nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं. 13-अ पोटनिवडणूक 2021 करिता मतदान केंद्राची यादी मतदारांच्या तपशिलासह ||  
   
Zone Ward Wise Water Connections
SrNo
Zone No.
Ward No.
Total Connections
 1
1
 2642
 2
12
 4258
 3
13
 3033
 4
1
 12046
 5
1
 8133
 6
2
 4090
 7
3
 2287
 8
4
 1560
 9
5
 734
 10
7
 1113
 11
6
 712
 12
8
 977
 13
9
 6215
 14
10
 2417
 15
11
 8181
Total Connections
58398

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.