nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || साल सन 2018-19 चे मालमत्ता कर व मालमत्ता, पाणी कर शास्ती सुटबाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

नांदेड विमानतळाची माहीती.

अधिकाऱ्याचे नाव पद

मोबाईल क्र.

कार्यालय दुरध्वणी

श्री मनोज पुन्ना,
एअरपोर्ट संचालक

9923434158

02462-223402
फॅक्स- 223403

श्री हमरदिपसिंग तेहरा
टर्मिनल मॅनेजर / मुख्य सुरक्षा अधिकारी

9021842928

02462-221182

श्री सुलेमान खान पठाण,
फायर ऑफिसर

9145218680

02462-223302

श्री अभ‍िषेक यादव,
एटीसीओ, एएआय.

9502013413

02462-223404

श्री देशपांडे सर,मेट्रो ऑफिसर

 

02462-221404