nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत ||  
समाचार

Dated :14-Feb-2013
चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी महापालिकेत घेतली बैठक 

चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेत वित्तीय उपलब्धीची माहिती घेऊन उत्पन्न व खर्च यांचा मेळ बसवण्यासाठी महापालिकेत विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, अप्पर आयुक्त रा. ल. गगराणी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

====================================================================

====================================================================

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.