Notice: Undefined index: langselect in /opt/lampp/htdocs/nwcmchome.php on line 3
nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी नं 2. dated 30.11.2018, Pmay या section मध्ये पाहावे || गोवर - रुबेला लसीकरण मोहीम 2018, ANM कर्मचार्यांची यादी || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

 

Hon. SHRI VINAY VISHVAMBHAR GIRDE PATIL
Dy. Mayor, Nanded Waghala City Municipal Corporation, Nanded.
Email Address: dymayor@nwcmc.gov.in
Mob.No.:
FAX No.:02462-232071 PH.No.:230723
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.