nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
   
Zone Ward Wise Water Connections
SrNo
Zone No.
Ward No.
Total Connections
 1
1
 1462
 2
12
 3600
 3
13
 2744
 4
1
 12156
 5
1
 7864
 6
2
 3936
 7
3
 2290
 8
4
 1595
 9
5
 752
 10
7
 1103
 11
6
 728
 12
8
 991
 13
9
 6039
 14
10
 2144
 15
11
 8226
Total Connections
55630

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.