nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत ||  
समाचार

Dated :07-Dec-2012
शुक्रवारचा आठवडी बाजार नव्या जागेत  

व्हीआयपी ते विष्णुनगर रस्ता क्र. 26 वर शुक्रवारचा आठवडी बाजार भरण्यास आजपासून प्रारंभ झाला असून व्यापार्‍यांनी तसेच भाजीपाला विक्रेत्यांनी नवीन ठिकाणी व्यवहार सुरु केले आहेत. तसेच नागरिकांनीही बाजाराच्या नव्या जागेत जाऊन आपली खरेदी केली.

====================================================================

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.