nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
महानगरपालिका हदिदमध्ये मुख्य बाजार पेठेत लेडिज टॉयलेट (महिलांसाठी शौचालय) बिओटी तत्वा़वर बांधण्यासाठी अनुभवी सेवाभावी संस्थांनी मनपा मालकीच्या मुख्य बाजारपेठेत मनपा मालकीच्या खुल्या जागा असल्याची माहिती व जागेसह फोटो इत्यादी अर्जाव्दारे सुचविणे बाबत. || नांवाशमनपा जाहीर सुचना ||  

NWCMC AWARD'S

BSUP AWARD 2009-10 Best City For
Outstanding Effort Attain Slum-Free
Status
BSUP AWARD 2009-10 Best City For
Community Mobilisation Under JNNURM
(BSUP & IHSDP) Joint Winner
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई- ऑगस्ट 2014
ई-गव्हर्नन्स (Gold Medal)
 
स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरीट- सप्टेंबर 2014
सेफ सिटी प्रोजेक्ट
 
सेकोना अॅवॉर्ड, मुंबई - मार्च 2015
सेफ सिटी कंट्रोल रुम
 
स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरीट-सप्टेंबर 2015 1.उडाण
आयमेगा2.ऑटो डीसीआर3.पा.पु.& मलनिस्सारण
 
HUDCO Award- April 2017