nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
NUHM व हैदरबाग दवाखाना येथील IPHS norms नुसार नागरी समुह आरोग्य केंद्रासाठी विविध पदांची भरती || Door to door collection and transportation of muncipal solid waste upto disposal site in NWCMC || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

महानगरपालिकेतील कामकाजाची पारदर्शकता

1.
स्वच्छता गॅलरी
1.
स्वच्छता यंत्रणेची माहिती
2.
विभाग निहाय प्रकल्पाची माहिती
3.
बांधकाम विभाग
4.
पाणी पुरवठा विभाग

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.