nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रगटन – नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड च्या सर्व सेवानिवृत्त /कुटुंब निवृत्त वेतनधारक यांनी हयात रजिष्टरवर सही केलेले नाही अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी दि. 31.05.2022 पर्यंत मनपा मुख्य ईमारततील लेखा विभाग खोली क्रं. 311 मध्ये येवून हयात रजिष्टरवर सही करणेसाठी अवगत करावे. || मनपा नांदेड, साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत ||  
समाचार

Dated :01-Dec-2012
गोकुळनगर परिसरात आता सायंकाळी पाणीपुरवठा 


नांदेड, दि.1: महापालिकेच्या गोकुळनगर जलकुंभावरुन सध्या होणार्‍या पाणीपुरवठ्याच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला असून या जलकुंभाच्या लाभक्षेत्र परिसरात आता सकाळी ऐवजी सायंकाळी 6 वाजता पाणीपुरवठा होईल. नागरिकांनी या बदलाची नोंद घ्यावी, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

गोकुळनगर परिसरातील हमालपुरा, विष्णुनगर, दत्तनगर, गोकुळनगर, खोब्रागडेनगर, विसावानगरचा काही भाग, दयानंद नगर, नवीन मोंढा या परिसरात गोकुळनगरच्या जलकुंभावरुन सकाळी 7 वाजता पाणीपुरवठा होत होता. परंतु काही तांत्रीक अडचणीमुळे यात बदल करणे आवश्यक होते. त्याकरिता या परिसरात आता सकाळीऐवजी सायंकाळी सहा वाजता पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी तात्काळ सुरु करण्यात आली असल्याचे महापालिकेच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.