nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी खाली दिलेल्यी Pmay section मध्ये पाहावे || नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

Paytm द्वारे कर भरणा

 

1. मालमत्ता कर भरणा Link

https://paytm.com/municipal-payments/Nanded-Waghala-City-Municipal-Corporation

 

 

 

2. पाणी कर भरणा Link

https://paytm.com/water-bill-payment/Nanded-Waghala-City-Municipal-Corporation

 

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.