nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
महानगरपालिका हदिदमध्ये मुख्य बाजार पेठेत लेडिज टॉयलेट (महिलांसाठी शौचालय) बिओटी तत्वा़वर बांधण्यासाठी अनुभवी सेवाभावी संस्थांनी मनपा मालकीच्या मुख्य बाजारपेठेत मनपा मालकीच्या खुल्या जागा असल्याची माहिती व जागेसह फोटो इत्यादी अर्जाव्दारे सुचविणे बाबत. || नांवाशमनपा जाहीर सुचना ||  

Paytm द्वारे कर भरणा

 

1. मालमत्ता कर भरणा Link

https://paytm.com/municipal-payments/Nanded-Waghala-City-Municipal-Corporation

 

 

 

2. पाणी कर भरणा Link

https://paytm.com/water-bill-payment/Nanded-Waghala-City-Municipal-Corporation

 

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.