nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी नं 3 ही pmay section मध्ये प्रसिद्ध केली आहे ||  

Paytm द्वारे कर भरणा

 

1. मालमत्ता कर भरणा Link

https://paytm.com/municipal-payments/Nanded-Waghala-City-Municipal-Corporation

 

 

 

2. पाणी कर भरणा Link

https://paytm.com/water-bill-payment/Nanded-Waghala-City-Municipal-Corporation

 

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.