस जिओ इंफोकॉम लि.मुंबई 331/1M गवळीपुरा 526668.48
190 3 1 BLOCK 25 4020115738 शहा शामजी धारसी ऑयल मिल 94, औद्योगिक वसाहत नांदेड 525236.59
191 2 1 BLOCK 24 4020117744 सौ.अनुसयाबाई नारायण दमाम 40, विष्णुनगर नांदेड 524279.72
192 4 2 BLOCK 12 40402120005 श्री मे. तीरूपती ट्रेंडीग कं. चे भागीदार तिरूपती रामचंद्र बंदाघाट, नांदेड 520685.92
193 4 3 BLOCK 01 4040300642 म युनुस म याकूब 259, स्टेशन रोड नांदेड 513079.18
194 2 1 BLOCK 17 4020100374 सचिव शारदा भवन शिक्षणसंस्था उपहारगह पतपेढी सायकल स्टँड 1455, विसावा नगर नांदेड 511870.04
195 5 9 BLOCK 04 40509040031 श्री नुरोद्दीन पिर महंमद लालानी / रिलायान्स जिओ इन्फोकॉम लि., 521/2मोबाईल टॉवर खोजा कॉलनी 508680.00
196 2 1 BLOCK 14 4020103365 हौसाजी रामचंद्र मंगनाळे 752, नाईकनगर नांदेड 505501.46
197 5 9 BLOCK 05 4030903268 म,आसेफ म.इब्राहीन 712, हमिदियाँ काँलनी नांदेड 501067.76
198 1 12 Block 5(KH) 40112050001 श्री भाडेकरु - -मे. रिलायन्स टेलीकॉम लिमीटेड बोकारे बिल्डीग ग.नं.117 प्लॉट नं.1 व 2 मंत्री नगर तरोडा खु. नांदेड 490197.96
199 2 1 BLOCK 13 40201130028 श्रीमती खमरबानो भ्र मो. मोईनोद्दीन, फसीयोद्दीन पि मो. मोईनोद्दीन/भाडेकरु रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमीटेड 646/M इंदिरानगर, नांदेड 488305.32
200 4 2 BLOCK 12 4040204782 जिल्हापरिषद मुलांचे हायस्कुल 518, - नांदेड 470439.40
201 1 13 Block 1(BU) 40113020002 श्री भाडेकरु -रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमीटेड मो.टॉवर ग.नं.225 प्लॉट नं.1 चैैतन्य नगर तरोडा बु.नांदेड 467836.60
202 5 6 BLOCK 02 4030601182 ब्रीजकिशोर कचरुलाल धुत / भारत संचार निगम लि (BSNL) मर्यादित नांदेड 278, सराफा लोहार गल्ली नांदेड 461616.00
203 4 4 BLOCK 01 4040400907 शारदाभवन शिक्षण संस्था 350, चिरागगल्ली नांदेड 458427.72
204 4 2 BLOCK 11 4040205854 सिध्दीविनायक कंपनीचे भागीदार /विजय मोतीलाल पाटणी व इतर /चा भाग बोरबन 453766.22
205 6 11 Block 04** 404110003 - सिडको/भो/छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था 11/4 मौजे एन.डी.120 संभाजी चौक, सिडको, नविन नांदेड 453708.00
206 5 9 BLOCK 07 40309070882 श्रीमान मोहमद हिस्सामुद्दीन पिता मोहमद मुसलेहुद्दीन /वीरेट्स टी टी इन्फो सेरुसेस लिमिटेड पुणे 345/M इम्रान कॉलनी 448927.00
207 6 11 BLOCK 01 4051109392 श्री 1.महमद ईमरान पि अब्दुल रशिद 2.म. अब्दुल रहेमान पि. अ.रशिद 721/6, वसरणी नांदेड 448050.20
208 2 1 BLOCK 19 4020108060 स. खाजा अहमद अब्बास पि. स. अब्दुल वाहेद 292, आनंद नगर नांदेड 440605.75
209 3 1 BLOCK 02 4010100835 मे.शुभम इन्टरप्रायझेस भागीदार 1.प्रभाकर बा पाटील 2.सौ तारा भास्करराव ख्रतगांवकर 3.सुचिता दि.शेट्टी 4.कमलकिशोर भ. गिल्डा 5.सौ चंद्रभागाबाई ओ.गिल्डा 6.ब 48, - नांदेड 437413.98
210 4 2 BLOCK 05 4040204903 नौनिहाल प्राथमिक शाळा - - - /40 R नौनिहाल प्राथमिक शाळा दु.रहेमान नगर 435764.94
211 5 6 BLOCK 04 4030600720 श्री जावीद अहेमद, मुजीब अहेमद, नसीर अहेमद, माजिद अहेमद सर्व पि.अमीरोद्दीन अन्सारी 204, बागवान गल्ली नांदेड 434600.28
212 4 2 BLOCK 12 4040203762 गुलजेवर खातुन मकसुद हसन खा 29, वजिराबाद नांदेड 433942.54
213 3 1 BLOCK 04* 4010104740 मनपाजा/ मराठवाडा दलित वर्ग संघ वस्तीगह मार्फत सचिव आय.सी. जोंधळे 622, नई आबादी नांदेड 431379.84
214 4 3 BLOCK 03 4040305646 सौ. इंदरजितकौर अमलोकसिंघ ढिल्लो - /चा भाग बडपुरा 429846.84
215 1 13 Block 7(BU) 40613070072 श्री बाबुराव शेष्‍ाराव देशमुख 13/7 गट नं.126 प्लॉट नं.बी.01ते बी.38 तरोडा बु. 424654.09
216 4 3 BLOCK 03 4040301090 गोदावरीबाई बालाजी पांचाळ 812, देगलुर रोड नांदेड 424324.09
217 2 1 BLOCK 17 4020117138 सचिव शारदा भवन लॉ कॉलेज वाचनालय (आय टी एम) 1442, विसावा नगर नांदेड 421856.33
218 4 3 BLOCK 01 4040300190 भाडेकरु भारत संचार निगम लिमीटेड, नांदेड मोबाईल टावर 456, बरारा टावर घमोडीया नांदेड 421340.40
219 1 12 Block 8(KH) 40112080056 श्री भाडेकरु इंडिया टेलीकॉम इन्फ्रा प्रा.लि.पुणे ग.नं 34 ते 38 प्लॉट नं.3/1 वृंदावन कॉलनी तरोडा खु.नांदेड 421263.45
220 6 11 BLOCK 01 4051110526 अनुसयाबाई प्रकाशराव खेडकर - - - वसरणी नांदेड 415460.24
221 4 3 BLOCK 01 4040300900 1. जयेंद्र योगेंद्रपाल बरारा 2. पंकज सुरेंद्रपाल बरारा 458, घामोडिया फॅक्टरी नांदेड 413668.90
222 3 1 BLOCK 08 4010100211 विनोदकुमार, सुरेशकुमार, रमेशकुमार भाडेकरु रिलायन्स मोबाईल टॉवर 41/1, एच.आय.जी.कॉ. नांदेड 408516.00
223 2 1 BLOCK 21 40201210489 - शेख मुस्ताक शेख बाबु/ IDEA CELLULAR INFRASTRACTURAS SERVICES PVT. LTD. 1/21- सैलानी नगर, नांदेड 403880.00
224 6 10 BLOCK 02 4051001574 जि प प्रा शाळा जुना कौठा 2, जुना कौठा नांदेड 402760.44
225 5 9 Block 07* 40309070469 श्रीमती म न पा/ अधक्षय नेशनल एजुकेशन सोसायटी नांदेड 829/8 टेचिगा ग्राउंड आयटीया परिसर 402316.20
226 4 3 BLOCK 01 4040300537 विजय, प्रकाश, प्रदिप सर्व पिता नारायणदास रिझवाणी 156, वजीराबाद नांदेड 398012.20
227 2 1 BLOCK 18 4020110212 रविदह्रर देविदास रसाळ / पालदेवार नागनाथ 1084, वसंतनगर नांदेड 395803.98
228 3 1 BLOCK 25 4020115426 विष्णु दाल मिल राम विलास ओझा 24, औद्योगिक वसाहत नांदेड 395132.90
229 2 1 BLOCK 17 40201170129 श्री गोविंद घडलींग कदम/घडलींग गोविंद कदम/रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि. 1190/M विसावानगर, नांदेड 394796.92
230 3 1 BLOCK 10 4010100395 भोगवटदार / पोलिस ठाणे भाग्‍यनगर 760/1, वर्कशाप नांदेड 392171.58
231 3 1 BLOCK 25 4020115090 तारासिंह विठठल हजारी 133, औद्योगिक वसाहत नांदेड 392169.52
232 3 1 BLOCK 25 4020114942 टभारती मेटल रोलींग मिल्स अतुल कांतीलाल लोटीया 119, औद्योगिक वसाहत नांदेड 391178.92
233 2 1 BLOCK 20 40201200001 श्री शंकरराव धोंडीबा कपाटे, सौ. कान्हापात्रा शंकरराव कपाटे . . . 1/20 दत्तनगर, नांदेड 387565.75
234 5 6 BLOCK 02 4030600833 सुशिलाबाई दतोपंत पोतदार 207, कलाल गल्ली नांदेड 385302.84
235 2 1 BLOCK 17 4020100617 सचिव शारदा भवन प्राचार्य, यशवंत महाविद्यालय, डेअरी व व्यावसायिक शिक्षण 1451, विसावा नगर नांदेड 385171.20
236 6 11 BLOCK 06 4051100209 मारोती रघुनाथ गायकवाड 1017/2, सिडको नांदेड 384467.00
237 2 1 BLOCK 21 4020119599 सिद्यी अतीख अहेमद सिद्यी ईस्माईल - 147 21 380580.39
238 2 1 BLOCK 17 4020118355 पोलिस अधिक्षक / भाडेकरु दुरध्वनी केंद्र महाव्यवस्थापक भारत दुरसंचार लि. नांदेड स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 380486.40
239 1 13 Block 1(BU) 4060202216 देवराव तुकारामजी देशमुख व इतर 751 Gut No. 228 ते 233 पैकी Plot No. 118 माणिक नगर नांदेड 377995.79
240 6 11 BLOCK 01 4051107065 नागोराव पब्लीक स्कूल पांढरे 719, वसरणी नांदेड 375932.02
241 6 11 BLOCK 04 4051106098 सिडको / जि प के प्रा शाळा सिडको 28, राम नगर सिडको नांदेड 374722.98
242 2 1 BLOCK 17 4020117956 प्रविण लिंगराम महाजन पाटनुरकरनगर 374271.91
243 4 3 BLOCK 01 4040300878 1. जयेंद्र योगेंद्रपाल बरारा 2. पंकज सुरेंद्रपाल बरारा 457, घामोडिया फॅक्टरी नांदेड 369294.47
244 5 9 Block 06* 4030906696 अब्दुल हमीद अब्दुल रज्जाक 1197, रहेमत नगर नांदेड 368681.51
245 6 11 BLOCK 01 4051110543 प्रमोद प्रेमचंद बजाज व इतर - 58/1/2/2/1 वसरणी 366804.38
246 6 11 BLOCK 02 4051100320 गंगाराम छोटूलाल मानावाला / पवन गंगाराम मागवाला एअरटेल टॉवर 133/1, - नांदेड 363596.45
247 4 4 BLOCK 01 4040400373 बालक मंदिर शिक्षण संस्था हनुमान टेकडी 2, जुना मोंढा नांदेड 362259.97
248 2 1 BLOCK 18 4020108042 क्र.उ.बा.स.सत्यनारायण जगनाय तोष्णीवाल 68, नवा मोंढा नांदेड 360259.70
249 4 2 BLOCK 10 4040202964 म.यसुफ म.खाजा 24, देगांवचाळ नांदेड 354289.72
250 2 1 BLOCK 20 4020119841 शेषराव माध्‍वराव ईरमलवार /भारती एअरेटेल टावर दत्तनगर 352399.06
251 6 10 Block 02** 4051003306 सुरेश सारंग बुलबुले / गोविंद सुरेश बुलबुल 1391/1, 0 नांदेड 347051.47
252 6 11 BLOCK 08 4051109975 अनसाजी पाटील घोगरे / एयरटेल मोबाईल टावॅर 15/1, हडको नांदेड 346887.08
253 4 4 BLOCK 01 4040401104 लक्ष्मणसिंह नारायणसिह 477, मुरमरा गल्ली नांदेड 342476.18
254 2 1 BLOCK 19 4020120393 भोगवटदार / जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड . 536/1 1-19-536/1 किशोर नगर भाग्यनगर रोड 342047.43
255 4 3 BLOCK 02 4040300127 जिल्हा सत्र न्यायालय - 3-2-370 ते 381 379, - नांदेड 340282.53
256 1 13 Block 7(BU) 4061300831 शंकर संभाजीराव देशमुख - Gut No. 363 Plot No 1ते 57,81ते 91 तरोडा (बु) 337297.80
257 5 9 BLOCK 06 4030900158 महेजबीन बेगम भ्र महमंद फारुक 1331/1, - नांदेड 335936.40
258 2 1 BLOCK 18 4020105252 कृउबास / नविन गोदाम 276, नवा मोंढा नांदेड 335462.28
259 5 9 BLOCK 07 4030906621 खेरुन्नीसा बेगम शेख फारुख 153, गुलजार बाग नांदेड 331180.18
260 4 2 BLOCK 12 4040204777 श्री जि.प. मुलांचे हायस्कुल /नांदेड भारत स्कॉऊट गाईड कार्यालय 516, - नांदेड 331069.00
261 1 13 Block 7(BU) 4060205951 श्री. सदशिवराव पि. गंगाराम देशमुख 62 Gut No. 299/B Plot No. 1/30 राधाकृष्‍ण नगरी नांदेड 330973.72
262 5 6 BLOCK 03 4030600443 अ वहाब शे मदार 128, धनगर टेकडी नांदेड 329421.20
263 4 7 BLOCK 03 4030700401 1म हूसंन 2 म हनीफ 3 म सखर 4 म गेस 5 अ हुसेन म उस्मान 439, साई नगर नांदेड 327918.26
264 4 2 BLOCK 11 4040205850 सतिष पुरूषोत्तम माहेश्वरी /आशिष जयप्रकाश बियाणी /काबरा /चा भाग बोरबन 327643.22
265 6 11 BLOCK 02 40611020325 - सेवादास शिक्षण प्रसारक मंडळ नांदेड संचलित यशवंत शारिरीक शिक्षण महाविद्यालय, नांदेड तर्फे सेक्रेटरी नारायण रामकिशन जाधव 11/2- सर्वे नं. 49/2 मधील, वसरणी, नांदेड 327227.00
266 3 1 BLOCK 25 4020116273 रामप्रसाद तोष्णीवाल भाडेकरु उपमुख्य लेखा परिक्षक स्थानिक निधी लेखा नांदेड 138/2, औद्योगिक वसाहत नांदेड 324718.42
267 1 1 BLOCK 23 4020100988 जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमीक शाळा सांगवी बु..नांदेड 317, बाजीराव नगर सांगवी नांदेड 324145.80
268 3 1 BLOCK 25 4020115595 मे रमेश प्रिंटींग प्रेस/ भागीदार श्रीमती कुसमावती रसाळ (कै. देविदास रसाळ यांच्या पत्नी), रमेश देविदासराव रसाळ 134, औद्योगिक वसाहत नांदेड 323678.46
269 2 1 BLOCK 12 4020102178 मनपाजमीन/करीम खाँ चाँद खाँ 1044, पिरबु-हाणनगर नांदेड 323348.94
270 4 3 BLOCK 03 4040305168 अध्यक्ष आंनंदनगर सहकारी - - ग्रह निर्माण संस्था मर्या नांदेड CTS no11298 11300 11712 दशमेशनगर 321730.50
271 3 1 BLOCK 08 4010100507 विनोदकुमार, सुरेशकुमार, रमेशकुमार सर्व पि. बालाप्रसाद शुक्ला भाडेकरु/ डी.इंजिनीअर बी.एस.एन.एल.मो.टॉवर 43/1, आय.टी.आय.रोड नांदेड 321273.60
272 2 1 BLOCK 12 4020119597 श्री हनुमान मंदीर . /52/3 अशोकनगर, नांदेड 321104.00
273 1 13 Block 1(BU) 40113010002 श्री भाडेकरु- रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड मो.टॉवर टि.डी.टी.कॉम्लेक्स 13/1 ग.नं.230 प्लॉट नं.118 माणिक नगर तरोडा बु.नांदेड 319715.52
274 5 9 BLOCK 08 40309080206 श्री एम. डी. उल्लाऊददीन पिता मोईनोददीन 9/8 ब्रम्हपुरी, नांदेड 317703.27
275 4 3 BLOCK 03 4040305229 म.रा.विज वितरण कंपनी मर्यादित 33के.व्ही.उपकेंद्र सचखंड गुरुद्वारा, नांदेड हिंगोली गेट रोड 314908.00
276 4 3 BLOCK 03 4040300101 गुलजारसिघ उजागरसिघ 1134, दशमेश नगर नांदेड 314129.77
277 2 1 BLOCK 15 4020119186 श्री उदय उत्तमराव पवार 1 उइय उतमराव पवार गांधीनगर, नांदेड 311172.64
278 2 1 BLOCK 17 4020100378 सचिव शारदा भवन यशवंत महाविद्यालय स्टेज 1457, विसावा नगर नांदेड 310552.68
279 2 1 BLOCK 24 4020116344 जमनाबाई भ्र. बालाजी गोकुळे सौ सुनिता राजू गोकूळे/ प्रकाश रामचद्र गोकूळे / सजय रामचंद्र गोकूळे 681, विष्णूनगर नांदेड 310227.70
280 5 9 BLOCK 05 4030905995 शमीम बेगम स. मेहंदी दायमी 924, हिलाल नगर नांदेड 310194.16
281 1 13 Block 1(BU) 40613060003 श्री भाडेकरु भारत दुरसंचार निगम लि.म. मोबाईल टॉवर गट नं 225 प्लॉट 29 अ / संभाजी नगर तरोडा बु नांदेड 309586.48
282 4 3 BLOCK 03 4040302093 करतारकौर मोहनसिंघ कंधारवाले 382, कनकय्या कंपाऊंड नांदेड 309025.00
283 3 1 BLOCK 10 4010100524 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1116, भगिरथ नगर नांदेड 308623.60
284 4 3 BLOCK 04 4040301665 हरबंसकौर देवासिंघ पेशकार 96, कुंभार गल्ली नांदेड 308593.12
285 4 3 BLOCK 03 4040301924 हरजितसिंघ बलवंतसिंघ हुंदल 428, बडपुरा नांदेड 308455.20
286 4 5 BLOCK 04 4030500241 विठ्ठल व्यंकटराव नांदेडकर 160, मारवाड गल्ली नांदेड 307369.60
287 5 9 BLOCK 07 40309070090 श्री अब्दुल्ला पि.अब्दुल रहीम इसलामपुरा, नांदेड 306860.93
288 3 1 BLOCK 02 4010100827 मे.शुभम इन्टरप्रायझेस भागीदार 1.प्रभाकर बा पाटील 2.सौ तारा भास्करराव ख्रतगांवकर 3.सुचिता दि.शेट्टी 4.कमलकिशोर भ. गिल्डा 5.सौ चंद्रभागाबाई ओ.गिल्डा 6.ब 51, - नांदेड 305022.08
289 4 3 BLOCK 05 40403050001 श्री स. मदणसिंघ चंदासिंघ रामगडीया /स्टेट बँक ऑफ पटियाला 420/1 जी.जी. रोड, नांदेड 304859.96
290 4 3 BLOCK 02 4040300927 श्री किशनलाल पि कन्हैयालाल अहीर/मोहनलाल किशनलाल अहीर 300, गवळी पुरा नांदेड 304528.56
291 2 1 BLOCK 19 40201190061 - जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, नांदेड 1/19- आनंद नगर रोड, नांदेड 302781.65
292 1 1 BLOCK 23 40101231086 श्री केंद्रीय विद्दयालय द.म.रेल्वे 1/23 गट नं.182 पैकी प्लॉट नं.नाही रेल्वे डिव्हीजन,सांगवी बु.नांदेड 302752.00
293 4 3 BLOCK 02 4040300103 जिल्हा सत्र न्यायालय - 3-2-370 ते 381 377, - नांदेड 301868.33
294 3 1 BLOCK 10 4010100328 कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प, नांदेड पाटबंधारे 1088, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 300766.40
295 3 1 BLOCK 02 4010102429 बाबूलाल मानसींग गवळी 201, शिवाजीनगर नांदेड 300765.93
296 4 3 BLOCK 02 4040302363 इतिहास संशोधन मंडळ 214, गवळीपुरा नांदेड 300432.06
297 1 12 Block 8(KH) 4060108849 1 गोविंद मारोती मेकाळे 2 बालाजी मारोती मेकाळे 12/8 Gut No. 50 Plot No. 1 ते 20 तरोडा खु. 298940.19
298 5 9 Block 06* 4030906380 नुसरत सुलतान मिर्झा अनवर अली बेग 1187, रहेमत नगर नांदेड 298598.62
299 2 1 BLOCK 17 4020100537 व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि ग्रामीण विकास बँक मुंबई शाखा नांदेड 1155, विसावा नगर नांदेड 296408.12
300 4 3 BLOCK 01 4040300160 अधिष्ठता वैद्यकीय महाविद्यालय नांदेड - 3-1-80 80, - नांदेड 294831.30
301 4 4 BLOCK 03 4040402852 मनपाज / पोलिस ठाणे इतवारा 177, चिरागगल्ली नांदेड 293487.79
302 2 1 BLOCK 18 4020109354 श्री गुलाबराव विठ्ठलराव जाधव, मारोतराव विठ्ठलराव तिडके 976, वसंत नगर नांदेड 293169.51
303 2 1 BLOCK 17 4020100448 अरुणाबाई भ्र. रविंद्र काला 1201/1, विसावा नगर नांदेड 292705.66
304 4 3 BLOCK 02 4040304757 अधिष्ठाता, जुने बाहय रुग्नालय विभाग, श्री गुरु गोविंद सिंघ मोमेरियल हॉस्पीटल 390, वजीराबाद नांदेड 291763.13
305 4 3 BLOCK 03 4040303146 रणजितसिंह गंगारामसिंह चव्हाण 979, यंकटेश नगर नांदेड 291182.62
306 3 1 BLOCK 09 4010106530 श्री माधवराव हिंगोले 811, लिंबोनी नगर नांदेड 289635.96
307 6 11 BLOCK 01 40411010245 श्री मनीष गोपाळदास हिराणी 11/1 सर्वे क्रं. /गट क्रं. 38 प्लॉट क्रं. 11 व 12 वसरणी,नांदेड 287127.80
308 4 2 BLOCK 08 4040200968 विभाग नियंत्रक म.रा.मार्ग परिवहन महामंडळ नांदेड - 2-8-292 292, - नांदेड 286817.32
309 2 1 BLOCK 12 4020101592 स.दाउदअली मोहसीन अली 970, पिरबु-हाणनगर नांदेड 286788.24
310 2 1 BLOCK 19 4020100582 मुख्‍याध्‍यापक शासकीय तंत्र प्रशाला केंद्र, शासकीय तंत्रनिकेतन प्रांगण आनंदनगर रोड, बाबानगर नांदेड 977/1, बाब नगर नांदेड 285842.22
311 4 4 BLOCK 02 4040402839 बाफना मोटार्स 269, देगलुर रोड नांदेड 284387.25
312 2 1 BLOCK 19 4020110647 नर्सीकर विजया सुभाष / ख्‍रेदीदार सौ मथुरा बालासाहेब देशमुख 315, टिळक नगर नांदेड 284266.80
313 5 9 BLOCK 07 4030906048 म फारुख साब म इब्राहिम साब 1197, हैदरबाग नांदेड 283908.08
314 4 3 BLOCK 07 4040304007 अभिनव भारत शिक्षण संस्था 725, पुंडलीकवाडी नांदेड 282104.00
315 6 10 BLOCK 02 40410020642 श्री नरेश गुरुलिंगअप्पा दरगु 10/2 मौजे कौठा गट क्र.56 व 69 पैकी प्लॉट क्र.54 ते 57 279183.55
316 4 2 BLOCK 11 4040205898 जनरेल सिंघ अमरीक सिंघ दत्ता /चा भाग गोवर्धन घाट 279069.54
317 3 1 BLOCK 09 4010107322 सुधाकर पुरुषोत्तम रोडे 87, स्नेहनगर नांदेड 277746.92
318 3 1 BLOCK 02 4010103203 मनपाज/वत्सलाबाई लक्ष्मणराव गायकवाड 338, आंबेडकर नगर नांदेड 277110.24
319 1 13 Block 1(BU) 4060202215 देवराव तुकारामजी देशमुख व इतर 831 Gut No. 228 ते 33 पैकी Plot No. 117 माणिक नगर नांदेड 275853.74
320 6 11 BLOCK 01 4051106965 आर के सिंग कुदनसिंग डी आय जी ऑफीस बॉम्ब शांघपथक कार्यालय 964, वसरणी नांदेड 275354.06
321 4 3 BLOCK 01 4040300383 कांतीबेन कांतीलाल लोटीया 110, वजीराबाद नांदेड 274527.30
322 3 1 BLOCK 06 40201060007 श्रीमती बोलीकर सुमनबाई पांडुरंग/भाडेकरु एअरटेल मोबाईल टावर 1/6 पिवळी गिरणी 273753.20
323 4 3 BLOCK 01 4040300259 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. मुख्याकार्यालय नांदेड - 3-1-182 182, - नांदेड 273611.17
324 4 3 BLOCK 03 4040303003 गेंदाबाई गंगारामसिंह चव्हाण 878, देगलुर रोड नांदेड 272280.46
325 4 3 BLOCK 01 4040301034 देवकाबाई लालमन यादव 167, वजिराबाद नांदेड 271795.30
326 6 11 BLOCK 01 4051105331 बालाजी नारायण कोतवाल 894, असदवन नांदेड 271117.30
327 4 2 BLOCK 12 4040204280 इंदमोहणसिंघ, राजेदरसिंघ भाटीया 495, दिलीपसिंह कॉ. नांदेड 269990.20
328 4 2 BLOCK 11 4040205856 सौ. संगिता उत्तम चक्रवार / सौ. उषा चंद्रकांत चक्रवार 75/चा भाग बोरबन 269978.01
329 3 1 BLOCK 08 4010106177 मगृनिम / श्रीपाद सखाराम पंथ नर्सीकर 85, एच.आय.जी.कॉ. नांदेड 269703.56
330 1 12 Block 4(KH) 4060106815 संध्‍या छाया वृद्धाश्रम चे सचिव सौ.सुरेखा प्रकाश पाटणे 711/5 12-4-711 G.N.188,189,190 गजानन नगर, नांदेडPlot N.122,125,128 269212.02
331 5 9 BLOCK 04 4030904437 हाजी अ समद अ नबिसाब 1514, देगलूर रोड नांदेड 268567.32
332 2 1 BLOCK 19 40201190011 श्री उत्तम बापुजी पोपळे/ भरती एअरटेल मोबाईल टॉवर 75/19 वसंतनगर 267898.16
333 2 1 BLOCK 19 4020110124 शासकिय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय नांदेड / मुख्य इमारत 977, दयानंद नगर नांदेड 267768.51
334 3 1 BLOCK 08 4010106635 मगृनिम / लक्ष्मणराव सदाशीवराव गायकवाड 110, डी.आर.टी.कॉ नांदेड 266676.10
335 4 3 BLOCK 01 4040300714 श्रीन‍िवास तुळश‍िदास भुसेवार, संजय तुळश‍िदास भुसेवार 546, वजिराबाद नांदेड 266001.73
336 4 3 BLOCK 02 4040300063 गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नांदेड - 3-2-409 to 414 409, - नांदेड 263616.70
337 2 1 BLOCK 15 4020119188 श्री देवेंद्र उतमराव पवार 4 देवेंद्र उतमराव पवार गांधीनगर, नांदेड 263411.84
338 4 2 BLOCK 12 4040200016 निर्मलबाई चंद्रकांत खोत, सुधाकर प्रकाश सुरेश सर्वपिता बळवंतराव खोत 239, - नांदेड 262285.76
339 3 1 BLOCK 25 4020100056 1.सौ.कलीयाबाई दगडूलाल यादव 2. यशोदाबाई भ्र. मोहनलाल बालापुरे 919/1, गोरक्षण नांदेड 261928.88
340 2 1 BLOCK 12 40201120034 श्री युक्रांत भानुदासराव देशपांडे, श्री देवदत्त भानुदासराव देशपांडे - 599, उदय नगर नांदेड 261508.59
341 4 3 BLOCK 02 4040300066 जिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत - 3-2-407 407, - नांदेड 261162.09
342 3 1 BLOCK 10 4010100340 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1090, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 258220.84
343 4 2 BLOCK 12 4040204109 चरणसिंघ हुजुरासिंध रामगडीया 376, दिलीपसिंघ कॉलनी नांदेड 257811.80
344 6 11 BLOCK 10 4051100043 गजानन किशनराव गिरडे 192/6, हडको नांदेड 255636.71
345 2 1 BLOCK 18 4020107741 दिपक,कष्णा,सिध्दार्थ s/o नागोराव नरवाडे 1121, वसंत नगर नांदेड 255403.32
346 4 3 BLOCK 07 4040304274 सुरेशसिहं नारायणसिंह हजारी 445, तारासिंह मार्केट नांदेड 254763.88
347 1 1 BLOCK 22 4020114061 शमीम बेगम शे आजीम 818, माहाडा नांदेड 254300.34
348 5 6 BLOCK 03 4030600501 प्रणिता प्रकाश चोलवार 199, जुना गंज नांदेड 253326.78
349 4 3 BLOCK 01 40403010011 श्री नांवाशमनपा / भाडेकरु स. जितेंद्रसिंघ स. अवतारसिंघ वजिराबाद, नांदेड. 253082.30
350 4 2 BLOCK 09 4040200964 अधिष्ठाता आयुर्वेद फार्मसी - 2-9-4 4, - नांदेड 252999.44
351 6 10 BLOCK 02 4051000128 महेद्र विष्णूपंथ परळीकर / इसार मोबाईल टॉवर 322, - नांदेड 252915.68
352 4 2 BLOCK 05 40302050402 श्री १. मुकेश मोहनराव पाटिल टाकळीकर २.योगेश मोहनराव पाटिल टाकळीकर 332/2 जीेेएम काँलनी 252407.21
353 4 3 BLOCK 06 40403060025 श्री 1) सरदार चरणसिंघ महेंद्रसिंघ पुजारी 2) सरदार परमिंदरसिंघ महेंद्रसिंघ पुजारी / रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि. 394/1M गुरुद्वारा गेट नं. 1 नांदेड. 252102.00
354 6 10 BLOCK 02 4051002619 गितादेवी अलोककुमार धुत 1111, श्री साईराम नगर कौठा नांदेड 251184.78
355 6 10 BLOCK 02 4051004838 कमलसिंह शंकरसिंह ठाकुर 2. कन्हैयासिंह शंकरसिंह ठाकुर 3. नारायणसिंह शंकरसिंह ठाकुर 4. श्रीमती. विजयाबाई नारायणसिंह ठाकुर 1/ते 62 गट नं. 139 कौठा 250438.14
356 5 6 BLOCK 03 4030600502 1) संदिप पंडितराव चौलवार 2) सौ.यमुनाबाई भ्र. पंडितराव चौलवार 200, जुना गंज नांदेड 249896.04
357 4 2 BLOCK 10 4040203611 ओमप्रकाश, शमप्रकाश पिता शामलाल सौ ज्योती मदणलाल सौ राशी अतिशकुमार राठोड 214, वजीराबाद नांदेड 249836.32
358 2 1 BLOCK 16 4020105381 शंकरराव लालजी आडे 581, हिंगोली रोड नांदेड 249014.73
359 2 1 BLOCK 12 4020100554 सतीशकुमार पि तुकाराम बिडवई 835/1, हनुमान नगर नांदेड 248600.28
360 6 11 BLOCK 05 4051100205 अमजद खान अब्दूल हमिद खान 59/1, सिडको नांदेड 247959.16
361 4 3 BLOCK 01 4040300161 म न पा कोडवाडा / महाव्यवस्थापक टेलीफोन भवन - 3-1-76 76, - नांदेड 247631.00
362 6 10 BLOCK 02 40410020693 श्री भो/दत्तराव ऊर्फ राजु गोविंदराव काळे मौजे कौठा गट क्र.17 पैकी प्लॉट क्र. 246771.14
363 4 2 BLOCK 12 4040204192 दिनेश हुकुमतराय प्रेमचदांनी 187, वजीराबाद नांदेड 244874.94
364 6 11 Block 10** 4051100052 गोविडदराव लालाराव घोगरे 428/1, दत्त नगर,वाघाळा हडको नांदेड 244812.56
365 3 1 BLOCK 10 4010108438 पिपल्स एज्येकेशनप सोसा नागसेन हायस्कॅल प्रभातनगर 122, प्रह्ररभात नगर नांदेड 244529.08
366 4 3 BLOCK 01 40303010070 श्रीमती म.न.पा.ज.दु/भाडेकरु-मैत्री सुवर्ण सिद्दी प्रा.लिमिटेङ 201/S43 सन्मान प्रेस्टीज दु. क्र. 12,13,26,27 (SF) रेल्वे स्टेशन रोड, नांदेड. नांदेड 243732.64
367 2 1 BLOCK 18 4020109410 दत्तात्र्यय, शिवाजी, आनंद s/o रावसाहेब देशमुख 958, मगणपुरा नांदेड 243453.16
368 2 1 BLOCK 17 4020117989 उमेश,मिरा किशनचंद परमाणी /अनिल गोविंदराव माचेवार कैलाशनगर 241894.40
369 6 11 BLOCK 10 4051110151 श्री श्री गजानन पि. किशनराव गिरडे 192/5, दत्त नगर हडको नांदेड 241439.29
370 4 2 BLOCK 08 4040202099 किशनसिह गणेशसिह ठाकुर 283, मील एरिया नांदेड 240825.10
371 5 6 BLOCK 04 4030601154 शिवाजी माधवराव सराफा आसोसियशन 126, सराफा नांदेड 240348.36
372 6 11 BLOCK 08 40511080005 श्री अनसाजी बाबाराव घोगरे/व्ही ओम नेटवर्क कं. 11/8 दत्त नगर,वाघाळा हडको 237943.89
373 6 11 BLOCK 10 4051110834 भगवान पिता गोविंदराव घोगरे . . . भगवान पिता गोविंदराव घोगरे 11-10-498/15/1 जिजाईनगर 237803.97
374 6 11 BLOCK 01 40511010092 श्री गोपाल भगवानदास अग्रवाल, 2 दुर्गादास अग्रवाल डॉ. अग्रवाल 4 शिवनारायण गोयंका,5 विठलदास अग्रवाल 11/1-721/2b वसरणी दुधडेअरी रोड 236642.23
375 6 10 BLOCK 02 4051003100 अलोककमार बद्रीनारायण धुत 1112, श्री साईराम नगर कौठा नांदेड 235552.76
376 5 6 BLOCK 04 4030600270 मो इसाक मो मस्तान 29, मन्यार गली नांदेड 235332.54
377 1 13 Block 5(BU) 40613050008 श्री श्रीकांत एकनाथराव / इंडीया टेलीकॉम इन्फ्रा प्रा लि मोबाईल टॉवर 13-5-505 एकतानगर तरोडा बु 234585.30
378 3 1 BLOCK 25 4020114945 गोदावरी इंजेनिअरींग वर्क्स / भारत ऍग्री को सुरेश गोविंद नारायण गूप्ता 122, औद्योगिक वसाहत नांदेड 234544.00
379 4 3 BLOCK 01 40303010090 श्रीमान गोदावरीबाई मदनलाल लड्डा, व इतर / अमितकुमार प्रकाशचंदजी मुथा वजिराबाद, नांदेड. 234171.54
380 2 1 BLOCK 12 40201120007 श्री मनपाजमीन/अ. नईम अ. गफुर/म. शहबाज बारी पि. अ. जब्बार पिरबु-हाननगर 234080.04
381 2 1 BLOCK 12 4020101662 मनपाजमीन/रफियाबेगम शे.अन्वर 995, पिरबु-हाणनगर नांदेड 233377.86
382 5 9 BLOCK 02 4030901285 पदमशाली भवन धर्मशाळा / जि प शाळा 443, चौफाळा ब्रहमपुरी नांदेड 233126.06
383 2 1 BLOCK 24 4020115482 हरीसिंह पिता चतुरसिंह परमार 3, बिसेन नगर नांदेड 233104.40
384 5 9 Block 06* 4030905087 जमातुनिसा बेगम पिता कमालादिन सिद्दिकी 1192, रहेमत नगर नांदेड 232566.75
385 3 1 BLOCK 25 4020100003 गोरक्षण / सौ.गंगासागर मारोतराव कोळी 910, गोरक्षण नांदेड 231459.04
386 4 3 BLOCK 02 40303020002 श्रीमती मनपाज/डॉ. दिलीप रामराव फुगारे 295/38 रेल्वेस्टेशन रोड जुना जकात नाका 231232.27
387 4 3 BLOCK 03 4040300265 कमलजितकौर नेरंद्रसिंद्य बुंगई 678/1, भगतसिंघ रोड नांदेड 230936.26
388 3 1 BLOCK 07 4010110446 शेतकी शाळा ऑफीस 1047, विस्तारित रामानंद नगर नांदेड 230136.80
389 4 4 BLOCK 05 4040402077 आर्य समाज मदीर 415, नविन पुलाजवळ नांदेड 229906.50
390 6 11 BLOCK 01 4051111061 विमलबाई कागणे 1008/1A वसर्णी रोड, नांदेड 229875.60
391 2 1 BLOCK 12 4020102527 सय्यद असदउल्ला पि सय्यद अब्दुल रसीद 70, सहयोग नगर नांदेड 229410.24
392 3 1 BLOCK 01 4010101330 व्यंकटेश रुखमाजी काब्दे 273, महाविर नगर नांदेड नांदेड 229373.46
393 4 2 BLOCK 05 40302050099 श्री 1) मोहसीन खान पि. महेमुद खान 2) इमरान खान पि. महेमुद खान वाघी रोड, नांदेड. 229354.93
394 5 9 BLOCK 07 4030909902 मुख्तार खॉन पि.चॉंद खॉ पठाण 2 उस्मानपुरा, नांदेड 228906.02
395 3 1 BLOCK 08 4010106071 म`गृ`वि`म/म खलील म कासीम 202, लेबर कॉलनी नांदेड 228488.30
396 6 10 Block 01** 4051001181 जि प्र प्रा शाळा धुमाळवाडी 379, धुमाळवाडी फत्तेजंगपूर नांदेड 228346.80
397 6 11 Block 02* 4051107016 छोटूलाल भूरेलाल भातवाले 136, वसरणी नांदेड 228010.91
398 1 1 BLOCK 22 4020112537 माधव मसनाजी वाडेकर 435, विस्तारीत नाथ नगर नांदेड 227745.70
399 4 3 BLOCK 01 4040301389 ज्ञानेश्वर गोविंदराव दमकोंडवार 544, वजिराबाद नांदेड 226818.82
400 5 9 BLOCK 07 4030906759 श्री म शफिक म ईब्राहिम 1153, हैदरबाग नांदेड 226543.18
401 2 1 BLOCK 17 4020107263 लक्ष्मीबाई दामोदर टाक 610, पाटनुरकर नगर नांदेड 224960.90
402 2 1 BLOCK 15 4020119187 श्री उदय उत्तमराव पवार 3 उदय उतमराव पवार गांधीनगर, नांदेड 224844.50
403 2 1 BLOCK 14 4020104358 सौ. रुक्मीनबाई विठ्ठलराव डंक 766, आनंदनगर नांदेड 224835.66
404 4 3 BLOCK 01 40403010022 श्री पांडुरंग सखाराम पाटील/भाडेकरु व्हेम नेटवर्क लि. मोबाईल टावर वजिराबाद 224640.00
405 4 3 BLOCK 03 4040301910 मंजितसिघ पि.अत् तरसिंघ टुटेजा 690, भगतसिंग रोड नांदेड 224561.55
406 4 3 BLOCK 03 4040302014 सौ.प्रभावती भ्र दत्तात्रय निळैकर 324, कनकयया कंपाऊंड नांदेड 224481.00
407 2 1 BLOCK 14 4020105860 बालाजी माणिक भारसावडे 623, नाईक नगर नांदेड 224176.83
408 2 1 BLOCK 24 4020115686 पांडूरंग यलप्पा कोडेवार 488, विष्णु नगर नांदेड 223753.04
409 3 1 BLOCK 08 4010108090 सौ आशा हनमंतराव पाटील 1009, गणेशनगर नांदेड 223639.65
410 4 5 BLOCK 02 4030500950 आरुण काशीनाथ रुद्रकंठवार 34, किल्लारोड नांदेड 223621.27
411 4 7 BLOCK 03 4030701496 सरदार सुरेद्र सिंग अजयबसिंग एम सलीमोदीन 820, देगलूर रोड नांदेड 222760.50
412 4 3 BLOCK 03 4040301514 टि महेंद्र / ग्यानी हरदिपसिंघ बुटासिंघ 390, कनकय्या कंपाऊंड नांदेड 222583.80
413 2 1 BLOCK 17 4020118651 पोलिस अधिक्षक - दवाखाना, शाळा, व्यायाम शाळा, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 221189.28
414 4 3 BLOCK 07 4040303882 नोनिहालसिंघ गुलाबसिंघ जहागीरदार 560, जी.जी.रोड नांदेड 220197.90
415 4 7 BLOCK 02 4030701286 श्री बाबूराव रामराव रायलवारम / मुख्तार अहेमद पि ताजादीन / मोहम्मद सिराज हाजी यासीन अबला 27, इतवारा नांदेड 219880.20
416 4 3 BLOCK 02 4040300582 श्री किशनलाल पि कन्हैयालाल अहीर/मोहनलाल किशनलाल अहीर 301, गवळीपुरा नांदेड 219849.47
417 5 9 BLOCK 07 4030908246 श्री आलिम अ‍लि पि गुलाम नबी 1174/1, महोमदीया कॉलनी नांदेड 219817.42
418 4 3 BLOCK 02 4040300040 श्री नियोजन भवन 408, - नांदेड 219656.84
419 4 2 BLOCK 11 4040204750 अधिक्षक, पोलिस अधिक्षक कार्यालय नांदेड 9, - नांदेड 219608.60
420 4 2 BLOCK 11 4040206093 सिध्दी विनायक कं / 1 सौ. अनिता राजेश तिवाडी 2 राजेश शंकरलाल तिवाडी /चा भाग बोरबन 219466.88
421 4 3 BLOCK 01 4040301390 विजयकुमार शिवप्रसाद माळीवाळ 545, वजिराबाद नांदेड 219380.96
422 1 12 Block 2(KH) 4060103772 सौ. वाकरडे गंगाबाई पांडुरंग 1211 12-2-1211,Gut No. 138 Plot No. 63 पवन नगर नांदेड 219230.63
423 1 12 Block 5(KH) 40113010004 - भाउेकरु- बि.एस.एन.एल.मोबाईल टॉवर /सतिष पुरुषोत्तम माहेश्वरी व इतर अनिकेत नगर तरोडा खु. ग.नं.120 प्लॉट नं.4 अ 4 ब 5 व 6 तरोडा खु 219066.12
424 1 13 Block 7(BU) 4060206151 मारोती कोंडीबा मुळे - 1/2 4 ते 8 11 12 13 15 16 सर्वे/गट क्रं.312 प्लॉट क्रमांक 1 तेे 16 तरोडा बु. - 218673.48
425 2 1 BLOCK 17 4020106981 दुरशेट्टी संजीवाचारी हनमंताचार्य व्यंकटेशम 283, कैलासनगर नांदेड 218502.65
426 4 3 BLOCK 02 4040300142 अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 394, - नांदेड 218279.48
427 4 5 BLOCK 03 4030501147 वामन पि.विश्वनाथ मांजरमकर 176, बुरुड गल्ली नांदेड 217328.60
428 2 1 BLOCK 15 4020105062 निसारअली हा गुलाम अहमद 619, शारदा नगर नांदेड 216440.78
429 5 6 BLOCK 04 4030601155 प्रताप त्रिबंकराव दाभाडे 127, सराफा नांदेड 216236.32
430 2 1 BLOCK 20 4020110266 सत्यपाल बाबुलाल राठौर 144, टावून मार्केट नांदेड 216095.00
431 4 2 BLOCK 11 4040206094 सिध्दी विनायक कं / 1 नरेंद्रकुमार भास्कर महाजन 2 अली मोहम्मद पंजवानी /चा भाग बोरबन 215700.20
432 4 2 BLOCK 05 4040205408 नुरखान खैरुल्‍ला खान - 77 2-5-897 वाघीरोड 215218.62
433 2 1 BLOCK 18 4020107117 सौ. सुरेखा शेषराव तूप्पेवार 58, नवा मोंढा नांदेड 214758.72
434 4 3 BLOCK 03 4040304809 डॉ. एस. एस. पुंड / जि. टी. एल इनफ्रास्टकचर लि. 876, - नांदेड 214547.90
435 5 6 BLOCK 02 4030601006 पुरुषोत्तम शंकरराव पाठक 202, कलाल गल्ली नांदेड 213793.20
436 3 1 BLOCK 09 4010100402 प्राचार्य सायन्स कॉलेज नांदेड 54, स्नेह नगर नांदेड 213478.32
437 4 2 BLOCK 11 4040203631 नारायणदास मधुरादास बजाज 639, वजिराबाद नांदेड 213245.74
438 4 4 BLOCK 06 4040402100 बाळगिर महाराज 70, गाडीपूरा नांदेड 213051.64
439 1 1 BLOCK 23 40101230065 - भो.रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमीटेड ,मुंबई मोबाईल टॉवर ग.नं.175 प्लॉट नं.37 रऊफ कॉलनी सांगवी बु.नांदेड 212426.00
440 6 11 Block 05** 4051102653 आरगुलवार विजयकूमार गोविद 59, सिडके उस्मान नगर नांदेड 212425.38
441 4 2 BLOCK 02 4040204524 कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ भिमघाट - 2-2-461 461, - नांदेड 211546.74
442 5 9 Block 07* 40309070511 श्री भोगवटदार /शेख गॉस शेख लाल उस्‍मानपुरा 211128.86
443 2 1 BLOCK 19 4020109242 रणजीत आनंदराव कल्याणकर 573, श्यामनगर नांदेड 209747.48
444 3 1 BLOCK 25 4020118147 सौ जयश्री भ्रृ परमेश्वर पवार . 209736.55
445 4 2 BLOCK 10 4040203813 म न पा ज/शंकर गोमाजी मांजरमकर 87, देगांवचाळ नांदेड 209712.11
446 4 3 BLOCK 03 4040302462 शेरसिंघ हरीसिंघ फौजी 496, बडपुरा नांदेड 209612.76
447 3 1 BLOCK 25 4020116270 हिंद ट्रंक स्टील वर्क 59, औद्योगिक वसाहत नांदेड 209038.20
448 4 2 BLOCK 12 4040203211 श्री कैलास बालाप्रसाद, सुदेश योगेंद्रपाल, सुरेंद्रपाल बरारा, निलवतीवाई जयंतीलाल नागडा, शकुंतला गोपाल अजमेरा 394, दिलीपसिंघ कॉलनी नांदेड 208358.00
449 2 1 BLOCK 17 4020119814 सचिव शारदा भवन शिक्षण संस्था डॉ. शंकरराव चव्हाण मेमोरियम शारदा भवन परीसर 208190.40
450 4 3 BLOCK 02 4040300126 संजय गांधी निराधार योजना - 3-2-416 416, - नांदेड 207741.50
451 4 2 BLOCK 10 4040203146 श्री शेख मुद्दसरनजर पि. म. रफिक 181, वजीराबाद नांदेड 206454.00
452 2 1 BLOCK 17 4020118532 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक्‍ सी-1, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 206360.48
453 4 3 BLOCK 04 4040301917 श्री हरबंसकैर देवासिंघ पेशकार / हस्ते कालुसिंघ देवासिंघ पेशकार 95, कुंभार गल्ली नांदेड 204751.28
454 4 2 BLOCK 12 4040203977 राजेंदरकौर राजेंदरसिंघ भाटीया 438, दिलीपसिंह कॉ. नांदेड 204691.80
455 2 1 BLOCK 20 4020110507 गोपालसा व्यंकोबासा दमाम 1135, पुरूषार्थी नगर नांदेड 204622.48
456 2 1 BLOCK 12 4020101326 मिर्झा अहमदबेग मिर्झा अब्दुल्ला बेग 978, पिरबु-हाणनगर नांदेड 204154.68
457 5 9 BLOCK 07 4030907019 म. अस्लम अब्दुल रज्‍जाक 1015, मोहमद्याकॉलनी नांदेड 204151.26
458 4 3 BLOCK 03 4040302153 उषा आत्माराम खंडागडे/अमरीकसिंघ निरंजन सिंघ 1144, दशमेश नगर नांदेड 204055.90
459 4 7 BLOCK 02 4030700402 महंमद सलीम पि. मोहम्मद मुस्तफा 134, इतवारा नांदेड 204033.00
460 2 1 BLOCK 24 4020115315 म.न.पा दु / विनोद बालाप्रसाद बाहेती 908, स्टेडियम नांदेड 203029.00
461 4 5 BLOCK 04 4030500110 भाडेकरु रिलायंस मोबाइल 38, मारवाड गल्ली नांदेड 202552.00
462 4 3 BLOCK 03 4040305324 मेवनसिंघ ब-यामसिंघ गाडीवाले /चा भाग भगतसिंघ रोड 201683.40
463 4 3 BLOCK 02 4040300140 जिल्हा सत्र न्यायालय - 3-2-370 ते 381 380, - नांदेड 201152.85
464 1 13 Block 6(BU) 4060200919 मुंजाजी अमृतराव खोडे 762 13-6-752 Gut No. 163 Plot No.5ते18 विस्‍तारित नारायण नगर तरोडा बु.नांदेड 201037.68
465 2 1 BLOCK 17 4020105988 नागनाथ पांडुरंग तरटे 275, कैलासनगर नांदेड 200873.82
466 4 3 BLOCK 07 4040303594 पृथ्वीसिंह नारायणसिंह हजारी 444, तारासिंह मार्केट नांदेड 200507.36
467 5 9 BLOCK 07 4030908581 अ. मलिक पि.अ.नबी /117/A CTS No. 1-71-0 हैदरबाग क्र. 1, नांदेड 200379.71
468 3 1 BLOCK 10 4010100337 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1092, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 200304.00
469 3 1 BLOCK 25 4020116791 मनपाजा/ फैजुल उलुम हायस्कूल 942, गोकुळनगर नांदेड 200273.60
470 1 12 Block 2(KH) 40112020002 श्री भाडेकरु जी.टी.एल.मोबाईल टॉवर / पिंपळगावकर अशोक माधवराव ग.नं.132 प्लॉट नं.52 स्वागत नगर तरोडा खु. 200196.36
471 6 11 BLOCK 01 4051100105 अब्दूल वहिद पि. अब्दूल सत्तार 2.सालेहानसरीन भ्र.अब्दूल वहिद 721/9, वसरणी नावघाट रोड-वसरणी, नांदेड 200036.25
472 3 1 BLOCK 10 4010100382 कर्मचारी निवासी भारत संचार निगम लि. तरोडा नाका 1146, पुर्णा रोड नांदेड 199794.02
473 2 1 BLOCK 18 4020107119 क्र.उ.बा.स.शार्मा / पालदेवार नागनाथ 60, नवा मोंढा नांदेड 199619.52
474 3 1 BLOCK 08 4010106751 मगृनिम/ पि एम जोंधळे 764, लेबर कॉलनी नांदेड 198974.16
475 5 9 BLOCK 05 40309050020 श्री सय्यद मजहर अहेमद सय्यद अहेमद अब्बास हिलाल नगर, नांदेड 198616.30
476 4 2 BLOCK 05 4040205865 जावेद अहेमदखॉन पि नुरखॉंन - /330.331.316.317 2-5-1031 समिराबाग नांदेड 198072.16
477 2 1 BLOCK 19 4020109167 तारु कोंडिबा किशन 398, हर्षनगर नांदेड 197355.27
478 4 3 BLOCK 03 4040305671 जितेंद्र प्रकाशचंद्र जेठानी / परमज्योत अर्जुनसिंघ चाहेल /चा भाग गणराज नगर 197273.62
479 3 1 Block 04 4010110351 बाळासाहेब तातेराव पावडे 100, फुले नगर नांदेड 197167.16
480 3 1 BLOCK 09 4010107767 सुरेशसिंह गोविंदसिंह तेहरा 2, स्नेहनगर नांदेड 197091.24
481 3 1 BLOCK 25 4020115884 किशनगिरी गणेश गिरी 977, गोकुळनगर नांदेड 197001.14
482 2 1 BLOCK 19 40201190074 - शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय नांदेड, नवीन वस्तीगृह मुलांचे (3), नांदेड दयानंद नगर, नांदेड 196936.36
483 4 7 BLOCK 04 4030700901 म. सलीम अ. करीम 151, जुना गंज नांदेड 196858.51
484 2 1 BLOCK 16 4020107329 बेबीताई अशोकराव केशवे 525, केशवेनगर नांदेड 196572.18
485 6 11 BLOCK 10 4051110817 1. राजेश नारायण गिरडे 2. साईनाथ नारायण गिरडे 3. सौ तिर्थबाई नारायण गिरडे . . . 1. राजेश नारायण गिरडे 2. साईनाथ नारायण गिरडे 3. सौ तिर्थबाई नारायण गिरडे दत्तनगर हडको 196514.19
486 5 6 BLOCK 03 4030600308 बिलकिस बानो पी खलीलउल्ला जानवकर 214, मन्यार गल्ली नांदेड 195927.25
487 1 13 Block 1(BU) 40113010014 श्री 1.महमद आयुब म.इस्माईल 2.मो.नाजेर मो. इस्माईल 13/1 ग.नं.227 प्लॉट नं. 40 बी विठृठल नगर तरोडा बु.नांदेड 195401.00
488 4 2 BLOCK 09 4040202533 सत्यव्रत सत्यंद्र शिवराम जिंदम 52, सुमेश कॉलनी नांदेड 195183.20
489 4 3 BLOCK 01 4040301764 हिरामन मनु चौधरी 501, वजिराबाद नांदेड 194907.72
490 3 1 BLOCK 10 4010100327 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग/ केंद्रीय जलआयोग पूर्णा उपमंडळ 1145, भगीरथ नगर नांदेड 194841.80
491 3 1 BLOCK 08 4010108062 म.गृ.नि.म./उस्मान खॉन स लाला 515, लेबर कॉ नांदेड 194477.34
492 6 11 BLOCK 01 4051110936 अभीनव भारत शिक्षण मंडळ, सिडको /0 सिडको नविन मोंढा 193481.51
493 3 1 BLOCK 25 4020114846 राजकुमार मोहनलाल काला 3, औ. वसाहत नांदेड 193211.00
494 3 1 BLOCK 25 4020115826 विनोद बालाप्रसाद बाहेती 19, औद्योगिक वसाहत नांदेड 193150.76
495 4 4 BLOCK 02 4040403074 बचीतर‍सिंघ - - बुंगई अबचलनगर 192486.40
496 4 2 BLOCK 12 4040203165 दर्शन कौर चरणसिंघ 506, वजिराबाद नांदेड 192332.42
497 3 1 BLOCK 25 4020115424 गणपतराव शामराव तिडके 455, गोकुळनगर नांदेड 192201.10
498 2 1 BLOCK 19 4020109647 अंजनाबाई नामदेव मोडक 485, किशोर नगर नांदेड 191980.30
499 4 4 BLOCK 01 4040400871 श्री विजेंद्रसिंघ धरमसिंघ आरतीया 429, लोहरगल्ली नांदेड 191289.40
500 3 1 BLOCK 25 4020115091 सिरीन म. अन्नवर 238, गोकुळनगर नांदेड 191167.34
501 4 3 BLOCK 03 4040305338 सय्यद सलीम पि. सय्यद मोहियोद्दीन 9 सर्वे नं 23 सैलानी नगर 190909.32
502 2 1 BLOCK 12 4020101585 नाथनाथ रुखमाजी महेंद्रकर 444, अशोक नगर नांदेड 190773.25
503 6 10 BLOCK 02 4051002640 नारायण नागोजी नागेश्वर 1243, कौठा नांदेड 190556.80
504 5 8 Block 04* 4030801423 मुस्तफाखान पिता आजमखान .. . . मुस्तफाखान पिता आजमखान 8-4-416 चा बाजु लक्ष्मीनगर 190539.82
505 6 11 Block 10** 4051108128 गणपती पिता माणीका गिरडे 192/4, हडको नांदेड 190464.08
506 2 1 BLOCK 17 4020118011 नरेंद्र पि. फतनदास परमानी कैलाश्‍नगर 190458.23
507 6 11 BLOCK 02 40411020234 - १) श्री रामनिवास पिता भगवानदास भुतडा २) श्री गोविंद पिता भगवानदास भुतडा 11/2 मौजे रहीमपूर(खुर्द) सर्वे क्र.5/1 व 5/2, गट क्र.02 पैकी प्लॉट क्र. 190110.45
508 4 4 BLOCK 05 40304050001 श्रीमती पुणीता सुनीलसिंह रावत 87/1 गाडीपुरा नांदेड 189079.16
509 1 13 Block 1(BU) 4061300450 मनपा जमिन गायरान भो - व्यंकटराव तरोडेकर हायस्कुल व लालबहादुर प्राथमिक शाळा संस्थापक अध्यक्ष - एन. एम. बेद्रीकर - 746/1 गट नं. २३५ कल्याणनगर गट नं. २३५ कल्याणनगर 188412.57
510 2 1 BLOCK 20 4020111785 नागेश्वर बसवय्या 1152, नागार्जुननगर नांदेड 188351.00
511 5 9 BLOCK 07 4030909354 माेहमद अबदुल हफीज माेहमद युसुफ 597/1 132/Bगुलशन कॉलनी गुलशन कॉलनी 187987.57
512 4 2 BLOCK 11 4040205845 सौ. कल्पना गोविंद लड्डा /चा भाग बोरबन 187392.40
513 4 5 BLOCK 03 4030501289 लक्ष्मीकांत प्रल्हादराव रुदकंठवार 353, मारवाड गल्ली नांदेड 187362.48
514 2 1 BLOCK 17 4020118543 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक सी-10, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 187341.64
515 2 1 BLOCK 17 4020118541 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक सी-8, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 187341.64
516 4 3 BLOCK 02 4040300132 गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नांदेड 413, - नांदेड 187049.70
517 2 1 BLOCK 18 4020100476 सचिव कृषि उत्पन्न बाजार समिती नांदेड (गुळविक्री केंद्र) - 1-18-269 269, नवा मोंढा नांदेड 187035.39
518 2 1 BLOCK 12 4020102013 रामलिग किशनराव अस्पत 724, भाग्यनगर नांदेड 187002.70
519 2 1 BLOCK 16 4020100898 चंदा केशाव पवार / बि.एस.एन.एल.मोबाईल टावर 561, जानकी नगर नांदेड 186710.16
520 2 1 BLOCK 21 4020119213 सीतलसिंघ पि. ऊजागरसिंघ . . भोगवटाधारक - सीतलसिंघ नंदीग्राम सोसायटी, नांदेड 186700.18
521 2 1 BLOCK 15 4020103330 निसारअली हा गुलाम , अहमद 614, शारदा नगर नांदेड 186407.62
522 2 1 BLOCK 19 4020110701 शिवाजी शंकर पवार 327, जवाहर नगर नांदेड 186381.58
523 3 1 BLOCK 10 4010106827 महंमद हयात म बाबनसाब 180, निजाम कॉलनी नांदेड 186381.48
524 2 1 BLOCK 17 4020118548 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक सी-11, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 186324.60
525 2 1 BLOCK 17 4020118573 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक C-14, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 186324.60
526 4 7 BLOCK 01 4030701777 श्री साजीदखान अहेमदखान 148, मन्यार गल्ली नांदेड 186077.46
527 2 1 BLOCK 12 4020101645 महेबुब आलमशहा आलम 982, पिरबु-हाणनगर नांदेड 185806.98
528 4 3 BLOCK 02 4040302789 तहसिल कार्यालय नांदेड - 3-2-418 418, - नांदेड 184531.72
529 2 1 BLOCK 15 4020119172 सौ किरण पांडुरंग उबाळे /1 व 2 सौ किरण पांडुरंग उबाळे सन्मीत्रनगर, नांदेड 184498.19
530 2 1 BLOCK 13 4020102502 शे. वजीर शे.अल्लाउदीन 566, इंदिरा नगर नांदेड 184455.85
531 1 13 Block 7(BU) 4060201406 जि. प. के. प्रा. व भा. शाळा तरोडा बु. 516 Gut No. 0 Plot No. 233 जनु वस्‍ती नांदेड 183916.71
532 3 1 BLOCK 10 4010109177 जहुरुल्लाबेग नुरुउल्लाबेग 313, निजाम कॉलना, वर्कशॉप रोड नांदेड 183706.90
533 2 1 BLOCK 19 4020109781 केशव तुकाराम शेटे 144, शाहुनगर नांदेड 183419.98
534 1 13 Block 2(BU) 4060204542 श्रीमती यशोदाबाई शंकर ढवळे 676 Gut No. 238 Plot No. 01,02,07,08.11,13 सागर नगर नांदेड 183124.49
535 4 2 BLOCK 09 4040202602 सत्यव्रत सत्यंद्र शिवराम जिंदम 46, सुमेश कॉलनी नांदेड 183007.28
536 4 3 BLOCK 04 4040302453 सरस्वतीबाई बालय्या भिमसिंह रुपसिंह चव्हाण 105, चिखलवाडी कुभार गल्ली नांदेड 182988.40
537 5 9 BLOCK 07 4030907174 श्री शाजेदा बेगम सादुल्हाबेग 1591, रहमत नगर नांदेड 182777.08
538 2 1 BLOCK 17 4020118357 पोलिस अधिक्षक - स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 182262.70
539 2 1 BLOCK 17 4020118356 पोलिस अधिक्षक - स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 181848.38
540 3 1 BLOCK 07 4010100011 शेतकी शाळा ऑफीस 1039, विस्तारित रामानंद नगर नांदेड 181820.28
541 2 1 BLOCK 17 4020118030 पोलिस अधिक्षक नांदेड - - श्री शैलम इमारत स्नेहनगर 181801.68
542 1 12 Block 4(KH) 40612040029 श्री देवराव वामनराव कल्याणकर , शिवाजी वामनराव कल्याणकर 182/प्लॉ.नं.3 ते 93 गट न.182 ,प्लॉ.नं.3 ते 93 तरो.डा खु 181581.20
543 2 1 BLOCK 19 4020111151 सुरेखा अशोक ढोले 353, जवाहर नगर नांदेड 181422.60
544 3 1 BLOCK 10 4010100338 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1091, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 181141.20
545 4 5 BLOCK 03 4030500753 मजीदएसरामिर आलम 187, नावघाट रोड नांदेड 181066.15
546 3 1 BLOCK 25 4020115070 सौ कमलाबाई मांगीलाल सारडा 202, गोकुळनगर नांदेड 180976.60
547 4 2 BLOCK 12 4040203671 श्री गोहर सुलताना जफरअली खान 28, वजिराबाद नांदेड 180955.63
548 1 12 Block 1(KH) 4060102855 क्षिरसागर प्रवेश बाबाराव 487 Gut No. 119 Plot No. 1,2,11,12,13 अष्‍टविनायक नगर नांदेड 180911.61
549 5 9 BLOCK 04 40309040010 श्री स.हरसरनसिंघ स.मखनसिंघ 312/1 देगलुर रोड, नांदेड 180893.54
550 4 3 BLOCK 03 4040301119 व्यकटराव जयतंतराव 811, देगलुर रोड नांदेड 180890.76
551 2 1 BLOCK 17 4020118360 पोलिस अधिक्षक - स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 180857.64
552 2 1 BLOCK 17 4020118359 पोलिस अधिक्षक - स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 180857.64
553 2 1 BLOCK 17 4020118358 पोलिस अधिक्षक - - - स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 180857.64
554 3 1 Block 03 4010101761 सेक्रेटरी सुंध्याछाया वृध्दाश्रम 781, उद्योगनगर नांदेड 180819.04
555 4 2 BLOCK 11 4040204749 अधिक्षक, पोलिस अधिक्षक कार्यालय नांदेड 8, - नांदेड 180708.64
556 2 1 BLOCK 24 40201240014 श्री पृथ्वीराज सरजिवनप्रसाद जैस्वाल/इसार नेटवर्क लि. 1/24 विष्णु नगर 180364.44
557 4 2 BLOCK 08 4040201981 श्राधर वामन नाईक/ निजामोद्दीन रफीयोद्दीन 32, मिल एरीया नांदेड 180180.50
558 5 6 BLOCK 02 4030600773 मारोती संतोबा यशवंतकर 273, सराफा लोहार गल्ली नांदेड 180045.94
559 2 1 BLOCK 17 4020118354 पोलिस अधिक्षक - - - स्‍नेहनगर पोलिस कॉल 179888.60
560 4 2 BLOCK 11 4040202293 आंबादास नरहरराव धरमआधिकारी 109, बोरबन नांदेड 179594.60
561 2 1 BLOCK 15 4020106300 गंगाधर ज्ञानोबा वडजे, दत्तात्रय परशुराम वडजे, मारोती बापुराव वडजे 1348, नंदीग्राम सोसायटी नांदेड 179577.97
562 4 7 BLOCK 03 40307030057 श्री मोहम्मद मजहरुलहक्क प‍ि हाजी अब्दुल रहीम 787/1 देशमुख कॉलनी 179569.81
563 1 12 Block 2(KH) 4060109059 काशेटवार बालाजी विठ्ठलराव 398 Gut No. 133 Plot No. 37 जयभवानी नगर नांदेड 178777.93
564 4 4 BLOCK 06 4040402099 गुरु बाळगिर महाराज 69, गाडीपूरा नांदेड 178708.70
565 2 1 BLOCK 17 4020100389 सचिव शारदा भवन महात्मा फुले हायस्कुल 1453, विसावा नगर नांदेड 178433.36
566 2 1 BLOCK 21 40201211026 श्री असीफ अब्दुला नवीवाला, मोहम्मद कासम मिलवाला 1611/1A विठ्ठलनगर, नांदेड 177448.00
567 4 2 BLOCK 11 4040204759 अधिक्षक, पोलिस अधिक्षक कार्यालय नांदेड 18, - नांदेड 177424.98
568 4 2 BLOCK 09 4040201973 सेक्रेटरी उस्मानशही मील वर्क्स युनियन 411, सुमेश कॉलनी नांदेड 177359.12
569 4 2 Block 10* 4040203442 जुलेखा बेगम शकर कच्ची 70, देगांवचाळ नांदेड 177321.40
570 2 1 BLOCK 17 4020107286 जगदिश पुंडलिक कुलकर्णी राहेगावकर 318, टकैलासनगर नांदेड 177206.88
571 2 1 BLOCK 17 4020106151 शिरीष नागनाथराव गीते 764, कैलास नगर नांदेड 177188.28
572 4 3 BLOCK 01 4040301159 हिरामण मन्नु चौधरी 173, वजिराबाद नांदेड 176884.54
573 4 4 BLOCK 04 4040401158 अ. हबीब बीन अली मोहम्मद बीन अली 53, हबीब टॉकीज समोर नांदेड 176806.24
574 3 1 BLOCK 02 4010100834 मे.शुभम इन्टरप्रायझेस भागीदार ,कमलकीशोर भगवानदास गिल्डा ,सौ चंद्रभागाबाई ओमप्रकाश गिल्डा, आनंद ओमप्रकाश गिल्डा ,शोभा कमलकीशोर कोठारी ,व इतर भागीदार - 49, - नांदेड 176771.90
575 4 3 BLOCK 03 4040300304 जसबीरसिंघ पि. अमरीकसिंघ चड्डा / एस्सार टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा.लि.मुंबई 504/1, - नांदेड 176746.70
576 2 1 BLOCK 17 4020100417 सचिव शारदा भवन कुसुम नाट्यगृह 1441, विसावा नगर नांदेड 176495.49
577 2 1 BLOCK 12 4020102124 मगृनिम/रुक्मनीबाई भागवत गुटे 317, सहयोग नगर नांदेड 176279.32
578 2 1 BLOCK 24 4020115739 अर्जून पाचाजी कांबळे 226, विष्णूनगर नांदेड 176182.40
579 5 9 BLOCK 07 4030906155 महमंद अब्दुल कलीम पि.अब्दुल मजीद 1438, रहेमतनगर नांदेड 176046.51
580 2 1 BLOCK 18 4020107118 गंगाधर, यशंवत, रामकृष्ण, विरभद्र, भगवान,s/o आनिजि नांदेडकर 59, नवा मोंढा नांदेड 175768.92
581 3 1 BLOCK 09 4010100413 प्राचार्य सायन्स कॉलेज नांदेड 60, स्नेह नगर नांदेड 175068.46
582 2 1 BLOCK 19 40201190012 श्री सुरेश प्रेमचंद राठोर/ भाडेकरु भारतीय एअरटेल 179/19 शाहुनगर 174852.00
583 5 9 BLOCK 07 40309070091 श्री अलिमोद्दीन पि.जैनोद्दीन मिल्लत नगर, नांदेड 174668.18
584 3 1 BLOCK 02 4010101826 मनपाज/जनता मुलीचे वस्तीगृह 538, आंबेडकर नगर नांदेड 174611.80
585 5 9 BLOCK 07 40309070765 श्रीमती पठान नईमुद्दीन बुरहन्द्दीन / जिओ रिलायंस इन्फोटेड कंपनी /M 9/7 गुलशन कॉलनी 174582.34
586 5 6 BLOCK 04 4030600950 शे. बन्नेमिया पि. शे. अहेमद 59, मन्यार गली नांदेड 174404.64
587 4 5 BLOCK 03 4030500629 नारायन गोविंद जोंधळे 199, नावघाट रोड नांदेड 174199.71
588 4 2 BLOCK 05 40402050025 श्री सय्यद खाजा सय्यद मोईनोद्दीन 198/2 दुल्हेशाह रहेमान नगर, नांदेड 174189.80
589 2 1 BLOCK 17 4020100618 प्राचार्य, नांदेड फार्मसी कॉलेज ( तंत्रनिकेतन ), नांदेड 1450, विसावा नगर नांदेड 173931.66
590 6 10 Block 02** 4051003292 गंगाराम रामजी गोरे 1067/1, कौठा मेनरोड सिडको नांदेड 173290.95
591 4 4 BLOCK 01 4040401667 जगन्नाथ सीताराम ट्रस्टी / दायमा क्लाथ सेंटर 17, हनुमान टेकडी नांदेड 172299.28
592 4 3 BLOCK 03 4040302414 म.नजीर पिता म.अमीन 838, देगलुर रोड नांदेड 171837.40
593 6 11 BLOCK 01 4051107029 विजय व्यंकटराव शिवनगावकर 856, वसरणी नांदेड 171731.92
594 4 2 BLOCK 05 4040202180 भोगवटदार / श्री प्रदीप सोनाजी कांचनगीरे 296 2-5-836 दुलेशहा रहेमान नगर नांदेड 171591.40
595 4 2 BLOCK 11 4040204738 अधिक्षक, पोलिस अधिक्षक कार्यालय नांदेड 19, - नांदेड 171260.04
596 6 11 BLOCK 01 4051110527 रमेश गंगाधर धुमाळ - - - 11-1-873/1Aवसरणी नांदेड 171174.48
597 5 6 BLOCK 03 4030600536 नारायण गवळी 154, जंगमगल्ली नांदेड 170270.40
598 4 3 BLOCK 04 4040305526 स. सुखदेवसिंघ दिवानसिंघ सोडी /स. जसवंतसिंघ दिवाणसिंघ सोडी /चा भाग गुरूवार गेट नं. 1 170199.95
599 2 1 BLOCK 16 40201160224 श्री माधवराव कान्होबाराव कावळे/मे रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि. 444/M रायगडनगर, नांदेड 170060.00
600 3 1 BLOCK 25 4020117769 सुधीर शंकरराव गादेवार 201/1, गोकुळनगर नांदेड 169771.52
601 4 3 BLOCK 01 4040300463 ऐवनकर मनोहर नागेश 98, वजीराबाद नांदेड 169613.30
602 2 1 BLOCK 12 4020102177 मनपा जमीन/अ. नईम अ गफुर 1043, हनुमान नगर नांदेड 169603.44
603 4 3 BLOCK 03 4040301184 गोविंदकौर अर्जूनसिंघ सपुरे 359, कनकयया कंपाऊंड नांदेड 169270.12
604 4 2 BLOCK 11 4040203244 शिला चंदुसिंह परदेशी 661, वजिराबाद नांदेड 169060.00
605 2 1 BLOCK 17 4020106949 मानवेंद्र नागनाथ गीते 775, कैलास नगर नांदेड 168312.92
606 4 2 BLOCK 05 4040204834 अब्दुल हक्क पि. महंमद ईब्राहिम 2-5-997 सारा कॉलनी 168312.48
607 4 3 BLOCK 07 4040305283 नौनिहालसिंघ गुलाबसिंघ जहागीरदार . 168179.70
608 2 1 BLOCK 16 40201160014 श्री महात्मा गांधी मिशन इंजिनिअरींग कॉलेज 328/1 हिंगोली रोड, नांदेड 168014.92
609 4 2 BLOCK 12 4040203939 श्री राजेश गोविंदराव जांभकर / तृप्‍ती, केदार, पि. राजेश जांभकर 154, वजीराबाद नांदेड 167688.98
610 2 1 BLOCK 17 4020117140 प्राचार्य, नांदेड फार्मसी महाविद्यालय, नांदेड - 1-17-1450/1 1450/1, विसावा नगर नांदेड 167370.84
611 4 2 BLOCK 11 4040204760 डाँ.सौ.करुणा गुणवंतराव पाटील / भाडेकरु भारत संचार निगम लि. 28, बोरबन नांदेड 167270.00
612 4 3 BLOCK 01 4040301033 पारसी अंजुमन / बारीया हाँल 686, पारसी अंजुमन नांदेड 167204.44
613 6 11 BLOCK 10 40511100002 श्री गणपती पि.माणिका गिरडे 11/10 दत्तनगर,हडको,नांदेड 167093.55
614 2 1 BLOCK 13 4020102224 मनपाज/ताहेराबी महमंद इस्माईल 608, इंदिरानगर नांदेड 166816.76
615 4 3 BLOCK 05 4040304287 श्री मिनाबाई जुगलकिशोर खियाणी 19, चिखलवाडी नांदेड 166682.94
616 2 1 BLOCK 12 4020101583 म.अहेमददोद्दीन निजामोद्दीन 973, पिरबु-हाणनगर नांदेड 166516.56
617 2 1 BLOCK 12 40201120006 श्री मनपाजमीन/ अ. नईम अ. गफुर/अफरोज बेगम भ्र. अ. जब्बार पिरबु-हाननगर 166064.71
618 3 1 BLOCK 10 4010107681 अर्जूनराव शिवाजी कांबळे 76, प्रह्ररभात नगर नांदेड 165952.96
619 6 10 BLOCK 02 40510020154 श्री 1.मयुर बालाजीराव अमीलकंठवार 2. श्रीहरी बालाजीराव डुब्बेवार 10/2 मौजे कौठा गट नं.55 पैकी प्लॉट नं. 05 165559.18
620 4 3 BLOCK 04 4040305527 स. सुखदेवसिंघ दिवानसिंघ / स. कुलवंतसिंघ दिवाणसिंघ सोडी /चा भाग गुरूवार गेट नं. 1 165543.60
621 5 6 BLOCK 01 4030600292 समर्थ व्यायाम शाळा 93, नाव घाट नांदेड 165355.60
622 2 1 BLOCK 12 4020101558 मनपाजमीन/चुन्नुमियाँ 983, पिरबु-हाणनगर नांदेड 165122.29
623 6 10 BLOCK 02 4051003207 सौ. अंजली अशोक भुतडा 530/2, मेन रोड कौठा नांदेड 164592.67
624 4 7 BLOCK 01 4030702072 जि. प्र. शाळा इतवारा 73, भुसारलाईन (इतवारा) नांदेड 164492.62
625 6 10 BLOCK 03 4051002901 काशिराम महादजी घोगरे 163, वाघाळा नांदेड 164210.40
626 4 5 BLOCK 04 4030500111 भाडेकरु बी पी एल मोबाइल 42, सराफा नांदेड 164177.50
627 2 1 BLOCK 12 4020101151 प्रमोद प्रेमचंद बजाज 748, भाग्यनगर नांदेड 163981.37
628 4 3 BLOCK 03 4040303706 इंदरमोहनसिंघ अवतारसिंघ चिमा 1194, हिंगोली रोड नांदेड 163878.47
629 2 1 BLOCK 17 4020100371 सौ.सुषमाबाई विनोदकुमार काला 1225/2, विसावा नगर नांदेड 163867.78
630 2 1 BLOCK 19 4020107775 शांताबाई मारोती रायठक 458, हर्ष नगर नांदेड 163660.84
631 2 1 BLOCK 20 4020108867 शिवानंद गणपतराव पांचाळ 700, दत्तनगर नांदेड 163425.30
632 2 1 BLOCK 17 4020100396 सौ.उज्वलाबाई पुष्पकुमार काला 1225/1, विसावा नगर नांदेड 163158.44
633 4 3 BLOCK 03 4040303147 रणजितसिंह गंगारामसिंह चव्हाण 980, यंकटेश नगर नांदेड 162812.00
634 2 1 BLOCK 17 4020118542 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक सी-9, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 162700.32
635 1 12 Block 4(KH) 40612040035 श्री माणीकराव यादवराव कल्याणकर 448/7 12-4-448/0,आमदारनगर 162599.26
636 4 2 BLOCK 09 4040202694 सरलाबाई गजानन देशपांडे 247, सुमेश कॉलनी नांदेड 162437.86
637 4 7 BLOCK 03 4030700507 श्री गुलशन बानो पती हाजी महमद इद्रीस 346, साईनगर नांदेड 161517.44
638 4 2 BLOCK 05 4040205007 रुक्साना बेगम स. हबीब सर्वे नं 37 दु.रहेमान नगर 161384.07
639 2 1 BLOCK 17 4020118630 पोलिस अधिक्षक - महाबळेश्वर-बी, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 161014.92
640 5 9 BLOCK 07 4030900151 अब्दुल सत्तार पि. अब्दुल खादर 249/1, गुलजारबाग नांदेड 160494.60
641 5 9 BLOCK 07 40309070293 श्रीमान भोगवटदार/-शेख जिलानी शेख मेहबुब इसलामपुरा 160448.13
642 4 4 BLOCK 05 4040402636 भारतीय व्यवस्थपक राजपुत संघ 439, गाडीपुरा नांदेड 160327.10
643 4 3 BLOCK 07 4040305091 मजितसीघ सरमुखसिघ जागिरदार 292, जी.जी.रोड नांदेड 160005.28
644 3 1 BLOCK 08 4010104768 मगृनिम / बालकीशन यलय्या मुराडी 71, एच.आय.जी.कॉ. नांदेड 159852.16
645 5 9 BLOCK 04 4030907555 अ सलाम/ टाटा टेली सव्हीस (महाराष्ट्र) 1596, - नांदेड 159842.00
646 4 3 BLOCK 03 4040302529 अमलोकसिंघ देवासिंघ ढिल्लो 515, यात्री निवास रोड नांदेड 159771.00
647 4 3 BLOCK 03 4040300998 1 चौडम फुलन्ना गोविंदआप्पा 2 सरोजनी नरसिंगमल्लू / धनवंतसिंघ प्रेमसिंघ बूंगई 397, कनकयया कंपाऊंड नांदेड 159752.75
648 5 9 BLOCK 05 40309050059 श्रीमती मुखिद अहेमद महमद साब/ रिलायन्स जिओ इंनफोकॉम लिमिटेड 262/m1 खुदबईनगर खुदबईनगर 159388.40
649 6 10 Block 01** 4051001291 जि.प.प्रा. शाळा असर्जन 138, असर्जन नांदेड 159381.20
650 4 4 BLOCK 02 4040402927 कुलवंतसिंघ - बलवंतसिंघ्‍ कडेवाले अबचलनगर 159294.20
651 4 2 BLOCK 11 4040204164 दीपककुमार रविकुमार येवणकर 503, दिलीपसिंग कॉ. नांदेड 159284.00
652 5 6 BLOCK 04 4030601054 मदिना तुलऊल्लुम शिक्षण संस्था 183, बागवान गल्ली नांदेड 158887.20
653 6 10 BLOCK 02 40410020510 श्रीमती श्री उत्तम शंकरराव वरपडे/ मे. रिलाएन्स जिओ इन्फोकॉम लि. मुंबई 10/2 मौजे कौठा,नांदेड येथील विकासनगर मधील गट नं. 22 पैकी प्लॉट नं. 40 158745.52
654 4 3 BLOCK 03 4040300677 टि शामला महेंद्र तुला 388, कनकय्या कंपाऊंड नांदेड 158542.40
655 3 1 BLOCK 10 4010100529 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1121, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 158456.40
656 1 13 Block 5(BU) 4060201765 सईदा नाहीत नवास भ्र. स. इब्राहीम नवास अली 927 13-5-659 Gut No. 221 Plot No. 38 नोमानिया नगर नांदेड 158258.04
657 2 1 BLOCK 18 4020107340 ओमप्रकाश किशनलाल काकाणी,गोविंदप्रसाद लेखचंद मंत्री 2, नवामोंढा नांदेड 158066.90
658 6 11 Block 02** 4051110564 - 1) श्री शेखर पांडूरंग घुंगरवार 2) सौ.सिमा भ्र.शेखर घुंगरवार - - 10/6 / B वसरणी 158065.32
659 4 2 BLOCK 11 4040205532 दरक . /15871 158015.38
660 4 3 BLOCK 03 40403010005 श्री स. इंदरसिंघ नंदासिंघ निर्मले बडपुरा, नांदेड. 157982.18
661 2 1 BLOCK 21 4020112084 सोनाबाई वैजनाथराव पवार 828, सैलानी नगर नांदेड 157729.72
662 4 7 BLOCK 02 4030700959 विश्वनाथ गणपती / नारायण विश्वनाथ संगनवार 275, इतवारा नांदेड 157116.60
663 4 3 BLOCK 03 4040300678 शवेता टि सुंदरम 389, कनकय्या कंपाऊंड नांदेड 157025.90
664 2 1 BLOCK 12 4020101045 मगृनिम/डि.के. काळे 145, सहयोग नगर नांदेड 156898.08
665 5 9 BLOCK 07 4030905828 श्री म उस्मान म इब्राहिम साब 1173, हैदरबाग नांदेड 156327.78
666 4 4 BLOCK 06 4040402246 म. मुस्ताक हुसैन महम्मद मुजफर हुसैन 181, गाडीपूरा नांदेड 156053.50
667 3 1 BLOCK 08 4010106548 म.गृ.नि.म./महंमद शफीओद्दीन म फसीओद्दीन 655, लेबर कॉलनी नांदेड 155942.64
668 4 2 BLOCK 11 4040203861 श्री 1. ओमप्रकाश सत्यनारायण गौड 2. झुंबरलाल काबरा 476, दिलीपसिंग कॉ. नांदेड 155891.40
669 4 2 BLOCK 11 4040204739 अधिक्षक, पोलिस अधिक्षक कार्यालय नांदेड 20, - नांदेड 155851.82
670 6 10 BLOCK 03 4051000306 धम्मपाल एकनाथ सोनसाळे / एकनाथ मल्हारसाब सोनसळे / अशोक देवराव सोनसळे / देवराव मल्हार सोनसळे 468, वाघाळा कथक नगर नांदेड 155804.00
671 3 1 BLOCK 02 4010101204 शुभद्राबाई शंकर देबडकर 152, शिवाजीनगर नांदेड 155704.24
672 4 2 BLOCK 12 4040203136 विजयकुमार माणिकराव देशपांडे 80, वजिराबाद नांदेड 155444.88
673 3 1 BLOCK 08 4010109389 म.गृ.नि.म./ मिर्झा मुजाहीदबेग अन्वरबेग 506, लेबर कॉ नांदेड 155134.42
674 4 2 BLOCK 09 4040202838 ध कॅ / किशण बाबु कौकाडी 269, सुमेश कॉलनी नांदेड 155046.80
675 2 1 BLOCK 19 4020109734 कांबळे 422, हर्ष नगर नांदेड 154871.44
676 2 1 BLOCK 14 4020101994 शो.पो.ग्र.नि./ एच.एल. सोळुंके 15, शोभा नगर नांदेड 154155.01
677 1 13 Block 6(BU) 4061300854 दिपक बाबुराव सुनेवाड - 13-6-613 Gut No. 215 Plot No.5ते 13 चक्रधरनगर तरोडा(बु) 154113.92
678 2 1 BLOCK 24 40201240007 श्री मनपाज/ E. C. H. S. POLLY CLINIC NANDED 959/1 गोकुळ नगर, नांदेड 154066.00
679 4 4 BLOCK 01 4040401538 ंसताबाबा शिशासिंह चिफ ऑफ इस्टबाबा / बलजितसिंघ मुख्तारसिंघ टमाणा 526, बाफना रोड नांदेड 154013.28
680 4 3 BLOCK 03 4040305491 स. विरजेंदरसिंघ पि. धरमसिंघ आरतीया 1146/चा भाग देगलूर रोड 153952.75
681 3 1 BLOCK 25 4020115435 नारायणदास नवलदास रिजवानी 32, औद्योगिक वसाहत नांदेड 153913.64
682 2 1 BLOCK 17 4020107618 जयवंत वसंत दंडवते 654, इंद्रप्रस्थ नगर नांदेड 153680.24
683 1 1 BLOCK 22 4020112678 किशन गोविद वाघमारे 137, पांडुरंग नगर नांदेड 153397.26
684 2 1 BLOCK 17 4020107810 हरीहरराव माणिकराव बोकारे 461, कैलाश नगर नांदेड 153358.82
685 3 1 BLOCK 10 4010100526 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1122, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 153167.20
686 5 9 BLOCK 07 4030908038 सफीयाबेगम भ्र शेख अहमद 684, लक्ष्मीनगर नांदेड 153111.80
687 2 1 BLOCK 12 4020103385 सौ स्नेहलता संग्राम शेळकीकर 790, वृंदावन कॉलनी नांदेड 153052.33
688 2 1 BLOCK 24 40201240011 श्री अप्पाराव पि. संन्यासी बत्तुला, सौ. शकुंतला भ्र. आप्पाराव बत्तुल्ला 1/24 बिसेन नगर, नांदेड 152877.04
689 4 3 BLOCK 03 4040302232 कमलकिशोर पि. रामगोपाल गुप्ता 855, देगलुर रोड नांदेड 152504.35
690 6 11 BLOCK 07* 4051111273 भुजंगराव पुंडलिकराव हंबर्डे . 11/7 प्लॉ.नं.26ग.नं.ANS/RES सिडको 152337.33
691 4 7 BLOCK 03 4030700201 अब्दुल मुखीत गुलाम दस्तगीर 517, साई नगर नांदेड 152046.20
692 2 1 BLOCK 20 4020113579 शे. अब्दुल सलीम पी. अब्दुल बाहेद 1044, विनायक नगर नांदेड 151861.80
693 3 1 BLOCK 08 4010106985 मगृनिम / एस.बी.घोगरे 76, एच.आय.जी.कॉ. नांदेड 151546.40
694 2 1 BLOCK 12 4020102180 मनपाजमीन/ भो/ युनुस अलीखान पि. मनसब अलीखान 1046, पिरबु-हाणनगर नांदेड 151273.64
695 5 6 BLOCK 02 4030600459 1. सुदेश 2. राजेश पिता चंद्रकांत पईतवार 291, होळी नांदेड 151201.60
696 5 9 BLOCK 07 4030900033 श्रीमती शहनाज हबीब चाऊस 375/2, गुलशन कॉलनी नांदेड 151187.34
697 5 9 BLOCK 06 4030905177 शे हबीब शे मोहसीन शे सालाम पि शेख हुसेन 30, नंदीग्राम सोसायटी देगलूर नाका नांदेड 151039.46
698 4 3 BLOCK 05 4040303504 पुरुषोत्तम भिमराव पाठक / नितिन पाठक 148, चिखलवाडी नांदेड 150824.58
699 4 3 BLOCK 05 4040305157 स.मदनसिंघ चंदासिंघ मठारु . 150730.70
700 6 11 BLOCK 01 4051100084 ग्रामीन शिक्षण प्र म संचलीत तंत्रनिकेतन तर्फे शिवराम पवार 910/3, असदवन नांदेड 150671.77
701 5 6 BLOCK 02 4030601183 ब्रीजकिशोर कचरुलाल धुत / भारती सेल्युलर (AirTel) 278, सराफा लोहार गल्ली नांदेड 150645.00
702 2 1 BLOCK 24 4020115401 म.न.पा / नांदेड जिल्हा क्रिडा अधिकारी 881, स्टेडियम नांदेड 150627.80
703 2 1 BLOCK 19 40201190073 - शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय नांदेड, माहिती व तंत्रज्ञान इमारत, नांदेड दयानंद नगर, नांदेड 150389.44
704 4 3 BLOCK 03 4040305670 अशोककुमार रामदेवजी लोया /चा भाग गणराज नगर 150301.53
705 5 9 BLOCK 09 4030909761 मुनी बेगम भ्र. शेख सादेख - महेबुबिया कॉलनी 150112.40
706 4 3 BLOCK 03 4040301425 गुरुबक्षसिंघ अमरसिंघ अ.पा.क. अमरसिंघ ईशवर सिंघ 396, कनकय्या कंपाऊंड नांदेड 150052.08
707 5 8 BLOCK 02 4030801397 म. आलम पि. तुराबोद्दिन 7-2-172 - इतवारा 149802.14
708 4 3 BLOCK 02 4040300277 गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नांदेड 412, - नांदेड 149490.70
709 2 1 BLOCK 21 4020119741 भो/क्षत्रीयसमाज रजि. रेणुकादेवी मंदीर - /20 हिंगोली रोड 149460.11
710 4 3 BLOCK 02 4040304756 टपाल कार्यालय 383, वजीराबाद नांदेड 148904.20
711 4 3 BLOCK 03 4040305462 जसपालसिंघ स. जगजितसींघ खालसा सुखमणी 377/चा भाग कनकय्या कंपाऊड 148864.40
712 2 1 BLOCK 15 4020104060 निसारअली हा गुलाम अहमद 622, शारदा नगर नांदेड 148846.98
713 6 10 BLOCK 01 4051000667 रामचंद्र माणिकराव धुमाळ 393, धुमाळवाडी फत्तेजंगपूर नांदेड 148645.80
714 2 1 BLOCK 17 4020118527 पोलिस अधिक्षक - अजिंठा स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 148017.08
715 2 1 BLOCK 17 4020118553 पोलिस अधिक्षक - मानसरोवर स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 148017.08
716 2 1 BLOCK 17 4020118529 पोलिस अधिक्षक - विद्या-B, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 148017.08
717 3 1 BLOCK 25 4020114861 पांडूरंग भाउराव पावडे 116, औद्योगिक वसाहत नांदेड 147757.74
718 5 6 BLOCK 03 4030600314 नाना गंगाधर पारटकर/श्री.नसरीन नजिरोद्यीन 151, जंगमगल्ली नांदेड 147312.39
719 4 3 BLOCK 02 4040304758 अधिष्ठाता जुने रुग्णलय, श्री गुरु गोविंद सिंघ मोमेरियल हॉस्पीटल 391, वजीराबाद नांदेड 147268.48
720 2 1 BLOCK 17 4020118556 पोलिस अधिक्षक - B-48, गंगोत्री, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 147219.96
721 2 1 BLOCK 17 4020118365 पोलिस अधिक्षक - स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 147219.96
722 2 1 BLOCK 17 4020118555 पोलिस अधिक्षक - B-48, धवळगीरी, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 147219.96
723 2 1 BLOCK 17 4020118558 पोलिस अधिक्षक - सह्याद्री, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 147219.96
724 4 3 BLOCK 06 4040304432 बरयामसिंघ जोगेंदरसिंघ संधु 244, बडपुरा नांदेड 146992.20
725 3 1 BLOCK 01 4010100226 अजा/करिम खॉ नन्हे खॉ/ शे.यूसूफ शे.बाबू 363, लालवाडी नांदेड 146977.94
726 1 1 BLOCK 23 4020114912 जि.प.प्राथमिक शाळा सिध्दार्थ नगर सांगवी बु.नांदेड 881, बाजीराव नगर सांगवी नांदेड 146916.60
727 5 9 BLOCK 07 4030908446 महंमद गौस महमंद इस्माईल रहेमाननगर 146642.78
728 1 12 KH 4060107950 सौ. मनिषा लक्ष्‍मणराव भरडे Gut No.179 Plot No.नाही नांदेड मालेगाव रोड 12-4-481 146411.27
729 4 4 BLOCK 03 4040400884 शिवसींह जामसिंह 38, चिरागगल्ली नांदेड 146342.70
730 3 1 BLOCK 25 4020116847 भोजानी इंडस्ट्रीज प्रो कलीम हाजी शकुर 67, औद्योगिक वसाहत नांदेड 146282.00
731 2 1 BLOCK 19 4020109233 लक्ष्मण जळबा भालेराव 433, हर्ष नगर नांदेड 146141.28
732 4 2 BLOCK 12 4040204257 रुपा हिरामन / सत्यनारायण शितल गवळी 106, वजीराबाद नांदेड 146077.19
733 4 2 BLOCK 11 4040202981 1. दमयंती भ्र लेहरचंद जिवानी 2. रुपेश पि लेहरचंद जिवानी 3. शांतीलाल पि. हंसराज लापसिया 520, दिलीपसिंग कॉ. नांदेड 146003.43
734 1 1 BLOCK 23 40101230064 - भो. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमीटेड मोबाईल टॉवर 1/23 ग.नं.106 प्लॉट नं रेणुका नगर सांगवी बु.नांदेड 146002.50
735 4 3 BLOCK 03 4040301860 महेंद्रसिंघ पुरणसिंग सुखई 320, कनकयया कंपाऊंड नांदेड 145497.68
736 2 1 BLOCK 17 4020118554 पोलिस अधिक्षक - B-48, यमनोत्री, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 145227.16
737 4 4 BLOCK 01 4040400695 श्री मनपाज/चिंतामन भाऊराव सोळूंके / शेषेराव शंकर तरटे, अरुणा शेषेराव तरटे 509, मुरमरा गल्ली नांदेड 145079.90
738 4 3 BLOCK 03 4040304802 श्री जितेंद्र प्रकाशचंद जेठाणी1 मंगेश मिश्रीलाल पाटणी 2 निलेश मिश्रीलाल पाटणी 675/2, भगतसिंघ रोड नांदेड 144714.45
739 2 1 BLOCK 17 4020118530 पोलिस अधिक्षक - आखळी स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 144575.18
740 2 1 BLOCK 24 4020114681 गंगाधर लालमण 70, विष्णुनगर नांदेड 144299.20
741 3 1 BLOCK 09 4010100416 प्राचार्य सायन्स कॉलेज नांदेड 57, स्नेह नगर नांदेड 144168.92
742 4 3 BLOCK 01 4040300324 श्यामसिंह अँन्ड गोपालसिंह गूरुसिंह बिशेन 81, वजीराबाद नांदेड 144088.56
743 1 12 KH 4060107293 किशनराव गणपतराव कल्‍याणकर Gut No. 240,242,243,244, Plot No. 2 गजानन नगर नांदेड 144027.46
744 2 1 BLOCK 16 4020105436 लक्ष्मण संभाजी डाकोरे 124, वैशाखी नगर नांदेड 144007.82
745 4 2 BLOCK 09 4040201806 अधिष्ठाता आयुर्वेद रुग्णालय - 2-9-8 8, - नांदेड 143895.59
746 2 1 BLOCK 19 4020109033 शंकर रामराव भारती 377, जवाहर नगर नांदेड 143559.67
747 5 8 BLOCK 02 4030800780 विठ्ठल श्रीपतराव मोरे 150, जैनमंदीर नांदेड 143511.68
748 2 1 BLOCK 14 4020102076 राजाराम होमाजी पवार 542, नाईक नगर नांदेड 143444.51
749 2 1 BLOCK 18 4020108499 शिवाजाराव अनंतराव कुलकर्णी 1115, वसंत नगर नांदेड 143027.44
750 4 3 BLOCK 03 40403030003 श्री सौ. गिता मनिष हिराणी 1130/1 दशमेश नगर, नांदेड. 142973.30
751 3 1 BLOCK 10 4010100523 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1124, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 142892.80
752 2 1 BLOCK 17 4020100408 सचिव शारदा भवन प्राचार्य, यशवंत महाविद्यालय, शिक्षणसंस्था (डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी) 1444, विसावा नगर नांदेड 142698.69
753 2 1 BLOCK 20 4020110815 मदिनाबी शे नबी 104, हिंगोलीगेट नांदेड 142658.10
754 1 12 Block 2(KH) 4060104423 सुश्री 1.सौ. शरयु सुनिल नेरलकर . पुरुषोत्‍तम नारायण नेरलकर (स्वयंवर मंगल कार्यालय ) 623 Gut No. 147 Plot No.0 राधिका नगर नांदेड 142242.56
755 3 1 BLOCK 08 4010107979 म.गृ.नि.म./ बिलकिस बेगम भ्र. सिराजोद्यीन अन्‍सारी 645, लेबर कॉलनी नांदेड 142223.92
756 4 3 BLOCK 03 4040301436 दिपसिंघ पुरणसिंघ गाडीवाले 460, बडपुरा नांदेड 142153.12
757 4 4 BLOCK 01 4040400294 श्रीमती अन्नपुर्ना गंगाबीसेन दायमा 320, एम जी रोड नांदेड 142132.20
758 3 1 BLOCK 09 4010107561 गोविंदराव वासुदेवराव पार्डीकर 492, श्रीनगर नांदेड 141707.72
759 2 1 BLOCK 17 4020108223 रामराव शामराव पटेल, कमलाबाई गोपालराव पटेल 1296, विसावा नगर नांदेड 141479.10
760 3 1 BLOCK 08 4010108858 म.गृ.नि.म./अ हमीद अ युसुफ 518, लेबर कॉ नांदेड 141411.00
761 4 4 BLOCK 02 4040400405 गंगनसिंग किशनसिंग / हरिसिंग किशनसिंग 56, भगतसिंग रोड नांदेड 141185.00
762 2 1 BLOCK 24 4020115647 पिपल्स को ऑपरेटीव्‍ह बँक हिंगोली शाखा नांदेड 46, विष्णुनगर नांदेड 141089.82
763 2 1 BLOCK 20 4020109005 पुरभाजी गंगाराम हसनपल्ली 204, टावुनमार्वे ट नांदेड 141060.92
764 6 11 Block 05** 4051101664 रायलवाड नामदेव सटवाजी 415, सिडको एन डी 1 अ नांदेड 141001.45
765 2 1 BLOCK 17 4020118629 पोलिस अधिक्षक - लोनावळ बी, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 140909.32
766 4 3 BLOCK 03 4040301876 रविंद्रसिंघ पिता गुलाबसिंघ निर्मले 527, यात्री निवास रोड नांदेड 140833.70
767 4 3 BLOCK 05 4040305538 यशंवतराव देविदासराव भोरे भोर कॉम्पलेक्स महाविर चौक, नांदेड 140802.07
768 5 6 BLOCK 04 4030600199 मोहीयोद्दीन मस्तान साहब 259, बागवान गल्ली नांदेड 140800.40
769 4 3 BLOCK 05 4040305180 श्रीमती पुरूषोत्तम भिमराव पाठक / महानंदाबाई गवारे चिख्‍लवाडी 140768.16
770 4 2 BLOCK 05 4040204833 महम्मद इब्राहिम पि. गौस 2-5-999 बरकतपुरा 140463.49
771 2 1 BLOCK 12 4020101270 जी आर सरदेशपांडे 538, अशोक नगर नांदेड 140310.56
772 4 3 BLOCK 01 4040302006 पारसी अजुंमन /एस.एस. इटरप्राजेस 788, पारसी अंजुमन नांदेड 140154.57
773 4 2 BLOCK 12 4040203502 शामलाल बिराणलाल यादव 139, वजीराबाद नांदेड 140101.50
774 6 11 Block 09** 4051101305 हरी पांडुरंग गिरडे 7, हडको नांदेड 140070.36
775 2 1 BLOCK 15 4020105041 जसवंतसिंघ दिदारसिंघ शाहु 1230, जनार्दन नगर नांदेड 140009.30
776 5 6 BLOCK 04 4030600707 खाजासाब भिकाजी 27, मन्यार गली नांदेड 139867.20
777 4 3 BLOCK 07 4040304559 रबदीपसीघ अमलोकसीघ रामगडीया 177, जि.जि.रोड नांदेड 139526.00
778 5 9 BLOCK 03 4030902431 अध्यक्ष पद्मशाली समाज 155, चौफाळा नांदेड 139383.96
779 2 1 BLOCK 17 4020100387 सचिव शारदा भवन प्राध्यापक निवास 1448, विसावा नगर नांदेड 139185.94
780 3 1 BLOCK 10 4010100376 रोहीणी विवेकराव पाटणकर 572/1, दिप नगर नांदेड 138968.96
781 4 3 BLOCK 01 4040300162 नारायणदास नवलराय ठाकूरदास किशनदास / महाव्यवस्थापक टेलिफोन भवन - 3-1-75 75, - नांदेड 138885.00
782 4 3 BLOCK 06 4040303820 गरुबक्षकौर सुच्यासिंघ चिम्मा 262, बडपुरा नांदेड 138845.02
783 3 1 BLOCK 08 4010100394 -स्वामी महेद्रानंदजी महाराज 999/1, गणेश नगर नांदेड 138660.59
784 3 1 BLOCK 10 4010109531 सौ. शांताबाई मारोतराव ढोले 770, वर्कशॉप नांदेड 138642.14
785 2 1 BLOCK 17 4020106020 राजेंद्र नथमल मुंदडा 1193, विसावा नगर नांदेड 138517.90
786 2 1 BLOCK 18 4020108936 सदाशिव पंडीतराव देशमुख अनिता पंडीतराव देशमुख 1191, वसंत नगर नांदेड 138370.08
787 2 1 BLOCK 12 4020101285 नारायण नवलदास रिजवानी 704, भाग्यनगर नांदेड 138351.56
788 3 1 BLOCK 25 4020115212 गोपाल शंकरराव दायमा 209, गोकुळनगर नांदेड 138126.60
789 4 4 BLOCK 05 4040403345 सुबोध ईश्वर जैन .2 रवि बसवराज कडगे / बियानी /चा भाग गाडीपुरा 138055.90
790 3 1 BLOCK 07 4010111243 सुनिल ऱाजेश्वर डोईबळे पुष्पनगर, नांदेड 138010.31
791 2 1 BLOCK 19 4020109584 शासकिय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय नांदेड / मुलांचे वसतीगृह नविन 973, दयानंद नगर नांदेड 137935.28
792 4 3 BLOCK 02 4040301320 श्री 1.गंगाधर दत्तात्रयबंडेवार 2. विठ्ठल गंगाधर बंडेवार 3. दत्तात्रय गंगाधर बंडेवार 41, चिखलवाडी रोड नांदेड 137817.24
793 4 2 BLOCK 12 40402120008 श्री नितीन प्रेमराज आगळे , निलेश प्रेमराज आगळे 426/2 बंदाघाट, नांदेड. 137512.80
794 4 2 BLOCK 05 4040205884 अफीफा कादरी भ्र, महेफुजुल्लाह कादरी - /185 2-5-1054 समीराबाग नांदेड 137396.40
795 4 2 BLOCK 08 4040202724 शकुंतला विजय बनसोडे 107, मिल एरिया नांदेड 137276.98
796 3 1 BLOCK 25 4020115427 सुरज दाल मिल ऍन्ड बेसन राम विलास ओझा 25, औद्योगिक वसाहत नांदेड 137267.83
797 3 1 BLOCK 08 4010106714 त्र्यंबक गणपत बुरांडे 876, यशवंत नगर नांदेड 137183.45
798 4 4 BLOCK 02 4040400489 म.बशिर म.ईस्माईल तवर 260, देगलुर रोड नांदेड 137088.68
799 4 4 BLOCK 01 4040400429 प्रेमसिंह दरबारसिघ 592, भगतसिंघ रोड नांदेड 136792.10
800 4 3 BLOCK 03 4040303231 श्री सतिष गंगाधराव पिलंगवाड 906, यंकटेश नगर नांदेड 136604.96
801 4 7 BLOCK 04 40307040002 श्री घासाीराम प‍ि किशनलाल बंकूवाले 37/1 जुना गंज 136335.07
802 4 4 BLOCK 03 40304030001 श्रीमती भोगवाटदार / दीपक हरीशचन्द्र प्रेमचंदनानी / दीपक ड्रेसेस 137/1 एम जी रोड एम जी रोड 136246.45
803 5 9 BLOCK 07 4030910362 अफरोजखान गुलाबखान - /Gut No.159 Plot No.37 ममता नगर नांदेड 135829.40
804 6 10 BLOCK 03 4051003106 शिवाजी शेषराव घोगरे 152, वाघाळा नांदेड 135759.74
805 6 11 BLOCK 01 4051109234 म आयूब खान महमद खान शरिफखान 978, वसरणी नांदेड 135720.30
806 3 1 BLOCK 09 4010110698 सौ. सुमन सुर्यकांत बिडवई - /गट 19 बी विद्यानगर नांदेड 135613.35
807 5 9 BLOCK 04 4030902355 धर्माजी चन्नप्पा नुरेवार / गोविंद तुळशिराम कोकूलवार 942, विणकर कॉलनी नांदेड 135225.20
808 2 1 BLOCK 20 4020109238 शेशप्पा नारायण राखेवार 197, टावून मार्केट नांदेड 135172.24
809 2 1 BLOCK 17 4020107849 अनुसयाबाई प्रकाशराव खेडकर 1295, विसावा नगर नांदेड 134993.84
810 4 3 BLOCK 02 4040301875 मस्जिद अवखाल बोर्ड / फैजलुलु कॉलेज 425, वजीराबाद नांदेड 134905.30
811 5 9 BLOCK 07 4030908481 हमीद शरीफ पि.खादर शरीफ गोदावरी कॉलनी 134637.50
812 1 13 Block 1(BU) 40113010003 श्री भाडेकरु दुरसंचार निगम लि.मोबाईल टॉवर चैतन्य नगर तरोडा बु.नांदेड 13/1 ग.नं.225 प्लॉट नं.29 अ तरोडा बु. 134579.32
813 4 2 BLOCK 09 4040201389 अधिष्ठाता आयुर्वेद महाविद्यालय 7, - नांदेड 134490.87
814 3 1 BLOCK 25 4020116257 भारत हरिराम यादव 964, गोकुळनगर नांदेड 134300.80
815 6 11 Block 07 4051101915 भो / माणिक श्रीनिवास देशमुख 381, आनंद सागर नांदेड 134182.92
816 5 9 BLOCK 06 4030904353 डॉ अब्दुल रेहमान पि शेख हसन 101, नंदीग्राम सोसायटी देगलूर नाका नांदेड 134027.06
817 3 1 BLOCK 08 4010106801 डॉ सुनिल बापुराव देशमुख 1125, यशवंत नगर नांदेड 133951.48
818 5 6 BLOCK 02 4030600625 रमाकोंत तुळशिराम बोरलेपवार 267, सराफा लोहार गल्ली नांदेड 133701.00
819 2 1 BLOCK 20 4020111976 हाजीमहमद इब्राहिम अ रहेमान 64, हिंगोलीगेट नांदेड 133686.78
820 4 5 BLOCK 01 4030500069 सयद ताज स रोशन 129, एठनामल टेकडी नांदेड 133679.10
821 2 1 BLOCK 17 4020106930 रामसिंह, हनुमानसिंह, हिरासिंह सर्वपिता देवमंनसिंह विदेह 64, कैलाश नगर नांदेड 133625.88
822 2 1 BLOCK 18 4020107557 किशनराव चंपतराव पाचपुते 1067, वसंतनगर नांदेड 133464.12
823 4 3 BLOCK 01 4040301345 पारसी अजुंमन /एस.एस. इटरप्राजेस 740, पारसी अंजुमन नांदेड 133285.70
824 1 13 Block 5(BU) 4060201853 मसरत बेगम भ्र. बशिर अहेमद 13-5-765 Gut No. 221 Plot No. 16 शिवराम नगर नांदेड 133173.12
825 5 8 BLOCK 04 4030800125 अ लतीफ म गरीब 91, सिद्धानाथपुरी नांदेड 133115.20
826 6 11 Block 02* 4051100020 आरती किशनराव मांजरमकर 267/1, - नांदेड 133107.08
827 2 1 BLOCK 19 4020108625 सौ.सुलोचनाबाई भ्र.देविदास राठोड 816, बाबानगर नांदेड 133071.54
828 4 2 BLOCK 11 4040201661 1. सतिश पुरुषोत्तम माहेश्वरी 2. आशिष जयप्रकाश बियाणी 49/2, - नांदेड 132810.73
829 2 1 BLOCK 15 4020102999 महाविरसिंह गगांरामसिंह चव्हाण 821, गांधी नगर नांदेड 132757.56
830 5 6 BLOCK 04 4030600699 श्री शेख मन्नु शेख हयात 56, मन्यार गली नांदेड 132714.08
831 4 2 BLOCK 10 4040203449 लालचंद, सरदार, मनोहर पि. राजाराम यादव 170, वजीराबाद नांदेड 132679.73
832 2 1 BLOCK 18 4020118656 राजेशसिंह छनुसिंह ठाकूर मगनपुरा 132469.16
833 3 1 BLOCK 25 4020116360 रामप्रसाद गोपीकिशन तोष्णीवाल 138, औद्योगिक वसाहत नांदेड 132359.96
834 2 1 BLOCK 12 4020101296 मनपाजमीन/शेख रुस्तुम अली नुर अली 961, पिरबु-हाणनगर नांदेड 132312.46
835 4 2 BLOCK 11 40302110021 श्री श्री जी कं./जितेंद्र सुरेशचंद्र हुंडिवाला / व इतर / आनंद गिल्डा फाईल क्र.2-11-74/4/12 नुसार मालमत्ता बोरबणकरण्यात आलेली आहे.. 132199.17
836 2 1 BLOCK 17 4020108081 पोलिस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड 1069, स्नेह नगर नांदेड 132108.32
837 3 1 BLOCK 25 4020100120 सरोज राजेश्वर बासटवार, सौ. योगीता भ्र. मुकुंद जवाजीवार 316, शिवाजी नगर नांदेड 132085.62
838 6 11 Block 06** 4051102355 सौ नंदा अमृत जैस्वाल 1159, शिवाजी चौक सिडको नांदेड 131964.56
839 4 2 BLOCK 11 40302110017 श्रीमान श्रीजी कं/जितेंद्र सुरेशचंद्र हुंडिवाला/अनिल तापडिया 74/4/3 बोरबन नांदेड 131836.37
840 4 2 BLOCK 10 4040203448 मोहनलाल गवळी 169, वजीराबाद नांदेड 131730.58
841 2 1 BLOCK 19 4020108448 रमाकांत नारायण मामीडवार 765, बाबानगर नांदेड 131675.68
842 3 1 BLOCK 25 4020117780 सौ हरजींदरकौर भ्र बलजीतसिंह मिॉााú 70/1, औद्योगिक वसाहत नांदेड 131576.04
843 3 1 BLOCK 08 4010106593 म`गृ`वि`म/सौ सुलोचनाबाई देशमुख 207, लेबर कॉलनी नांदेड 131449.96
844 4 4 BLOCK 06 4040402064 मस्तान शाह वली दर्गाह 176, गाडीपूरा नांदेड 131363.20
845 6 11 BLOCK 05 4051100870 पाण्याची टाकी 581, सिडको एन डी 1 नांदेड 131208.80
846 4 3 BLOCK 03 4040301658 पुरुषोत्तम मदनलाल गुडगिला 1188, हिंगोली रोड नांदेड 131141.92
847 4 3 BLOCK 01 40403010037 श्री मनपाज भा./ सन्मान प्रेस्टीज शॉप ओनरर्स को. ऑप. सोसायटी लि. तर्फे सतिष पुरुषोत्तम माहेश्वरी 202/1 रेल्वे स्टेशन रोड, सन्मान प्रेस्टीज,तिसरा मजला नांदेड. 131128.08
848 2 1 BLOCK 13 4020103248 मनपाज/ नामदेव जळबाजी पाटील 503, इंदिरा नगर नांदेड 131121.82
849 2 1 BLOCK 12 4020102632 मनपाजमीन/मनसाब अलीखाँ अजमात अली खाँ 1035, पिरबु-हाणनगर नांदेड 131117.56
850 6 11 BLOCK 07* 4051102322 श्री रविंद्र पि.सत्यनारायण मड्डी 405, आनंद सागर सोसायटी नांदेड 131072.12
851 3 1 BLOCK 01 4010100661 किशन उमाजी गोरे 110, नाथ नगर नांदेड 130982.12
852 4 2 BLOCK 09 4040202741 रामदास हानमय्या मेदीराज 424, सुमेश कॉलनी नांदेड 130974.00
853 2 1 BLOCK 17 4020118526 पोलिस अधिक्षक - ऐलोरा स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 130906.04
854 2 1 BLOCK 17 4020118525 पोलिस अधिक्षक - सातपूडा स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 130906.04
855 2 1 BLOCK 17 4020118560 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक B-1, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 130881.06
856 3 1 BLOCK 25 4020117790 सत्यव्रत शिवराम जिंदम 167, गोकुळ नगर नांदेड 130320.40
857 5 9 BLOCK 04 4030909871 वि.प.परळीकर / अ.वकील पि.अ.वहाब 169/1 पैकी गंगा नगर, नांदेड 130307.90
858 4 2 BLOCK 05 40402050004 श्री बेबी तब्बसुम भ्र. खुर्शीद खान 839 2-5-839 दुल्हेशाह रहेमान नगर, वाघी रोड, नांदेड 130243.79
859 4 2 BLOCK 11 4040205852 दरक मयुर गौरी शंकर २) दरक सुनिता गौरी शंकर /चा भाग बोरबन 130001.97
860 5 9 BLOCK 07 40309070583 श्रीमती भोगवटदार /जानिबेगम मोहमद तुराबोद्दीन 9/7 ईस्‍लामपुरा 129620.44
861 4 3 BLOCK 01 4040300649 शिशुपाल हरिराम यादव 160, वजिराबाद नांदेड 129483.90
862 2 1 BLOCK 12 4020101075 मगृनिम/जया रमेशराव सुर्यवशी 251, सहयोग नगर नांदेड 129375.42
863 4 2 BLOCK 09 4040203154 शमीमबेगम अ रशीद 416, सुमेशकॉलनी नांदेड 129155.30
864 6 10 Block 02** 4051000889 शिवाजी कर्मचारी स म प स ता जि नांदेड 1035, मेनरोड सिडको नांदेड 129019.82
865 2 1 BLOCK 24 4020120852 म न पा जमिन I L F S office - शंकराव प्रेक्ष ग्ह, च्या वर 128960.60
866 1 13 Block 7(BU) 4061300832 किशन साहेबराव देशमुख - Gut No. 362 Plot No.58ते 80 तरोडा (बु) 128939.40
867 5 9 BLOCK 06 40309060016 कुरेशी मोहम्मद आजीम पि. मिया साहब उमर कॉलोनी, नांदेड 128841.21
868 4 2 BLOCK 11 4040205897 प्रदिप चंद्रकांत कदकुर्ते - /चा भाग गोवर्धन घाट 128711.60
869 2 1 BLOCK 18 4020107970 एम मदन मोहन गंगाधर / रविंद्र वन्सीलाल जाधव 1131, वसंत नगर नांदेड 128572.58
870 4 7 BLOCK 03 4030701345 मेहरुनिसाबेगम पिता गुलाम नबी 1064, रजानगर नांदेड 128555.12
871 3 1 BLOCK 10 4010108101 श्री महमद जलील पि. अब्दुल कादर 277, निजाम कॉलना, वर्कशॉप रोड नांदेड 128540.22
872 2 1 BLOCK 17 4020118561 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक B-3, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 128499.12
873 2 1 BLOCK 24 4020115550 म.न.पा / नेहरु युवा केद्र 882, स्टेडियम नांदेड 128485.00
874 1 1 BLOCK 22 4020114060 आजम शे आमीर 817, माहाडा नांदेड 128292.68
875 2 1 BLOCK 12 40201120005 श्री मनपाजमीन/अ.नईम अ.गफुर/म.नदीम फराज पि. अ. जब्बार 1043/3 पिरबु-हाननगर 128259.98
876 4 3 BLOCK 05 4040303125 यशवंतराव देविदासराव भोरे 240, चिखलवाडी नांदेड 127818.31
877 2 1 BLOCK 17 4020118524 पोलिस अधिक्षक - वेरुळ स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 127714.52
878 2 1 BLOCK 12 4020103169 मनपाजमीन/म.अब्दुल समद म.अब्दुल शुकुर 1036, पिरबु-हाणनगर नांदेड 127583.16
879 4 3 BLOCK 03 4040303255 श्री हरविंदरसिंघ प्रेमसिंघ संधु 245, कनकया कंपाउन्ड नांदेड 127527.57
880 4 4 BLOCK 05 4040400938 बद्रीसिंह गंगुसिंह 95, गाडीपुरा नांदेड 127473.67
881 6 11 BLOCK 01 4051109859 मे रिलायन्स 873, वसरणी नांदेड 127463.78
882 5 9 BLOCK 07 4030905486 कौसरजहाँ भ्र एम ए बशीर 1437, रहेमतनगर नांदेड 127445.50
883 4 3 BLOCK 01 4040301843 बालाजी इरना सबूटवार 777, पारसी अंजुमन नांदेड 127422.26
884 2 1 BLOCK 17 4020109013 मनोहर गणपतराव कापसीकर 1433, विसावा नगर नांदेड 127328.24
885 4 3 BLOCK 05 4040303900 किशनजितसीघ जयमलसीघ शाहु 567, गुरुद्वारा रोड नांदेड 127185.56
886 4 3 BLOCK 03 4040301008 दानसिंघ पुरणसिंघ गाडीवाले 461, बडपुरा नांदेड 127069.81
887 4 3 BLOCK 05 4040301506 अमरसींघ सद्वासींघ /जगजितसींघ अमरसींघ 574, गुरुद्वारा रोड नांदेड 127006.40
888 3 1 BLOCK 25 4020115994 बापुराव नारायणराव ओमणवार 476, गोकुळनगर नांदेड 126996.48
889 2 1 BLOCK 19 4020109074 अंजनाबाई नामदेव मोडक 401, हर्ष नगर नांदेड 126969.34
890 5 9 BLOCK 07 40309070013 श्री अ.मुजीब गुलाम जिलानी 1786/2 गोदावरी नगर, नांदेड 126960.00
891 5 6 BLOCK 04 4030600395 श्री अब्दुला अ. हबीब हसन अ. हबीब अपाक अ. हबीब बीन अब्दुल 243, मुल्ला बु-हान टेकडी नांदेड 126921.28
892 4 7 BLOCK 03 4030700166 फैज अहमद पि अब्दुल मजीद 448, साई नगर नांदेड 126743.59
893 4 7 BLOCK 03 4030701480 म नजीर अहेमद शेख मेहबुब 361, साईनगर नांदेड 126732.56
894 2 1 BLOCK 13 4020101773 मनपाज/उध्दवा गंगाराम भरणे 194, पिरबु-हाननगर नांदेड 126698.04
895 2 1 BLOCK 24 4020116687 नामदे पांडूरंग कोंडेवार,गिरीवरधारी रामवृक्ष महतो,निखाील शिवाजी पवार,यादव सायगोंडा म्हेत्रे 537, विष्णु नगर नांदेड 126678.14
896 4 3 BLOCK 06 4040302829 जागीरसिंघ आवतारसिंघ चिम्मा 428, गुरुव्दार गेट न 1 नांदेड 126674.50
897 2 1 BLOCK 17 4020118533 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक्‍ सी-2, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 126616.96
898 2 1 BLOCK 17 4020108844 शे. मोहीयोदीन शे. साब 1258, विसावा नगर नांदेड 126570.09
899 5 9 BLOCK 07 4030906723 महमुदा बेगम मैनुदिन 72, हैदरबाग नांदेड 126559.90
900 2 1 BLOCK 18 4020106743 सुभाष पुंडलिकरराव हंबरडे 1062, वंसत नगर नांदेड 126514.16
901 6 11 BLOCK 02 4051106982 गंगाबाई बाबूराव सदावती / नंदाबाई यशवंत हाटकर / रुकमाबाई गौतम 201, वसरणी नांदेड 126138.60
902 2 1 BLOCK 17 4020118581 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक C-6, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 126123.88
903 2 1 BLOCK 17 4020118578 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक C-4, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 126123.88
904 2 1 BLOCK 17 4020118571 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक B-2, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 126123.88
905 3 1 BLOCK 25 4020115560 विजय पोहा मिल प्रो नारायणदास नवलराय रिजवानी 34, औद्योगिक वसाहत नांदेड 125984.44
906 2 1 BLOCK 18 4020110539 बाजीराव पिराजी मनुरकर 1098, वसंतनगर नांदेड 125952.53
907 2 1 BLOCK 21 4020112893 श्रीरंग धोंडिबा मांजरमकर 292, गोपाळनगर नांदेड 125759.76
908 4 2 BLOCK 11 4040202942 शांताबाई पुरुषेत्तम दहाडीया 119, बोरबन नांदेड 125589.60
909 4 4 BLOCK 04 4040400235 अ हबीब बीन अली मोहम्मद बिन अली 8, हबीब टॉकीज समोर नांदेड 125540.43
910 4 3 BLOCK 03 4040303419 सुरेंद्रसिंघ दयासिंघ 239, चिखलवाडी नांदेड 125450.34
911 4 7 BLOCK 03 4030700436 अब्दुल हकीम अ. हबीब 544, साई नगर नांदेड 125320.90
912 5 9 BLOCK 05 4030903965 जमीराबेगम जाफरखान 715, हमिदियाँ काँलनी नांदेड 125052.80
913 2 1 BLOCK 21 4020117257 श्री श्री. मनोजसिंह रघुनाथसिंह ठाकुर / मिर्झा खलील बेग गुलाबबेग 218/1, मित्र नगर नांदेड 124846.26
914 2 1 BLOCK 15 4020116949 साई शिक्षण प्रसारक मंडळ अध्‍यक्ष श्री. मधुकर बापुराव खतगावकर 223/1, शाहु नगर नांदेड 124718.72
915 2 1 BLOCK 14 4020102766 श्री भरत धोंडीबाराव पवार, राजेंद्र नामदेव जाधव 802, आनदं नगर नांदेड 124614.12
916 4 4 BLOCK 02 4040403073 जसवेद्रसिंघ - बचीतरसिंघ बुंगई अबचलनगर 124565.80
917 2 1 BLOCK 12 4020101912 मुजीबुनिसाबेगम जियाओद्दीन 437, वर्कशॉप रोड नांदेड 124536.00
918 2 1 BLOCK 17 4020105584 अ. गणी शे. महबूब 1168, विसावा नगर नांदेड 124483.51
919 2 1 BLOCK 19 4020108241 वामन शंकरराव नरवाडे 428, हर्ष नगर नांदेड 124396.24
920 2 1 BLOCK 15 4020104059 निसारअली हा गुलाम अहमद 621, शारदा नगर नांदेड 124295.32
921 3 1 BLOCK 06 4010105064 वैजनाथ गोविंदराव कांबळे 320, रमामाता कॉलनी नांदेड 124153.04
922 4 2 BLOCK 12 4040203991 यादव अहिर मंडल सार्वजनीक संस्थ/श्री कॅष्ण मंदीर 118, वजीराबाद नांदेड 124060.50
923 4 2 BLOCK 11 4040206106 सिध्दी विनायक कं / नरेंद्र फतणदास परमाणी /चा भाग बोरबन 124047.92
924 5 9 BLOCK 07 40309070314 श्रीमती महमदी उजमाखॉन भ्र. महमद सलाओदीन इम्रानकॉलनी 123928.21
925 2 1 BLOCK 12 4020101686 सौ कमल व्ही कुरुळेकर 519, अशांक नगर नांदेड 123871.56
926 1 12 Block 8(KH) 40612080244 श्री जिल्हा परिषद प्राथ्मिक शाळा तरोडा खु. 12/8 ग.नं.23 वेदान्त नगर तरोउा खु. 123817.61
927 3 1 BLOCK 25 4020116088 अश्विनी इडी. प्रो. आश्विन शहा 95, औद्योगिक वसाहत नांदेड 123814.64
928 5 9 BLOCK 06 4030905178 शे आस्लाम शे उमर पिता शे हुसेन 31, नंदीग्राम सोसायटी देगलूर नाका नांदेड 123782.82
929 5 6 BLOCK 03 4030600262 करबअप्पा ईश्वरअप्पा 206, जुनागंज नांदेड 123633.44
930 4 2 BLOCK 11 4040205841 सतिष पुरूषोत्तम माहेश्वरी /आशिष जयप्रकाश बियाणी / जैन /चा भाग बोरबन 123614.16
931 4 2 BLOCK 11 40302110019 श्री श्री जी कं./जितेंद्र सुरेशचंद्र हुंडिवाला / कोठारी दिपक बोरबण 123589.92
932 5 9 BLOCK 07 40309070057 श्री सिद्दी एकबाल हैदर सिद्दी अजिज हैदर - 179/12 हैदरबाग - 123576.66
933 3 1 BLOCK 25 4020116860 गोरक्षण/ कमलाबाई रामस्वामी मुदिराज 918, गोरक्षण नांदेड 123505.12
934 3 1 Block 03 4010101373 कल्पनाबाई गंगाराम कांबळे 760, श्रावस्ती नगर नांदेड 123369.40
935 4 3 BLOCK 03 4040303269 सौ.रिचपालकौर परविरसिघ रामगडिया 696, भगतसिंग रोड नांदेड 123326.61
936 4 3 BLOCK 02 4040301072 अधिक्षक गुरुद्वारा बोर्ड/ रामसिंग चिरागया 105, चिखलवाडी रोड नांदेड 123051.00
937 2 1 BLOCK 24 4020114600 मदनसिंह संतुकसिंह/ ज्योती मशिनरी 62, विष्णुनगर नांदेड 122897.60
938 1 12 KH 4060101392 मुरकुटे भानुदास तातेराव भोग/तुकाराम मुरकुटै /ज्ञानेश्‍वर मुरकुटे/गंगाधर मुरकुठे Gut No. 104,105,106,107.108 Plot No. 4 लक्ष्‍मी कंपाउंन्‍ड नांदेड 122852.76
939 5 9 BLOCK 07 4030905223 अब्दुल खलिल जैनोदीन 44, हैदरबाग नांदेड 122809.94
940 2 1 BLOCK 17 4020118628 पोलिस अधिक्षक - बालाघाट बी, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 122406.46
941 2 1 BLOCK 17 4020105291 उमेश किशनचंद परमानी 2) सौ. मिरा किशनचंद परमानी 900/2, कैलासनगर नांदेड 122378.68
942 4 3 BLOCK 02 4040304759 अधिष्ठाता, नर्सेस हॉस्टेल श्री गुरु गोविंद सिंघ मोमेरियल हॉस्पीटल 402, वजीराबाद नांदेड 122280.75
943 4 3 BLOCK 02 4040300294 प्रकाश दत्तात्रय कुलकर्णी 579, वजिराबाद नांदेड 122188.30
944 2 1 BLOCK 12 4020102618 एम.एम.पठाण 438, फैसल नगर नांदेड 122126.60
945 4 3 BLOCK 03 4040300433 सुजानसिंघ आयासिंघ शाहु 444, बडपुरा नांदेड 122110.80
946 4 4 BLOCK 01 4040400015 आवतारकौर इश्वरसिंघ व बंसतसिंघ मोदी 570, -शहीदपूरा नांदेड 122022.30
947 4 3 BLOCK 03 4040302556 हरनामसिंघ फत्तेसिंघ मलहांत्रा 363, कंनकय्थया कंपाऊड नांदेड 121850.56
948 5 8 BLOCK 01 4030800591 श्री खान अब्दुल गणी पि.अब्दुल रशिद 271, मंढाई नांदेड 121767.02
949 3 1 BLOCK 08 4010105909 मगृनिम / विठ्ठल माणिकराव मुधोळकर 103, डी.आर.टी.कॉ नांदेड 121709.81
950 5 9 BLOCK 09 4030909768 अहेमदसाब पि. महमद हयात कुरेंशी - /70 10/A महेबुबिया कॉलनी 121505.20
951 4 3 BLOCK 01 4040301896 पारसी अजुंमन /एस.एस. इटरप्राजेस 784, पारसी अंजुमन नांदेड 121501.60
952 4 4 BLOCK 05 4040401983 बालाजीसिंह विठठलसिंह 113, गाडीपुरा नांदेड 121059.00
953 2 1 BLOCK 21 4020119227 अब्दुल गनी पिता अब्दुल रज्जाक 51 अब्दुल गनी पिता अब्दुल रज्जाक मित्रनगर, नांदेड 120907.71
954 2 1 BLOCK 15 4020104396 अश्रोबा कठाळु काकडे 457, सन्मीत्र नगर नांदेड 120881.32
955 4 7 BLOCK 03 4030700450 महेरुनिसा बेगम अकबर हुसेन 555, साई नगर नांदेड 120727.20
956 5 6 BLOCK 03 4030601067 हनुमान मंदीर 273, धनगर टेकडी नांदेड 120713.22
957 6 11 BLOCK 02 4051109085 सिडको / खेडकर अनूसायाबाई प्रकाशराव 980, सिडको नांदेड 120620.50
958 4 2 BLOCK 11 40302110023 श्री 6. श्री जी कं./जितेंद्र सुरेशचंद्र हुंडिवाला / व इतर / राजेश बंग बोरबन 120598.06
959 3 1 BLOCK 10 4010108216 जनाबाई उकाजी सरपाते खडकीकर 523, जंगमवाडी अशोकनगर नांदेड 120507.54
960 4 3 BLOCK 02 4040300102 पोलिस कार्यालय वजिराबाद नांदेड. 459, - नांदेड 120435.60
961 2 1 BLOCK 16 4020120417 श्री संभाजी महादजी कंठंवाड - जानिकी 120218.92
962 2 1 BLOCK 17 4020106540 म एकबाल फिरोजअली 1166, विसावा नगर नांदेड 120217.40
963 4 2 BLOCK 11 4040202102 साहेबसिंघ मानसिंघ 362, गोवर्धनघाट नांदेड 120215.60
964 2 1 BLOCK 19 4020118431 श्रीमती सुमन नारायण राठोड 37 CTS No. 18550 120176.85
965 1 12 Block 8(KH) 4061201469 सौ.ताराबाई खंडेराव देशमुख . /ग.नं.200,201प्लॉ.नं.1ते36पैकी ग.नं.200,201प्लॉ.नं.1ते36पैकी तरोडा(खु.)नांदेड 120000.52
966 2 1 BLOCK 17 4020118579 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक C-5, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 119989.82
967 4 2 BLOCK 11 40302110025 श्री श्री जी कं./जितेंद्र सुरेशचंद्र हुंडिवाला / व इतर / सौ किरण राम मनोहर लोहीया / राम मनोहर राम मनोहर लोहीया बोरबन 119973.44
968 2 1 BLOCK 18 4020107926 सुर्यभान संभाजी आलेगावकर 795, मगनपूरा नांदेड 119855.15
969 3 1 BLOCK 02 4010100122 मनपाज/दासराव रामजी वाघमारे 945/1, आंबेडकर नगर नांदेड 119689.92
970 4 4 BLOCK 01 4040400358 जगन्नाथ सीताराम ट्रस्टी 25, हनुमान टेकडी नांदेड 119555.58
971 1 13 Block 1(BU) 4060202508 1.शामसुंदर गोविंदराव देशमुख 2.नवनाथ गोविंदराव देशमुख 3.शोभा गुलाबराव देशमुख 4.आनंदराव गोविंदराव देशमुख 1292 Gut No. 225 Plot No. 2,3 4 5 संभाजी नगर नांदेड 119542.76
972 4 2 BLOCK 12 4040203010 श्री प्रभाबाई गोविंदराव जांभकर 152, वजीराबाद नांदेड 119541.52
973 4 7 BLOCK 03 4030701470 सौ हसिनाबेगम शेख अजिमोदीन 1167, रजानगर नांदेड 119396.24
974 4 2 BLOCK 11 4040206105 सिध्दी विनायक कं / पवन रमेश सारडा /चा भाग बोरबन 119337.95
975 2 1 BLOCK 20 4020109239 राधाबाई महाविर सिंह चव्हाण 198, टावून मार्केट नांदेड 119312.50
976 4 3 BLOCK 07 4040305113 धनुसिंह नारायण सिंह हजारी 446, तारासिंह मार्केट नांदेड 119243.52
977 3 1 BLOCK 25 4020116495 गुप्ता ऑइल इटंडस्ट्रीज गोविंद नारायण गुप्ता 18, औद्योगिक वसाहत नांदेड 119220.52
978 6 11 BLOCK 01 4051107066 मारोती मुंजाजी मोरे 720, वसरणी नांदेड 119098.80
979 5 6 BLOCK 04 4030600708 ताहेरा बी गुलाम मोहमद 28, मन्यार गली नांदेड 119036.44
980 2 1 BLOCK 19 4020108487 मंजुळाबाई चंद्रकांत वाघमारे 335, जवाहर नगर नांदेड 118896.60
981 2 1 BLOCK 24 4020113776 काळूराम मेहनलाल गवळी 77, विष्णू नगर नांदेड 118855.58
982 6 11 Block 05** 4051100218 रेबनवार संभाजी विठठल 360, सिडको एन डी 2 अ नांदेड 118844.06
983 5 9 BLOCK 07 4030900057 श्री डॉ.श्री म. मिराजी पि.म.गाझी साब 680/1, लक्ष्मीनगर नांदेड 118625.43
984 4 3 BLOCK 06 4040303481 शेरसिंघ उत्तमसिंघ माली 473, गुरुव्दारा गेट नं 1 नांदेड 118486.20
985 5 9 BLOCK 07 4030907678 1) तौफिक अहेमदखान पि. मो. अहमद खान 2) निसार सुलतान पि. मो. अहेमद खान 288/2, हैदरबाग 1 नांदेड 118482.83
986 5 9 BLOCK 04 4030902613 चॉद पाशा पि मियां साब 210, देगलूर रोड / खयुम कॉम्प नांदेड 118424.61
987 2 1 BLOCK 13 4020102845 मनपाज/ एस एस वसीम शे अब्दुला एस एस रहिम कादरी 23, पिर बु-हाण नगर नांदेड 118296.75
988 3 1 BLOCK 10 4010107912 श्री बिस्मीलाबी म. जमीलोद्दीन 230, निजाम कॉलनी नांदेड 118195.36
989 5 9 Block 06* 4030905088 अ लतीफ अ खादर 1193, रहेमत नगर नांदेड 117968.22
990 3 1 BLOCK 25 4020116440 रमेश भाऊराव भोसले 451, गोकुळनगर नांदेड 117838.56
991 2 1 BLOCK 20 4020117213 चेअरमन लोकमान्य मंगल कार्याल्य 168, टावून मार्केट नांदेड 117785.76
992 2 1 BLOCK 12 4020101462 सखाराम रामचंद्र दुबेवार 931, शास्‍त्री नगर नांदेड 117779.38
993 3 1 BLOCK 01 4010111014 संजय मदनलाल भंडारी - /सिटी सर्वे न 4671 गट न 54 महावीर नगर नांदेड 117741.02
994 4 3 BLOCK 03 4040305407 नरेंद्रसिंघ धरमसिंघ आरतीया / गोल्डी नरेंद्रसिंघ धरमसिंघ आरतीया / गोल्डी भगतसिंघ रोड, नांदेड 117614.64
995 5 6 BLOCK 04 4030600924 अमीना बी अनीज 92, सराफा नांदेड 117553.65
996 4 2 BLOCK 05 40302050404 श्री अब्दुल रहेमान पि. महम्मद अली 862/2 दुल्हेशाह रहेमाननगर, नांदेड. 116996.51
997 3 1 BLOCK 08 4010107484 नांदेड वाघाळा मनपा वाचनालय 767, लेबर कॉलनी नांदेड 116974.34
998 3 1 BLOCK 08 4010106222 म.गृ.नि.म./ अजीमऊला खांन 377, लेबर कॉलनी नांदेड 116764.16
999 2 1 BLOCK 17 4020107359 गीताबाई दत्तात्रय फुलारी 1224, विसावा नगर नांदेड 116731.56
1000 3 1 BLOCK 07 4010105893 जीवन गोविडदराव शिंदे 583/1, पुष्प नगर नांदेड 116713.52
1001 4 7 BLOCK 03 4030701861 अ सलीम अ रहीम 1165, रजानगर नांदेड 116610.72
1002 2 1 BLOCK 12 4020101143 मगृनिम / महेंद्र किशनराव आठवले 111, सहयोग नगर नांदेड 116607.42
1003 2 1 BLOCK 24 4020118559 माधवराव संभाजी गुट्टे विष्णुनगर 116230.69
1004 4 7 BLOCK 03 4030701686 नुर महमद ईस्माइल म शब्बीर अ नुरमहमद 798, देगलूर रोड नांदेड 116147.90
1005 1 12 Block 1(KH) 40612010002 श्री विजयकुमार नारायणदास रिझवाणी 2. प्रकाश नारायण रिझवाणी 3. प्रदिप नारायणदास रिझवाणी 1/1 माहामाया कॉम्पलेक्स नगर तरोडा नाका, तरोडा खु नांदेड 116049.36
1006 4 2 BLOCK 11 4040202399 संजय, राजेद्र ,नरेद्र ,संजय, राहूल शंकरलाल भारतीया 105, बोरबन नांदेड 116025.60
1007 3 1 BLOCK 02 4010102150 सुहास आबासाहेब लहानकर / रामराव आबासाहेब लहानकर / चंद्रकांत आबासाहेब लहानकर 154, शिवाजीनगर नांदेड 115875.44
1008 2 1 BLOCK 17 4020106210 सरोज नंदकुमार देशपांडे 625, इद्रप्रस्थ नगर नांदेड 115763.56
1009 2 1 BLOCK 15 4020103331 निसारअली हा गुलाम अहमद 615, शारदा नगर नांदेड 115738.84
1010 4 3 BLOCK 02 4040300286 सेक्रेटरी इडीयत इमा भवन मेडीकल 212, गवळीपुरा नांदेड 115655.97
1011 4 2 BLOCK 11 4040206098 सिध्दी विनायक कं / 1 अरूण दिगांबर गबाळे 2 सौ निलम अरूण गबाळे /चा भाग बोरबन 115606.62
1012 2 1 BLOCK 18 4020107492 तुळसाबाई बाबूराव पाटील 543, मगनपुरा नांदेड 115606.16
1013 2 1 BLOCK 12 4020101266 मुजीबुनिसा बेगम भेंह्रर.बहोदीन 3, असद नगर नांदेड 115567.60
1014 6 11 Block 02** 4051106777 सिडको / गजभारे निवृत्ती दत्तराम 1001, जिजामाता कॉलनी नांदेड 115489.54
1015 2 1 BLOCK 17 4020104679 महादू पिता किशनराव सोनटक्के 412, कैलाश नगर नांदेड 115429.15
1016 2 1 BLOCK 18 4020106834 क्र.उ.बा.स./ बालाजी दत्तात्रय रुद्रावार 315, नवा मोंढा नांदेड 115195.06
1017 3 1 BLOCK 06 4010105917 बालासाहेब भुजंगराव देशमुख 784, नां. हा. सो नांदेड 115160.92
1018 4 2 BLOCK 11 4040203469 बाबुशा सुर्यकांत माणीकराव बरुळे 569, वजिराबाद नांदेड 115104.26
1019 3 1 BLOCK 25 4020117787 मनोहर रामजी पाटील उमरेकर 137, औद्योगिक वसाहत नांदेड 115031.16
1020 2 1 BLOCK 15 4020119133 अशोक दतात्रय जाधव 8 अशोक दतात्रय जाधव गीतानगर, नांदेड 115027.57
1021 2 1 BLOCK 24 4020115844 महेशलाल पिता हानमंत नंदे 522, विष्णु नगर नांदेड 114834.30
1022 1 1 BLOCK 23 40101230168 - 1) श्री अब्दुल वहीद पिता अब्दुल सत्तार, 2) अब्दुल रशिद पिता अब्दुल सत्तार 1/23- गट क्रं.174 पैकी प्लॉट क्रं.3,4,5 गणी कॉलनी सांगवी बु.नांदेड 114707.50
1023 4 3 BLOCK 07 4040305093 चरणकमलजितसिंघ, मनिंदरसिंघ, रोशनसिंघ सर्व पि. धरमसिंघ जहागिरदार 294, जी.जी.रोड नांदेड 114692.40
1024 4 4 BLOCK 01 4040400043 तुकाराम अंबादास पि.पाडुरंग लाल पोत 333, - नांदेड 114592.04
1025 1 13 Block 7(BU) 4061300853 विश्वनाथराव निवृत्तीराव देशमुख - Gut No. 300 Plot No. 1ते 10 राधाकृष्णनगरी तरोडा (बु) 114515.37
1026 4 3 BLOCK 05 4040301285 स.बलबिरसिंघ रामसिंघ धुपिया/श्रीमती अम्रतकौर बलबिरसिंघ धुपिया/हरदयालसिंघ जसबीरसिंघ तेजेंदरसिंघ 4, चिखलवाडी नांदेड 114377.36
1027 5 6 BLOCK 04 4030600400 शकील अहेमद पिता मोईनोद्यीन 289, बागवान गल्ली नांदेड 114359.11
1028 4 4 BLOCK 05 4040401881 सुंदरसिंह इंदरसिंह / सुरजसिंह 143, गाडीपुरा नांदेड 114354.20
1029 5 9 BLOCK 06 4030904074 अब्दुल हफिज अ रहिम 278, बागवान कॉलनी नांदेड 114229.67
1030 3 1 BLOCK 10 4010109377 राहु चोखोबा गच्चे 54, प्रभात नगर नांदेड 114193.50
1031 4 3 BLOCK 05 4040305536 नितीन तुकारामपंत पाठक चिखलवाडी रोड तुकाई स्नेह पाठक कॉम्पलक्स 114075.72
1032 4 4 BLOCK 01 4040400140 दायमा गंगाकिशन बिशनलाल 307, चिरागगल्ली नांदेड 114073.70
1033 3 1 BLOCK 02 4010102710 मनपाज/कचराबाई रमेश तारू 223, आंबेडकर नगर नांदेड 114019.94
1034 4 3 BLOCK 05 4040304035 मंगलदास देविदास कोन्हेकर 493, गुरुद्वारा रोड नांदेड 114008.10
1035 4 3 BLOCK 03 4040305501 स. विरजेंदरसिंघ पि. धरमसिंघ आरतीया 11299/चा भाग देगलूर रोड 114007.60
1036 5 9 BLOCK 07 4030908619 केळी संशोधन केंद्र, नांदेड CTS No. 1-71-0 देगलूर रोड, नांदेड 113859.14
1037 4 2 BLOCK 11 40302110028 श्री श्रीजी कंपनी / जितेंद्र सुरेशचंद्र हुंडीवाला / अरुण किशनलाल काबरा 74/4 बोरबण 113445.83
1038 5 6 BLOCK 01 4030600380 मश्जीद शाहा मंजन शाहा चंदन कब्रस्थान 29, नाव घाट नांदेड 113064.75
1039 3 1 Block 11 4010109992 हिरामन देवराव बोकारे 838, व्यंकटेश्वरा नगर नांदेड 112982.97
1040 4 2 BLOCK 05 4040205755 जबिन सुल्ताना भ्र. सय्यद मजहर हुसेन 24/38 2-5-1003 वकील कॉलनी 112885.72
1041 1 12 Block 1(KH) 4060103383 सतिष सुरेशराव सोळंके 128 Gut No. 126 Plot No. 3/A राजेश नगर नांदेड 112885.28
1042 3 1 BLOCK 02 4010102416 सौ उषा श्याम दरक 118, शिवाजीनगर नांदेड 112845.45
1043 2 1 BLOCK 18 4020117175 श्रीराम शिवनारायण भराडीया 617/1, मगनपुरा नांदेड 112811.48
1044 4 3 BLOCK 04 4040305531 सुखदेवसिंघ दिवानसिंघ सोडी / जगजितसिंघ दिवाणसिंघ सोडी /चा भाग गुरूवार गेट नं.1 112798.93
1045 5 9 Block 06* 4030904261 शेख वसीम, शेख नदीम , शेख अमीन 1339, रहेमत नगर नांदेड 112770.22
1046 2 1 BLOCK 18 40201180012 श्री बुलढाणा अर्बन ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि. बुलढाणा 1/18 नवामोंढा 112759.40
1047 4 7 BLOCK 03 4030700098 दासराव मंठाळकर प्रभाकरराव 367, साईनगर नांदेड 112743.41
1048 2 1 BLOCK 18 4020107298 क्र.उ.बा.स./रुद्रवार दत्तात्रय आत्माराम 261, नवा मोंढा नांदेड 112725.00
1049 3 1 BLOCK 07 4010106207 श्री विजय गोपीराज पाटील 920, यशवंत नगर नांदेड 112703.78
1050 5 8 BLOCK 01 4030800363 काम्या सम्या विठया / अ खादर 333, मंढई नांदेड 112694.82
1051 6 11 BLOCK 09 4051101261 हडको / विठठलराव दत्तराम घोगरे पाटील 558, हडको नांदेड 112625.80
1052 3 1 BLOCK 11* 4010110524 सुभाष शिवाजीराव हाके 999/3, काबरानगर नांदेड 112519.99
1053 4 3 BLOCK 04 4040305517 रतनसिंघ तारासिंघ /श्रीमती हरबंसकौर बलवंतसिंघ जक्रेवाले / स. नरेंद्रसिंघ बलवंतसिंघ जक्रेवाले -- 31/चा भाग चिखलवाडी 112488.03
1054 2 1 BLOCK 16 4020106311 गोपाळ शिवन्‍ना सिनगरवाड 201, सुंदर नगर नांदेड 112482.50
1055 3 1 BLOCK 11* 4010110885 सौ. अनुराधा अनिल कुलकर्णी - 1-11-54/2गणेशनगर विस्तारीत 112464.51
1056 6 11 BLOCK 01 4051105200 पाशा खॉ हाजी महमद खॉ 936, वसरणी नांदेड 112326.14
1057 4 3 BLOCK 01 4040300874 श्री गोदावरीबाई मदनलाल लड्डा, मंगलाबाई गोविंदराव लड्डा, विजयकुमार मदनलाल लड्डा, रमेशकुमार मदनलाल लड्डा, आनंद गोविंदराव लड्डा 572, वजिराबाद नांदेड 112325.42
1058 1 13 Block 1(BU) 40113010001 - भाडेकरु मोबाईल टॉवर व्हीजन इंडिया प्रा.लिमीटेड 13/1 ग.नं.231 प्लॉट नं.117 A माणिक नगर तरोडा बु. नांदेड 112320.40
1059 4 3 BLOCK 07 4040305099 मनजितसीघ सरमूखसीघ जाहिगीदार 317, जी.जी.रोड नांदेड 112283.60
1060 4 3 BLOCK 02 4040302298 श्री जनरल मॅनेजर टेलीकॉम बी.एस .एन.एल. कार्यालय 385, वजीराबाद नांदेड 112255.30
1061 3 1 Block 04 4010102784 मनपाजा/शे.महेबुब शे.मोहीयोद्दीन 470, नई आबादी नांदेड 112155.10
1062 4 3 BLOCK 03 4040302003 हरजितसिंघ हरचणसिंघ 2. प्रतापसिंघ हरचरणसिंघ 543, यात्री निवास रोड नांदेड 112154.56
1063 4 4 BLOCK 02 4040400467 मुनालाल घेडूलाल भगत 147, लोहार गल्ली नांदेड 112079.60
1064 5 9 BLOCK 07 40309070657 श्रीमान भोगवटदार/शेख नईम पिता शेख अब्दुल लतीफ हैदरबाग - 1 112073.46
1065 2 1 BLOCK 15 4020103332 निसारअली हा गुलाम अहमद 616, शारदा नगर नांदेड 112062.92
1066 2 1 BLOCK 19 4020109132 केशव सिताराम आढवले 459, हर्ष नगर नांदेड 112035.10
1067 4 3 BLOCK 02 4040301963 मदनलाल किशनलाल गुडगीला 461, वजीराबाद नांदेड 112002.16
1068 1 1 BLOCK 22 4020120855 अशफाख अली सरदार अली . कर्मवीर नगर 111952.58
1069 2 1 BLOCK 17 4020118000 नरेद्र फतनदास परमाणी /महेश - कनकदंडे कैलाशनगर 111899.52
1070 4 7 BLOCK 03 4030701793 स युसुफ स आसीफ 130/1, इतवारा नांदेड 111843.40
1071 2 1 BLOCK 17 4020106292 म एकबाल फिरोजअली 1167, विसावा नगर नांदेड 111837.28
1072 4 2 BLOCK 09 4040203898 योगेश रामराव मुदीराज 463, सुमेश कॉलनी नांदेड 111815.40
1073 4 7 BLOCK 03 4030701269 अ. रज्जाक अ. करीम 539, साई नगर नांदेड 111812.60
1074 2 1 BLOCK 21 4020117254 सौ रविद्रकौर रचपालसिडघ गाडीवाले 198/1, नंदीग्राम सोसायटी नांदेड 111811.54
1075 4 4 BLOCK 05 4040402001 विठठलसिंह रघुनाथसिंह तेहरा 18, गाडीपुरा नांदेड 111783.28
1076 5 9 BLOCK 07 4030906446 महमंद फारुक म उस्मान 1143, महोमदीया कॉलनी नांदेड 111649.96
1077 6 11 BLOCK 01 40411010099 - सिडको/ राज डेव्हलपर्स श्री संजय बालाप्रसाद बियाणी 11/1 मौजे वसरणी लातूररोड सेक्टर क्र.AS प्लॉट क्र.21 111626.20
1078 6 11 BLOCK 04 40411040005 - सिडको / १) सौ.नंदा दिलीपसिंह भगीले २) सौ.पायल अशोकसिंह कच्छवा 11/4 मौजे सिडको गट क्र.C.L.R. प्लॉट क्र.16 सिडको नांदेड 111603.75
1079 4 7 BLOCK 03 4030700164 सयद महेबुब अल्लीशहा तुरावल्लीशहा 191, इतवारा नांदेड 111559.84
1080 4 3 BLOCK 07 4040305092 चरणकलमजितसिघ्‍, मनिंदरसिंघ्‍ रोशनसिंघ्‍ सर्व पिता धरमसिंघ्‍ 293, जी.जी.रोड नांदेड 111536.00
1081 2 1 BLOCK 21 4020118713 सौ. खमगर बेगम भ्र. जियाओद्दिन 1-21-1095 - 62/गट नं. 22 फारुख्‍नगर नांदेड 111524.66
1082 4 5 BLOCK 03 4030500374 श्री सौ.अजिमा बेगम अ. करीम 272, आरबगल्ली नांदेड 111308.15
1083 2 1 BLOCK 17 4020117994 नरेद्र फतनदास परमाणी / शिवानंद राघव कैलाशनगर 111290.83
1084 2 1 BLOCK 14 4020103996 जिजाबाई उत्तमराव पवार 764, आनंदनगर नांदेड 111277.85
1085 6 10 BLOCK 02 4051001846 केशव गंगाराम बारसे 344, रविनगर कौठा नांदेड 111275.83
1086 2 1 BLOCK 20 4020112502 म. रफीक शे. अब्दुल्ला 1084, ओ.ब्री.रोड हिंगोली रोड नांदेड 111108.88
1087 2 1 BLOCK 19 4020109926 संतोष नथुजी पाथरे 640, राजेंद्रनगर नांदेड 111098.32
1088 5 9 BLOCK 07 4030905065 महमद नईम पाशा पिता महंमद नवाज 713, बरकत पुरा नांदेड 110870.55
1089 4 3 BLOCK 01 4040300521 घामोडीया फॅक्ट्री / एस.आर. गुजराथी 270, स्टेशन रोड नांदेड 110834.72
1090 4 3 BLOCK 07 4040303471 पृथ्वीसिंह नारायणसिंह हजारी 512, तारासिंह मार्केट नांदेड 110809.70
1091 2 1 BLOCK 13 4020104039 मनपाज/ स. अहेमद स. माहियोददीन 509, इंदिरा नगर नांदेड 110777.39
1092 2 1 BLOCK 17 4020106603 अध्यक्ष मयुर प्लॅट ओनर्स 861, कैलास नगर नांदेड 110761.42
1093 6 11 BLOCK 01 4051110291 अध्यक्ष हनुमान मंदिर देवस्थान, वसरणी , नांदेड वसरणी 110696.45
1094 2 1 BLOCK 18 4020106549 कृ.उ.बा.स./ अल्का बालाजी पाटील / पालदेवार 383, नवा मोंढा नांदेड 110690.32
1095 2 1 BLOCK 13 4020102375 मनपाज स खूशीद पी स युसूफ ,स गुलाम पी स युसूफ , स दस्तगीर अ पाक हाजराबेगम भ्र स युसूफ 671, इंदि रानगर नांदेड 110642.10
1096 5 9 BLOCK 07 4030908577 मोहम्मद सुलेमान मोहम्मद इब्राहीम /T5, S/G No. 117/A हैदरबाग क्र. नांदेड 110635.29
1097 4 2 BLOCK 11 4040204163 मोहनकौर अमरितसिंघ 502, दिलीपसिंग कॉ. नांदेड 110627.00
1098 4 2 BLOCK 11 4040206102 सिध्दी विनायक कं / महेश नरसिंगदास पटेल /चा भाग बोरबन 110605.24
1099 6 11 BLOCK 07* 4051101921 श्री दिगांबर सुंतार 589, वात्सल नगर नांदेड 110600.72
1100 2 1 BLOCK 19 4020108235 मनिषा भ्र दिगांबर रायबोले 385, हर्ष नगर नांदेड 110429.34
1101 2 1 BLOCK 18 4020120511 व्यंकटी गोविंद महाजन . नवा मोंढा,गट न 72, 1-18-120/1 110400.00
1102 2 1 BLOCK 17 4020106019 राजेंद्र नथमल मुंदडा 1192, विसावा नगर नांदेड 110317.70
1103 2 1 BLOCK 15 4020103260 सुमन गुणाजी मुधळे 1049, रामनगर नांदेड 110287.56
1104 3 1 BLOCK 08 4010106592 म.गृ.नि.म./ अ. अलीम मौलाली 206, लेबर कॉलनी नांदेड 110251.60
1105 4 2 BLOCK 11 40302110026 श्री श्री जी कं./जितेंद्र सुरेशचंद्र हुंडिवाला / व इतर / 1.डॉ.अतुल पि.किशनलाल काबरा 2.सौ.जयश्री भ्र.अतुल काबरा बोरबन 110201.78
1106 1 1 BLOCK 22 4020113376 उर्मीला भ्र राजकुमार व राजकुमार बद्रीनारायण बिर्ला 405, बब्हयामसिंगनगर नांदेड 110166.43
1107 6 11 BLOCK 01 40511010159 श्री मे रिलायन्स 8730/m 873 लातुर रोड सिडको मोंढा 110160.00
1108 2 1 BLOCK 12 4020101741 जैबुनिसाबेगम मंजुर अहमद 984, पिरबु-हाणनगर नांदेड 110158.76
1109 4 4 BLOCK 01 4040400052 महेंद्रसिंघ बसंतसीघ 576, भगतसिंघ रोड नांदेड 109952.07
1110 5 9 BLOCK 07 4030904710 शरीफा बेगम अब्दुल सत्तार 280, हैदरबाग नांदेड 109919.14
1111 2 1 BLOCK 15 40201150134 श्री व्यंकटरत्नम रामचंद्रया पछवा 1/15- शारदा नगर, मेन रोड, नांदेड 109769.63
1112 2 1 BLOCK 12 4020101756 लक्ष्मीबाई गोपालराव कदम 421, वर्कशॉप रोड नांदेड 109746.00
1113 3 1 BLOCK 08 4010106257 म.गृ.नि.म/ सय्यद तसमीना भ्र मुशरनफ अली हश्‍मी 378, लेबर कॉ नांदेड 109462.90
1114 1 12 Block 4(KH) 4061200021 गोपाळ मलया संदेरी - 107 12-4-106 ग.क्र.168प्लॉ.नं.17 ओंकारेश्वर नगर 109431.46
1115 2 1 BLOCK 18 4020108438 कोंडाबाई उमरावसिंह 213, नवा मोंढा नांदेड 109193.28
1116 6 11 BLOCK 01 4051109098 माराती किशनराव वाघमारे 358, वसरणी नांदेड 109109.70
1117 1 12 Block 1(KH) 40612010064 श्री शंकरराव गंगाराम चांडोळकर 12/1 ग.नं.120,121,122 प्लॉट नं 51 जि.प.कॉलनी शहाजी नगर तरोडा खु. 109009.02
1118 2 1 BLOCK 21 4020117231 रविप्रकौर पि. परमिंदरसिंघ रामगडीया 68/1, नंदीग्राम सोसायटी नांदेड 108880.67
1119 3 1 BLOCK 25 4020116813 राधाकिशन नारायण टाकनखार 723, विष्णु नगर नांदेड 108841.03
1120 4 3 BLOCK 03 4040302788 पृथ्वीसिंह गंगारामसिंह चव्हाण 868, व्यंकटेश नगर नांदेड 108737.60
1121 4 3 BLOCK 03 4040300264 श्री गोविंदलाल मथुराप्रसाद अग्रवाल / मनिष गोविंदलाल अग्रवाल 681/1, भगतसिंघ रोड नांदेड 108716.16
1122 2 1 BLOCK 18 4020108125 क्र.उ.बा.ज./मनोहर रामजी पाटील उमरेकर 292, नवा मोंढा नांदेड 108575.65
1123 2 1 BLOCK 17 4020100483 श्री बाबाराव देवराव सांगळे 120, कैलास नगर नांदेड 108521.50
1124 5 6 BLOCK 04 4030601039 सार्वजनिक मुर्लि मंदिर 100, सराफा नांदेड 108498.98
1125 4 3 BLOCK 01 4040301112 त्रिलोकचंद दगडुलाल कासलीवाल 642, वजीराबाद नांदेड 108455.30
1126 1 12 Block 2(KH) 4060108942 जवाहर लाल नेहरु इ. ऑफ. ए. सा. अॅन्‍ड टे. रि. नांदेड 330 Gut No. 132 Plot No. अनुक्रमांक 1 2 राजगड नगर नांदेड 108418.43
1127 6 11 Block 02* 4051109724 सौ सुनिता सटवाजी नांदेडकर 272, वसरणी सिडको रोड नांदेड 108386.73
1128 2 1 BLOCK 24 4020115782 करणसिंह कुंदनसिंह/श्रीमतासविता दिपकसिंह बिसेन 43, बिसेन नगर नांदेड 108339.02
1129 2 1 BLOCK 12 4020101586 श्री हनुमान मंदीर 496, अशोक नगर नांदेड 108169.88
1130 2 1 BLOCK 24 4020116345 सौ रेखाबाई नरेश गोकूळे 682, विष्णूनगर नांदेड 108104.44
1131 5 9 BLOCK 04 4030903718 रविंद्र विष्णुपंत परडीकर/ मो अ गफार पि गुलाम ताहेर 1628, गंगा नगर नांदेड 108102.30
1132 2 1 BLOCK 24 4020118552 रमेश मारोतराव सुर्यवंशी, सौ. जया रमेश सुर्यवंशी जेठेवाड कॉम्पलेक्स, नवीन मोंढा 108025.68
1133 3 1 BLOCK 06 4010107019 राजू नामदेवराव गोडबोले 182, पिवळीगिरणी नांदेड 107986.84
1134 4 4 BLOCK 05 4040402325 भारतीय व्यवस्थपक राजपुत संघ 427, गाडीपुरा नांदेड 107956.90
1135 4 4 BLOCK 05 4040402027 भारतीय व्यवस्थपक राजपुत संघ 425, गाडीपुरा नांदेड 107956.90
1136 4 4 BLOCK 05 4040401502 भारतीय व्यवस्थपक राजपुत संघ 423, गाडीपुरा नांदेड 107940.90
1137 4 4 BLOCK 05 4040402028 भारतीय व्यवस्थपक राजपुत संघ 426, गाडीपुरा नांदेड 107940.90
1138 4 4 BLOCK 05 4040401908 भारतीय व्यवस्थपक राजपुत संघ 424, गाडीपुरा नांदेड 107940.90
1139 4 4 BLOCK 05 4040401501 भारतीय व्यवस्थपक राजपुत संघ 422, गाडीपुरा नांदेड 107940.90
1140 6 11 BLOCK 02 4051100080 1 हरीकिशन नारायनराव लोहीया 2 तेजस हरीकिशन लोहीया 3 गणपंतराव जयवंतरराव मुंडे 4 बालाजी गणपंतराव 38/1, - नांदेड 107828.10
1141 6 10 BLOCK 03 4051003582 भोगवटादार सुनिता विठ्ठलराव ताटे वाघाळा 107556.00
1142 2 1 BLOCK 20 4020109053 श्री साईसेवा डेव्हलपर्स तर्फे भा. हरीश मोहनदास लालवाणी, घनश्यामदास मदनलाल गुडगीला 751, गुमस्ता संघ नांदेड 107462.34
1143 4 3 BLOCK 02 4040305618 जिल्हा सत्र न्यायालय /जलद गती न्यायालय /चा भाग रेल्वे स्टेशन रोड 107373.75
1144 1 12 KH 4060107966 गणेश रामा कापूरे Gut No. 116,120 Plot No. 16 अनिकेत नगर नांदेड 107322.01
1145 2 1 BLOCK 18 4020120713 गुंडेगावकर . वसंतनगर, 42 बी 29 ए 107057.41
1146 5 9 BLOCK 07 4030907682 काझी महोमद नईमोद्दिन पि. काझी मोहमद सुलतानोद्दिन 292/3, हैदरबाग नं .2 नांदेड 107002.40
1147 5 9 BLOCK 07 4030907710 सुल्तान बेगम अ मन्नान 417, इमरान कॉलनी नांदेड 106936.12
1148 5 9 BLOCK 07 4030908479 नईमखॉन पि.हुसेन खॉन गोदावरी कॉलनी 106924.32
1149 6 11 BLOCK 01 4051109862 ज्ञानोबा ऊर्फ दिलीप गोविंदराव पाटील 886/3, वसरणी नांदेड 106818.00
1150 4 2 BLOCK 12 4040203174 शामलाल बिशनलाल यादव 198, वजीराबाद नांदेड 106786.00
1151 4 5 BLOCK 03 4030501037 अ सलामपापा 36, किला रोड नांदेड 106778.60
1152 5 8 BLOCK 01 4030800950 म. जीहरोदिन वाहीदोदिन 93, मंढाई नांदेड 106746.99
1153 2 1 BLOCK 15 4020106484 सौ चतुराबाई सोपानराव शिंदे 652, शारदा नगर नांदेड 106737.67
1154 4 3 BLOCK 02 4040301689 टपाल कार्यालय 387, गवळीपुरा नांदेड 106686.60
1155 4 3 BLOCK 02 4040300220 तालुका भुमी अभिलेख कार्यालय 411, - नांदेड 106680.24
1156 3 1 BLOCK 25 4020116053 हिराबाई मधुकर वाघमारे 684, विष्णू नगर नांदेड 106643.68
1157 2 1 BLOCK 21 4020117321 शे. खाजा अहमद साजन 1060, फारुख नगर नांदेड 106637.56
1158 5 9 BLOCK 07 40309070644 श्रीमान भोगवटदार/सय्यद आरेफोद्दीन पिता सय्यद अजीमोद्दीन हैदरबाग नं .2 106603.40
1159 2 1 BLOCK 20 4020111918 नंदा दिलीपसांह भगीले 125, हिंगोलीगेट नांदेड 106331.79
1160 6 11 Block 01** 4051109600 सौ रेखा अनीलकूमार तिवारी 795, न्याय नगर वसरणी नांदेड 106297.40
1161 2 1 BLOCK 12 4020101573 मनपाजमीन/म.अली शे.अली 988, पिरबु-हाणनगर नांदेड 106242.23
1162 4 2 BLOCK 11 40402110012 श्री स जसविंदरपालसिंग पिता गुरुदयालसिंघ भाटिया 116/1 बोरबन बोरबन 106209.45
1163 4 2 BLOCK 11 40402110008 श्री स. गुरूविंदरपालसिंघ पिता गुरूदयालसिंघ भाटीया बोरबन, नांदेड 106209.36
1164 6 10 BLOCK 01 40510010114 श्री किशनराव पिता बाजीराव हंबर्डे 10/1 मौजे फत्तेजंगपूर सर्वे नं. 40 गट न. 17 पैकी एकूण क्षेत्र. 11979 चौ. फूट 106194.93
1165 5 9 BLOCK 07 4030909329 गुलाम रबानी गुलाम महंमद 51/132/c/1 लक्ष्मीनगर, नांदेड 106183.62
1166 5 6 BLOCK 04 4030600603 शेख हसन रसून हूसेन 13, मन्यार गली नांदेड 106063.60
1167 3 1 BLOCK 01 4010100662 गणेश पुंजाजी कल्याणकर 107/17, पारस नगर नांदेड 105965.90
1168 6 11 BLOCK 10 4051110839 विजयानंद पिता गणपतराव भोंग . . . विजयानंद पिता गणपतराव भोंग 1110-498/7 जिजाईनगर 105960.97
1169 3 1 BLOCK 25 4020118043 केतन कल्याणजी नागडा . 105851.00
1170 4 4 BLOCK 01 4040400809 हनुमान टेकडी ट्रस्ट/फिलीप्स रेडीओ 32, हनुमान टेकडी नांदेड 105767.82
1171 2 1 BLOCK 17 4020105635 गोपलसिंह बसंतसींह ठाकुर 567, पाटनुरकर नगर नांदेड 105756.48
1172 6 10 BLOCK 01 4051001885 अमिनाबेगम 477, जयप्रकाश नगर नांदेड 105664.40
1173 3 1 BLOCK 10 40301100011 श्री मनपा दवाखाना, जंगमवाडी / लायन्स नेत्र रुग्णालय 333/1 मनपा दवाखाना, जंगमवाडी, नांदेड. 105605.39
1174 4 7 BLOCK 03 4030700849 पिर साब/मकबुल साब अ जलील पिरसाब 443, साई नगर नांदेड 105515.14
1175 2 1 BLOCK 15 4020105100 सोपान ग्यानेबा वाघमारे 1171, हनुमानगड नांदेड 105351.76
1176 4 2 BLOCK 09 4040203368 एन व्ही दमाम / लक्ष्मीनारायण व्यंकोबासा दमाम 221, सुमेश कॉलनी नांदेड 105282.24
1177 4 5 BLOCK 03 4030500658 सौ. पदमाबाई उर्फ कमलाबाई पि. कचरुलाल 346, मारवाड गल्ली नांदेड 105264.14
1178 4 3 BLOCK 03 4040301659 बलविंदरकौर जगीरसिंघ चिमा 1189, हिंगोली रोड नांदेड 105260.70
1179 2 1 Block 13* 4020101839 मनपाज शे सरवर शे बालेसाब 678, इंदि रानगर नांदेड 105208.41
1180 2 1 BLOCK 16 4020106107 भोगवटदार/गंगाधर गणपतराव सरपाते 258, राहुल नगर नांदेड 105178.80
1181 2 1 BLOCK 14 4020104569 संगिता राजेंद्र नागरे 634, नाईक नगर नांदेड 105114.14
1182 3 1 BLOCK 25 4020115093 के सुर्यनारायण पि कृष्णा अवधानि 240, गोकुळनगर नांदेड 105072.58
1183 2 1 BLOCK 17 4020106337 दतोपंत विष्णुपंत कुलकर्णी 276, कैलासनगर नांदेड 105028.94
1184 6 10 BLOCK 01 40610010155 - श्री महादेव बळीराम मोरगे प्लॉट नं. 10, सर्वे नं./ गट क्र. 10,फत्तेजंगपुर, नांदेड 105021.00
1185 4 3 BLOCK 03 4040300984 श्री दत्तात्रय नारायण / सौ. सुनिता विजयराज जैन 134, चिखलवाडी नांदेड 105001.99
1186 2 1 BLOCK 21 4051110417 गुरुचरणसिेध हरिसिंघ बरेदी नंदीग्राम सोसायटी 104936.41
1187 1 12 Block 8(KH) 4060100524 पंढरीनाथ नानाराव क्षीरसागर 788 Gut No. 16 Plot No. 4/17 तरोडा (खु.) नांदेड,12-8-788 104935.99
1188 1 12 Block 4(KH) 40112040054 - भाडेकरु रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि.मोबाईल टॉवर 12/4 ग.नं.104 प्लॉट नं.9 रतन नगर तरोडा खु. नांदेड 104913.90
1189 4 5 BLOCK 02 4030500853 सुधकर गोपीनाथ टाक 46, सराफा नांदेड 104725.72
1190 6 11 Block 07 4051102334 भो / शारुकाबाई प्रकाश गायकवाड / प्रकाश विठ्ठल गायकवाड 393, आनंदसागर सोसायटी नांदेड 104705.98
1191 4 4 BLOCK 01 4040401540 ंसंतबाबा शिशासिंह 528, बाफना रोड नांदेड 104569.60
1192 5 9 BLOCK 07 40309070286 श्री महंमद अब्दुल अतीख पि. महंमद अब्दुल वहीद इमरान कॉलनी 104546.20
1193 6 11 BLOCK 02 4051109737 पाटील आनंदराव साहेब 276, वसरणी नांदेड 104521.36
1194 5 9 BLOCK 07 4030908000 श्री म.असगर हुसेन अन्‍सारी पि अत्‍ताहुसेन अन्‍सारी 657/1, लक्ष्‍मी नगर नांदेड 104343.44
1195 4 4 BLOCK 01 4040400236 सेक्रेटरी कच्छी मदिना मस्जीद 304, चिरागगल्ली नांदेड 104305.70
1196 4 2 BLOCK 12 4040203589 पुराणसिंघ गुरुप्रतिसिंघ /स. रघुविरसिंघ पुरणसिंघ चुग 336, दिलीपसिंघ कॉलनी नांदेड 104305.46
1197 2 1 BLOCK 17 4020117999 नरेद्र फतनदास परमाणी /सुरेश शंकरराव बाबुळगावे कैलाशनगर 104299.18
1198 4 4 BLOCK 02 4040403140 भगवती रेणुमल ठाकुरदास मुलचंदानी - लोहार गल्ली 104215.68
1199 2 1 BLOCK 12 4020103402 खैसर परवीन भ्र इकबाल अहेमद 944, पिरबु-हाणनगर नांदेड 104157.09
1200 3 1 BLOCK 25 4020100009 1. राजेंद्र पि कमलाकर कुरुंदकर 2. विश्वास पि विजयराव लव्हेकर 1017, गोकूळ नगर नांदेड 104146.46
1201 2 1 BLOCK 20 4020109731 लताबाई गोवर्धन निलावार/ताहेराबेगम भ्र से हसन 2, हिंगोलीगेट नांदेड 104134.72
1202 4 4 BLOCK 02 4040402947 प्रसासिंकीय इमारत (जिल्हाआधिरी) - - - अबचलनगर 104030.30
1203 2 1 BLOCK 16 4020120161 भोगवटदार / बनशेवडे निवृत्ती पिता तुकाराम . . . /25 चा भाग भोगवटदार / बनशेवडे निवृत्ती पिता तुकाराम नाथनगर नांदेड 103820.56
1204 4 3 BLOCK 03 4040302158 मारोती यलप्पा 66, चिखलवाडी नांदेड 103476.90
1205 3 1 BLOCK 06 4010105088 केशवराव गोपाळराव इंगोले 780, ना.हा. सो. नांदेड 103361.02
1206 5 9 BLOCK 07 4030906158 म हाफीज म इब्राहिम 1179 हैदरबाग 1 नांदेड 103316.20
1207 1 13 Block 7(BU) 4060205950 किशनराव बाबाराव कल्याणकर 38 Gut No. 283 Plot No. 1 गिताई नागर नांदेड 103219.66
1208 3 1 BLOCK 10 4010108258 शुजा अतखान पुतलीबी याकुब अ हमीद खाजाखन 231, निजाम कॉलनी नांदेड 103216.68
1209 2 1 BLOCK 20 4020111520 भगवान सिंघ बसावासिंघ 1077, ओ.ब्री.रोड हिंगोली रोड नांदेड 103144.30
1210 4 7 BLOCK 03 4030702043 म. फेरोज पि. अब् दुल गफार 796, देगलूर रोड नांदेड 103125.20
1211 4 7 BLOCK 04 4030701666 सायरा बेगम अ.गफूर खुरेशी 122, जुना गंज नांदेड 103113.36
1212 4 4 BLOCK 02 4040402949 इंद्ररजितसिंघ - रतनसिंघ गल्लीवाले 16/5 अबचलनगर 103071.90
1213 5 9 BLOCK 07 4030907148 श्री शाहीनसुल्तान भ्र महमद कासीम 1335, देवी नगर नांदेड 103033.72
1214 3 1 BLOCK 09 4010107742 दिगांबर भिमराव जमदाडे 668, श्रीनगर नांदेड 103020.90
1215 3 1 BLOCK 08 4010107121 गंगाबाई बापुराव अष्टीकर 1002, गणेशनगर नांदेड 102998.64
1216 6 11 BLOCK 01 4051110968 बिसमीलबी शे रोशन साब शे नजीर रोशन साब शे नजीब रोशन साब /गावठान वसरणी 102996.65
1217 4 7 BLOCK 04 4030701789 वजीरबी नुर मोहमद 232, इतवारा नांदेड 102876.84
1218 6 10 BLOCK 02 40510020212 श्री 1.जितेंद्र प्रकाशचंद जेठानी 2. पवन रमेश सारडा 3. राहुल मोहनराव हंबर्डे 4. नरेंद्र पि. फतनदास परमाणी मौजे कौठा शेत सर्वे नं. 12/3 व गट नं. 35 पैकी 8000 चौ. फुट जागा 102862.16
1219 4 3 BLOCK 06 4040304158 शंकरदास केशवजी वैष्णू 532, जि जि रोड नांदेड 102859.36
1220 3 1 BLOCK 09 4010107766 विजयसिंह गोविंदसिंह तेहरा 1, स्नेहनगर नांदेड 102841.48
1221 2 1 BLOCK 17 4020118557 पोलिस अधिक्षक - C-1, तापी, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 102707.96
1222 4 2 BLOCK 11 4040205535 नितीन सुभाषचंद्रजी महेश्वरी . /15871 102682.40
1223 2 1 BLOCK 15 4020103366 निसारअली हा गुलाम अहमद 617, शारदा नगर नांदेड 102669.28
1224 6 10 BLOCK 04 4051003375 गोविंदराव तावजी गिरडे 42, असदवन नांदेड 102595.40
1225 4 2 BLOCK 12 4040202341 1 .सरजुबाई रामक्ष्वर रोडा 2. महाविर रामक्ष्वर रोडा 3) ऊमेश रामेश्वर रोडा 49, वजिराबाद नांदेड 102569.37
1226 5 9 BLOCK 07 4030908274 अ. वहीद पि. अ. हकीम 1305/1, देविनगर नांदेड 102560.05
1227 4 3 BLOCK 01 40303010088 श्रीमान गोदावरीबाई मदनलाल लड्डा, मंगलाबाई गोविंदराव लड्डा, विजयकुमार मदनलाल लड्डा, रमेशकुमार मदनलाल लड्डा, आनंद गोविंदराव लड्डा वजिराबाद, नांदेड. 102398.20
1228 4 3 BLOCK 01 4040301496 बाबूराव सायन्ना संबनवार 497, वजिराबाद नांदेड 101921.90
1229 4 3 BLOCK 07 4040305080 हरदिपसिंघ पि. अजितसिंघ रामगडीया 246, उदासमिठ नांदेड 101919.84
1230 5 9 BLOCK 06 4030905012 सादिया बेगम अ. नईम 546, खुदबई नगर नांदेड 101788.40
1231 4 2 BLOCK 11 40302110020 श्री श्री जी कं./जितेंद्र सुरेशचंद्र हुंडिवाला / व इतर 74/4/15 बोरबण 101770.34
1232 2 1 BLOCK 18 4020107814 जगनाथसिंह गंगासिंह/सौ.सुमनबाई तुकाराम वट्टमवार 185, नवा मोंढा नांदेड 101750.06
1233 2 1 BLOCK 18 4020107552 संभाजीराव खंडेराव देशमुख 1162, वसंत नगर (आनंद नगर) नांदेड 101743.95
1234 2 1 BLOCK 21 4020112282 स.दिपसिंघ जगजीतसिंघ फौजी, श्री संतसिंघ जगजीतसिंघ फौजी 19, विश्वकर्मा कॉलनी नांदेड 101681.58
1235 4 3 BLOCK 02 4040304719 माता गुजरीजी मार्केट 176, हिंगोली गेट रोड नांदेड 101671.00
1236 3 1 BLOCK 07 4010105300 पांडे एस. एन. 453, मयुर विहार नांदेड 101658.96
1237 2 1 BLOCK 17 4020106844 किशोरकुमार शर्मा / खतिजाबेगम हबीबोद्दीन 1360, विष्णु कॉम्प्लेक्स नांदेड 101632.78
1238 6 11 BLOCK 09 4051101173 श्री हडको / सौ. वैशाली गोविंदराव वटटमवार 32, इंदीरागांधी सोसायटी हडको नांदेड 101566.62
1239 4 2 BLOCK 11 4040206096 सिध्दी विनायक कं / हरी देवनदास जेठवाणी /चा भाग बोरबन 101394.72
1240 2 1 BLOCK 18 4020106928 इंद्रप्रकाश पोकरमल अग्रवाल 7, नवा मोंढा नांदेड 101202.76
1241 2 1 BLOCK 18 4020108375 बाबुराव रंगराव कदम 1180, वसंत नगर (आनंद नगर) नांदेड 101174.80
1242 4 5 BLOCK 04 4030501127 मधुकर गंगाधर रत्नाकर गोविंदराव साडेगावकर 72, सराफा नांदेड 101080.46
1243 4 3 BLOCK 01 4040300862 अ कय्युम शेख महेबूब 455, घामोडिया फॅक्टरी नांदेड 100931.10
1244 2 1 BLOCK 15 4020103599 श्री जया भ्र. सुनिल उबाळे, श्री सुनिल जगन्नाथराव उबाळे 643, शारदा नगर नांदेड 100847.50
1245 5 9 BLOCK 07 4030910308 1.गुलाम रसुल पि.गुलाम दस्तगीर 2.महंमद मेराज 3.सिराज ऊल हख 4.महंमद अबरार 5.ऊबेद ऊल हख सर्व पि.गुलाम रसुल 6.नसरीन बेगम भ्र.गुलाम रसुल सर्वे नं 136 A/2 ममता नगर 100829.85
1246 6 10 BLOCK 02 4051001421 अशोक, एकनाथ, गोपिनाथ पि त्रिंबकराव काळे 804, मेन रोड कौठा नांदेड 100768.35
1247 4 3 BLOCK 03 4040301438 सौ. शारदा राजेंद्र कौडगे 1049, दशमेश नगर नांदेड 100694.96
1248 4 2 BLOCK 11 4040202172 श्री दलजितसिंघ दिलीपसिंघ रामगडिया 309, गोवर्धन घाट नांदेड 100585.00
1249 2 1 BLOCK 19 4020109838 शोभाबाई चंद्रप्रकाश सांगवीकर 341, जवाहर नगर नांदेड 100469.34
1250 4 3 BLOCK 01 4040300444 मनपाजमिन/शकूरभाई अमरावतीवाले 424, घामोडिया फॅक्टरी नांदेड 100458.50
1251 5 9 BLOCK 07 4030908570 शेख गफ्फार शेख सालार /188/A CTS No. 1-71-0 गुलजारबाग, गुलशनकॉलनी, नांदेड 100428.36
1252 6 11 BLOCK 04 4051100377 सिडको/सौ सिमा किशोर देशमूख 11/1, सिडको नांदेड 100416.68
1253 4 3 BLOCK 01 4040300481 कालिका प्रसाद बाबुप्रसाद 89, वजीराबाद नांदेड 100349.60
1254 4 3 BLOCK 01 4040300233 खमरसुलताना खुर्शीद अहमद / रशिदा बेगम मुजाहेर पठाण 289/1, घामोडिया नांदेड 100287.80
1255 1 13 Block 4(BU) 4060202898 कांताबाई माधवराव लोणकर 442 Gut No. 241 Plot No. 46/ब वैभव नगर नांदेड 100251.26
1256 6 11 Block 02* 4051106630 छोटूलाल भूरेलाल भातवाले 135, वसरणी नांदेड 100222.43
1257 4 3 BLOCK 01 4040300500 नारायण नवलराय ठाकूरदास किशनदास 70, वजीराबाद नांदेड 100143.16