nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत ||  
समाचार

Dated :07-Dec-2012
मालमत्ता कराच्या थकबाकीसाठी सिडकोत दोन दुकाने सील नांदेड, दि. 7: महापालिकेचा मालमत्ता कर थकवणार्‍या मालमत्तेला सील ठोकण्याची कारवाई सुरुच असून शुक्रवारी (दि.7) आणखी दोन दुकानाला मनपा सिडको क्षेत्रिय कार्यालयाच्या वसुली पथकाने सील ठोकले.

सिडको क्षेत्रीय कार्यालयांअतर्गंत (क्र.5) सिडको भागातील सौ. राधिका गोपाळ कोटलवार यांच्याकडे क्र. 11-2-296 च्या तर शाहू नगर वाघाळा येथील माधव चंद्रकांत महाबळे यांच्याकडे मालमत्ता क्र. 10-3-235 पोटी अनुक्रमे 28501 आणि 24533 रुपयांची येणे बाकी होती. महापालिकेने मागणी बील व नोटीसा पाठवूनदेखील संबधितांनी आपल्याकडील कराचा भरणा करण्यास टाळाटाळ केली. शुक्रवारी त्यांच्याकडे करवसुली व जप्ती पथक गेल्यानंतरही त्यांनी कराचा भरणा करण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे दोघांच्याही दुकानाला सील ठोकण्यात आले.

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.