nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत ||  
समाचार

Dated :17-Dec-2012
मालमत्ता कराच्या थकबाकीसाठी सिडकोत दुकान सील  


नांदेड, दि.17: महापालिकेचा मालमत्ता कर थकवणार्‍या मालमत्तेला सील ठोकण्याची कारवाई सुरुच असून सोमवारी (दि.17) आणखी एका दुकानाला मनपा सिडको क्षेत्रिय कार्यालयाच्या वसुली पथकाने सील ठोकले.

सिडको क्षेत्रीय कार्यालयांअतर्गंत (क्र.5) सिडको भागातील गाडसे/जोंधळे यांच्याकडे क्र. 11-5-46 च्या मालमत्तेपोटी 23 हजार 571 रुपयांची येणे बाकी होती. महापालिकेने मागणी बील व नोटीसा पाठवूनदेखील त्यांनी आपल्याकडील कराचा भरणा करण्यास टाळाटाळ केली. सोमवारी त्यांच्याकडे करवसुली व जप्ती पथक गेल्यानंतरही त्यांनी कराचा भरणा करण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्या दुकानाला सील ठोकण्यात आले. सिडको क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त गुलाम सादेक यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली.

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.