nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत ||  
समाचार

Dated :01-Feb-2013
सिडकोतील दोन दुकाने व एक घराला सील नांदेड, दि. 31: महापालिकेचा मालमत्ता कर भरण्यास टाळाटाळ करणार्या मालमत्ताधारकांच्या मालमत्तेला सील ठोकण्याची कारवाई शहरात सुरुच असून गुरुवारी (दि.31) सिडकोतील दोन दुकाने व एक घराला महापालिकेच्या विशेष वसुली पथकाने सील ठोकले. सिडकोचे सहाय्यक आयुक्त गुलाम सादेक यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पाच दिवसात संबधितांनी त्यांच्याकडील कराच्या रक्कमेचा भरणा केला नाही, तर त्यांची मालमत्ता जप्त करुन त्यांना दिलेल्या महापालिकेच्या सुविधा बंद करण्यात येतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.

क्षेत्रिय कार्यालय क्र. 5 अंतर्गत सिडको/ विठ्ठ्लराव अमृतराव श्रीमंगले यांच्या 11-3 या मालमत्तेपोटी त्यांच्याकडे 5 हजार 480 रुपये, पांचाळ यांच्या 11-8-640 या मालमत्तेपोटी 8 हजार 385 रुपये तसेच शेषेराव मेघाजी भोळे यांच्या 11-8-789 या मालमत्तेपोटी त्यांच्याकडे 7 हजार 770 रुपये असा मालमत्ता कर थकित होता. वांरवांर मागणी करुनही संबधितांनी कराचा भरणा केला नाही. आज गुरुवारी (दि.31) विशेष वसुली पथक त्यांच्याकडे पोहचले, तेंव्हा करभरणा करण्याची संधी त्यांना दिली. परंतु त्यांनी करभरणा केला नाही, त्यामुळे तिघांच्याही मालमत्तेला सील ठोकण्यात आले.

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.