nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत ||  
समाचार

Dated :21-Feb-2013
सिडकोच्या मनपा क्षेत्रिय कार्यालयाचे स्थलांतर  


नांदेड, दि. 21: नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या सिडको क्षेत्रिय कार्यालयाचे येत्या दि. 25 फेब्रुवारी 2013 पासून सिडकोतील कस्तुरबा मातृसेवा केंद्र (मनपा दवाखाना) येथे स्थलांतर केले जाणार आहे.

सिडकोचे मनपा क्षेत्रिय कार्यालय सध्या सिडकोतील साई मंगल कार्यालयाच्या जागेत सुरु आहे. हे ठिकाण एका टोकाला असल्यामुळे वेळोवेळी कामे करण्यासाठी नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली. त्याचबरोबर विविध कार्यक्रमासाठी सिडकोत सार्वजनिक एकच मोठे मंगल कार्यालय असल्यामुळे तेथील क्षेत्रिय कार्यालय स्थलांतरित करावे, अशी मागणी त्या भागातील नगरसेवकांनी केली होती. त्याकरिता साई मंगल कार्यालयाच्या पूर्वी ज्या ठिकाणी क्षेत्रिय कार्यालय कार्यरत होते, त्याच ठिकाणी (मनपा कस्तुरबा मातृसेवा केंद्र, दवाखाना, सिडको) पुन्हा सिडको क्षेत्रिय कार्यालय स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व जनतेने याची नोंद घेऊन सहकार्य करावे, असे सहाय्यक आयुक्त गुलाम सादेख हे कळवितात.

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.