nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) शहरस्तरीय तांत्रीक कक्षातील (CLTC) तज्ञांची कंत्राटी पद भरती || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  


SerNo Zone Ward Block PIN NAME Address BalanceAmount
1 3 1 BLOCK 25 4020100093 रेल्वे विभाग, नांदेड 1071, - नांदेड 36452054.40
2 1 1 BLOCK 23 4020114584 द.म.रेल्वे विभागीय रेल्वे प्रबंधक कार्यालय, नांदेड 166, सांगवी (बु) नांदेड 33789302.99
3 3 1 BLOCK 07 40201070047 - शेतकी शाळा, नांदेड 1/7- पावडेवाडी नाका, नांदेड 10914016.00
4 3 1 Block 03 4010101784 मख्याध्यापक नृसिंह विद्या मदींर 496, महावीर नगर नांदेड 10596776.42
5 5 9 BLOCK 07 40309070873 श्री मंडल रेल प्रबंधक नांदेड मालटेकडी रेल्वे स्टेशन 9/7 मालटेकडी रेल्वे स्टेशन 6605647.50
6 4 2 BLOCK 12 4040204187 श्री शामराव माधवराव बोधणकर / प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय, नांदेड. 480, दिलीपसिंह कॉ. नांदेड 5812801.02
7 5 6 BLOCK 02 4030600806 प्रतिभा निकेतन विद्यालय होळी 21, होळी नांदेड 4749128.10
8 1 12 Block 5(KH) 4061200336 मनिषा लक्ष्‍मणराव भरडे 163 गटनं116 व120 प्लॉट नं 0 अनिकेत नगर 4410228.04
9 3 1 BLOCK 25 4020116818 सलीम इंडस्ट्रीज / प्रतिभा ऑईल मिल 60, औद्योगिक वसाहत नांदेड 4237919.10
10 6 11 Block 01* 4051110520 श्री विशेष पोलिस महानिरीक्षक, नांदेड वसरणी लातूर रोड 3881377.68
11 5 9 BLOCK 07 40309070829 श्रीमान कुलसचिव वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी (कापुस संशोधन केंद्र) 9/7 कापूस संशोधन केंद्र, देगलुर रोड कापूस संशोधन केंद्र, देगलुर रोड 3841504.00
12 4 3 BLOCK 03 4040402901 गुरूद्वारा बोर्ड रामदास यात्री निवास - यात्री निवास 3837960.81
13 2 1 BLOCK 17 4020108454 प्रतीभा निकेतन शिक्षण संस्था 445, कैलाश नगर नांदेड 3673197.88
14 4 3 BLOCK 03 4040305229 म.रा.विज वितरण कंपनी मर्यादित 33के.व्ही.उपकेंद्र सचखंड गुरुद्वारा, नांदेड हिंगोली गेट रोड 3348732.78
15 6 11 BLOCK 06 4051103158 सिडको / शिवाजी विदयालय सिडको 1020, शंकर नगर एन डी 120 नांदेड 3346696.84
16 2 1 BLOCK 18 4020108601 क्र.उ.बा.ज./अध्यक्ष छत्रपती शिवाजी महाराज मंगल कार्यालय, नांदेड 278, नवा मोंढा नांदेड 3035522.54
17 2 1 BLOCK 12 4020116919 एकजीटिव्ह इंजिनिअर यु.पी.पी सब डिव्हीजन सिंचन भवन 405, सहयोग नगर नांदेड 3030323.72
18 5 9 BLOCK 07 4030908211 म.नदीम अहेमद खान पि.मसूद अहेमद खान अबरार अहेमद खान पि.मसूद अहेमद खान 970/2, मिल्‍लत नगर नांदेड 2927663.98
19 4 3 BLOCK 04 4040305545 गुरुव्दारा संचखंड बोर्ड - - - गुरुव्‍दारा संचख्‍ड गेट क्र. 01 नांदेड 2887785.46
20 4 4 BLOCK 02 40404020007 श्री साहेबजादा बाबा फत्तेसिंघजी मंगल कार्यालय, गुरुद्वारा अबचलनगर 273/16 अबचलनगर, नांदेड. 2782215.32
21 6 11 BLOCK 01 4051107414 वसंतराव नाईक महाविद्यालय वसरणी 718, वसरणी नांदेड 2672434.38
22 4 3 BLOCK 03 4040402902 गुरूद्वारा बोर्ड श्री गुरू गोविंद सिंघजी एन आर आय यात्री निवास - - यात्री निवास 2643394.08
23 1 12 Block 1(KH) 40112010057 श्री सुभाष केवल पाटील भाडेकरु-रिलायन्स मोबाइल टॉवर 12/1 गट क्रं.136 पैकी प्लॉट क्रं.24 सिंचन नगर तरोडा खु..नांदेड 2479035.00
24 2 1 BLOCK 18 4020108250 राजस्थानी वस्तीग्रह व मुकबधिर/मंतीमंद विद्यालय 464, मगनपुरा नांदेड 2386620.64
25 3 1 BLOCK 06 4010105973 माहत्मा फुले हाय. विजय नगर 688, नां. हा. सो नांदेड 2312607.76
26 4 3 BLOCK 01 4040300262 व्यवस्थापक भारत दुरसंचार निगम नांदेड - 3-1-74 74, - नांदेड 2144426.86
27 2 1 BLOCK 13 4020101887 ए. एज्युकेशन सोसायटी श्री आर.आर. मालपाणी 1038, टिळक नगर नांदेड 2139562.14
28 4 3 BLOCK 03 4040402903 गुरूद्वारा बोर्ड पंजाब भवन - यात्री निवास 2021226.43
29 5 9 BLOCK 07 40309070828 श्रीमान कुलसचिव वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी (केळी संशोधन केंद्र) 9/7 कापूस संशोधन केंद्र, देगलुर रोड कापूस संशोधन केंद्र, देगलुर रोड 1954302.00
30 6 10 BLOCK 02 40410020141 श्रीमती इंदरचंद पि. रामनिवास दायमा / टॉवर व्हिजन (आय) प्रा. लि. पूणे 10/2 मौजे जुना कौठा गट नं. 21 पैकी प्लॉट नं. 37 वर टॉवर व्हिजन इंडीया प्रा. लि. या कंपनीचे टावर 1935766.48
31 4 3 BLOCK 03 4040300141 गुरुद्वारा अधिक्षक बोर्ड नांदेड - 3-3-857 857, - नांदेड 1934194.28
32 6 10 BLOCK 02 40510020092 श्री बाबा दिपसिंघ गुुरुद्ववारा,कौठा नांदेड /भो/ 1.संतबाबा नरेंद्रसिंघ ,चेअरमेन 2.संतबाबा बलविंद्रसिंघ, उप चेअरमन 10/2 मेन राेड कौठा, नांदेड 1884698.72
33 4 3 BLOCK 03 4040300077 गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड महाराजा रंजितसिंघ यात्री निवास - 3-3-546 546, - नांदेड 1807310.58
34 3 1 BLOCK 25 4020100098 पोलिस स्टेशन शिवाजीनगर नांदेड - 1-25-124 124, औद्योगिक वसाहत नांदेड 1739001.28
35 2 1 BLOCK 24 4020115431 म.न.पा / नांदेड जिल्हा क्रिडा संकूलण समिती नांदेड (वस्तीगृह) 880, स्टेडियम नांदेड 1711167.72
36 2 1 BLOCK 20 4020119834 गोपालसा व्‍यंकोबासादमाम/ /जि.टी.एल. इन्फ्रास्‍ट्रक्चर 1135/M गट नं. 25 पैकी पुरुषार्थ नगर 1682038.02
37 2 1 BLOCK 21 4020117235 आनंद ईश्वर एज्युकेशन चारीटेबल ट्रस्ट 73/1, नंदीग्राम सोसायटी नांदेड 1645113.18
38 2 1 BLOCK 20 4020119839 जी.नागय्या पी.जी.बसवय्या / / भारती एेअरटेल लि. 1/20 गट नं. 24 पैकी हिंगोली रोड 1638298.40
39 2 1 BLOCK 21 40201210469 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन/ विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, नांदेड 1/21- हिंगोली रोड, नांदेड 1627004.00
40 2 1 BLOCK 24 4020114948 श्री मनपा / नांदेड जिल्हा क्रिडा अधिकारी बॅटमिंटण हॉल 961, स्टेडियम गॅलरी नांदेड 1613989.18
41 4 3 BLOCK 03 4040300010 खालसा कॉलेज गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड - 3-3-1007 1007, - नांदेड 1563752.10
42 2 1 BLOCK 16 4020100899 टेलकॉम जिल्‍हा मॅनेजर,जिल्‍हा नांदेंड 531/1, हनुमान गड जानकीनगर नांदेड 1556650.88
43 4 3 BLOCK 03 4040300091 खालसा हायस्कुल नांदेड - 3-3-1004 1004, - नांदेड 1531550.58
44 6 11 Block 02* 4051106843 खा. विठ्ठलराव माधवराव जाधव ( जवाहरलाल नेहरु इ. ऑ कॉ सा कॉ टेकना ) 146, वसरणी नांदेड 1493250.78
45 6 11 Block 02** 4051100067 वसंतराव नाईक कनिष्ठ महा (महात्मा गांधी विद्यालय हायस्कुल सिडको) 289, - नांदेड 1414815.58
46 6 11 BLOCK 08 4051100416 हडको /शारदाभवन शिक्षण संस्था 635, हडको नांदेड 1345155.83
47 4 3 BLOCK 06 4040300054 खालसा प्राथमीक शाळा / 300 सालाना शॉपींग कॉम्पलेक्स - 3-6-477 477, - नांदेड 1326664.48
48 2 1 BLOCK 17 40201170045 श्री गोपालसिंह बसंतसिंह ठाकुर/ एअरटेल मोबाईल टॉवर 1/17 पाटनुरकरनगर 1321284.12
49 6 10 BLOCK 02 4051000350 सरस्वती शिक्षण प्रसार मंडळ ( बी पी एस कॉलेज ) 1066, कौठा नांदेड 1244598.00
50 4 3 BLOCK 01 4040300676 नविचंद कल्याणजी 797, वजिराबाद नांदेड 1230769.43
51 2 1 BLOCK 24 4020100069 कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ 1, - नांदेड 1198940.60
52 4 4 BLOCK 02 4040402832 गुरुव्दारा बोर्ड 249, देगलुर रोड नांदेड 1165520.66
53 1 13 Block 2(BU) 40113020001 श्री भाडेकरु एअरटेल टॉवर कं.लिमीटेड 13/2 ग.नं.250 प्लॉट नं.15 स्वस्तिक नगर तरोडा बु. 1141171.72
54 6 10 BLOCK 02 40410020280 श्री अविनाश विश्वनाथराव भोसीकर/इंडसकंपनी मोबाईल टॉवर 10/2 दयानंद नगर कौठा 1102928.40
55 2 1 BLOCK 21 40201210074 श्री भोगवटार/ कोटलवार दिनकरराव 1/21 बालाजीनगर 1097947.76
56 4 2 BLOCK 09 4040203531 राजस्थानी ए संस्था नेहरु इ स्कुल 185, सुमेश कॉलनी नांदेड 1077160.38
57 5 9 BLOCK 02 40309020038 श्री नजमा बेगम भ्र. मोहम्म्द सिदीख/भाडेकरु- रिलायन्स मोबाईल टॉवर-4G 384/1A/M भावेश्र्वर नगर मरघाट रोड 1074332.16
58 4 2 BLOCK 02 4040204524 कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ भिमघाट - 2-2-461 461, - नांदेड 1051889.98
59 4 3 BLOCK 03 4040303706 इंदरमोहनसिंघ अवतारसिंघ चिमा 1194, हिंगोली रोड नांदेड 1047779.18
60 4 4 BLOCK 02 4040400824 मागीलाल बंकटलाल सारडा गणेश टॉकीज 172, लोहार गल्ली नांदेड 1042969.10
61 2 1 BLOCK 18 4020108310 अध्यक्ष मराठवाडा शिक्षण संस्था 1022, वसंतनगर नांदेड 1035028.36
62 6 10 BLOCK 02 40510020093 श्री बाबा दिपसिंघ गुुरुद्ववारा,कौठा नांदेड /भो/ 1.संतबाबा नरेंद्रसिंघ ,चेअरमेन 2.संतबाबा बलविंद्रसिंघ, उप चेअरमन 10/2 कौठा, नांदेड 1031551.84
63 2 1 BLOCK 19 40201190013 श्री लक्ष्मण धोंडीबा कदम/ (भाडेकरु) मोबाईल टॉवर GTL 616/19 शामनगर 1027478.08
64 4 4 BLOCK 05 4040402168 भारतीय व्यवस्थपक राजपुत संघ 428, गाडीपुरा नांदेड 987049.64
65 2 1 BLOCK 17 4020117107 प्राचार्य ज्यु.कॉलेज ऑफ एज्युकेशन 755, इंद्रप्रस्त नगर नांदेड 972218.76
66 6 11 BLOCK 01 4051106995 जि. प. प्रह्ररा प्राथमीक शाळा 392, वसरणी नांदेड 966176.14
67 2 1 BLOCK 17 4020120680 शारदाभवन शिक्षण संस्था यशवंत कॉलेज विस्तारीत क्लॉस रुम . यशवंत कॉलेज, पि कार्ड 6334 959681.04
68 2 1 BLOCK 20 40201200023 श्री नागेश्वर बसवय्या / भाडेकरु व्होम नेटवर्क लि. 1/20 हिगोली रोड 952404.75
69 2 1 BLOCK 15 40201150230 श्रीमान श्रीनाथ बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स नांदेड चे भागीदार 1) सौ चंद्रभागाबाई भ्र ओमप्रकाश गिल्डा, 2) सौ बसंतीबाई भ्र भगवानदास गिल्डा, 3) सौ ताराबाई भ्र भास्करराव खतगांवकर, 4) श्री संभाजी पिता लक्ष्मणराव पवार, 5) श्री राजेश पिता संभाजी पवार, 6) सौ प्रेमावती सुधाकर शेट्टी, 7) श्री सुभाष पिता हनुमानदास धुत 714/1 शारदानगर, नांदेड 951717.00
70 6 11 BLOCK 01 4051110719 1महमद खालेद अहेमद महमद अब्दुल रशिद 2 आसेमा खमर भ्र महमद खालेद 3 महमद खलील शेख पिता शेख नन्हे . - सर्वे न 15 पैकी मोकळी जागा वसरणी नांदेड 942081.60
71 1 12 Block 4(KH) 4061201214 1)विश्वनाथ पुरभाजी कल्याणकर2)बापुराव मोहनराव कल्याणकर . 467 12-4-868 ग.क्र.197,198 नांदेड मालेगाव रोड,प्लॉ.नं.2ते4,6ते11,14,15,18,21,25,26,36,37,42,43,47ते63,66ते69,73ते75,82ते84 936900.10
72 2 1 BLOCK 12 4020100925 कार्यकारी अभियंता परिसर अभियांत्रिकी बांधकाम विभाग जलभवन 441, वर्कशॉप रोड नांदेड 935550.92
73 6 11 BLOCK 05 40511050010 श्री माऊली कर्मशियल गाळे धारकांची संस्था म. एम.आय.डी.सी. नांदेड तर्फे सचिव सुर्यकांत पि. हरीभाऊ कोटगीरे 11/5 उस्माननगर रोड सिडको,नांदेड 912629.86
74 4 2 BLOCK 05 40402050081 श्री शमीम परवीन सिद्दी फारुख साब / भाडेकरु इंडस मोबाईल टाॅवर लिमीटेड 901/M सारा कॉलनी 894893.40
75 5 9 BLOCK 07 4030910018 श्री 1) म आमेर 2) म. विखार 3) म. रहिम सर्व पि. मसुद अहेमद खान . मालटेकडी रोड 871024.83
76 4 7 BLOCK 03 4030700464 मॅफको इमारत 310, साईनगर नांदेड 861211.87
77 2 1 BLOCK 17 40201170079 - श्री शारदा भवन एज्युकेशन सोसायटी/ प्राचार्य, यशवंत महाविद्यालय क्रिडा संकुल, नांदेड यशवंत कॉलेज रोड, नांदेड 850083.00
78 4 3 BLOCK 03 40303030009 - बचनकौर लालसिंघ गाडीवाले / रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि.मुंबई 457/1M बडपुरा 840769.28
79 6 11 Block 02** 4051100068 सेक्रेटरी नौकरी करणाब्या महीला करीता वसतीगृह 288, - नांदेड 829994.96
80 4 3 BLOCK 02 4040300127 जिल्हा सत्र न्यायालय - 3-2-370 ते 381 379, - नांदेड 814463.86
81 3 1 BLOCK 06 40201060008 श्रीमती / श्री विठ्ठलराव माधवराव भालेराव/ भाडेकरु व्ही ओम मोबाईल टॉवर 1/6- पिवळी गिरणी 806923.02
82 4 3 BLOCK 05 4040303809 लक्ष्मणसिघ जवाहरसिघ 594, गुरुद्वारा रोड नांदेड 801857.06
83 5 9 BLOCK 04 4030906061 मदिनातुल उलुम शाळा 1602, मदिना नगर नांदेड 794362.36
84 6 11 Block 01** 40511010229 श्री ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ,सचंलित, ग्रामीण तंत्रनिकेतन,विष्णुपूरी ता.जि.नांदेड तर्फे प्राचार्य डॉ. विजय पिता शिवराम पवार 11/1 मौजे असदवन शेत गट नं. 51 पैकी 40 आर जागा 789705.55
85 4 3 BLOCK 02 4040300103 जिल्हा सत्र न्यायालय - 3-2-370 ते 381 377, - नांदेड 785451.96
86 6 11 Block 02** 4051106831 सौ शांतीदेवि नारायणराव जाधव (ज ने स का म वि नविन नांदेड) 287, वसरणी सिडको नांदेड 783935.56
87 4 3 BLOCK 01 4040300194 सचिन संभाजी पाटील उमरेकर 445/2, घामोडिया फॅक्टरी नांदेड 781210.55
88 1 12 Block 4(KH) 4061201178 रामराव नामदेवराव कल्याणकर (दुधंबे) . 685/1 ग.क्र.184पैकी तरोडा (खु.), नांदेड, प्लॉ.नं.1ते42,87ते95,100,101,107ते123 781182.21
89 4 3 BLOCK 01 4040301554 घामोडिया फॅक्टी/भारत बिल्डर्स गुलाबसिंह रामसिंह 278, स्टेशन रोड नांदेड 779471.23
90 2 1 BLOCK 17 4020100447 सचिव शारदा भवन शिक्षण संस्था व प्राचार्य विधी महाविद्यालय नांदेड 1459, विसावा नगर नांदेड 767755.62
91 1 12 Block 3(KH) 40612030041 श्री भाडेकरु वोडाफोन मोबाईल टॉवर / मद्रेवार भानुदास पुंडलिकराव 12/3 ग.नं.156 प्लॉट नं.15 चा उ.भाग भवितव्य नगर तरोडा खु. 744890.52
92 4 2 BLOCK 10 4040203357 पोलीस अधिक्षक कार्यालय 166, वजीराबाद नांदेड 735053.28
93 3 1 BLOCK 01 4010100095 दिलीप श्रीराम पाठक / भाडेकरु व्होडाफोन टॉवर 198, महाविर नगर नांदेड 728341.68
94 5 9 BLOCK 07 4030906665 मो ईसामोददीन मो ईमामोददीन 345, इमरान कॉलनी नांदेड 723828.40
95 4 3 BLOCK 03 40403030034 श्री नविन प्रशासकीय ईमारत /तहशील कार्यालय नांदेड नविन प्रशासकीय ईमारत/तहशील कार्यालय नविन प्रशासकीय ईमारत/तहशील कार्यालय नांदेड 311/2 चिखलवाडी रोड चिखलवाडी रोड 719924.18
96 2 1 BLOCK 18 4020107801 गुरूव्दारा बोर्ड 32, नवा मोंढा नांदेड 717987.30
97 4 2 BLOCK 11 4040202469 अजय बबनराव गावंडे 106, बोरबन नांदेड 717762.65
98 1 12 Block 3(KH) 40612030006 श्री भाडेकरु इंडस टावर्स लिमिटेड 23 राधिका नगर तरोडा (खु.) 694531.76
99 6 10 BLOCK 02 40510020094 श्री बाबा दिपसिंघ गुुरुद्ववारा,कौठा नांदेड /भो/ 1.संतबाबा नरेंद्रसिंघ ,चेअरमेन 2.संतबाबा बलविंद्रसिंघ, उप चेअरमन कौठा, नांदेड 689620.64
100 1 13 Block 7(BU) 4061300845 सुभाष विठ्ठलराव देशमुख - Gut No. 335 Plot No.1 ते 102 विठ्ठल नगरी(B)तरोडा (बु) 682945.21
101 1 13 Block 5(BU) 40613050025 श्री भाडेकरु एअरटेल मोबाईल टॉवर 13-5-506 ग.नं.219 प्लॉट नं.8 चा भाग एकता नगर तरोडा बु. 677712.73
102 2 1 BLOCK 17 4020100375 सचिव शारदा भवन महात्मा फुले हायस्कुल 1454, विसावा नगर नांदेड 676982.70
103 2 1 BLOCK 12 40201120052 - प्रतिभा मुरलीधर जिंतूरकर/भाडेकरु इंड्स मोबाईल टॉवर 1/12- उदय नगर, नांदेड 663163.20
104 4 2 BLOCK 10 4040206055 सैफउल्हाखॉंन बिस्मीला खान /चा भाग वजिराबाद 657814.22
105 3 1 BLOCK 11* 4010110724 मोबाईल टावर एअरटेल - 970/M काबरानगर नांदेड 657578.88
106 4 7 BLOCK 03 4030701936 रार्ष्टीय शिक्षण संस्थां भारत विद्यालय 1047, शक्तीनगर नांदेड 656262.88
107 2 1 BLOCK 17 4020117108 प्राचार्य ज्यु.कॉलेज ऑफ एज्युकेशन 756, इंद्रप्रस्त नगर नांदेड 655639.34
108 4 3 BLOCK 01 4040300204 डॉ. विकास गोविंदराव राठोड 423/1, घमोडीया नांदेड 649679.26
109 2 1 BLOCK 12 4020100954 श्री लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण उर्ध्व पैनगंगा / कार्यकारी अभियंता ऑफुस बिल्डींग/ नांदेड पाटबंधारे विभाग नांदेड चैतन्य 406, सहयोग नगर नांदेड 643710.86
110 6 11 BLOCK 01 4051110282 वसंतराव नाईक तंत्रनिकेतन संस्था, वसरणी - वसरणी 639575.30
111 4 2 BLOCK 12 40402120005 श्री मे. तीरूपती ट्रेंडीग कं. चे भागीदार तिरूपती रामचंद्र बंदाघाट, नांदेड 636965.34
112 4 3 BLOCK 02 4040300138 जिल्हा परिषद मुलीची शाळा - 3-2-382 382, - नांदेड 635888.98
113 4 3 BLOCK 04 4040300033 गुरुव्दारा बोर्ड दशमेश हॉस्पीटल - 3-4-1 1, - नांदेड 630270.40
114 6 11 BLOCK 01 4051110283 सचिव वसंतराव नाईक महाविद्यालय, मुलींचे (हॉस्टेल ) वस्तिगृह वसरणी, नांदेड वसरणी 629637.24
115 2 1 BLOCK 24 40201240013 श्री सौ शोभाबाई भ्र. रामनिवास मुरक्या/व्हीओम नेटवर्क लि. 2/24 विष्णुनगर 629617.41
116 4 3 BLOCK 03 4040300219 गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड यात्री निवास अगत देवजी - 3-3-547 547, - नांदेड 625917.94
117 4 3 BLOCK 02 4040301265 गांधी राष्टीय हिंदी विदयालय 216, गवळीपुरा नांदेड 625743.34
118 2 1 BLOCK 16 4020100876 महात्मा गांधी मिशन इंजिनिअरींग कॉलेज 328, विश्वनाथ नगर नांदेड 622775.55
119 2 1 BLOCK 17 40201170030 श्री डॉ. सुभाष पिता विश्वनाथ हुरणे , डॉ. शंकर विश्वनाथ हुरणे बि.एस.एन.एल. मोबाईल टावर 1/17 विसावा नगर नांदेड 619973.04
120 2 1 BLOCK 19 40201190008 श्री मनपा दवाखाना कस्तुरबामातृ सेवा केंद्र नांदेड/ भाडेकरू भारत संचार निगम लिमीटेड 585/19 शामनगर 619249.76
121 3 1 BLOCK 25 4020117806 1. नागनाथ पालदेवार 2. विजयालक्ष्मी पालदेवार 3.प्रशांत नागनाथ पालदेवार 4.प्रविण नागनाथ पालदेवार 5.सचिन नागनाथ पालदेवार 491, गोकुळनगर नांदेड 617944.22
122 6 11 BLOCK 01 4051100081 ग्रामीन शिक्षण प्र म संचलीत तंत्रनिकेतन तर्फे शिवराम पवार 910/2, असदवन नांदेड 617810.95
123 1 13 Block 1(BU) 40112020003 श्री भाडेकरु - ओडाफोन कंपनी मोबाईल टॉवर मराठा दरबार. ग.नं.236 प्लॉट नं.19 ,20 कल्याण नगर तरोडा बु. 617270.53
124 4 3 BLOCK 03 40403030035 श्री निवीन प्रशासकीय ईमारत/पंचायत समिती कार्यालय नांदेड 311/3 चिखलवाडी रोड चिखलवाडी रोड 614551.16
125 6 11 Block 02* 40511020100 श्री पांडुरंग रंगनाथ दुरपडे 2, रामराव रंगनाथ दुरपडे 3 अंगद रंगनाथ दुरपडे / VOM Network Ltd. 11/2 रहीमपुर 613383.30
126 3 1 BLOCK 25 4020100153 स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद - 1-25-127 127, औद्योगिक वसाहत नांदेड 601174.16
127 4 3 BLOCK 01 4040300342 फतेसिंह कल्याणजी ठक्कर 799, वजिराबाद नांदेड 593634.46
128 4 3 BLOCK 07 4040303617 गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड 728, पुंडलिकवाडी नांदेड 591447.94
129 2 1 BLOCK 17 4020117139 सचिव शारदा भवन मुलांचे वसतीगृह 1447, विसावा नगर नांदेड 588906.40
130 2 1 BLOCK 17 40201170031 श्रीमती सुशिलाबाई अवधुतराव चव्हान बि.एस.एन.एल. मोबाईल टावर 1/17 कैलास नगर नांदेड 586873.06
131 4 4 BLOCK 06 4040402101 गुरु बाळगिर महाराज मठ 71, गाडीपूरा नांदेड 583144.66
132 4 3 BLOCK 03 4040305413 भुंजग केशवराव संग्गारेड्डीकर / / राहुल अजित जिल्हेवार चिखलवाडी रोड, नांदेड 579571.36
133 4 3 BLOCK 04 4040303685 अजायबसिंह मोहनसिंघ 117, चिखलवाडी कुभार गल्ली नांदेड 577673.90
134 4 3 BLOCK 04 4040302810 अजायबसिंघ मोहनसिंघ 113, चिखलवाडी कुभार गल्ली नांदेड 574254.32
135 5 9 BLOCK 07 4030910036 श्री मो. साबेर पि. अ. खादर ( राज उर्दु प्राथमिक शाळा ) . . सयद साबेर सयद खादर ( राज उर्दु प्राथमिक शाळा ) महमदीया कॉलनी 574235.57
136 4 3 BLOCK 02 4040302230 आंध्रा समिती तेलगु हायस्कुल 213, गवळीपुरा नांदेड 566239.32
137 3 1 BLOCK 25 4020113690 गोदावरी हॉटेल 111, औद्योगिक वसाहत नांदेड 562870.88
138 3 1 BLOCK 10 4010100289 कार्यकारी अभियंता विभाग क्र. 1 1087, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 556681.84
139 5 9 BLOCK 07 400000004 श्री इमरानखान पिता महमद इलियासखान 2 वलीउन्निसाबेगम भ्र म इलियासखान 1485/1 रहेमतनगर रहेमतनगर 556198.14
140 4 2 BLOCK 12 4040204778 जिल्हापरिषद मुलांचे हायस्कुल 516, - नांदेड 554599.34
141 1 1 BLOCK 23 40201230109 श्री अशोक नारायण कदम /एअरटेल मोबाईल टावर 1/23 शिवनेरी 554521.50
142 1 12 Block 4(KH) 4061201185 श्री रामराव नामदेव कल्याणकर . 687 12-4-686 ग.क्र.184पैकी तरोडा (खु.), नांदेड, प्लॉ.नं.43ते86,96ते99,102,104 ते 106,125ते127 553693.45
143 3 1 BLOCK 25 4020100147 महाव्यवस्थापक नांदेड जिल्हा उद्योग केंद्र - 1-25-47 47, औद्योगिक वसाहत नांदेड 549433.23
144 2 1 BLOCK 20 4020100612 गंगासागर राजु नागेश्वर 755/1, हिंगोली रोड नांदेड 547989.94
145 3 1 BLOCK 10 4010100287 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1134, भगीरथ नगर नांदेड 545900.48
146 2 1 BLOCK 17 4020100377 सचिव शारदा भवन यशवंत महाविद्यालय क्लासरुम हॉल 1458, विसावा नगर नांदेड 545537.84
147 4 4 BLOCK 05 4040401701 गांधी राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय 1, गाडीपुरा नांदेड 543038.64
148 4 2 BLOCK 10 4040203775 म खाजा म गरीब, म. खाजा म. यसुफ 1, देगावचाळ नांदेड 537931.64
149 6 11 Block 01* 40511010160 श्री Sudhir Bhalerao / Tata Indicom Mobile Tower 1/11 बसरणी 536424.07
150 4 3 BLOCK 02 4040302223 गिरीष महेश्वर आनंदीप लव्हेकर 601, वजिराबाद नांदेड 533420.50
151 4 4 BLOCK 01 4040402790 वि सचिव राजस्थानी एज्युकेशन सोसायटी 359, चिरागगल्ली नांदेड 530643.94
152 2 1 BLOCK 13 40201130012 - अजीजबी शेख इब्राहीम/ व्हीओम नेटवर्क लिमिटेड मोबाईल टॉवर 1/13- पिरनगर, नांदेड 528600.00
153 6 11 Block 07 40511070002 श्री भुजंगराव पुंडलीकराव हंबर्डे/व्हीओम नेटवर्क लि. 11/7 ज्ञानेश्वरनगर हाडके 524880.88
154 4 3 BLOCK 03 4040305225 गुरूद्वारा बोर्ड रामगडीया निवास - गुरुद्वारा रामगडीया निवास 522355.06
155 2 1 BLOCK 21 4020119218 श्री भोगवटादार - गुरप्रितसिंघ हरमितसिंघ महाजन भोगवटादार - ुरमितसिंघ हरमीतसिंघ महाजन हिंगोली रोड, नांदेड 521556.90
156 6 10 BLOCK 02 40410020543 सौ. शबाना भ्र.निझार लालाणी हे में.यश एंटरप्राईझेस तर्फे भागीदार व इतर 10/2 मौजे कौठा गट क्र.55 पैकी मोकळी जागा 518091.00
157 3 1 BLOCK 03* 4010100864 जिअ/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर / मुलांचे वस्तीगृह 790, जयभीम नगर नांदेड 515481.10
158 2 1 BLOCK 15 40201150104 श्री आबासाहेब लक्ष्मणराव पाटील/ भाडेकरु भारत संचार निगम (BSNL) 1/15 गितानगर 509079.44
159 6 11 Block 03** 4051109764 इंदीरागांधी महाविदयालय 2, सिडको नांदेड 508967.08
160 5 9 BLOCK 07 4030907645 केळी संशोधन केंद्र 9-7-7 to 10 7, केळी संशोधन केंद्र, देगलुर रोड नांदेड 506908.54
161 4 4 BLOCK 06 4040402127 गांधी राष्ट्रीय हिन्दी विद्यालय 2, गाडीपूरा नांदेड 505297.38
162 2 1 BLOCK 18 4020107635 क.उ.बा.स. गुरुव्दारा बोर्ड 107, नवा मोंढा नांदेड 504655.06
163 3 1 BLOCK 10 4010100249 नांदेड ऐरीगेशन 736, वर्कशॉप नांदेड 502980.84
164 2 1 BLOCK 21 4020111556 फैसुलउलम एज्युकेशन सोसायटी सेक्रेटरी अब्दुल करीम शिदीकी पि. अ. रहमान 597, बालाजी नगर नांदेड 497818.82
165 3 1 BLOCK 09 4010110466 सौ लक्ष्मीबाई दशरथ गुंजकर 151, विवेक नगर नांदेड 492155.16
166 4 2 BLOCK 12 4040204779 श्री जिल्हापरिषद मुलांचे हायस्कुल / के.आर. एम. महिला कला महाविद्यालय नांदेड 517, - नांदेड 488016.76
167 4 2 BLOCK 12 4040204257 रुपा हिरामन / सत्यनारायण शितल गवळी 106, वजीराबाद नांदेड 485838.83
168 4 3 BLOCK 06 4040302662 लक्ष्मणसिंघ नारायणसिंघ 386, गुरुव्दारा गेट नं 1 नांदेड 485352.16
169 3 1 BLOCK 10 40201100006 - बी.एस.एन.एल. मोबाईल टॉवर (भारत संचार निगम लि.) 1/11- पुर्णा रोड, नांदेड 482881.00
170 2 1 BLOCK 16 4020120826 संजय रामराव रुईकर भागीदार / वेंकटाचारी वर्गुलम, अर्चना रुईकर, सुजाता वर्गुलम व इतर . 33/44 हिंगोली रोड 479246.47
171 4 4 BLOCK 05 4040400017 अधिक्षक गुरुद्वारा बोर्ड 339, - नांदेड 477070.40
172 2 1 BLOCK 20 4020119820 हरीष रामचंद्र आसवाणी , BSNL mob. - पुरुषार्थी नगर 476697.84
173 4 2 BLOCK 12 4040204776 जि.प. मुलांचे हायस्कुल - 2-12-515 to 518 515, - नांदेड 475334.42
174 5 6 BLOCK 04 40306040002 श्री जाविद अहेमद, मुजिब अहेमद, नसिर अहेमद, माजिद अहेमद सर्व पि. अमिराद्दीन अन्सारी भाडेकरु टाटा टेलि सर्व्हिसेस महाराष्ट्र (टाटा इंडीकॉम टॉवर) 6/4 बागवान गल्ली, सराफा नांदेड 467003.40
175 2 1 BLOCK 17 4020100407 सचिव शारदा भवन प्राचार्य, यशवंत महाविद्यालय, इतिहास विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉरमेंट सायन्स मायक्रोबायोलॉजी 1445, विसावा नगर नांदेड 463397.54
176 5 9 BLOCK 05 40309050059 श्रीमती मुखिद अहेमद महमद साब/ रिलायन्स जिओ इंनफोकॉम लिमिटेड 262/m1 खुदबईनगर खुदबईनगर 461845.80
177 3 1 BLOCK 10 4010107908 कार्यालय भारत संचार निगम लि.तरोडा नाका 1147, पुर्णा रोड नांदेड 453113.68
178 2 1 BLOCK 19 4020120393 भोगवटदार / जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड . 50 1-19-536/1 किशोर नगर भाग्यनगर रोड 449836.33
179 4 3 BLOCK 03 4040300076 मे मंगु ऑटोमोटीव्हज प्रो प्रा सुरजितकौर परमजितसिंघ टुटेजा 1149, देगलूर रोड नांदेड 446622.24
180 6 10 BLOCK 02 4051001574 जि प प्रा शाळा जुना कौठा 2, जुना कौठा नांदेड 437832.30
181 3 1 BLOCK 25 4020115427 सुरज दाल मिल ऍन्ड बेसन राम विलास ओझा 25, औद्योगिक वसाहत नांदेड 432252.76
182 4 3 BLOCK 01 4040300338 श्री रामेश्वरी देवी सिताराम अग्रवाल, विवेक रामदास शक्करवार, रामदास प्रल्हाद शक्करवार 509, वजिराबाद नांदेड 429722.70
183 2 1 BLOCK 17 4020106576 पोलिस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड 984, स्नेह नगर नांदेड 421528.88
184 4 3 BLOCK 02 40403020002 श्री गोदावरी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. वजिराबाद नांदेड अध्यक्ष प्रा. डॉ. रविकांत दत्तराव देशमुख 601/5 वजिराबाद, नांदेड 419941.36
185 6 11 BLOCK 01 4051111098 ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ मौ. असदवन, अकँडमीक व वर्कशॉप इमारत बांधकाम ` /ग.क्र.88,90 प्लॉ.नं.1,2 ग.क्र.88,90 प्लॉ.नं.1,2 असदवन, नांदेड 419001.94
186 2 1 BLOCK 17 4020100386 सचिव शारदा भवन मुलींचे वसतीगृह 1449, विसावा नगर नांदेड 414777.55
187 4 3 BLOCK 01 4040300658 पारसी अंजुमन / दवाखाना 647, पारसी अंजुमन नांदेड 413329.96
188 2 1 BLOCK 21 40201210413 - विजयवर्धन गंगाधर पोन्नाला/ भाडेकरु VIOM NETWORKS LIMITED 1/21- लक्ष्मीनगर, नांदेड 411470.36
189 2 1 BLOCK 16 4020103982 मनपाज/प्रीयदर्शनी मेमोरीयल ट्रस्ट 33, स्वातंत्र सैनिक कॉलनी नांदेड 411393.06
190 2 1 BLOCK 24 40201240015 श्री सौ अनिला गणेश उंबरकर/BSNL Network Com. 1/24 विष्णुनगर 411001.36
191 6 11 BLOCK 06 40511060014 श्री सिडकाे / दत्तमराम भाऊराव भोस्कर / रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि.,मुबंई 11/6 सिडको एन.डी.5 पैकी प्लॉट नं. 32 409127.28
192 4 3 BLOCK 03 4040301238 स.महेमुद स.गालिब 816, देगलुर रोड नांदेड 406722.68
193 3 1 BLOCK 07 40201070049 - मे. रिलायन्स इन्फरटेल लि., मोबाईल टॉवर पुष्पनगर, नांदेड 406627.52
194 2 1 BLOCK 20 4020108965 सुमन गंगाधर राहेरकर 755, हिंगोली रोड नांदेड 404042.45
195 4 3 BLOCK 01 4040302185 रामदास प्रल्‍हाद शक्‍करवार 439, घामोडीया फॅक्‍टरी नांदेड 397394.00
196 4 3 BLOCK 03 4040302101 चॉद सुलताना सय्यद गालिब 815, देगलुर रोड नांदेड 391931.80
197 4 2 BLOCK 11 4040203115 तोष्णीवाला गंगाप्रसाद रामेश्‍वर त्तोष्णीवाला दुर्गाप्रसाद रामेश्‍वर 76, बोरबन नांदेड 388847.34
198 4 3 BLOCK 04 4040305546 गुरुव्दारा संचाखंड बोर्ड - - - गुरुव्‍दारा संचख्‍ड गेट क्र. 01 नांदेड 388038.84
199 5 9 BLOCK 07 4030908615 [बेग साहेब यांचे नविन आफिस ]कापुस संशोधन केंद्र, नांदेड 6/1 CTS NO. 1-71-0 देगलूर रोड, नांदेड 387688.89
200 3 1 BLOCK 08 4010107453 म.गृ.नि.म./नोबल प्राथमीक शाळा 666, लेबर कॉलनी नांदेड 383456.80
201 5 9 BLOCK 07 40309070061 श्री मे.ईमिरौल्ड बिल्डस अैन्ड लैन्ड डेव्हलपस 608/T गोदावरी नगर 381658.52
202 3 1 Block 11 4010109010 सौ. शारदादेवी राठोड 446, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 376927.20
203 1 1 BLOCK 23 40101230065 - भो.रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमीटेड ,मुंबई मोबाईल टॉवर ग.नं.175 प्लॉट नं.37 रऊफ कॉलनी सांगवी बु.नांदेड 375570.00
204 1 12 Block 5(KH) 40112050002 - -वि-ओम वर्कस लि.पुएो मोबाईल टॉवर काळबांडे बिल्डींग 12/5 ग.नं.116 प्लॉट नं. A-35 मंत्री नगर तरोडा खु. 375047.80
205 4 2 BLOCK 10 4040203448 मोहनलाल गवळी 169, वजीराबाद नांदेड 374528.68
206 3 1 BLOCK 10 4010109929 शरीफा बेगम मो इब्राहीम मो युनूस म इब्राहीम 387, जंगमवाडी नांदेड 370476.18
207 4 2 BLOCK 12 4040203548 संजय वैजनाथराव देशपांडे 78, वजिराबाद नांदेड 369898.30
208 6 11 BLOCK 01 4051110526 अनुसयाबाई प्रकाशराव खेडकर - - - वसरणी नांदेड 368099.16
209 6 11 Block 10** 4051100052 गोविडदराव लालाराव घोगरे 428/1, दत्त नगर,वाघाळा हडको नांदेड 366825.90
210 3 1 BLOCK 25 4020115738 शहा शामजी धारसी ऑयल मिल 94, औद्योगिक वसाहत नांदेड 365176.24
211 4 3 BLOCK 03 4040300218 परमजितसिंघ अत्तरसिंघ टुटेजा 1147, देगलूर रोड नांदेड 364600.04
212 3 1 BLOCK 25 4020116609 रेवती भारत गव्हाणे 83, औद्योगिक वसाहत नांदेड 364324.68
213 4 3 BLOCK 01 4040301049 सुमित कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. चे तर्फे संचालक केतन कल्यानजी नागडा 34, वजीराबाद नांदेड 363136.33
214 4 3 BLOCK 07 40303070055 - विशालसिंह सत्यनारायणसिंह हजारी / भाडेकरु मेसर्स आयडीया सेल्युलर इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हीस लिमीटेड 475/1 तारासिंह मार्केट 362858.40
215 4 2 BLOCK 12 4040204782 जिल्हापरिषद मुलांचे हायस्कुल 518, - नांदेड 360675.78
216 2 1 BLOCK 17 4020100390 सचिव शारदा भवन सावित्रीबाई फुले कन्याशाळा 1452, विसावा नगर नांदेड 358035.69
217 6 11 BLOCK 08 4051109975 अनसाजी पाटील घोगरे / एयरटेल मोबाईल टावॅर 15/1, हडको नांदेड 356717.68
218 4 3 BLOCK 03 4040305230 हरदयालसिंघ इंदरजितसिंघ गल्लीवाले बडपुरा 355022.34
219 4 3 BLOCK 01 40303010024 डॉ. खमर सुल्ताना खुर्शिद अहेमद/भाडेकरु ओडा फोन मोबाईल टावर 289/M घामोडीया फॅक्ट्री नांदेड 352405.59
220 5 8 BLOCK 02 4030800862 नगरेश्वर मंदिर 168, भोई गल्ली नांदेड 351035.38
221 2 1 BLOCK 17 4020120681 सचिव शारदा भवन,आय टी एम विस्तारीत . यशवंत कॉलेज , पि कार्ड 6334 348169.30
222 4 3 BLOCK 02 4040302042 अधिक्षक गुरुदवारा बोर्ड 217, कवडी बेगम नांदेड 345480.76
223 2 1 BLOCK 17 4020100432 सचिव शारदा भवन शिक्षण संस्था यशवंत महाविद्यालय (क्लासरुम कार्यालय) 1456, विसावा नगर नांदेड 345235.52
224 2 1 BLOCK 21 4020111366 दिलीप जीनिंग फॅक्ट्री 177, नंदीग्राम सोसायटी नांदेड 344984.78
225 4 2 BLOCK 05 4040201993 ताहेराबेगम म रहिमोदीन 420 2-5-1006 दुलेशहा रहेमान नगर नांदेड 344632.46
226 4 3 BLOCK 03 4040303148 मराठवाडा खादी ग्राम उद्योग 981, यंकटेश नगर नांदेड 339176.16
227 1 1 BLOCK 23 4020114585 भो / 33 केव्ही उपकेंद्र म. रा. वि. वि. कंपनी सांगवी 166/1, सांगवी (बु) नांदेड 338311.02
228 2 1 BLOCK 17 4020100406 सचिव शारदा भवन प्राचार्य, यशवंत महाविद्यालय, ग्रंथालय 1446, विसावा नगर नांदेड 337791.24
229 2 1 BLOCK 12 4020101579 -हदयनाथ केरोजी सोनवणे 593, उदय नगर नांदेड 337568.27
230 4 3 BLOCK 01 4040300642 म युनुस म याकूब 259, स्टेशन रोड नांदेड 331291.10
231 5 6 BLOCK 02 4030601182 ब्रीजकिशोर कचरुलाल धुत / भारत संचार निगम लि (BSNL) मर्यादित नांदेड 278, सराफा लोहार गल्ली नांदेड 330636.00
232 1 1 BLOCK 23 40101230064 - भो. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमीटेड मोबाईल टॉवर 1/23 ग.नं.106 प्लॉट नं रेणुका नगर सांगवी बु.नांदेड 329629.50
233 4 2 BLOCK 12 4040200013 दिनेश चिमनलाल नागडा 547, - नांदेड 327703.15
234 4 3 BLOCK 03 4040302159 श्री भुजंग पिता केशवराव संगारेड्डीकर / खालसा सुरजितसिंघ 115, चिखलवाडी नांदेड 327145.43
235 3 1 BLOCK 10 4010108438 पिपल्स एज्येकेशनप सोसा नागसेन हायस्कॅल प्रभातनगर 122, प्रह्ररभात नगर नांदेड 326784.98
236 4 3 BLOCK 03 4040301924 हरजितसिंघ बलवंतसिंघ हुंदल 428, बडपुरा नांदेड 324349.00
237 5 6 BLOCK 02 4030600014 हाजी म याकुब पि म इब्राहीम 206, कलाल गल्ली नांदेड 323469.36
238 2 1 BLOCK 21 4020119217 श्री भोगवटादार - गुरुमितसिंघ हरमितसिंघ महाजन भोगवटादार - गुरुमितसिंघ हरमीतसिंघ महाजन हिंगोली रोड, नांदेड 322227.88
239 4 3 BLOCK 03 4040304806 कौशल्याबाई कोंडुमल लालवाणी / जरनल मॅनेजर भारत संचार निगम लि. नांदेड 804, - नांदेड 321500.40
240 1 13 Block 7(BU) 40613070072 श्री बाबुराव शेष्‍ाराव देशमुख 13/7 गट नं.126 प्लॉट नं.बी.01ते बी.38 तरोडा बु. 321496.61
241 4 2 BLOCK 11 4040205854 सिध्दीविनायक कंपनीचे भागीदार /विजय मोतीलाल पाटणी व इतर /चा भाग बोरबन 319539.02
242 4 3 Block 03* 40303030027 श्री स. जसपालसिंघ स. गुलाबसिंघ गाडीवाले / भाङेकरू- इंङस टाँवर लि. पुणे. 500/1M बडपुरा 319410.00
243 5 9 BLOCK 05 4030903268 म,आसेफ म.इब्राहीन 712, हमिदियाँ काँलनी नांदेड 318829.44
244 3 1 BLOCK 25 4020100103 व्यवस्थापक नांदेड को. ऑ. इंडस्ट्रिज इस्टेट - 1-25-126 126, औद्योगिक वसाहत नांदेड 318282.86
245 1 13 Block 1(BU) 40112020004 श्री विओम नेटवर्कस लि.श्रीकृष्ण नगर तरोडा बु. ग.नं.264 श्रीकृष्ण नगर तरोडा बु. 312862.45
246 4 3 BLOCK 01 4040300814 गिताबाई माधवराव धर्माधिकारी 491, वजिराबाद नांदेड 312204.00
247 5 9 BLOCK 07 40309070001 श्री मो.शरजील अली सिद्दीकी पि महंमद जाफर अली सिद्दीकी 113421 हैदरबाग - 1,नांदेड 312141.18
248 4 3 BLOCK 02 40303020007 - विठ्ठल लालु गवळी / रिलांयस जिओ इंफोकॉम लि.मुंबई 331/1M गवळीपुरा 311014.08
249 3 1 BLOCK 01 40201010035 श्रीमती कांताबाई पांडुरंग मांडे/इंडज टॉवर 1/1- तेहरानगर 309100.26
250 4 3 BLOCK 01 4040300537 विजय, प्रकाश, प्रदिप सर्व पिता नारायणदास रिझवाणी 156, वजीराबाद नांदेड 308650.58
251 1 13 Block 1(BU) 40613010026 - भाडेकरु- एअरटेल कंपनी लिमीटेड I.B.S. 13/1 ग.नं.230 प्लॉट नं.7 माणीक नगर तरोडा बु. 307918.80
252 3 1 BLOCK 25 4020116791 मनपाजा/ फैजुल उलुम हायस्कूल 942, गोकुळनगर नांदेड 306819.90
253 2 1 BLOCK 24 4020115647 पिपल्स को ऑपरेटीव्‍ह बँक हिंगोली शाखा नांदेड 46, विष्णुनगर नांदेड 305154.86
254 5 6 BLOCK 02 4030600833 सुशिलाबाई दतोपंत पोतदार 207, कलाल गल्ली नांदेड 303684.60
255 2 1 BLOCK 20 40201200001 श्री शंकरराव धोंडीबा कपाटे, सौ. कान्हापात्रा शंकरराव कपाटे . . . 1/20 दत्तनगर, नांदेड 301582.89
256 3 1 BLOCK 09 4010100402 प्राचार्य सायन्स कॉलेज नांदेड 54, स्नेह नगर नांदेड 300702.90
257 2 1 BLOCK 17 4020100374 सचिव शारदा भवन शिक्षणसंस्था उपहारगह पतपेढी सायकल स्टँड 1455, विसावा नगर नांदेड 300161.16
258 4 2 BLOCK 11 40402110003 श्री सिध्दी विनायक कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार श्री विजय मोतीलाल पाटणी व इतर बोरबन, नांदेड 299943.98
259 6 11 Block 01* 4051111321 हनमंतराव रामजी वाघाळेकर - वसरणी नांदेड 299106.88
260 4 3 BLOCK 01 4040300190 भाडेकरु भारत संचार निगम लिमीटेड, नांदेड मोबाईल टावर 456, बरारा टावर घमोडीया नांदेड 298350.00
261 1 1 BLOCK 23 40101230433 श्रीमती भाडेकरु / इंडस टॉवर लिमिटेड पुणे (आयडीया मोबाईल टॉवर) 1/23 गट क्रं.175 पैकी प्लॉट क्रं.02 दुस-या मजल्यावर टॉवर रऊफ कॉलनी सांगवी बु.नांदेड 298080.00
262 6 11 BLOCK 04 4051106098 सिडको / जि प के प्रा शाळा सिडको 28, राम नगर सिडको नांदेड 297667.88
263 4 2 BLOCK 05 4040204903 नौनिहाल प्राथमिक शाळा - - - /40 R नौनिहाल प्राथमिक शाळा दु.रहेमान नगर 297627.16
264 3 1 BLOCK 25 4020118033 सौ कमलाबाई भ्रृ तुलसिदास भुसेवार . 295247.96
265 4 3 BLOCK 03 4040305611 महेश गोविंदराव केशटवार /1151 चा भाग देगलुर रोड, 295032.42
266 5 9 Block 07* 40309070469 श्रीमती म न पा/ अधक्षय नेशनल एजुकेशन सोसायटी नांदेड 829/8 टेचिगा ग्राउंड आयटीया परिसर 292493.56
267 5 6 BLOCK 03 4030600908 1) मोहम्मद अकबर, 2) मोहम्मद ताहेर 3) मो. सिकंदर सर्व पि. मो. इब्राहीम 24, सराफा लोहार गल्ली नांदेड 291181.50
268 4 3 BLOCK 03 4040301090 गोदावरीबाई बालाजी पांचाळ 812, देगलुर रोड नांदेड 289795.67
269 3 1 BLOCK 25 4020116289 गोरक्षण/ सौ.गोदावरीबाई भानुदास झांगडे 922, गोरक्षण नांदेड 289765.31
270 1 12 Block 1(KH) 40112010015 श्री भाडेकरु एअरटेल मोबाईल टॉवर (I.B.S.) राजेश नगर तरोडा खु. 12/1 ग.नं.128 प्लॉट नं.25 चा भाग राजेश नगर तरोडा खु.नांदेड 289267.20
271 5 6 BLOCK 04 4030601119 दिलीप विनायकराव डोईफोडे 133, सराफा नांदेड 288206.15
272 2 1 BLOCK 17 4020100418 सचिव शारदा भवन शिक्षण संस्था व प्राचार्य विधी महाविद्यालय नांदेड (कर्मचारी विद्यार्थी भांडार) 1460, विसावा नगर नांदेड 286581.96
273 5 9 BLOCK 07 4030906539 युसुफखाँ पठाण चांदखाँ पठाण 1554, रहमत नगर नांदेड 286092.70
274 5 6 BLOCK 04 4030600720 श्री जावीद अहेमद, मुजीब अहेमद, नसीर अहेमद, माजिद अहेमद सर्व पि.अमीरोद्दीन अन्सारी 204, बागवान गल्ली नांदेड 284977.94
275 6 10 BLOCK 03 40510030182 श्री विठ्ठल भुजंगराव हंबर्डे / रिलायन्स टॉवर ,वाघाळा 10/3 वाघाळा 283777.62
276 4 2 BLOCK 11 4040203850 बाबुलाल गणेशलाल यादव 434, दिलीपसिंग कॉ. नांदेड 282721.84
277 3 1 BLOCK 02 4010100835 मे.शुभम इन्टरप्रायझेस भागीदार 1.प्रभाकर बा पाटील 2.सौ तारा भास्करराव ख्रतगांवकर 3.सुचिता दि.शेट्टी 4.कमलकिशोर भ. गिल्डा 5.सौ चंद्रभागाबाई ओ.गिल्डा 6.ब 48, - नांदेड 282513.78
278 3 1 BLOCK 25 4020115426 विष्णु दाल मिल राम विलास ओझा 24, औद्योगिक वसाहत नांदेड 281806.06
279 2 1 BLOCK 17 4020118355 पोलिस अधिक्षक / भाडेकरु दुरध्वनी केंद्र महाव्यवस्थापक भारत दुरसंचार लि. नांदेड स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 279985.16
280 2 1 BLOCK 18 4020110212 रविदह्रर देविदास रसाळ / पालदेवार नागनाथ 1084, वसंतनगर नांदेड 279946.48
281 3 1 BLOCK 25 4020116648 सौ विमलबाई मुरलीधर चरखा 1021, गोकूळ नगर नांदेड 279656.60
282 2 1 BLOCK 21 4020119438 शेख मुस्ताख पि. शेख बाबू सर्वे नं २३ सैलानी नगर 279567.38
283 4 3 BLOCK 07 4040304518 सुरेशसिहं प्रकाशसिंह सर्व पिता नारायणसिंह हजारी 494, तारासिंह मार्केट नांदेड 279020.68
284 4 3 BLOCK 02 4040300661 1. भानुदास गणपतराव देशपांडे 2. सौ. सिंधु भ्र. भानुदासराव देशपांडे 3. सौ. कल्पना भ्र. युक्रांद देशपांडे 4. सौ. कविता भ्र. देवदत्त देशपांडे 11, गांधी पुतळा नांदेड 278920.04
285 4 4 BLOCK 01 4040400907 शारदाभवन शिक्षण संस्था 350, चिरागगल्ली नांदेड 278431.56
286 1 13 Block 7(BU) 4061300831 शंकर संभाजीराव देशमुख - Gut No. 363 Plot No 1ते 57,81ते 91 तरोडा (बु) 278008.10
287 4 2 BLOCK 12 4040203762 गुलजेवर खातुन मकसुद हसन खा 29, वजिराबाद नांदेड 278004.18
288 4 4 BLOCK 01 4040401104 लक्ष्मणसिंह नारायणसिह 477, मुरमरा गल्ली नांदेड 277499.42
289 3 1 BLOCK 25 4020115595 मे रमेश प्रिंटींग प्रेस/ भागीदार श्रीमती कुसमावती रसाळ (कै. देविदास रसाळ यांच्या पत्नी), रमेश देविदासराव रसाळ 134, औद्योगिक वसाहत नांदेड 276255.68
290 3 1 BLOCK 04* 4010104740 मनपाजा/ मराठवाडा दलित वर्ग संघ वस्तीगह मार्फत सचिव आय.सी. जोंधळे 622, नई आबादी नांदेड 275926.08
291 1 12 Block 4(KH) 40612040029 श्री देवराव वामनराव कल्याणकर , शिवाजी वामनराव कल्याणकर 182/प्लॉ.नं.3 ते 93 गट न.182 ,प्लॉ.नं.3 ते 93 तरो.डा खु 275502.27
292 1 13 Block 7(BU) 4060205951 श्री. सदशिवराव पि. गंगाराम देशमुख 62 Gut No. 299/B Plot No. 1/30 राधाकृष्‍ण नगरी नांदेड 274446.44
293 2 1 BLOCK 14 4020103365 हौसाजी रामचंद्र मंगनाळे 752, नाईकनगर नांदेड 273770.50
294 5 9 BLOCK 07 4030907253 महमंद खलीलखान पि महमद खाजाखान 1620, गुलजार कॉलनी नांदेड 271213.48
295 3 1 BLOCK 25 4020116316 साईनाथ रमाकांत देबडवार 467, गोकुळनगर नांदेड 271112.60
296 2 1 BLOCK 17 40201170062 श्रीमान शिरीष नागनाथराव गिते/ भाडेकरु रिलायन्स मोबाईल टॉवर 764/M कैलासनगर, नांदेड 270691.20
297 2 1 BLOCK 12 4020101704 मदनलाल सोहनलाल राठी 750, भाग्यनगर नांदेड 266344.66
298 3 1 BLOCK 25 4020116360 रामप्रसाद गोपीकिशन तोष्णीवाल 138, औद्योगिक वसाहत नांदेड 265961.30
299 1 13 Block 7(BU) 4060206149 नामदेवराव मुंजाजीराव देशमुख - 1/18 264959.80
300 4 2 BLOCK 12 4040204777 श्री जि.प. मुलांचे हायस्कुल /नांदेड भारत स्कॉऊट गाईड कार्यालय 516, - नांदेड 264322.14
301 2 1 BLOCK 21 4020119599 सिद्यी अतीख अहेमद सिद्यी ईस्माईल - 147 21 262606.35
302 4 3 BLOCK 04 4040304611 अमरजितकौर स चरणसिंघ पेशकार 95/1, चिखलवाडी नांदेड 262466.02
303 2 1 BLOCK 19 4020108060 स. खाजा अहमद अब्बास पि. स. अब्दुल वाहेद 292, आनंद नगर नांदेड 262345.91
304 1 1 BLOCK 23 4020118119 भुजाजी रामजी कोकाटे सांगवी 262313.03
305 4 4 BLOCK 02 4040400986 गुरुव्दारा बोर्ड 250, देगलुर रोड नांदेड 262060.56
306 2 1 BLOCK 12 4020101095 रहेना बेगम भ्र.मुस्तफा खॉ 13, असद नगर नांदेड 261441.68
307 3 1 BLOCK 08 4010100211 विनोदकुमार, सुरेशकुमार, रमेशकुमार भाडेकरु रिलायन्स मोबाईल टॉवर 41/1, एच.आय.जी.कॉ. नांदेड 261252.00
308 1 1 BLOCK 23 4020100988 जि.प्र शाळा सांगवी बु. 317, बाजीराव नगर सांगवी नांदेड 259875.30
309 5 9 BLOCK 07 4030909026 श्री हसिना बेगम अब्दुल जब्बार गट नंबर 159 ममता नगर 258594.86
310 2 1 BLOCK 17 4020117956 प्रविण लिंगराम महाजन पाटनुरकरनगर 258360.13
311 4 3 BLOCK 02 4040302363 इतिहास संशोधन मंडळ 214, गवळीपुरा नांदेड 256223.56
312 4 3 BLOCK 03 4040305646 सौ. इंदरजितकौर अमलोकसिंघ ढिल्लो - /चा भाग बडपुरा 255886.30
313 4 3 BLOCK 03 4040300101 गुलजारसिघ उजागरसिघ 1134, दशमेश नगर नांदेड 253961.35
314 1 12 Block 4(KH) 40112040054 - भाडेकरु रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि.मोबाईल टॉवर 12/4 ग.नं.104 प्लॉट नं.9 रतन नगर तरोडा खु. नांदेड 253246.50
315 5 9 BLOCK 06 4030900158 महेजबीन बेगम भ्र महमंद फारुक 1331/1, - नांदेड 253224.48
316 2 1 BLOCK 16 4020106359 ओमप्रकाश सत्यनारायण लाहोटी 450, नाथ नगर नांदेड 252853.14
317 4 3 BLOCK 03 4040302133 हरपालसिंह पिता भगवंतसिंघ गुलाटी 350, कंनकय्थया कंपाऊड नांदेड 252579.68
318 5 9 Block 06* 4030906696 अब्दुल हमीद अब्दुल रज्जाक 1197, रहेमत नगर नांदेड 251613.83
319 4 3 BLOCK 03 4040303003 गेंदाबाई गंगारामसिंह चव्हाण 878, देगलुर रोड नांदेड 250648.50
320 6 11 BLOCK 06 4051100209 मारोती रघुनाथ गायकवाड 1017/2, सिडको नांदेड 249397.94
321 3 1 BLOCK 08 4010106177 मगृनिम / श्रीपाद सखाराम पंथ नर्सीकर 85, एच.आय.जी.कॉ. नांदेड 246029.88
322 2 1 BLOCK 20 4020110835 श्री शंकरराव धोंडीबा कपाटे, सौ. कान्होपात्रा शंकरराव कपाटे 898, गु.संघ. दत्तनगर नांदेड 245897.15
323 4 2 BLOCK 10 4040202964 म.यसुफ म.खाजा 24, देगांवचाळ नांदेड 244523.40
324 4 2 BLOCK 11 4040205844 हरिदास नृसिंगदास भट्टड /सौ. अरुणा हरिदास भट्टड /चा भाग ़ बोबन 243705.97
325 4 2 BLOCK 11 4040205850 सतिष पुरूषोत्तम माहेश्वरी /आशिष जयप्रकाश बियाणी /काबरा /चा भाग बोरबन 242099.66
326 2 1 BLOCK 12 4020100893 गंजेवार पांडुरंग चंद्रकांत 895, हनुमान नगर नांदेड 240115.19
327 6 11 Block 04** 4051103116 सिडको / भो / छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था 384, एन डी 120 नांदेड 238921.52
328 6 10 BLOCK 02 4051004838 कमलसिंह शंकरसिंह ठाकुर 2. कन्हैयासिंह शंकरसिंह ठाकुर 3. नारायणसिंह शंकरसिंह ठाकुर 4. श्रीमती. विजयाबाई नारायणसिंह ठाकुर 1/ते 62 गट नं. 139 कौठा 238685.98
329 2 1 BLOCK 17 4020100417 सचिव शारदा भवन कुसुम नाट्यगृह 1441, विसावा नगर नांदेड 237399.95
330 4 3 BLOCK 03 4040402904 गुरूद्वारा बोर्ड भाईजोगा सिंघ जी निवास एस जी पी सी - यांत्री निवास 236122.61
331 4 3 BLOCK 03 4040302093 करतारकौर मोहनसिंघ कंधारवाले 382, कनकय्या कंपाऊंड नांदेड 235757.32
332 4 7 BLOCK 03 4030700401 1म हूसंन 2 म हनीफ 3 म सखर 4 म गेस 5 अ हुसेन म उस्मान 439, साई नगर नांदेड 231636.14
333 2 1 BLOCK 20 4020111524 चरणकौर बिशनसिंघ 1071, ओ.ब्री.रोड हिंगोली रोड नांदेड 230492.76
334 2 1 BLOCK 19 40201190061 - जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, नांदेड 1/19- आनंद नगर रोड, नांदेड 228748.09
335 6 11 Block 07 4051101743 भो / विठ्ठल राजाराम मोरे 384, आनंद सागर नांदेड 228548.50
336 1 12 Block 8(KH) 4060108849 1 गोविंद मारोती मेकाळे 2 बालाजी मारोती मेकाळे 12/8 Gut No. 50 Plot No. 1 ते 20 तरोडा खु. 227612.03
337 2 1 BLOCK 16 4020106516 जयप्रकाश गायकवाड 256, राहुल नगर नांदेड 227482.21
338 2 1 BLOCK 12 4020102624 मगृनिम/एच जी कुपटीकर 375, सहयोग नगर नांदेड 224895.64
339 4 2 BLOCK 11 4040205856 सौ. संगिता उत्तम चक्रवार / सौ. उषा चंद्रकांत चक्रवार 75/चा भाग बोरबन 224209.87
340 4 3 BLOCK 02 4040305313 गिरिष महेश्वर आनंदिप लव्हेकर , हुरणे . 223943.66
341 4 3 BLOCK 01 4040300900 1. जयेंद्र योगेंद्रपाल बरारा 2. पंकज सुरेंद्रपाल बरारा 458, घामोडिया फॅक्टरी नांदेड 223942.62
342 1 13 Block 1(BU) 40613060003 श्री भाडेकरु भारत दुरसंचार निगम लि.म. मोबाईल टॉवर गट नं 225 प्लॉट 29 अ / संभाजी नगर तरोडा बु नांदेड 223493.20
343 2 1 BLOCK 24 4020116344 जमनाबाई भ्र. बालाजी गोकुळे सौ सुनिता राजू गोकूळे/ प्रकाश रामचद्र गोकूळे / सजय रामचंद्र गोकूळे 681, विष्णूनगर नांदेड 223491.70
344 5 9 BLOCK 07 40309070765 श्रीमती पठान नईमुद्दीन बुरहन्द्दीन / जिओ रिलायंस इन्फोटेड कंपनी /M 9/7 गुलशन कॉलनी 223342.90
345 5 9 BLOCK 07 4030906621 खेरुन्नीसा बेगम शेख फारुख 153, गुलजार बाग नांदेड 223320.14
346 2 1 BLOCK 19 4020108690 मारोतराव गेंदाजी कावळे 718, बाबानगर नांदेड 223266.61
347 2 1 BLOCK 12 4020119597 श्री हनुमान मंदीर . /52/3 अशोकनगर, नांदेड 221992.40
348 4 3 BLOCK 05 4040302390 सौ.मंजू प्रभाकरराव सराफ उर्फ मंजु डाँ.शिरीष अर्धापुरकर 74, चिखलवाडी नांदेड 221956.58
349 4 5 BLOCK 04 4030500241 विठ्ठल व्यंकटराव नांदेडकर 160, मारवाड गल्ली नांदेड 221842.88
350 1 13 Block 7(BU) 4060201443 श्री अर्जुनराव नवलराय रिझवानी व इतर Gut No. 183 Plot No. 1 ते 6 देशमुख कॉलनी नांदेड 221772.72
351 4 4 BLOCK 01 40404010008 - मनपा भाडेकरु / जय केदारनाथ बिडकॉन प्रा.लि. / सतीष माहेश्वरी 653/20 जुना मोंढा, भगतसिंघ रोड 221268.00
352 1 13 Block 6(BU) 4060200228 श्री गंगाधर माणीकराव देशमुख 269 13-6-295 Gut No. 207,209 Plot No. 01 ओंकारेश्‍वर नगर नांदेड 221260.60
353 4 2 BLOCK 11 4040201655 भगवतीप्रसाद पि. गोपिकिशन दायमा, कमलकिशोर गोपीकिशन दायमा 521/1, - नांदेड 220865.54
354 2 1 BLOCK 22 40201220116 श्रीमान भास्कर भुजंगराव हंबर्डे / भाडेकरु/रिलायन्स टॉवर 1/22- ब्रम्‍हासिंग नगर 220448.00
355 4 3 BLOCK 01 4040300467 घामोडिया फॅक्ट्री / भाटीया 364, घामोडिया फॅक्टरी नांदेड 219715.87
356 5 9 BLOCK 07 4030905424 श्री अल्ताफ इलाहीखान अहमदखान 1485, रहेमतनगर नांदेड 219518.34
357 4 4 BLOCK 01 4040400373 बालक मंदिर शिक्षण संस्था हनुमान टेकडी 2, जुना मोंढा नांदेड 219405.75
358 3 1 BLOCK 02 4010103203 मनपाज/वत्सलाबाई लक्ष्मणराव गायकवाड 338, आंबेडकर नगर नांदेड 218719.32
359 3 1 BLOCK 10 4010100395 भोगवटदार / पोलिस ठाणे भाग्‍यनगर 760/1, वर्कशाप नांदेड 218615.30
360 6 11 Block 01** 4051100245 उज्वल इंटरप्राईजेस इंडिया तर्फे संचालक शहाजी बाजीराव गुजर 951/2, - नांदेड 218545.78
361 4 3 BLOCK 07 4040305139 श्री गुरु नानकदेवजी गुरुव्दारा नानकसर मार्फत 1. बाबा शेरसिडघजी पि.बाबा जिवनसिडघ 2. बाबा जस्सासिडघ गुरु पि. शिशासिडघजी 734/2, - नांदेड 217885.23
362 3 1 BLOCK 09 4010100413 प्राचार्य सायन्स कॉलेज नांदेड 60, स्नेह नगर नांदेड 217784.06
363 2 1 BLOCK 14 4020102688 सटवाजी मष्णाजी सोंडारे 705, नाईकनगर नांदेड 217209.72
364 2 1 BLOCK 12 4020102178 मनपाजमीन/करीम खाँ चाँद खाँ 1044, पिरबु-हाणनगर नांदेड 217066.42
365 6 11 BLOCK 01 4051105331 बालाजी नारायण कोतवाल 894, असदवन नांदेड 216991.96
366 4 3 BLOCK 05 4040302903 जोगेंद्रसिंघ दरबारासिंघ जुब्बल 79, चिखलवाडी नांदेड 216444.26
367 2 1 BLOCK 17 4020119814 सचिव शारदा भवन शिक्षण संस्था डॉ. शंकरराव चव्हाण मेमोरियम शारदा भवन परीसर 216435.67
368 3 1 BLOCK 25 4020115090 तारासिंह विठठल हजारी 133, औद्योगिक वसाहत नांदेड 214901.80
369 2 1 BLOCK 17 4020100448 अरुणाबाई भ्र. रविंद्र काला 1201/1, विसावा नगर नांदेड 214168.16
370 5 6 BLOCK 02 4030601141 कमलसिंह करणसिंह नारायणसिंह कनय्यासिंह सर्व पि शंकरसिंह 242, सराफा लोहार गल्ली नांदेड 214091.07
371 2 1 BLOCK 17 4020100617 सचिव शारदा भवन प्राचार्य, यशवंत महाविद्यालय, डेअरी व व्यावसायिक शिक्षण 1451, विसावा नगर नांदेड 213062.40
372 2 1 BLOCK 18 4020107829 शुभकरण हरदेव शर्मा / श्यामसुंदर शुभकरण शर्मा 66, नवा मोंढा नांदेड 212611.99
373 4 3 BLOCK 01 4040301034 देवकाबाई लालमन यादव 167, वजिराबाद नांदेड 212439.08
374 1 13 Block 4(BU) 4060202951 रोहिनी शिवाजी वडजे, शुभांगी विजय मोरे 495 Gut No. 241 Plot No. 50 जय नगर नांदेड 212318.32
375 2 1 BLOCK 19 4020110647 नर्सीकर विजया सुभाष / ख्‍रेदीदार सौ मथुरा बालासाहेब देशमुख 315, टिळक नगर नांदेड 211654.02
376 5 6 BLOCK 03 4030600443 अ वहाब शे मदार 128, धनगर टेकडी नांदेड 210949.08
377 4 3 BLOCK 01 4040300210 डॉ. सुनिल श्रीकांत चिन्नावार, डॉ. सुनिता सुनिल चिन्नावार 394/1, - नांदेड 210834.67
378 2 1 BLOCK 19 40201190011 श्री उत्तम बापुजी पोपळे/ भरती एअरटेल मोबाईल टॉवर 75/19 वसंतनगर 210454.82
379 4 3 BLOCK 01 4040300383 कांतीबेन कांतीलाल लोटीया 110, वजीराबाद नांदेड 210280.36
380 2 1 BLOCK 18 4020108042 क्र.उ.बा.स.सत्यनारायण जगनाय तोष्णीवाल 68, नवा मोंढा नांदेड 210128.84
381 4 3 BLOCK 01 4040300468 घामोडिया फॅक्ट्री / भाटीया 365, घामोडिया फॅक्टरी नांदेड 209951.35
382 6 10 BLOCK 03 4051002581 भगवानराव बाबाराव इंगेवाड 403, वाघाळा चंपानगर नांदेड 209712.00
383 4 3 BLOCK 04 4040301665 हरबंसकौर देवासिंघ पेशकार 96, कुंभार गल्ली नांदेड 209362.72
384 2 1 BLOCK 12 4020102527 सय्यद असदउल्ला पि सय्यद अब्दुल रसीद 70, सहयोग नगर नांदेड 208845.16
385 4 2 BLOCK 09 4040203369 सुधाकर सुर्यकांत बंडेवार, राजेश्वर ज्ञानेश्वर नलबलवार अनंत चंद्रकांत कोटलवार 222, सुमेश कॉलनी नांदेड 208748.17
386 5 9 Block 06* 4030906380 नुसरत सुलतान मिर्झा अनवर अली बेग 1187, रहेमत नगर नांदेड 208315.14
387 5 9 BLOCK 05 4030905995 शमीम बेगम स. मेहंदी दायमी 924, हिलाल नगर नांदेड 205630.80
388 2 1 BLOCK 14 4020103049 सौ लता एस चव्हाण 867, आनदं नगर नांदेड 205499.61
389 3 1 BLOCK 08 4010100507 विनोदकुमार, सुरेशकुमार, रमेशकुमार सर्व पि. बालाप्रसाद शुक्ला भाडेकरु/ डी.इंजिनीअर बी.एस.एन.एल.मो.टॉवर 43/1, आय.टी.आय.रोड नांदेड 205459.20
390 1 13 Block 1(BU) 4060202216 देवराव तुकारामजी देशमुख व इतर 751 Gut No. 228 ते 233 पैकी Plot No. 118 माणिक नगर नांदेड 204005.67
391 4 3 BLOCK 03 4040300095 हजुर साहिब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेड - 3-3-1005 1005, - नांदेड 203225.40
392 5 6 BLOCK 03 4030600502 1) संदिप पंडितराव चौलवार 2) सौ.यमुनाबाई भ्र. पंडितराव चौलवार 200, जुना गंज नांदेड 202703.10
393 3 1 BLOCK 08 4010106635 मगृनिम / लक्ष्मणराव सदाशीवराव गायकवाड 110, डी.आर.टी.कॉ नांदेड 202299.44
394 4 2 BLOCK 11 4040206093 सिध्दी विनायक कं / 1 सौ. अनिता राजेश तिवाडी 2 राजेश शंकरलाल तिवाडी /चा भाग बोरबन 201807.32
395 5 9 BLOCK 07 40309070288 श्री भोगवटदार/- डॉ. ह‍िसामोदीन पि. मसलोदीन गुलशन कॉलनी 201669.99
396 5 9 BLOCK 07 4030900013 मनपाजा/ कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र विद्युत डिस्स्ट्रीब्युशन कंपनी 830/1, टेचिंग ग्राउंड नांदेड 201331.70
397 1 13 Block 5(BU) 40613050017 श्री 1म. वसीम पि अब्दुलखयुम 2. म. मोहसील पि अब्दुल खय्युम 3. म.हारुण पि अब्दुल खय्युम 13-5-1005 गट नं 167 प्लॉट 1ते 9 व 11 ते22 सुमय्या नगर तरोडा बु नादेड 201295.33
398 4 4 BLOCK 02 4040400627 संतबाबा शिशासिंघ दि.मॅनेजींग र्टस्टलंगर साहेब 164, लोहार गल्ली नांदेड 201263.67
399 3 1 BLOCK 06 40201060007 श्रीमती बोलीकर सुमनबाई पांडुरंग/भाडेकरु एअरटेल मोबाईल टावर 1/6 पिवळी गिरणी 201229.00
400 4 2 BLOCK 12 4040204280 इंदमोहणसिंघ, राजेदरसिंघ भाटीया 495, दिलीपसिंह कॉ. नांदेड 200848.80
401 5 6 BLOCK 03 4030600501 प्रणिता प्रकाश चोलवार 199, जुना गंज नांदेड 200250.28
402 3 1 BLOCK 09 4010100416 प्राचार्य सायन्स कॉलेज नांदेड 57, स्नेह नगर नांदेड 199128.50
403 4 3 BLOCK 03 4040305168 अध्यक्ष आंनंदनगर सहकारी - - ग्रह निर्माण संस्था मर्या नांदेड CTS no11298 11300 11712 दशमेशनगर 198977.94
404 4 3 BLOCK 02 4040300063 गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नांदेड - 3-2-409 to 414 409, - नांदेड 197412.06
405 4 3 BLOCK 03 40403030036 श्री नविन प्रशासकीय ईमारत/उप विभागीय अधिकारी कार्यालय नांदेड ( एस डी ओ ऑफीस) 311/4 चिखलवाडी रोड चिखलवाडी रोड 197254.96
406 3 1 BLOCK 25 4020116214 सौ.कृष्णाबाई दुलिचंद यादव 920, गोरक्षण नांदेड 197168.48
407 3 1 BLOCK 02 4010100827 मे.शुभम इन्टरप्रायझेस भागीदार 1.प्रभाकर बा पाटील 2.सौ तारा भास्करराव ख्रतगांवकर 3.सुचिता दि.शेट्टी 4.कमलकिशोर भ. गिल्डा 5.सौ चंद्रभागाबाई ओ.गिल्डा 6.ब 51, - नांदेड 197006.48
408 4 3 BLOCK 05 4040304869 प्रकाश दत्तात्रय कुलकर्णी 272, चिखलवाडी नांदेड 196317.20
409 1 12 Block 4(KH) 4060106815 संध्‍या छाया वृद्धाश्रम चे सचिव सौ.सुरेखा प्रकाश पाटणे 711/5 12-4-711 G.N.188,189,190 गजानन नगर, नांदेडPlot N.122,125,128 196269.80
410 2 1 BLOCK 12 4020101592 स.दाउदअली मोहसीन अली 970, पिरबु-हाणनगर नांदेड 196090.88
411 5 6 BLOCK 02 4030600701 म. रमजान म. रहेमान 133, सयदान नांदेड 195378.88
412 2 1 BLOCK 17 4020108333 विष्णु कॉम्पलेक्स/ सारडा रमेश रामकिशनजी 1391, विष्णु कॉम्प्लेक्स नांदेड 194559.26
413 4 3 BLOCK 01 40403010011 श्री नांवाशमनपा / भाडेकरु स. जितेंद्रसिंघ स. अवतारसिंघ वजिराबाद, नांदेड. 193532.84
414 4 3 BLOCK 03 4040303146 रणजितसिंह गंगारामसिंह चव्हाण 979, यंकटेश नगर नांदेड 192958.94
415 4 4 BLOCK 02 4040402831 गो. विभाग गुरुव्दारा बोर्ड 248, शक्तीनगर रोड नांदेड 192678.52
416 2 1 BLOCK 14 4020102458 मनोहर विठठल मनसुके 753, विद्युतनगर नांदेड 192564.67
417 6 10 BLOCK 03 4051003607 शाळा शिक्षण्‍ प्रसारक मंडळ - - हाडको, वाघाळा 192494.86
418 2 1 BLOCK 17 4020117138 सचिव शारदा भवन लॉ कॉलेज वाचनालय (आय टी एम) 1442, विसावा नगर नांदेड 191962.33
419 2 1 BLOCK 15 4020119186 श्री उदय उत्तमराव पवार 1 उइय उतमराव पवार गांधीनगर, नांदेड 191813.40
420 2 1 BLOCK 15 4020105039 संभाजी आत्माराम सुगावे 455, सन्मीत्र नगर नांदेड 191547.96
421 4 4 BLOCK 05 4040402077 आर्य समाज मदीर 415, नविन पुलाजवळ नांदेड 191278.58
422 5 9 BLOCK 07 40309070090 श्री अब्दुल्ला पि.अब्दुल रहीम इसलामपुरा, नांदेड 191162.80
423 5 9 BLOCK 07 40309070882 श्रीमान मोहमद हिस्सामुद्दीन पिता मोहमद मुसलेहुद्दीन /वीरेट्स टी टी इन्फो सेरुसेस लिमिटेड पुणे 345/M इम्रान कॉलनी 190768.00
424 4 3 BLOCK 02 4040305312 गिरिष महेश्वर आनंदिप लव्हेकर , कटारिया . 189741.80
425 4 3 BLOCK 02 4040304724 गुरु तेख बहाद्दुर मार्केट पार्ट अ 181, हिंगोली गेट रोड नांदेड 189548.10
426 6 11 BLOCK 01 4051106965 आर के सिंग कुदनसिंग डी आय जी ऑफीस बॉम्ब शांघपथक कार्यालय 964, वसरणी नांदेड 189523.92
427 4 2 BLOCK 12 4040204109 चरणसिंघ हुजुरासिंध रामगडीया 376, दिलीपसिंघ कॉलनी नांदेड 189399.12
428 5 9 BLOCK 07 4030905474 श्री जहीरा शेख अमीर शेख सदाम हूसैन / मो.अशरफ पि. मो अ.कादर पाटील 205, गुलजार बाग नांदेड 189187.92
429 1 12 Block 1(KH) 40612010010 श्री दिपक नागोराव नरवाडे लक्ष्मीबाई नागोराव नरवाडे 967 गट नं 131 प्लॉट नं नाही नागोरावजी नगर तरोडा खु नांदेड 188393.52
430 4 3 BLOCK 03 4040300059 नविनचंद गुलाबचंद राठी 625/1, - नांदेड 187792.16
431 5 6 BLOCK 04 4030601071 प्रकाश काशीनाथ मोगडपल्ली 77, चौक बाजार नांदेड 187752.80
432 2 1 BLOCK 14 4020103934 शंकरराव माधवराव कदम 848, विद्युत नगर नांदेड 187637.42
433 6 10 BLOCK 02 4051003100 अलोककमार बद्रीनारायण धुत 1112, श्री साईराम नगर कौठा नांदेड 187145.90
434 4 5 BLOCK 03 4030500954 शाळेची जागा 282, आरबगल्ली नांदेड 186778.92
435 4 2 BLOCK 10 4040203611 ओमप्रकाश, शमप्रकाश पिता शामलाल सौ ज्योती मदणलाल सौ राशी अतिशकुमार राठोड 214, वजीराबाद नांदेड 186685.20
436 4 2 BLOCK 11 4040205855 दिलीप तुकाराम सोनार /चा भाग बोरबन 186078.96
437 3 1 BLOCK 08 4010107788 पदमावती कागणे 781, गणेश नगर नांदेड 185750.90
438 2 1 BLOCK 12 40201120034 श्री युक्रांत भानुदासराव देशपांडे, श्री देवदत्त भानुदासराव देशपांडे - 599, उदय नगर नांदेड 185027.05
439 4 2 BLOCK 12 4040200016 निर्मलबाई चंद्रकांत खोत, सुधाकर प्रकाश सुरेश सर्वपिता बळवंतराव खोत 239, - नांदेड 184880.69
440 6 11 Block 02* 4051107016 छोटूलाल भूरेलाल भातवाले 136, वसरणी नांदेड 184771.21
441 2 1 BLOCK 19 4020108449 प्रवीण रामराव राऊत 766, बाबानगर नांदेड 184250.32
442 4 3 BLOCK 03 4040302014 सौ.प्रभावती भ्र दत्तात्रय निळैकर 324, कनकयया कंपाऊंड नांदेड 183900.04
443 3 1 BLOCK 10 4010108516 श्रीराम हरिशचंद्र पांचाळ 711, रविनगर नांदेड 183828.08
444 4 4 BLOCK 03 4040402852 मनपाज / पोलिस ठाणे इतवारा 177, चिरागगल्ली नांदेड 183326.65
445 1 13 Block 1(BU) 40113020002 श्री भाडेकरु -रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमीटेड मो.टॉवर ग.नं.225 प्लॉट नं.1 चैैतन्य नगर तरोडा बु.नांदेड 183284.27
446 2 1 BLOCK 17 4020117125 शकील हैदरअली रुपानी 1175/1, विसावा नगर नांदेड 183216.80
447 4 2 BLOCK 11 4040205898 जनरेल सिंघ अमरीक सिंघ दत्ता /चा भाग गोवर्धन घाट 183021.54
448 1 12 Block 8(KH) 40112080056 श्री भाडेकरु इंडिया टेलीकॉम इन्फ्रा प्रा.लि.पुणे ग.नं 34 ते 38 प्लॉट नं.3/1 वृंदावन कॉलनी तरोडा खु.नांदेड 182781.26
449 3 1 BLOCK 08 4010106716 आंनदीदास विनायकराव पाध्ये 877, यशवंत नगर नांदेड 182754.73
450 3 1 BLOCK 25 4020100003 गोरक्षण / सौ.गंगासागर मारोतराव कोळी 910, गोरक्षण नांदेड 182115.62
451 4 2 BLOCK 11 4040206091 सिध्दी विनायक कं / विजय मोतीलाल पाटणी 49/चा भाग बोरबन 181582.19
452 3 1 BLOCK 09 4010106530 श्री माधवराव हिंगोले 811, लिंबोनी नगर नांदेड 180232.12
453 6 10 BLOCK 02 40410020471 श्रीमती डॉ.ऋतुराज नरेद्रकुमार जाधव यशोदा हॉस्पीटल कौठा 180126.58
454 2 1 BLOCK 17 4020117989 उमेश,मिरा किशनचंद परमाणी /अनिल गोविंदराव माचेवार कैलाशनगर 180098.06
455 3 1 BLOCK 09 4010107322 सुधाकर पुरुषोत्तम रोडे 87, स्नेहनगर नांदेड 179995.24
456 1 13 Block 7(BU) 4060206151 मारोती कोंडीबा मुळे - 1/2 4 ते 8 11 12 13 15 16 सर्वे/गट क्रं.312 प्लॉट क्रमांक 1 तेे 16 तरोडा बु. - 179428.68
457 3 1 BLOCK 10 4010100524 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1116, भगिरथ नगर नांदेड 178592.48
458 3 1 BLOCK 08 4010106071 म`गृ`वि`म/म खलील म कासीम 202, लेबर कॉलनी नांदेड 178247.36
459 6 10 BLOCK 02 4051000128 महेद्र विष्णूपंथ परळीकर / इसार मोबाईल टॉवर 322, - नांदेड 178056.74
460 4 3 BLOCK 07 4040304274 सुरेशसिहं नारायणसिंह हजारी 445, तारासिंह मार्केट नांदेड 176391.02
461 2 1 BLOCK 12 40201120007 श्री मनपाजमीन/अ. नईम अ. गफुर/म. शहबाज बारी पि. अ. जब्बार पिरबु-हाननगर 176334.66
462 5 9 BLOCK 07 4030906639 श्री सलीमा बेगम भ्र.मुझफरखान 1160, महोमदीया कॉलनी नांदेड 176298.35
463 3 1 BLOCK 07 40201070048 - मे. एजीस सी.आर.एम. सोल्युशन प्रा.लि.मोबाईल टॉवर 1/7- पुष्पनगर, नांदेड 176220.00
464 5 9 BLOCK 08 40309080206 श्री एम. डी. उल्लाऊददीन पिता मोईनोददीन 9/8 ब्रम्हपुरी, नांदेड 175595.19
465 6 10 Block 01** 4051001181 जि प्र प्रा शाळा धुमाळवाडी 379, धुमाळवाडी फत्तेजंगपूर नांदेड 175196.30
466 6 11 BLOCK 01 4051107065 नागोराव पब्लीक स्कूल पांढरे 719, वसरणी नांदेड 174780.52
467 2 1 BLOCK 17 4020107350 प्रकाश नारायण चीद्रावार 1144, विसावा नगर नांदेड 174475.12
468 3 1 BLOCK 10 4010100328 कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प, नांदेड पाटबंधारे 1088, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 174045.32
469 5 9 BLOCK 07 4030900081 मो. आरेफखान पि. म. खाजा खान 1310/1, मोहसिन कॉलनी नांदेड 172395.08
470 4 3 BLOCK 01 4040300161 म न पा कोडवाडा / महाव्यवस्थापक टेलीफोन भवन - 3-1-76 76, - नांदेड 172080.82
471 3 1 BLOCK 09 4010100410 कार्यकारी अभियंता सा.बां. विभाग नांदेड 24, स्नेह नगर नांदेड 172056.64
472 2 1 BLOCK 15 4020120472 शिवाजी बापुराव कदम - सन्मित्र नगर 170826.20
473 3 1 BLOCK 02 4010102429 बाबूलाल मानसींग गवळी 201, शिवाजीनगर नांदेड 170585.73
474 3 1 BLOCK 25 4020116719 आनंदाबाई लक्ष्मणसिंह 242, गोकुळनगर नांदेड 169889.36
475 4 3 BLOCK 02 4040300126 संजय गांधी निराधार योजना - 3-2-416 416, - नांदेड 169789.18
476 1 12 Block 5(KH) 40112050001 श्री भाडेकरु - -मे. रिलायन्स टेलीकॉम लिमीटेड बोकारे बिल्डीग ग.नं.117 प्लॉट नं.1 व 2 मंत्री नगर तरोडा खु. नांदेड 169729.56
477 6 10 Block 01** 4051001291 जि.प.प्रा. शाळा असर्जन 138, असर्जन नांदेड 169491.72
478 2 1 BLOCK 16 4020105381 शंकरराव लालजी आडे 581, हिंगोली रोड नांदेड 169073.21
479 4 3 BLOCK 03 4040302462 शेरसिंघ हरीसिंघ फौजी 496, बडपुरा नांदेड 168691.34
480 4 2 BLOCK 12 4040203977 राजेंदरकौर राजेंदरसिंघ भाटीया 438, दिलीपसिंह कॉ. नांदेड 168358.70
481 6 10 BLOCK 02 4051002640 नारायण नागोजी नागेश्वर 1243, कौठा नांदेड 168226.16
482 2 1 BLOCK 24 4020115482 हरीसिंह पिता चतुरसिंह परमार 3, बिसेन नगर नांदेड 168160.16
483 3 1 BLOCK 25 4020100056 1.सौ.कलीयाबाई दगडूलाल यादव 2. यशोदाबाई भ्र. मोहनलाल बालापुरे 919/1, गोरक्षण नांदेड 167944.84
484 4 7 BLOCK 01 4030702072 जि. प्र. शाळा इतवारा 73, भुसारलाईन (इतवारा) नांदेड 167845.06
485 4 4 BLOCK 05 40304050002 - भारतीय व्यवस्थापक राजपुत संघ / भाडेकरु, रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमीटेड 431/5 गाडीपुरा 167367.72
486 3 1 BLOCK 10 4010100340 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1090, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 167341.48
487 2 1 BLOCK 24 4020115008 संभाजी तुकाराम हामंद 199, विष्णूनगर नांदेड 167332.84
488 2 1 BLOCK 24 4020115315 म.न.पा दु / विनोद बालाप्रसाद बाहेती 908, स्टेडियम नांदेड 166460.96
489 5 9 BLOCK 05 4030904592 मुमताज हुसेन सरदार हुसेन 4, हबीबीया कॉलनी नांदेड 166338.10
490 3 1 BLOCK 25 4020115088 मे.फेअर डिल फर्म 355, शिवाजी नगर नांदेड 165880.12
491 2 1 BLOCK 18 4020107741 दिपक,कष्णा,सिध्दार्थ s/o नागोराव नरवाडे 1121, वसंत नगर नांदेड 165830.44
492 5 9 BLOCK 07 4030907019 म. अस्लम अब्दुल रज्‍जाक 1015, मोहमद्याकॉलनी नांदेड 165780.78
493 4 3 BLOCK 07 4040303432 संतबाबा हरनामसीघ सं.मेमोरियल.हॉ. 231, जि.जि.रोड नांदेड 165768.93
494 5 9 BLOCK 07 4030906048 म फारुख साब म इब्राहिम साब 1197, हैदरबाग नांदेड 165365.00
495 2 1 BLOCK 18 4020109354 श्री गुलाबराव विठ्ठलराव जाधव, मारोतराव विठ्ठलराव तिडके 976, वसंत नगर नांदेड 165129.03
496 4 5 BLOCK 03 4030501147 वामन पि.विश्वनाथ मांजरमकर 176, बुरुड गल्ली नांदेड 164531.76
497 2 1 BLOCK 22 4020114061 शमीम बेगम शे आजीम 818, माहाडा नांदेड 164379.74
498 4 4 BLOCK 01 4040402762 अधिक्षक सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड, नांदेड / 58, हनुमान टेकडी नांदेड 163739.50
499 4 2 BLOCK 10 4040202819 अ रऊफ अ वाहाब 179, वजीराबाद नांदेड 163597.14
500 4 3 BLOCK 05 4040304872 बंदा बहादुरजी मार्केट 275, चिखलवाडी नांदेड 163577.90
501 1 13 Block 7(BU) 4060201406 जि. प. के. प्रा. व भा. शाळा तरोडा बु. 516 Gut No. 0 Plot No. 233 जनु वस्‍ती नांदेड 163325.12
502 2 1 BLOCK 15 4020105062 निसारअली हा गुलाम अहमद 619, शारदा नगर नांदेड 162959.80
503 3 1 BLOCK 25 4020115732 मइनोदिन खान एलोरा स्टील इंडस्ट्रीज 41, औद्योगिक वसाहत नांदेड 162864.76
504 5 9 BLOCK 07 4030908613 कापुस संशोधन केंद्र, नांदेड . 5 CTS No. 1-72-0 देगलूर रोड, नांदेड 161881.76
505 4 2 BLOCK 10 4040203813 म न पा ज/शंकर गोमाजी मांजरमकर 87, देगांवचाळ नांदेड 161692.56
506 3 1 BLOCK 25 4020115091 सिरीन म. अन्नवर 238, गोकुळनगर नांदेड 161615.56
507 4 3 BLOCK 03 4040303417 जगदिश कौर चंदनसिंघ 819, देगलुर रोड नांदेड 161462.44
508 4 2 BLOCK 11 4040205840 रवि धोंडीराज बरडे /अर्चना रवि बरडे /चा भाग बोरबन 161286.76
509 4 7 BLOCK 03 4030701496 सरदार सुरेद्र सिंग अजयबसिंग एम सलीमोदीन 820, देगलूर रोड नांदेड 161279.90
510 4 3 BLOCK 02 4040301920 श्री महीला विकास मंडळ 215, गवळीपुरा नांदेड 161180.79
511 4 2 BLOCK 11 4040206094 सिध्दी विनायक कं / 1 नरेंद्रकुमार भास्कर महाजन 2 अली मोहम्मद पंजवानी /चा भाग बोरबन 161106.46
512 5 9 BLOCK 04 40309040019 श्रीमती भोगवटदार शबाना निझार लालानी 300/2 देगलुरनाका रोड, नांदेड 161104.23
513 2 1 BLOCK 20 4020112858 हमीदखॉ महेमुदखॉ 1081, ओ.ब्री.रोड हिंगोली रोड नांदेड 160458.00
514 2 1 BLOCK 17 4020106981 दुरशेट्टी संजीवाचारी हनमंताचार्य व्यंकटेशम 283, कैलासनगर नांदेड 160403.11
515 4 3 BLOCK 03 4040300265 कमलजितकौर नेरंद्रसिंद्य बुंगई 678/1, भगतसिंघ रोड नांदेड 160239.98
516 5 9 BLOCK 07 4030906036 महंमद रिजवान म याकुब 1310, मोहसीन कॉ नांदेड 160206.80
517 6 11 BLOCK 10 4051100043 गजानन किशनराव गिरडे 192/6, हडको नांदेड 159950.69
518 4 3 BLOCK 02 4040300927 श्री किशनलाल पि कन्हैयालाल अहीर/मोहनलाल किशनलाल अहीर 300, गवळी पुरा नांदेड 159714.70
519 5 9 Block 06* 4030905087 जमातुनिसा बेगम पिता कमालादिन सिद्दिकी 1192, रहेमत नगर नांदेड 159705.03
520 4 3 BLOCK 07 4040303882 नोनिहालसिंघ गुलाबसिंघ जहागीरदार 560, जी.जी.रोड नांदेड 159423.94
521 4 3 BLOCK 03 4040302153 उषा आत्माराम खंडागडे/अमरीकसिंघ निरंजन सिंघ 1144, दशमेश नगर नांदेड 159179.28
522 3 1 BLOCK 07 4010110446 शेतकी शाळा ऑफीस 1047, विस्तारित रामानंद नगर नांदेड 159099.98
523 6 11 BLOCK 01 4051111061 विमलबाई कागणे 1008/1A वसर्णी रोड, नांदेड 158780.24
524 6 11 BLOCK 02 4051109418 संभाजी पवार ( शांती निकेतन प्रायमरी स्कूल 11/2 मौजे वसरणी,नांदेड वसरणी,नांदेड 158338.00
525 5 6 BLOCK 02 4030600430 अ. मुक्तार अ. रहिम 146, सयदान नांदेड 158014.53
526 5 9 BLOCK 04 4030904437 हाजी अ समद अ नबिसाब 1514, देगलूर रोड नांदेड 157186.24
527 2 1 BLOCK 19 4020109280 श्रीधर मुरहारी नरवाडे 357, जवाहर नगर नांदेड 156916.36
528 5 9 BLOCK 02 4030901285 पदमशाली भवन धर्मशाळा / जि प शाळा 443, चौफाळा ब्रहमपुरी नांदेड 156782.42
529 4 3 BLOCK 03 4040301514 टि महेंद्र / ग्यानी हरदिपसिंघ बुटासिंघ 390, कनकय्या कंपाऊंड नांदेड 156672.44
530 3 1 BLOCK 10 4010109739 जनाबाई त्रिंबकराव कदम 384, जंगमवाडी नांदेड 156490.94
531 4 3 BLOCK 03 4040301910 मंजितसिघ पि.अत् तरसिंघ टुटेजा 690, भगतसिंग रोड नांदेड 156305.21
532 5 6 BLOCK 04 4030600032 शेख गणी पि. शेख मोईन 4, मन्यार गली नांदेड 155935.48
533 3 1 BLOCK 08 4010106751 मगृनिम/ पि एम जोंधळे 764, लेबर कॉलनी नांदेड 155738.02
534 4 4 BLOCK 01 4040401508 जिवनसिंघ ईश्वरसिंघ 572, भगतसिंघ रोड नांदेड 155686.06
535 2 1 BLOCK 15 4020119188 श्री देवेंद्र उतमराव पवार 4 देवेंद्र उतमराव पवार गांधीनगर, नांदेड 155288.88
536 6 11 BLOCK 08 40511080005 श्री अनसाजी बाबाराव घोगरे/व्ही ओम नेटवर्क कं. 11/8 दत्त नगर,वाघाळा हडको 155208.25
537 2 1 BLOCK 17 4020118011 नरेंद्र पि. फतनदास परमानी कैलाश्‍नगर 154902.02
538 5 9 BLOCK 05 4030903601 सौ.सईदा बेगम भ्र सय्यद महेमुद हाश्मी 370, हमीदीया कॉलनी नांदेड 154750.94
539 1 13 Block 1(BU) 4060202215 देवराव तुकारामजी देशमुख व इतर 831 Gut No. 228 ते 33 पैकी Plot No. 117 माणिक नगर नांदेड 154686.14
540 6 10 Block 02** 4051002344 जि प प्रा शाळा नविन कौठा 1370, नवीन कौठा नांदेड 154651.42
541 4 3 BLOCK 01 40403010022 श्री पांडुरंग सखाराम पाटील/भाडेकरु व्हेम नेटवर्क लि. मोबाईल टावर वजिराबाद 154440.00
542 2 1 BLOCK 18 4020107097 लक्ष्मीनारायण चुन्नीलाल भारडीया 390, मगणपूरा नांदेड 153971.04
543 6 11 BLOCK 05 4051100205 अमजद खान अब्दूल हमिद खान 59/1, सिडको नांदेड 153259.36
544 4 2 BLOCK 05 4040205408 नुरखान खैरुल्‍ला खान - 77 2-5-897 वाघीरोड 153201.74
545 5 6 BLOCK 04 4030600270 मो इसाक मो मस्तान 29, मन्यार गली नांदेड 153127.82
546 4 3 BLOCK 02 4040304650 माता गुजरीजी मार्केट 110, वामन नाईक नांदेड 152154.32
547 2 1 BLOCK 12 4020100554 सतीशकुमार पि तुकाराम बिडवई 835/1, हनुमान नगर नांदेड 152117.40
548 2 1 BLOCK 12 4020101662 मनपाजमीन/रफियाबेगम शे.अन्वर 995, पिरबु-हाणनगर नांदेड 151800.42
549 4 4 BLOCK 06 4040402100 बाळगिर महाराज 70, गाडीपूरा नांदेड 151734.22
550 2 1 BLOCK 12 4020103384 सौ मैनाबाई बंन्सीसिंह ठाकुर 789, भाग्यनगर नांदेड 151574.05
551 2 1 BLOCK 18 4020109410 दत्तात्र्यय, शिवाजी, आनंद s/o रावसाहेब देशमुख 958, मगणपुरा नांदेड 151365.58
552 4 2 BLOCK 09 4040202533 सत्यव्रत सत्यंद्र शिवराम जिंदम 52, सुमेश कॉलनी नांदेड 151300.36
553 6 11 Block 04** 404110003 - सिडको/भो/छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था 11/4 मौजे एन.डी.120 संभाजी चौक, सिडको, नविन नांदेड 151236.00
554 3 1 BLOCK 09 4010107767 सुरेशसिंह गोविंदसिंह तेहरा 2, स्नेहनगर नांदेड 151233.50
555 2 1 BLOCK 20 4020110266 सत्यपाल बाबुलाल राठौर 144, टावून मार्केट नांदेड 151043.44
556 5 9 BLOCK 07 4030909902 मुख्तार खॉन पि.चॉंद खॉ पठाण 2 उस्मानपुरा, नांदेड 150876.50
557 2 1 BLOCK 16 4020105454 हानमंत दिगांबर हंबर्डे 348, नाथ नगर नांदेड 150714.04
558 2 1 BLOCK 18 4020108037 नरसिंग दत्तात्रय जेठेवाड 1149, वसंत नगर नांदेड 150705.66
559 5 9 BLOCK 07 4030906759 श्री म शफिक म ईब्राहिम 1153, हैदरबाग नांदेड 150705.36
560 4 2 BLOCK 11 4040201662 भावीन किर्तीकुमार शहा (लोडया) 49/1, - नांदेड 150611.94
561 4 4 BLOCK 02 4040403074 बचीतर‍सिंघ - - बुंगई अबचलनगर 150226.88
562 6 11 BLOCK 10 4051110151 श्री श्री गजानन पि. किशनराव गिरडे 192/5, दत्त नगर हडको नांदेड 149794.61
563 3 1 BLOCK 01 4010101139 इंदुबाई गंगाधर देशमुख 123, पारस नगर नांदेड 149725.30
564 6 11 BLOCK 01 4051109392 श्री 1.महमद ईमरान पि अब्दुल रशिद 2.म. अब्दुल रहेमान पि. अ.रशिद 721/6, वसरणी नांदेड 149709.25
565 5 9 BLOCK 07 4030908246 श्री आलिम अ‍लि पि गुलाम नबी 1174/1, महोमदीया कॉलनी नांदेड 149214.66
566 2 1 BLOCK 17 4020107263 लक्ष्मीबाई दामोदर टाक 610, पाटनुरकर नगर नांदेड 148870.44
567 4 2 BLOCK 09 4040202602 सत्यव्रत सत्यंद्र शिवराम जिंदम 46, सुमेश कॉलनी नांदेड 148738.82
568 4 2 BLOCK 08 4040202099 किशनसिह गणेशसिह ठाकुर 283, मील एरिया नांदेड 148590.64
569 3 1 BLOCK 25 4020118147 सौ जयश्री भ्रृ परमेश्वर पवार . 148576.19
570 1 1 BLOCK 23 4020115457 मे.बगीचाबार ऍन्ड रेस्टारन्ट तफे भागीदार सौ. अंजली चंद्रकांत पाटील 548, गोपाळनगर, सांगवी नांदेड 148569.28
571 4 3 BLOCK 05 4040302834 दिपक वसंत भोरे 85, चिखलवाडी नांदेड 148485.96
572 4 3 BLOCK 01 40303010070 श्रीमती म.न.पा.ज.दु/भाडेकरु-मैत्री सुवर्ण सिद्दी प्रा.लिमिटेङ 201/S43 सन्मान प्रेस्टीज दु. क्र. 12,13,26,27 (SF) रेल्वे स्टेशन रोड, नांदेड. नांदेड 148428.72
573 1 13 Block 2(BU) 4060204542 श्रीमती यशोदाबाई शंकर ढवळे 676 Gut No. 238 Plot No. 01,02,07,08.11,13 सागर नगर नांदेड 147960.64
574 4 2 BLOCK 11 4040205847 रमेश गणपतराव मेगदे /चा भाग बोरबन 147815.86
575 4 2 BLOCK 11 4040205529 काबरा . /15871 147797.75
576 4 3 BLOCK 03 4040303445 गुरुमुखसिंघ/बलवंतसिंघ बुंगई 240, चिखलवाडी नांदेड 147793.66
577 4 4 BLOCK 03 4040401442 स.मुकतार स.बशीर राबीया बेगम भ्र. सयद मुक्तार 358, इतवारा नांदेड 147631.66
578 2 1 BLOCK 18 4020120653 नंदकुमार पि व्यंकटी महाजन . नवा मोढा , गट न 66 147570.44
579 2 1 BLOCK 12 4020101880 अ.खलील म.इसाक 954, पिरबु-हाणनगर नांदेड 147403.66
580 2 1 BLOCK 18 4020105252 कृउबास / नविन गोदाम 276, नवा मोंढा नांदेड 147381.88
581 4 3 BLOCK 03 4040303663 बक्षीसिंद्य गुरुदितसिंद्य हुंदल 708, भगतसिंग रोड नांदेड 146833.90
582 2 1 BLOCK 14 4020104358 सौ. रुक्मीनबाई विठ्ठलराव डंक 766, आनंदनगर नांदेड 146793.62
583 4 4 BLOCK 06 4040402099 गुरु बाळगिर महाराज 69, गाडीपूरा नांदेड 146576.34
584 1 13 Block 7(BU) 4060206164 सतीषचंद्र शंकरराव गिरी - 147 - 146478.99
585 4 4 BLOCK 01 4040400043 तुकाराम अंबादास पि.पाडुरंग लाल पोत 333, - नांदेड 145600.22
586 2 1 BLOCK 16 4020105665 गंगाधर बंन्सीधर पांढरे 574, हिंगोली रोड नांदेड 144969.06
587 4 5 BLOCK 04 4030500773 जगदीश पुनमचंद रोडा 131, मारवाड गल्ली नांदेड 144709.71
588 4 3 BLOCK 04 4040301917 श्री हरबंसकैर देवासिंघ पेशकार / हस्ते कालुसिंघ देवासिंघ पेशकार 95, कुंभार गल्ली नांदेड 143825.52
589 1 1 BLOCK 23 40101230350 सौ. सईदाबी शॆख हमीद शाह 1/23 मौजॆ सांगवी गट क्रं.110पैकी प्लॉट क्रं.08 सांगवी,नांदॆड 143493.00
590 2 1 BLOCK 20 4020100558 विजेंद्र रामक्रष्ण गुंडावार/ श.नबी शे. यतीम 747, टाउन मार्केट हिंगोली रोड नांदेड 143483.86
591 3 1 BLOCK 09 4010108002 श्री जयराम व्यंकटराव गोरे 155, विवेक नगर नांदेड 143419.12
592 2 1 BLOCK 21 4020119213 सीतलसिंघ पि. ऊजागरसिंघ . . भोगवटाधारक - सीतलसिंघ नंदीग्राम सोसायटी, नांदेड 143417.34
593 4 3 BLOCK 03 4040303147 रणजितसिंह गंगारामसिंह चव्हाण 980, यंकटेश नगर नांदेड 143366.40
594 3 1 BLOCK 10 4010108796 अब्दुल अलीम अ रज्जाक 320, निजाम कॉलनी वर्क. नांदेड 143347.48
595 2 1 BLOCK 22 4020112537 माधव मसनाजी वाडेकर 435, विस्तारीत नाथ नगर नांदेड 142976.24
596 4 2 BLOCK 11 4040205841 सतिष पुरूषोत्तम माहेश्वरी /आशिष जयप्रकाश बियाणी / जैन /चा भाग बोरबन 142912.54
597 6 11 Block 05** 4051102653 आरगुलवार विजयकूमार गोविद 59, सिडके उस्मान नगर नांदेड 142686.26
598 3 1 BLOCK 25 4020116270 हिंद ट्रंक स्टील वर्क 59, औद्योगिक वसाहत नांदेड 142628.92
599 4 2 BLOCK 11 4040206106 सिध्दी विनायक कं / नरेंद्र फतणदास परमाणी /चा भाग बोरबन 141510.48
600 4 4 BLOCK 01 4040402758 अधिक्षक सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड, नांदेड / नवरंग क्रॉकरी हाऊस 54, हनुमान टेकडी नांदेड 141481.98
601 2 1 BLOCK 20 4020110507 गोपालसा व्यंकोबासा दमाम 1135, पुरूषार्थी नगर नांदेड 141409.30
602 4 3 BLOCK 01 4040301540 डॉ.देशमुख दासराव रावसाहेब 399, घामोडिया फॅक्टरी नांदेड 141313.25
603 1 13 Block 6(BU) 4060200919 मुंजाजी अमृतराव खोडे 762 13-6-752 Gut No. 163 Plot No.5ते18 विस्‍तारित नारायण नगर तरोडा बु.नांदेड 141073.98
604 3 1 BLOCK 10 4010100364 कार्यकारी अभियंता म.रा.विद्युत मंडळ भांडार नांदेड 1082, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 140678.54
605 2 1 BLOCK 22 4020113261 श्री गुरुविंदरकौर जसवंतसिंघ भाटीया 256, पांडूरंग नगर नांदेड 140658.48
606 4 7 BLOCK 02 4030701286 श्री बाबूराव रामराव रायलवारम / मुख्तार अहेमद पि ताजादीन / मोहम्मद सिराज हाजी यासीन अबला 27, इतवारा नांदेड 140654.76
607 2 1 BLOCK 15 4020103330 निसारअली हा गुलाम , अहमद 614, शारदा नगर नांदेड 140419.56
608 2 1 BLOCK 24 4020113773 अमरजितसिंघ सरमुखसिंघ जहागिरदार 74, विष्णुनगर नांदेड 140100.18
609 6 11 BLOCK 01 4051105424 आकाशवाणी केंद्र व ऑफीस 565, वसरणी नांदेड 140089.62
610 6 11 BLOCK 01 40511010092 श्री गोपाल भगवानदास अग्रवाल, 2 दुर्गादास अग्रवाल डॉ. अग्रवाल 4 शिवनारायण गोयंका,5 विठलदास अग्रवाल 11/1-721/2b वसरणी दुधडेअरी रोड 139740.73
611 4 3 BLOCK 03 4040305338 सय्यद सलीम पि. सय्यद मोहियोद्दीन 9 सर्वे नं 23 सैलानी नगर 139644.78
612 3 1 BLOCK 25 4020116024 करण झांगडे/ छोटूराम उदाराम झांगडे 483, गोकुळनगर नांदेड 139382.46
613 5 9 BLOCK 06 4030905178 शे आस्लाम शे उमर पिता शे हुसेन 31, नंदीग्राम सोसायटी देगलूर नाका नांदेड 139280.48
614 6 11 BLOCK 01 4051100269 सुधाकर हिरामन जोंधळे / भालचंद्र हिरामन जोंधळे / राहित हिरामन कंधारकर 864/14, - नांदेड 139075.32
615 4 3 BLOCK 03 4040305671 जितेंद्र प्रकाशचंद्र जेठानी / परमज्योत अर्जुनसिंघ चाहेल /चा भाग गणराज नगर 138920.58
616 2 1 BLOCK 24 4020115686 पांडूरंग यलप्पा कोडेवार 488, विष्णु नगर नांदेड 138867.68
617 2 1 BLOCK 17 4020117971 1उमेश2मिरा किशनचंद परमानी / डा दता मारोती धनवे कैलाशनगर 138826.98
618 3 1 BLOCK 25 4020114790 भिमराव पाटलोबा चाटे 225, गोकुळनगर नांदेड 138743.69
619 4 4 BLOCK 01 4040402765 अधिक्षक सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड, नांदेड / 61, जुना मोंढा नांदेड 138675.52
620 5 9 BLOCK 04 4030907555 अ सलाम/ टाटा टेली सव्हीस (महाराष्ट्र) 1596, - नांदेड 138616.40
621 2 1 BLOCK 14 4020104279 व्यंकटराव मारोतराव गंगलवाड 725, नाईकनगर नांदेड 138337.91
622 2 1 BLOCK 19 4020109484 सावंत गोविंद कामाजी 399, हर्षनगर नांदेड 138140.89
623 3 1 BLOCK 02 4010101826 मनपाज/जनता मुलीचे वस्तीगृह 538, आंबेडकर नगर नांदेड 137800.06
624 2 1 BLOCK 18 4020107339 वू .उ.बा.स.मनोहर रामजी पाटील उमरेकर 1, नवा मोंढा नांदेड 137781.05
625 5 8 Block 04* 4030801423 मुस्तफाखान पिता आजमखान .. . . मुस्तफाखान पिता आजमखान 8-4-416 चा बाजु लक्ष्मीनगर 137710.78
626 4 2 BLOCK 11 4040205849 सौ. शिवकांता विश्वाभंर मंगनाळे /चा भाग बोरबन 137032.82
627 2 1 BLOCK 19 4020108636 लक्ष्मीबाई पिराजी सोनसळे 407, हर्ष नगर नांदेड 137025.16
628 2 1 BLOCK 13 4020102224 मनपाज/ताहेराबी महमंद इस्माईल 608, इंदिरानगर नांदेड 136980.84
629 1 12 Block 4(KH) 40612040035 श्री माणीकराव यादवराव कल्याणकर 448/7 12-4-448/0,आमदारनगर 136661.06
630 3 1 BLOCK 25 4020116495 गुप्ता ऑइल इटंडस्ट्रीज गोविंद नारायण गुप्ता 18, औद्योगिक वसाहत नांदेड 136582.98
631 4 2 BLOCK 11 4040305388 जाजु पुरुषोत्तम वाहभदास - /15871 136526.16
632 5 6 BLOCK 02 4030601050 सुहास आनंदीदास दिलीप संजय सर्व पिता रेणुकादास महाजन श्रीमती रोहिणी भ्र चंद्रकांत महाजन 54, कुंभार टेकडी नांदेड 136451.96
633 2 1 BLOCK 21 4020117286 श्री.आबेदाबेगम भ्र. शे.बाबु 683/2, दरवेश नगर नांदेड 136056.48
634 4 3 BLOCK 07 4040303594 पृथ्वीसिंह नारायणसिंह हजारी 444, तारासिंह मार्केट नांदेड 135904.32
635 2 1 BLOCK 12 4020101728 देशमुख आर व्ही 692, भाग्यनगर नांदेड 135568.11
636 4 2 BLOCK 12 4040203165 दर्शन कौर चरणसिंघ 506, वजिराबाद नांदेड 135529.92
637 4 3 BLOCK 02 4040300132 गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नांदेड 413, - नांदेड 135427.02
638 4 3 BLOCK 05 4040304896 बंदा बहादुरजी मार्केट/ अपुर्वा हॉटेल 299, चिखलवाडी नांदेड 135169.48
639 3 1 BLOCK 25 4020115424 गणपतराव शामराव तिडके 455, गोकुळनगर नांदेड 135133.76
640 1 12 Block 8(KH) 4060108553 श्री राजेश केशवराव खनीवाले श्रीकांत केशवराव खनीवाले/भोग - प्रकाश गंगाधरराव वकारे 496 Gut No. ,40,41,50,55 Plot No. 01-34 12-8-496 स्वप्नजा टाऊन तरोडा खु. नांदेड 134887.96
641 3 1 BLOCK 10 4010109177 जहुरुल्लाबेग नुरुउल्लाबेग 313, निजाम कॉलना, वर्कशॉप रोड नांदेड 134639.30
642 5 6 BLOCK 04 4030601036 1) रविडद्र कमलाकर तरटे 2) राजेंद्र कमलाकर तरटे 97, सराफा नांदेड 133855.24
643 2 1 BLOCK 12 4020101326 मिर्झा अहमदबेग मिर्झा अब्दुल्ला बेग 978, पिरबु-हाणनगर नांदेड 133747.78
644 1 13 Block 1(BU) 4060202489 रामचंद्र गणपतराव गुटटे 1277 Gut No. 225 Plot No. 14 व 26 संभाजी नगर नांदेड 133739.10
645 4 4 BLOCK 03 4040401910 बाबुलाल गासीराम गवळी 304, इतवारा नांदेड 133265.12
646 2 1 BLOCK 15 4020119183 संजय पिता विठ्ठलराव नागमवाड /21 संजय पिता विठ्ठलराव नागमवाड लक्ष्मीनगर, नांदेड 133232.88
647 5 9 BLOCK 07 4030908581 अ. मलिक पि.अ.नबी /117/A CTS No. 1-71-0 हैदरबाग क्र. 1, नांदेड 132994.39
648 4 2 BLOCK 11 4040202293 आंबादास नरहरराव धरमआधिकारी 109, बोरबन नांदेड 132988.40
649 3 1 BLOCK 10 4010100311 किशनलाल भयालाल यादव 470, सन्मित्र कॉलनी नांदेड 132749.12
650 2 1 BLOCK 19 4020109556 नरसिंग रामजी होटकर 466, हर्ष नगर नांदेड 132682.56
651 5 9 BLOCK 07 40309070297 श्रीमती सौ. शहनााज सुलताना भ्र. मिर्झा खुर्शिद बेग गुलजार बाग 132484.64
652 2 1 BLOCK 16 40201160090 - श्री बळीराम पुंजाप्पा जिल्हेवार/ डेल्टा टेलिकॉम मोबाईल टॉवर 1/16- नाथ नगर, नांदेड 132338.52
653 2 1 BLOCK 16 40201160091 - प्रकाश शंकरअप्पा कोळीकर/ ऐअरटेल मोबाईल टॉवर रायगड नगर, नांदेड 132338.52
654 4 4 BLOCK 01 4040402763 अधिक्षक सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड, नांदेड / संदिप ट्रेडिंग कंपनी 59, हनुमान टेकडी नांदेड 132297.36
655 1 1 BLOCK 23 4020118425 गोविंद ग्यानबाराव पवार सांगवी 131842.38
656 2 1 BLOCK 14 4020105860 बालाजी माणिक भारसावडे 623, नाईक नगर नांदेड 131578.59
657 2 1 BLOCK 17 4020117979 उमेश / मिरा किशनचंद परमाणी / हूरणे कैलाशनगर 131533.04
658 4 2 Block 10* 4040203442 जुलेखा बेगम शकर कच्ची 70, देगांवचाळ नांदेड 131525.42
659 1 12 Block 2(KH) 4060103772 सौ. वाकरडे गंगाबाई पांडुरंग 1211 12-2-1211,Gut No. 138 Plot No. 63 पवन नगर नांदेड 131488.90
660 2 1 BLOCK 15 4020119172 सौ किरण पांडुरंग उबाळे /1 व 2 सौ किरण पांडुरंग उबाळे सन्मीत्रनगर, नांदेड 131460.17
661 4 2 BLOCK 11 4040204750 अधिक्षक, पोलिस अधिक्षक कार्यालय नांदेड 9, - नांदेड 131437.80
662 2 1 BLOCK 12 4020119614 भोगवटदार राजेंद्र श्रीराम बियाणी 68/51 भाग्यनगर, नांदेड 131395.15
663 5 9 BLOCK 07 4030900033 श्रीमती शहनाज हबीब चाऊस 375/2, गुलशन कॉलनी नांदेड 131233.84
664 4 4 BLOCK 01 4040402764 अधिक्षक सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड, नांदेड / 60, जुना मोंढा नांदेड 131199.26
665 4 2 BLOCK 12 4040203211 श्री कैलास बालाप्रसाद, सुदेश योगेंद्रपाल, सुरेंद्रपाल बरारा, निलवतीवाई जयंतीलाल नागडा, शकुंतला गोपाल अजमेरा 394, दिलीपसिंघ कॉलनी नांदेड 131183.00
666 3 1 BLOCK 25 4020116040 नांदेड बायडींग वर्क्स प्रो मुजरोद्दीन फकरोद्दीन 77, औद्योगिक वसाहत नांदेड 131122.18
667 5 9 BLOCK 05 40309050020 श्री सय्यद मजहर अहेमद सय्यद अहेमद अब्बास हिलाल नगर, नांदेड 131121.34
668 4 5 BLOCK 03 4030500753 मजीदएसरामिर आलम 187, नावघाट रोड नांदेड 131057.31
669 3 1 BLOCK 25 4020116354 कनैय्यालाल रामधन परवाल 87, औद्योगिक वसाहत नांदेड 130918.58
670 2 1 BLOCK 12 4020101583 म.अहेमददोद्दीन निजामोद्दीन 973, पिरबु-हाणनगर नांदेड 130906.16
671 4 3 BLOCK 02 4040304730 गुरु तेख बहाद्दुर मार्केट पार्ट अ 187, हिंगोली गेट रोड नांदेड 130728.46
672 2 1 BLOCK 17 4020118651 पोलिस अधिक्षक - दवाखाना, शाळा, व्यायाम शाळा, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 130721.84
673 4 2 BLOCK 11 4040204074 स कृपालासिंग नथासिंघ बेदी 413, गोवर्धनघाट नांदेड 130694.78
674 4 2 BLOCK 05 4040205865 जावेद अहेमदखॉन पि नुरखॉंन - /330.331.316.317 2-5-1031 समिराबाग नांदेड 130674.86
675 4 4 BLOCK 05 4040402636 भारतीय व्यवस्थपक राजपुत संघ 439, गाडीपुरा नांदेड 130634.66
676 4 3 BLOCK 03 4040305462 जसपालसिंघ स. जगजितसींघ खालसा सुखमणी 377/चा भाग कनकय्या कंपाऊड 130313.16
677 4 7 BLOCK 03 4030700943 नांदेड समस्त मेमन जमात 434, साई नगर नांदेड 130254.88
678 4 2 BLOCK 05 40402050025 श्री सय्यद खाजा सय्यद मोईनोद्दीन 198/2 दुल्हेशाह रहेमान नगर, नांदेड 130216.80
679 4 3 BLOCK 02 4040301319 श्री 1. दिलीप पंढरीनाथ मनाठकर 2. अनिल पंढरीनाथ मनाठकर 40, चिखलवाडी रोड नांदेड 130014.34
680 4 4 BLOCK 01 4040400871 श्री विजेंद्रसिंघ धरमसिंघ आरतीया 429, लोहरगल्ली नांदेड 129893.18
681 4 3 BLOCK 01 4040301151 शामसिंह गुरुसिंह बिशेन / गोपाळसिंह गुरुसिंह बिशेन 82, वजीराबाद नांदेड 129863.26
682 4 3 BLOCK 03 4040301602 श्री लक्ष्मीबाई दत्तात्रय / मनाठकर 10, चिखलवाडी नांदेड 129810.90
683 1 1 BLOCK 23 4020114184 प्रविनभाई करसनभाई पटेल 567, गोपाळनगर, सांगवी नांदेड 129685.60
684 4 3 BLOCK 03 4040304809 डॉ. एस. एस. पुंड / जि. टी. एल इनफ्रास्टकचर लि. 876, - नांदेड 129655.94
685 4 2 BLOCK 11 4040205845 सौ. कल्पना गोविंद लड्डा /चा भाग बोरबन 129549.94
686 2 1 BLOCK 19 4020109196 विनोदकुमार बनवारीलाल कपाडिया (जांगीड) 751, बाबानगर नांदेड 129459.17
687 2 1 BLOCK 18 4020107119 क्र.उ.बा.स.शार्मा / पालदेवार नागनाथ 60, नवा मोंढा नांदेड 129365.44
688 6 11 BLOCK 10 4051110817 1. राजेश नारायण गिरडे 2. साईनाथ नारायण गिरडे 3. सौ तिर्थबाई नारायण गिरडे . . . 1. राजेश नारायण गिरडे 2. साईनाथ नारायण गिरडे 3. सौ तिर्थबाई नारायण गिरडे दत्तनगर हडको 129312.87
689 3 1 BLOCK 10 4010107681 अर्जूनराव शिवाजी कांबळे 76, प्रह्ररभात नगर नांदेड 129304.48
690 5 9 BLOCK 09 4030909058 सय्सइ मजहर पि. सय्यद अहमद अब्बास - 1/10a 129219.74
691 4 3 BLOCK 04 4040302453 सरस्वतीबाई बालय्या भिमसिंह रुपसिंह चव्हाण 105, चिखलवाडी कुभार गल्ली नांदेड 129131.60
692 2 1 BLOCK 20 4020109200 श्री नसरूल्लाखॉ सैफुल्लाखॉ 748, टाउन मार्केट नांदेड 129082.10
693 3 1 BLOCK 25 4020115826 विनोद बालाप्रसाद बाहेती 19, औद्योगिक वसाहत नांदेड 129048.74
694 4 4 BLOCK 01 4040402766 अधिक्षक सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड, नांदेड / 62, जुना मोंढा नांदेड 128901.26
695 2 1 BLOCK 14 4020103660 पिराजी कोंडिबा फुले 459, पोर्णीमा नगर नांदेड 128834.68
696 4 2 BLOCK 11 4040205528 मंगनाळे सौ. शिवकांत विश्वंभर . /15871 128585.38
697 2 1 BLOCK 19 4020109242 रणजीत आनंदराव कल्याणकर 573, श्यामनगर नांदेड 128503.44
698 2 1 BLOCK 24 40201240014 श्री पृथ्वीराज सरजिवनप्रसाद जैस्वाल/इसार नेटवर्क लि. 1/24 विष्णु नगर 128486.00
699 4 3 BLOCK 03 4040300094 दशमेश व्यायामशाळा गुरुद्वारा बोर्ड - 3-3-1006 1006, - नांदेड 128341.90
700 5 6 BLOCK 04 4030601155 प्रताप त्रिबंकराव दाभाडे 127, सराफा नांदेड 128315.44
701 2 1 BLOCK 19 4020109647 अंजनाबाई नामदेव मोडक 485, किशोर नगर नांदेड 128284.94
702 3 1 BLOCK 10 4010100382 कर्मचारी निवासी भारत संचार निगम लि. तरोडा नाका 1146, पुर्णा रोड नांदेड 128217.74
703 4 2 BLOCK 09 4040202843 कलामंदीर संस्था 11, सुमेश कॉलनी नांदेड 128114.59
704 4 2 BLOCK 11 4040205533 सौ. सुनिता पुरुषोत्तम भराडीया . /15871 2-11-36/1 128098.22
705 1 13 Block 1(BU) 4061300450 मनपा जमिन गायरान भो - व्यंकटराव तरोडेकर हायस्कुल व लालबहादुर प्राथमिक शाळा संस्थापक अध्यक्ष - एन. एम. बेद्रीकर - 746/1 गट नं. २३५ कल्याणनगर गट नं. २३५ कल्याणनगर 128076.90
706 4 2 BLOCK 11 4040205862 शामसुंदर मुकेशकुमार बंग /चा भाग बोरबन 128075.58
707 6 11 BLOCK 01 4051105349 रोहित लक्ष्मणराव आडकटलवार 932/1, वसरणी नांदेड 128025.27
708 4 2 BLOCK 12 4040203939 श्री राजेश गोविंदराव जांभकर / तृप्‍ती, केदार, पि. राजेश जांभकर 154, वजीराबाद नांदेड 127780.82
709 5 9 BLOCK 07 4030907174 श्री शाजेदा बेगम सादुल्हाबेग 1591, रहमत नगर नांदेड 127704.48
710 2 1 BLOCK 18 4020120645 कृउबास हमाल भवन नांदेड हमाल मापाटी हातगाडा संघ . नवा मोढा , गट न 66 127543.24
711 4 3 BLOCK 03 4040305324 मेवनसिंघ ब-यामसिंघ गाडीवाले /चा भाग भगतसिंघ रोड 127499.40
712 3 1 BLOCK 08 4010107852 गणेशनगर कॉ-ऑ. सो 966, गणेश नगर नांदेड 127338.28
713 2 1 BLOCK 20 4020101005 कोंडीबा गोपीनाथ गज्‍जेवार 848/1, द्त्‍तनगर नांदेड 127087.47
714 5 9 Block 07* 40309070511 श्री भोगवटदार /शेख गॉस शेख लाल उस्‍मानपुरा 127064.70
715 4 7 BLOCK 04 4030700901 म. सलीम अ. करीम 151, जुना गंज नांदेड 126983.19
716 3 1 BLOCK 10 4010100327 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग/ केंद्रीय जलआयोग पूर्णा उपमंडळ 1145, भगीरथ नगर नांदेड 126920.60
717 2 1 BLOCK 19 4020109033 शंकर रामराव भारती 377, जवाहर नगर नांदेड 126895.77
718 2 1 BLOCK 12 4020103483 बाबामियाँ राजेसाब 953, पिरबु-हाणनगर नांदेड 126698.81
719 2 1 BLOCK 17 4020105988 नागनाथ पांडुरंग तरटे 275, कैलासनगर नांदेड 126548.54
720 2 1 BLOCK 18 4020107124 मनपाज / निवन गोदाम 270, नवा मोंढा नांदेड 126426.00
721 4 3 BLOCK 06 4040302859 रामसिंघ प्रेमसिंघ बलबिंदरसिंघ 400, शहीदपूरा नांदेड 126305.08
722 2 1 BLOCK 17 4020117978 1उमेश2मिरा किशनचंद परमानी /हूरणे कैलाशनगर 126202.50
723 6 11 Block 10** 4051108128 गणपती पिता माणीका गिरडे 192/4, हडको नांदेड 126170.72
724 1 12 Block 2(KH) 4060103683 गोपाळ गणेश अगरकर / सौ. कावेरी गोपाळराव अगरकर 1118 Gut No. 136,137,138 Plot No. 15,14 पवन नगर नांदेड 126170.19
725 4 3 BLOCK 03 4040301436 दिपसिंघ पुरणसिंघ गाडीवाले 460, बडपुरा नांदेड 126155.38
726 5 6 BLOCK 04 4030600946 सय्यद युसुफ पि. सय्यद आसिफ 246, बागवान गल्ली नांदेड 125983.82
727 1 1 BLOCK 23 4020113143 नारायणराव शंकरराव श्रीमनवार ( सरस्वती प्रा शा गोपाळनगर ) 586, गोपाळनगर, सांगवी नांदेड 125886.01
728 3 1 BLOCK 09 4010108691 दाजीबा गणपतराव पवार 370, विवेक नगर नांदेड 125858.84
729 4 3 BLOCK 04 4040305526 स. सुखदेवसिंघ दिवानसिंघ सोडी /स. जसवंतसिंघ दिवाणसिंघ सोडी /चा भाग गुरूवार गेट नं. 1 125790.03
730 3 1 BLOCK 08 4010106037 मगृनिम / मिर अकबर अली मोमीन अली 151, लेबर कॉ. नांदेड 125695.68
731 4 3 BLOCK 01 4040301764 हिरामन मनु चौधरी 501, वजिराबाद नांदेड 125553.96
732 6 10 Block 02** 4051000889 शिवाजी कर्मचारी स म प स ता जि नांदेड 1035, मेनरोड सिडको नांदेड 125217.82
733 6 11 BLOCK 01 4051105416 आकाशवाणी असिस्टंट इंजीनअर दूरदर्शन केंद्र 564, वसरणी नांदेड 125195.86
734 3 1 BLOCK 08 4010108062 म.गृ.नि.म./उस्मान खॉन स लाला 515, लेबर कॉ नांदेड 124835.82
735 3 1 BLOCK 25 4020115827 मुबारक ऑइल मिल पार्टनर जान महमद 20, औ. वसाहत नांदेड 124817.12
736 2 1 BLOCK 12 4020102177 मनपा जमीन/अ. नईम अ गफुर 1043, हनुमान नगर नांदेड 124811.12
737 4 3 BLOCK 04 4040305516 रतनसिंघ तारासिंघ /श्रीमती हरबंसकौर बलवंतसिंघ जक्रेवाले स. रविंदरसिंघ बलवंतसिंघ्‍ज्ञ जक्रेवाले - 31/चा भाग चिखलवाडी 124803.40
738 3 1 Block 04 4010110351 बाळासाहेब तातेराव पावडे 100, फुले नगर नांदेड 124675.14
739 3 1 BLOCK 08 4010108090 सौ आशा हनमंतराव पाटील 1009, गणेशनगर नांदेड 124645.33
740 4 2 BLOCK 12 4040203985 कुंवरबाई गणेशलाल यादव 199, वजीराबाद नांदेड 124366.75
741 4 4 BLOCK 02 4040402927 कुलवंतसिंघ - बलवंतसिंघ्‍ कडेवाले अबचलनगर 124322.84
742 4 2 BLOCK 11 40402110016 श्री सुनील पिता बापूराव देशमुख 28/3 बोरबन बोरबन 123916.02
743 2 1 BLOCK 18 4020118655 पुरुषोत्तम भगवानदास शुक्ला मगनपुरा 123785.90
744 4 3 BLOCK 03 4040301184 गोविंदकौर अर्जूनसिंघ सपुरे 359, कनकयया कंपाऊंड नांदेड 123654.60
745 2 1 BLOCK 12 4020101585 नाथनाथ रुखमाजी महेंद्रकर 444, अशोक नगर नांदेड 123623.57
746 4 2 BLOCK 12 4040202341 1 .सरजुबाई रामक्ष्वर रोडा 2. महाविर रामक्ष्वर रोडा 3) ऊमेश रामेश्वर रोडा 49, वजिराबाद नांदेड 123597.68
747 6 11 Block 09** 4051101305 हरी पांडुरंग गिरडे 7, हडको नांदेड 123440.12
748 5 6 BLOCK 04 4030601154 शिवाजी माधवराव सराफा आसोसियशन 126, सराफा नांदेड 123339.12
749 1 12 Block 1(KH) 40612010011 श्री दिपक नागोराव नरवाडे 2. सिध्दार्थ नागोराव नरवाडे क3.कृष्णा नागोराव नरवाडे गट नं 131 प्लॉट नं नाही नागोरावजी नगर तरोडा खु नांदेड 123210.39
750 2 1 BLOCK 17 4020108846 बालाजी फर्टीलायर्स प्रा. लि. अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक प्रदिप बालाजी चक्करवार 1439, विसावा नगर नांदेड 123207.35
751 4 2 BLOCK 05 4040204834 अब्दुल हक्क पि. महंमद ईब्राहिम 2-5-997 सारा कॉलनी 123095.50
752 4 2 BLOCK 11 4040205848 बालाजी गोपिनाथ मदसवार /चा भाग बोरबन 122765.88
753 4 3 BLOCK 07 4040305282 धरमसिंघ सरमुखसिंघ जहागीरदार . 122625.36
754 4 4 BLOCK 03 4040400884 शिवसींह जामसिंह 38, चिरागगल्ली नांदेड 122558.44
755 4 3 BLOCK 03 4040301819 सौ.माया भास्कर अत्रे 357, कनकयया कंपाऊंड नांदेड 122522.96
756 3 1 BLOCK 25 4020115884 किशनगिरी गणेश गिरी 977, गोकुळनगर नांदेड 122364.36
757 4 2 BLOCK 11 4040205851 सौ. भावना आनंद भगत /चा भाग बोरबन 122221.28
758 2 1 BLOCK 17 4020118532 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक्‍ सी-1, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 122207.92
759 4 3 BLOCK 03 40403010006 श्री स. इंदरसिंघ नंदासिंघ निर्मले बडपुरा, नांदेड. 122106.65
760 2 1 BLOCK 12 4020101270 जी आर सरदेशपांडे 538, अशोक नगर नांदेड 122081.32
761 2 1 BLOCK 12 4020102124 मगृनिम/रुक्मनीबाई भागवत गुटे 317, सहयोग नगर नांदेड 121678.64
762 2 1 BLOCK 16 4020107329 बेबीताई अशोकराव केशवे 525, केशवेनगर नांदेड 121605.90
763 4 3 BLOCK 03 4040302529 अमलोकसिंघ देवासिंघ ढिल्लो 515, यात्री निवास रोड नांदेड 121538.56
764 5 9 BLOCK 07 4030909354 माेहमद अबदुल हफीज माेहमद युसुफ 597/1 132/Bगुलशन कॉलनी गुलशन कॉलनी 121387.07
765 2 1 BLOCK 19 4020109167 तारु कोंडिबा किशन 398, हर्षनगर नांदेड 121350.67
766 2 1 BLOCK 19 4020110701 शिवाजी शंकर पवार 327, जवाहर नगर नांदेड 121307.18
767 3 1 BLOCK 25 4020116628 दतातय आत्माराम रुद्रावार 85, औद्योगिक वसाहत नांदेड 121267.44
768 1 12 Block 2(KH) 40112020002 श्री भाडेकरु जी.टी.एल.मोबाईल टॉवर / पिंपळगावकर अशोक माधवराव ग.नं.132 प्लॉट नं.52 स्वागत नगर तरोडा खु. 121179.24
769 5 9 BLOCK 07 4030908611 कापुस संशोधन केंद्र, नांदेड . 3 कापुस संशोधन केंद्र, नांदेड कापुस संशोधन केंद्र, नांदेड 120848.17
770 4 2 BLOCK 11 4040203244 विनोदकुमार मांगीलाल भारतिया 661, वजिराबाद नांदेड 120686.80
771 3 1 BLOCK 08 4010107343 सौ. रंजना विनादकुमार श्रीरामवार 864, यशवंत नगर नांदेड 120681.16
772 3 1 Block 03 4010101761 सेक्रेटरी सुंध्याछाया वृध्दाश्रम 781, उद्योगनगर नांदेड 120630.52
773 4 2 BLOCK 05 4040202180 भोगवटदार / श्री प्रदीप सोनाजी कांचनगीरे 296 2-5-836 दुलेशहा रहेमान नगर नांदेड 120563.66
774 5 6 BLOCK 02 4030601183 ब्रीजकिशोर कचरुलाल धुत / भारती सेल्युलर (AirTel) 278, सराफा लोहार गल्ली नांदेड 120353.00
775 3 1 BLOCK 25 4020114789 मंजुळाबाई शयासुंदर अग्रवाल 224, गोकुळनगर नांदेड 120304.48
776 2 1 BLOCK 20 4020100560 सुशिल हिरालाल कोगटा 741/1, टाउन माकेट नांदेड 120146.61
777 4 3 BLOCK 02 4040300289 सतीश लक्ष्‍मणराव गोरे 601/3, वजिराबाद नांदेड 120117.95
778 3 1 BLOCK 25 4020116467 व्यंकटेश ऑयल मिल 144, औद्योगिक वसाहत नांदेड 120022.67
779 2 1 BLOCK 18 40201180126 - नांदेड जिल्हा काँग्रेस कमिटी, 1/18- रा. नवा मोंढा, नांदेड 119948.44
780 2 1 BLOCK 24 4020115739 अर्जून पाचाजी कांबळे 226, विष्णूनगर नांदेड 119831.60
781 5 6 BLOCK 01 4030600292 समर्थ व्यायाम शाळा 93, नाव घाट नांदेड 119814.04
782 4 3 BLOCK 05 4040305157 स.मदनसिंघ चंदासिंघ मठारु . 119788.50
783 4 5 BLOCK 03 4030501289 लक्ष्मीकांत प्रल्हादराव रुदकंठवार 353, मारवाड गल्ली नांदेड 119734.12
784 6 10 BLOCK 02 4051000029 डॉ. रक्‍मीनीकांत विश्‍वनाथराव वडजकर 1172/1, कौठा नांदेड 119730.78
785 2 1 BLOCK 20 4020109181 जोगेंदरसिंघ गगणसिंघ 756, हिंगोली रोड नांदेड 119629.32
786 4 2 BLOCK 05 4040204827 म. मरुफीद्यीन म. खलीलोद्यिन 2-5-874 बरकतपुरा 119456.22
787 4 2 BLOCK 11 4040204164 दीपककुमार रविकुमार येवणकर 503, दिलीपसिंग कॉ. नांदेड 119400.94
788 5 6 BLOCK 04 4030600950 शे. बन्नेमिया पि. शे. अहेमद 59, मन्यार गली नांदेड 119233.20
789 6 11 Block 02** 4051110564 - 1) श्री शेखर पांडूरंग घुंगरवार 2) सौ.सिमा भ्र.शेखर घुंगरवार - - 10/6 / B वसरणी 119160.16
790 6 10 BLOCK 03 4051003579 भ्‍गवान बाबाराव इंगेवाड वाघाळा 119099.84
791 4 3 BLOCK 03 4040300304 जसबीरसिंघ पि. अमरीकसिंघ चड्डा / एस्सार टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा.लि.मुंबई 504/1, - नांदेड 118982.80
792 4 3 BLOCK 03 4040300998 1 चौडम फुलन्ना गोविंदआप्पा 2 सरोजनी नरसिंगमल्लू / धनवंतसिंघ प्रेमसिंघ बूंगई 397, कनकयया कंपाऊंड नांदेड 118900.05
793 5 6 BLOCK 04 4030601054 मदिना तुलऊल्लुम शिक्षण संस्था 183, बागवान गल्ली नांदेड 118723.92
794 3 1 BLOCK 08 4010105571 मगनिम्/रमेश नवलय्या वडेपल्ली 724, लेबर कॉलनी नांदेड 118713.97
795 4 3 BLOCK 01 4040301033 पारसी अंजुमन / बारीया हाँल 686, पारसी अंजुमन नांदेड 118599.80
796 2 1 BLOCK 17 4020100371 सौ.सुषमाबाई विनोदकुमार काला 1225/2, विसावा नगर नांदेड 118575.26
797 4 7 BLOCK 03 4030700507 श्री गुलशन बानो पती हाजी महमद इद्रीस 346, साईनगर नांदेड 118447.20
798 4 2 BLOCK 09 4040201973 सेक्रेटरी उस्मानशही मील वर्क्स युनियन 411, सुमेश कॉलनी नांदेड 118404.96
799 3 1 BLOCK 08 4010106666 सौ सिंधुताई शंकरराव टाले 1092, यशवंत नगर नांदेड 118235.30
800 2 1 BLOCK 19 4020120029 शिवाजी विठ्ठलराव शिंदे - 192 42b वसंतनगर 118156.21
801 3 1 BLOCK 07 4010100011 शेतकी शाळा ऑफीस 1039, विस्तारित रामानंद नगर नांदेड 117831.16
802 2 1 BLOCK 19 4020110685 शांताबाई गणपतराव सोनकांबळे 404, हर्ष नगर नांदेड 117737.77
803 6 10 BLOCK 03 4051002901 काशिराम महादजी घोगरे 163, वाघाळा नांदेड 117632.64
804 3 1 BLOCK 08 4010107287 संतोष नरसीगराव बरगाळे 1036, गणेशनगर नांदेड 117469.08
805 5 6 BLOCK 03 4030600308 बिलकिस बानो पी खलीलउल्ला जानवकर 214, मन्यार गल्ली नांदेड 117420.81
806 4 2 BLOCK 05 4040205007 रुक्साना बेगम स. हबीब सर्वे नं 37 दु.रहेमान नगर 117345.27
807 1 12 Block 2(KH) 4060109059 काशेटवार बालाजी विठ्ठलराव 398 Gut No. 133 Plot No. 37 जयभवानी नगर नांदेड 117326.41
808 4 3 BLOCK 02 4040304756 टपाल कार्यालय 383, वजीराबाद नांदेड 117078.12
809 2 1 BLOCK 17 4020100378 सचिव शारदा भवन यशवंत महाविद्यालय स्टेज 1457, विसावा नगर नांदेड 117020.56
810 5 6 BLOCK 03 4030600219 म युनुस पि म ईस्माईल 31, सराफा लोहार गल्ली नांदेड 116963.95
811 4 2 BLOCK 08 4040201981 श्राधर वामन नाईक/ निजामोद्दीन रफीयोद्दीन 32, मिल एरीया नांदेड 116886.42
812 4 3 BLOCK 03 40403030004 सौ. गिता मनिष हिराणी 1130/1 दशमेश नगर, नांदेड. 116766.80
813 2 1 BLOCK 18 4020107460 चंद्रकांत बापूराव पाटील 544, मगनपुरा नांदेड 116735.83
814 2 1 BLOCK 15 4020104641 निसारअली हा गुलाम अहमद 630, शारदा नगर नांदेड 116712.84
815 2 1 BLOCK 19 4020109781 केशव तुकाराम शेटे 144, शाहुनगर नांदेड 116638.08
816 4 4 BLOCK 02 4040400405 गंगनसिंग किशनसिंग / हरिसिंग किशनसिंग 56, भगतसिंग रोड नांदेड 116617.68
817 4 3 BLOCK 03 4040300677 टि शामला महेंद्र तुला 388, कनकय्या कंपाऊंड नांदेड 116610.98
818 4 3 BLOCK 02 4040300582 श्री किशनलाल पि कन्हैयालाल अहीर/मोहनलाल किशनलाल अहीर 301, गवळीपुरा नांदेड 116519.09
819 2 1 BLOCK 12 4020101045 मगृनिम/डि.के. काळे 145, सहयोग नगर नांदेड 116500.19
820 5 9 BLOCK 07 4030906983 डाँ.काझी मो.जहीरोद्यीन 1158, महोमदीया कॉलनी नांदेड 116482.56
821 5 9 BLOCK 07 4030906446 महमंद फारुक म उस्मान 1143, महोमदीया कॉलनी नांदेड 116027.28
822 2 1 BLOCK 12 4020102013 रामलिग किशनराव अस्पत 724, भाग्यनगर नांदेड 115964.06
823 3 1 BLOCK 10 4010100337 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1092, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 115909.60
824 4 4 BLOCK 06 4040402246 म. मुस्ताक हुसैन महम्मद मुजफर हुसैन 181, गाडीपूरा नांदेड 115885.02
825 2 1 BLOCK 19 4020109734 कांबळे 422, हर्ष नगर नांदेड 115876.30
826 2 1 BLOCK 19 4020111151 सुरेखा अशोक ढोले 353, जवाहर नगर नांदेड 115840.20
827 4 4 BLOCK 01 4040401538 ंसताबाबा शिशासिंह चिफ ऑफ इस्टबाबा / बलजितसिंघ मुख्तारसिंघ टमाणा 526, बाफना रोड नांदेड 115773.02
828 2 1 BLOCK 16 4020104662 भाऊराव गंगाराम पिलेवाड 535, जानकी नगर नांदेड 115680.95
829 4 5 BLOCK 04 4030500110 भाडेकरु रिलायंस मोबाइल 38, मारवाड गल्ली नांदेड 115668.80
830 2 1 BLOCK 20 4020108867 शिवानंद गणपतराव पांचाळ 700, दत्तनगर नांदेड 115659.18
831 1 13 Block 7(BU) 40113070290 - माला नामदेव पवार, 2. मनिष नामदेव पवार, 3. रामदास धनसिंग नांदेड 13 7 गट नं. 390 व 393 तरोडा बु., नांदेड 115635.00
832 3 1 BLOCK 25 4020117939 जिल्हा सहकारि औद्योगिक आणि विकास संस्था मर्यादित 1214, ओद्योगिक वसाहत नांदेड 115474.82
833 2 1 BLOCK 17 4020105986 यमुनाबाई हरिभाऊ भालेराव 273, कैलासनगर नांदेड 115360.12
834 1 13 Block 6(BU) 4061300854 दिपक बाबुराव सुनेवाड - 13-6-613 Gut No. 215 Plot No.5ते 13 चक्रधरनगर तरोडा(बु) 115297.70
835 4 2 BLOCK 11 4040204113 स. कृपालसिंघ पि नथासिंघ बेदी 414, गोवर्धनघाट नांदेड 115215.07
836 2 1 BLOCK 14 4020103132 सौ. मनोजा लक्ष्मीनारायणराव रायबारपु 813, आनदं नगर नांदेड 115121.16
837 3 1 BLOCK 08 4010107979 म.गृ.नि.म./ बिलकिस बेगम भ्र. सिराजोद्यीन अन्‍सारी 645, लेबर कॉलनी नांदेड 115070.82
838 4 4 BLOCK 01 4040400052 महेंद्रसिंघ बसंतसीघ 576, भगतसिंघ रोड नांदेड 115064.87
839 2 1 BLOCK 24 4020116190 उत्तम दिगांबर वडवळे 655, विष्णूनगर नांदेड 114866.81
840 3 1 BLOCK 08 4010108120 ईश्वरराव चंपतराव गाडेगावकर 963, गणेश नगर नांदेड 114796.52
841 4 2 BLOCK 11 4040205532 दरक . /15871 114624.78
842 2 1 BLOCK 20 4020119841 शेषराव माध्‍वराव ईरमलवार /भारती एअरेटेल टावर दत्तनगर 114613.40
843 6 10 BLOCK 03 4051000306 धम्मपाल एकनाथ सोनसाळे / एकनाथ मल्हारसाब सोनसळे / अशोक देवराव सोनसळे / देवराव मल्हार सोनसळे 468, वाघाळा कथक नगर नांदेड 114506.94
844 3 1 BLOCK 09 4010108377 पांडुरंग मुकुंद गोरे 196, विवेक नगर नांदेड 114416.14
845 5 6 BLOCK 03 4030600536 नारायण गवळी 154, जंगमगल्ली नांदेड 114338.74
846 5 6 BLOCK 02 4030601006 पुरुषोत्तम शंकरराव पाठक 202, कलाल गल्ली नांदेड 114338.56
847 3 1 BLOCK 25 4020100032 गोरक्षण / केशव ग्यानोबा मुंडे 895, गोरक्षण नांदेड 114311.60
848 3 1 BLOCK 02 4010100834 मे.शुभम इन्टरप्रायझेस भागीदार ,कमलकीशोर भगवानदास गिल्डा ,सौ चंद्रभागाबाई ओमप्रकाश गिल्डा, आनंद ओमप्रकाश गिल्डा ,शोभा कमलकीशोर कोठारी ,व इतर भागीदार - 49, - नांदेड 114170.90
849 2 1 BLOCK 12 4020102937 मगृनिम/सौ उषा बाबुराव पाईकराव 280, सहयोग नगर नांदेड 114118.76
850 1 12 Block 5(KH) 40113010004 - भाउेकरु- बि.एस.एन.एल.मोबाईल टॉवर /सतिष पुरुषोत्तम माहेश्वरी व इतर अनिकेत नगर तरोडा खु. ग.नं.120 प्लॉट नं.4 अ 4 ब 5 व 6 तरोडा खु 114103.08
851 2 1 BLOCK 14 4020104740 गंगाधर विश्वनाथ गुरले 393, समर्थ नगर नांदेड 113989.37
852 2 1 BLOCK 17 4020105838 सरदारबी शे.महबुब 344, कैलासनगर नांदेड 113962.58
853 4 3 BLOCK 01 4040301159 हिरामण मन्नु चौधरी 173, वजिराबाद नांदेड 113947.40
854 4 2 BLOCK 12 4040203782 दिपाली सागर बुलबुले 173, वजीराबाद नांदेड 113906.84
855 3 1 BLOCK 25 4020115212 गोपाल शंकरराव दायमा 209, गोकुळनगर नांदेड 113752.20
856 4 3 BLOCK 01 40303010033 श्रीमती म.न.पा.दु 201/U6 सन्मान प्रेस्टीज नांदेड 113675.76
857 4 3 BLOCK 05 4040305161 स.परशनसिंघ देवेद्रंसिंघ्‍ . स. रविंद्रसिंघ महंत . 113563.86
858 2 1 BLOCK 12 40201120006 श्री मनपाजमीन/ अ. नईम अ. गफुर/अफरोज बेगम भ्र. अ. जब्बार पिरबु-हाननगर 113361.23
859 4 3 BLOCK 03 4040302161 मोहनसिंघ भुजंगसिंघ गाडीवाले 464, बडपुरा नांदेड 113269.66
860 6 11 BLOCK 01 4051109234 म आयूब खान महमद खान शरिफखान 978, वसरणी नांदेड 113060.78
861 2 1 BLOCK 15 4020105540 स्वाती प्रथ्वीराज दबडे 637, शारदा नगर नांदेड 112821.26
862 2 1 BLOCK 24 4020117744 सौ.अनुसयाबाई नारायण दमाम 40, विष्णुनगर नांदेड 112793.79
863 4 3 BLOCK 01 4040301802 गणपतराव मरिबा जोंधळे , प्रकाश गणपतराव जोंधळे 735, पारसी अंजुमन नांदेड 112760.81
864 2 1 BLOCK 16 4020105416 सखाराम चंपतराव येवलीकर 501, केशवेनगर नांदेड 112711.38
865 2 1 BLOCK 17 4020100537 व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि ग्रामीण विकास बँक मुंबई शाखा नांदेड 1155, विसावा नगर नांदेड 112610.96
866 2 1 BLOCK 13 4020102502 शे. वजीर शे.अल्लाउदीन 566, इंदिरा नगर नांदेड 112602.11
867 5 9 BLOCK 04 4030901576 श्री सय्यद मस्तान पि. स. कासिम स कौसर जहा स. मस्तान 300/1, - नांदेड 112471.71
868 6 11 BLOCK 02 4051106982 गंगाबाई बाबूराव सदावती / नंदाबाई यशवंत हाटकर / रुकमाबाई गौतम 201, वसरणी नांदेड 112454.66
869 4 3 BLOCK 05 4040305538 यशंवतराव देविदासराव भोरे भोर कॉम्पलेक्स महाविर चौक, नांदेड 112389.27
870 3 1 Block 04 4010104359 मनपाजा/बैतुल उल्लम प्रा.शाळा 478, नई आबादी नांदेड 112135.86
871 2 1 BLOCK 15 4020104060 निसारअली हा गुलाम अहमद 622, शारदा नगर नांदेड 112098.74
872 6 10 BLOCK 03 4051003106 शिवाजी शेषराव घोगरे 152, वाघाळा नांदेड 112090.44
873 3 1 BLOCK 25 4020117769 सुधीर शंकरराव गादेवार 201/1, गोकुळनगर नांदेड 111936.76
874 4 3 BLOCK 03 4040300678 शवेता टि सुंदरम 389, कनकय्या कंपाऊंड नांदेड 111814.38
875 6 11 Block 02* 4051107485 सिडको / धूत शांता बद्रीनारायणराव 290, सिडको नांदेड 111599.69
876 4 3 BLOCK 02 4040300140 जिल्हा सत्र न्यायालय - 3-2-370 ते 381 380, - नांदेड 111562.18
877 4 3 BLOCK 03 4040301876 रविंद्रसिंघ पिता गुलाबसिंघ निर्मले 527, यात्री निवास रोड नांदेड 111548.08
878 2 1 BLOCK 19 4020109156 पुरुषोत्तम गोपीनाथ भागवत 359, जवाहर नगर नांदेड 111522.02
879 2 1 BLOCK 19 4020109045 किशन इरबाजी किनाळकर 447, हर्ष नगर नांदेड 111504.64
880 2 1 BLOCK 14 4020101994 शो.पो.ग्र.नि./ एच.एल. सोळुंके 15, शोभा नगर नांदेड 111482.23
881 5 8 BLOCK 03 4030800885 व्यंकटी गोपीनाथ गंधळवार 83, मंढाई नांदेड 111451.10
882 4 3 BLOCK 04 4040305527 स. सुखदेवसिंघ दिवानसिंघ / स. कुलवंतसिंघ दिवाणसिंघ सोडी /चा भाग गुरूवार गेट नं. 1 111386.64
883 2 1 BLOCK 18 4020107551 दिपक प्रभाकरराव पाटील 1161, वसंत नगर (आनंद नगर) नांदेड 111182.71
884 4 5 BLOCK 02 4030500950 आरुण काशीनाथ रुद्रकंठवार 34, किल्लारोड नांदेड 110979.33
885 2 1 BLOCK 17 4020118543 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक सी-10, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 110918.08
886 2 1 BLOCK 17 4020118541 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक सी-8, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 110918.08
887 4 7 BLOCK 01 4030701777 श्री साजीदखान अहेमदखान 148, मन्यार गल्ली नांदेड 110768.78
888 4 3 BLOCK 06 4040304432 बरयामसिंघ जोगेंदरसिंघ संधु 244, बडपुरा नांदेड 110729.16
889 5 8 BLOCK 01 4030800363 काम्या सम्या विठया / अ खादर 333, मंढई नांदेड 110714.56
890 2 1 BLOCK 17 4020106210 सरोज नंदकुमार देशपांडे 625, इद्रप्रस्थ नगर नांदेड 110625.08
891 5 6 BLOCK 02 4030600773 मारोती संतोबा यशवंतकर 273, सराफा लोहार गल्ली नांदेड 110485.22
892 4 2 BLOCK 11 4040202509 सौ.सुजाता रमेश सारडा 35, बोरबन नांदेड 110383.59
893 6 11 BLOCK 01 4051107029 विजय व्यंकटराव शिवनगावकर 856, वसरणी नांदेड 110339.50
894 3 1 BLOCK 25 4020100054 गुरुव्दारा बोर्ड - 1-25-1094 1094, - नांदेड 110238.60
895 2 1 BLOCK 13 4020103832 अंबुताई शंकरराव शिंदे 1121, नाईक नगर नांदेड 110112.88
896 4 3 BLOCK 03 4040301860 महेंद्रसिंघ पुरणसिंग सुखई 320, कनकयया कंपाऊंड नांदेड 110105.62
897 4 3 BLOCK 01 4040301160 भागाबाई झुमन झांगडे 174, वजिराबाद नांदेड 110015.47
898 2 1 BLOCK 17 4020118548 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक सी-11, स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 109901.04
899 2 1 BLOCK 17 4020118573 पोलिस अधिक्षक - ब्‍लॉक C-14, स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 109901.04
900 3 1 BLOCK 08 4010107895 यासमीन सुलताना पि फैजूलाखॉंन 285, लेबर कॉलनी नांदेड 109841.54
901 2 1 BLOCK 14 4020105029 सुशांत शेषेराव चव्हाण 831, आनदं नगर नांदेड 109738.00
902 1 1 BLOCK 23 4020114912 मुख्याध्यापक जिल्हा प्राथमिक शाळा सांगवी खु 881, बाजीराव नगर सांगवी नांदेड 109696.20
903 4 2 BLOCK 11 4040205853 राजेश शंकरराव तिवाडी - /चा भाग बोरबन 109648.36
904 3 1 BLOCK 25 4020117787 मनोहर रामजी पाटील उमरेकर 137, औद्योगिक वसाहत नांदेड 109617.30
905 2 1 BLOCK 21 4020110925 घनशाम आसाराम जांगीड 858, तानाजी नगर नांदेड 109373.16
906 4 3 BLOCK 03 4040301119 व्यकटराव जयतंतराव 811, देगलुर रोड नांदेड 109369.14
907 2 1 BLOCK 12 4020101645 महेबुब आलमशहा आलम 982, पिरबु-हाणनगर नांदेड 109364.22
908 3 1 BLOCK 07 4010110390 भाग्यरताबाई निवृत्ती नरवाडे 174, पावडवाडी रोड राजनगर नांदेड 109250.94
909 4 3 BLOCK 02 4040302789 तहसिल कार्यालय नांदेड - 3-2-418 418, - नांदेड 109248.25
910 4 2 BLOCK 12 4040204075 प्रविणकुमार शांतीराम काबरा - 290, दलिपसिंघ कॉलनी नांदेड 109247.65
911 2 1 BLOCK 19 40201190012 श्री सुरेश प्रेमचंद राठोर/ भाडेकरु भारतीय एअरटेल 179/19 शाहुनगर 109215.00
912 4 3 BLOCK 07 4040305091 मजितसीघ सरमुखसिघ जागिरदार 292, जी.जी.रोड नांदेड 109184.00
913 2 1 BLOCK 13 4020102057 गुणवंतराव साहेब कवळे 1090, टिळक नगर नांदेड 108976.40
914 2 1 BLOCK 12 4020100884 दयालसिंह हनुमानसिंह ठाकुर 834, हनुमान नगर नांदेड 108826.50
915 3 1 BLOCK 25 4020116847 भोजानी इंडस्ट्रीज प्रो कलीम हाजी शकुर 67, औद्योगिक वसाहत नांदेड 108790.58
916 5 9 BLOCK 09 4030909761 मुनी बेगम भ्र. शेख सादेख - महेबुबिया कॉलनी 108683.44
917 4 4 BLOCK 06 4040402064 मस्तान शाह वली दर्गाह 176, गाडीपूरा नांदेड 108543.58
918 5 9 BLOCK 07 4030908421 रेहाना बेगम आरेफ खान - /118/2 गुलजारबाग 108485.50
919 4 2 BLOCK 12 4040203136 विजयकुमार माणिकराव देशपांडे 80, वजिराबाद नांदेड 108371.92
920 5 8 BLOCK 02 4030801397 म. आलम पि. तुराबोद्दिन 7-2-172 - इतवारा 108351.86
921 4 3 BLOCK 02 4040300277 गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नांदेड 412, - नांदेड 108234.02
922 2 1 BLOCK 17 4020118357 पोलिस अधिक्षक - स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 108070.64
923 4 4 BLOCK 04 4040400235 अ हबीब बीन अली मोहम्मद बिन अली 8, हबीब टॉकीज समोर नांदेड 108019.89
924 4 2 BLOCK 11 4040204749 अधिक्षक, पोलिस अधिक्षक कार्यालय नांदेड 8, - नांदेड 107915.92
925 3 1 BLOCK 25 4020116820 महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ 62, औद्योगिक वसाहत नांदेड 107629.94
926 4 4 BLOCK 05 4040403345 सुबोध ईश्वर जैन .2 रवि बसवराज कडगे / बियानी /चा भाग गाडीपुरा 107627.18
927 1 13 Block 6(BU) 4061300897 बापुराव रामराव देशमुख - 13-6-849 ग,नं,172 प्लाँ.नं.1,2,3,4,7,46 राम नगर/सुमन नगर तरोडा(बु) 107471.48
928 5 9 BLOCK 07 4030906155 महमंद अब्दुल कलीम पि.अब्दुल मजीद 1438, रहेमतनगर नांदेड 107445.43
929 4 4 BLOCK 01 4040400429 प्रेमसिंह दरबारसिघ 592, भगतसिंघ रोड नांदेड 107433.42
930 2 1 BLOCK 17 4020118356 पोलिस अधिक्षक - स्‍नेह नगर पोलिस कॉलोनी 107426.12
931 2 1 BLOCK 17 4020118359 पोलिस अधिक्षक - स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 107238.08
932 2 1 BLOCK 17 4020118360 पोलिस अधिक्षक - स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 107238.08
933 2 1 BLOCK 17 4020118358 पोलिस अधिक्षक - - - स्‍नेहनगर पोलिस कॉलोनी 107238.08
934 2 1 BLOCK 17 4020106151 शिरीष नागनाथराव गीते 764, कैलास नगर नांदेड 107135.31
935 2 1 BLOCK 22 4020113379 श्री लालू नरसय्या रामूलवार 213, पांडूरंग नगर नांदेड 107094.20
936 6 10 BLOCK 01 4051000667 रामचंद्र माणिकराव धुमाळ 393, धुमाळवाडी फत्तेजंगपूर नांदेड 107021.10
937 2 1 BLOCK 14 4020101779 नारायणराव भगवानराव केरुळकर 268, समर्थ नगर नांदेड 106995.86
938 4 3 BLOCK 01 4040301842 सुरेद्रसिंघ परमजितसिंघ टुटेजा 776, पारसी अंजुमन नांदेड 106931.18
939 2 1 BLOCK 19 4020108448 रमाकांत नारायण मामीडवार 765, बाबानगर नांदेड 106856.86
940 3 1 BLOCK 25 4020116038 खैसरजहाँ स हबीब प्रो . ह्रर प्रविन ऍगो.इंडेस्ट्रीज 75, औद्योगिक वसाहत नांदेड 106511.34
941 2 1 BLOCK 24 40201240007 श्री मनपाज/ E. C. H. S. POLLY CLINIC NANDED 959/1 गोकुळ नगर, नांदेड 106510.90
942 2 1 BLOCK 17 4020117986 उमेश,मिरा,किशनचंद परमाणी,/ सुनिल साहेबराव देशमुख कैलाशनगर 106365.44
943 2 1 BLOCK 17 4020118354 पोलिस अधिक्षक - - - स्‍नेहनगर पोलिस कॉल 106269.04
944 2 1 BLOCK 15 4020105525 उदय राजेंद्र देशमुख 261, भु विकास बँक कॉलनी नांदेड 106269.03
945 3 1 BLOCK 25 4020114861 पांडूरंग भाउराव पावडे 116, औद्योगिक वसाहत नांदेड 106191.44
946 5 9 BLOCK 07 40309070091 श्री अलिमोद्दीन पि.जैनोद्दीन मिल्लत नगर, नांदेड 106154.70
947 2 1 BLOCK 19 4020107775 शांताबाई मारोती रायठक 458, हर्ष नगर नांदेड 106061.48
948 4 2 BLOCK 11 40302110017 श्रीमान श्रीजी कं/जितेंद्र सुरेशचंद्र हुंडिवाला/अनिल तापडिया 74/4/3 बोरबन नांदेड 106059.47
949 4 3 BLOCK 04 4040305531 सुखदेवसिंघ दिवानसिंघ सोडी / जगजितसिंघ दिवाणसिंघ सोडी /चा भाग गुरूवार गेट नं.1 105986.11
950 2 1 BLOCK 12 4020101151 प्रमोद प्रेमचंद बजाज 748, भाग्यनगर नांदेड 105957.69
951 4 2 BLOCK 11 4040204759 अधिक्षक, पोलिस अधिक्षक कार्यालय नांदेड 18, - नांदेड 105956.44
952 4 3 BLOCK 03 4040300984 श्री दत्तात्रय नारायण / सौ. सुनिता विजयराज जैन 134, चिखलवाडी नांदेड 105926.08
953 3 1 BLOCK 09 4010110469 सुभाष मुगप्पा खाकरे 263/1, विवेक नगर नांदेड 105849.66
954 4 7 BLOCK 02 4030700959 विश्वनाथ गणपती / नारायण विश्वनाथ संगनवार 275, इतवारा नांदेड 105679.88
955 2 1 BLOCK 19 4020109233 लक्ष्मण जळबा भालेराव 433, हर्ष नगर नांदेड 105647.14
956 4 2 BLOCK 09 4040202838 ध कॅ / किशण बाबु कौकाडी 269, सुमेश कॉलनी नांदेड 105586.70
957 4 3 BLOCK 03 4040305456 कल्याण नारायण आष्टुरकर 115/चा भाग चिखलवाडी रोड 105522.29
958 2 1 BLOCK 17 4020107810 हरीहरराव माणिकराव बोकारे 461, कैलाश नगर नांदेड 105439.52
959 4 5 BLOCK 03 4030500629 नारायन गोविंद जोंधळे 199, नावघाट रोड नांदेड 105188.25
960 4 2 BLOCK 11 4040205846 वसंत देविदासराव कळेनुरकर /सौ. आशा वसंतराव कोळनुरकर /चा भाग बोरबन 105184.78
961 3 1 BLOCK 01 4010102713 माणिकराव आनंदराव देशमुख 143, पारस नगर नांदेड 105134.62
962 3 1 BLOCK 01 4010100823 श्री सुर्यकांत रामराव लोणिकर 47/2, नरोजी वाडीया (शिव नगर ) नांदेड 105125.48
963 2 1 BLOCK 18 4020120570 धनराज शंकरलाल भराडीया . मगणपुरा, गट न 28 105093.41
964 4 4 BLOCK 01 4040400695 मनपाज/चिंतामन भाउराव सोळूंके / शेषेराव शंकर तरटे, अरुणा शेषेराव तरटे 509, मुरमरा गल्ली नांदेड 105037.94
965 4 4 BLOCK 01 4040401667 जगन्नाथ सीताराम ट्रस्टी / दायमा क्लाथ सेंटर 17, हनुमान टेकडी नांदेड 104990.66
966 6 11 BLOCK 05 4051100870 पाण्याची टाकी 581, सिडको एन डी 1 नांदेड 104912.48
967 3 1 BLOCK 10 4010100338 कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग नांदेड 1091, ज्ञानेश्वर नगर नांदेड 104824.36
968 2 1 BLOCK 18 4020117144 सौ प्रमीला देवी विजयकुमार पोकार्णा शांतादेवी ओमप्रकाश पोकर्णा दगडाबाई गणेशलाल पोकर्णा विजयकुमार गणेश पोकर्णा 92, नवा मोंढा नांदेड 104815.84
969 4 3 BLOCK 03 4040300004 जयराम दामुमल चंदनानी 774/1, - नांदेड 104763.68
970 1 13 Block 7(BU) 4061300832 किशन साहेबराव देशमुख - Gut No. 362 Plot No.58ते 80 तरोडा (बु) 104724.40
971 4 3 BLOCK 03 4040305670 अशोककुमार रामदेवजी लोया /चा भाग गणराज नगर 104706.53
972 4 7 BLOCK 03 4030700201 अब्दुल मुखीत गुलाम दस्तगीर 517, साई नगर नांदेड 104605.22
973 5 9 BLOCK 07 4030900151 अब्दुल सत्तार पि. अब्दुल खादर 249/1, गुलजारबाग नांदेड 104604.04
974 3 1 BLOCK 08 4010104768 मगृनिम / बालकीशन यलय्या मुराडी 71, एच.आय.जी.कॉ. नांदेड 104493.74
975 3 1 BLOCK 08 4010106801 डॉ सुनिल बापुराव देशमुख 1125, यशवंत नगर नांदेड 104430.24
976 3 1 BLOCK 25 4020115772 सुभाष राजाराम बल्लेवार 165, गोकुळ नगर नांदेड 104407.82
977 2 1 BLOCK 24 4020115401 म.न.पा / नांदेड जिल्हा क्रिडा अधिकारी 881, स्टेडियम नांदेड 104320.32
978 2 1 BLOCK 18 4020100366 श्री सचिन झुंबरलाल कासलीवाल विपीन झुंबरलाल कासलीवाल 229, नवा मोंढा नांदेड 104301.48
979 3 1 BLOCK 25 4020115070 सौ कमलाबाई मांगीलाल सारडा 202, गोकुळनगर नांदेड 104279.92
980 6 10 BLOCK 01 4051003643 अ मुगनी अ गणी ,शमशुन्‍नीस बेगम भ्र अ मुगणी , तसनीय फातेमा पि अ मुगनी - - - /101 फक्तेजंग पुर 104228.86
981 4 3 BLOCK 03 4040301705 स.बलरामसिघ स.प्यारासिंघ 679, भगतसिंघ रोड नांदेड 104227.66
982 4 3 BLOCK 01 4040301345 पारसी अजुंमन /एस.एस. इटरप्राजेस 740, पारसी अंजुमन नांदेड 104182.90
983 4 3 BLOCK 05 4040303988 देविद्रसिघ अमरसीघ रामगडीया 402, गुरुद्वारा रोड नांदेड 104102.20
984 2 1 BLOCK 15 4020102999 महाविरसिंह गगांरामसिंह चव्हाण 821, गांधी नगर नांदेड 103994.08
985 3 1 BLOCK 25 4020116618 पावडे इंडस्ट्रिज मोहनराव भोजराव 135, औद्योगिक वसाहत नांदेड 103817.35
986 4 7 BLOCK 04 4030700577 म.गौस पि.हाजी शेख चॉद 144, जुना गंज नांदेड 103634.50
987 4 3 BLOCK 03 40403030003 श्री सौ. गिता मनिष हिराणी 1130/1 दशमेश नगर, नांदेड. 103517.58
988 2 1 BLOCK 19 40201190073 - शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय नांदेड, माहिती व तंत्रज्ञान इमारत, नांदेड दयानंद नगर, नांदेड 103473.14
989 4 4 BLOCK 05 4040402697 ओमप्रकाश मोहनलाल व्यास 499, नविन पुलाजवळ राम मंदीर नांदेड 103453.16
990 2 1 BLOCK 17 4020118030 पोलिस अधिक्षक नांदेड - - श्री शैलम इमारत स्नेहनगर 103320.00
991 5 9 BLOCK 04 40309040010 श्री स.हरसरनसिंघ स.मखनसिंघ 312/1 देगलुर रोड, नांदेड 103199.38
992 2 1 BLOCK 21 4020112084 सोनाबाई वैजनाथराव पवार 828, सैलानी नगर नांदेड 103162.18
993 6 11 BLOCK 02 4051100320 गंगाराम छोटूलाल मानावाला / पवन गंगाराम मागवाला एअरटेल टॉवर 133/1, - नांदेड 103151.72
994 2 1 BLOCK 19 4020100968 जयप्रकाश धर्मय्या पत्रे 627, श्यामनगर नांदेड 103066.57
995 2 1 BLOCK 16 4020120417 श्री संभाजी महादजी कंठंवाड - जानिकी 102927.50
996 2 1 BLOCK 21 4020119741 भो/क्षत्रीयसमाज रजि. रेणुकादेवी मंदीर - /20 हिंगोली रोड 102903.73
997 4 4 BLOCK 05 4040400535 अ करीम पिराणी 314, जुनामोढा नांदेड 102862.66
998 2 1 BLOCK 24 4020115953 शेख हुसेन शेख अहेमद 159, मस्तानपुरा नांदेड 102830.94
999 4 2 BLOCK 11 4040202981 1. दमयंती भ्र लेहरचंद जिवानी 2. रुपेश पि लेहरचंद जिवानी 3. शांतीलाल पि. हंसराज लापसिया 520, दिलीपसिंग कॉ. नांदेड 102760.91
1000 3 1 BLOCK 02 4010101204 शुभद्राबाई शंकर देबडकर 152, शिवाजीनगर नांदेड 102667.12
1001 2 1 BLOCK 17 4020118008 नरेद्र फतनदास परमाणी / विकास गोविंदराव राठोड कैलाशनगर 102658.85
1002 3 1 BLOCK 25 4020113855 चंद्रभागा इंडस्ट्रीज भागिदार 1) संजय पि.चंद्रकांत गंजेवार 2) पांडूरंग पि.चंद्रकांत गंजेवार 103, औद्योगिक वसाहत नांदेड 102646.64
1003 1 12 Block 1(KH) 40612010015 श्री लक्ष्मीबाई नागोराव नरवाडे गट नं 130 प्लॉट नं नाही नागोरावजी नगर तरोडा खु नांदेड 102569.81
1004 2 1 BLOCK 18 4020108499 शिवाजाराव अनंतराव कुलकर्णी 1115, वसंत नगर नांदेड 102563.82
1005 2 1 BLOCK 18 4020107121 गुरुद्वारा बोर्ड 62, नवा मोंढा नांदेड 102514.68
1006 4 2 BLOCK 11 4040205796 शिवाजी पि नागोराव झगडे . दिलीपसिंघ कॉलनी, 2-11-476/4 102369.72
1007 6 11 BLOCK 01 4051105555 म न पा अति / कचरु लक्ष्मण कल्याणकर 590, वसरणी नांदेड 102358.56
1008 3 1 BLOCK 08 4010106711 किशन ग्यानोबा पावडे 923, गणेश नगर नांदेड 102353.55
1009 6 11 BLOCK 01 4051109867 अनिकेत रोहीत आडकटलवार अ.पा.क. रोहीत पि लक्ष्मणराव अडकटलवार 932/1, वसरणी लातुर रोड नांदेड 102318.96
1010 1 12 KH 4060107293 किशनराव गणपतराव कल्‍याणकर Gut No. 240,242,243,244, Plot No. 2 गजानन नगर नांदेड 102287.04
1011 6 11 Block 05** 4051101664 रायलवाड नामदेव सटवाजी 415, सिडको एन डी 1 अ नांदेड 102277.41
1012 4 2 BLOCK 11 4040204738 अधिक्षक, पोलिस अधिक्षक कार्यालय नांदेड 19, - नांदेड 102271.12
1013 5 9 BLOCK 07 4030906723 महमुदा बेगम मैनुदिन 72, हैदरबाग नांदेड 102260.28
1014 2 1 BLOCK 21 4020100307 बनवारीलाल हनुमानप्रसाद जांगीर 856/2, तानाजीनगर नांदेड 102215.56
1015 2 1 BLOCK 20 4020109005 पुरभाजी गंगाराम हसनपल्ली 204, टावुनमार्वे ट नांदेड 102215.44
1016 4 2 BLOCK 11 4040202942 शांताबाई पुरुषेत्तम दहाडीया 119, बोरबन नांदेड 102147.92
1017 2 1 BLOCK 14 4020104756 भिमराव प्रसन्ना कोळी 641, नाईक नगर नांदेड 102121.84
1018 4 7 BLOCK 03 4030701791 सौ संगीता रेवाचंद लाखानी 83, इतवारा नांदेड 102097.18
1019 2 1 BLOCK 15 4020103168 शारदाबाई मोतीराम राचटकर 112, गीता नगर नांदेड 101927.31
1020 4 2 BLOCK 11 4040203631 नारायणदास मधुरादास बजाज 639, वजिराबाद नांदेड 101884.76
1021 2 1 BLOCK 21 4020110924 चंदन पि गुणाजी शिनगारे 1159, गोविंद नगर नांदेड 101744.48
1022 4 3 BLOCK 03 4040302414 म.नजीर पिता म.अमीन 838, देगलुर रोड नांदेड 101703.26
1023 5 9 BLOCK 07 40309070328 श्रीमती मोहम्मद अब्दुल खालेख पि. सय्यद खाजा 665/5 लक्ष्‍मीनगर 101613.98
1024 1 1 BLOCK 23 4020114520 भोगवटदार / गंगाराम नागोजी भुक्तरे 689, गोपाळनगर, सांगवी नांदेड 101613.92
1025 3 1 BLOCK 08 4010106985 मगृनिम / एस.बी.घोगरे 76, एच.आय.जी.कॉ. नांदेड 101493.66
1026 4 2 BLOCK 11 4040206063 1 डॉ. अजय त्र्यंबक बुरांडे 2 डॉ. सौ. सुनिता अजय बुरांडे /चा भाग बोरबन 101470.45
1027 3 1 BLOCK 10 4010109531 सौ. शांताबाई मारोतराव ढोले 770, वर्कशॉप नांदेड 101416.26
1028 2 1 BLOCK 20 4020109238 शेशप्पा नारायण राखेवार 197, टावून मार्केट नांदेड 101351.88
1029 3 1 BLOCK 04* 4010110348 रामजी दाजिबा पाटील उमरेकर 94, फुले नगर नांदेड 101287.80
1030 3 1 BLOCK 08 4010109389 म.गृ.नि.म./ मिर्झा मुजाहीदबेग अन्वरबेग 506, लेबर कॉ नांदेड 101253.32
1031 2 1 BLOCK 19 40201190107 - कार्यालय, विभागीय शिक्षण सहसंचालक (उच्च शिक्षण), नांदेड विभाग नांदेड, शासकीय तंत्रनिकेतन परिसर, आनंदनगर रोड, नांदेड 1/19- दयानंद नगर, नांदेड 101125.70
1032 4 3 BLOCK 05 4040303125 यशवंतराव देविदासराव भोरे 240, चिखलवाडी नांदेड 101119.53
1033 3 1 BLOCK 08 4010107969 दत्तात्रय गंगाधर कुरुंदकर 1072, यशवंत नगर नांदेड 101103.02
1034 6 11 BLOCK 10 40511100002 श्री गणपती पि.माणिका गिरडे 11/10 दत्तनगर,हडको,नांदेड 100896.49
1035 4 2 BLOCK 12 40402120008 श्री नितीन प्रेमराज आगळे , निलेश प्रेमराज आगळे 426/2 बंदाघाट, नांदेड. 100889.28
1036 4 5 BLOCK 04 4030500111 भाडेकरु बी पी एल मोबाइल 42, सराफा नांदेड 100799.66
1037 4 2 BLOCK 08 4040202724 शकुंतला विजय बनसोडे 107, मिल एरिया नांदेड 100674.04
1038 4 3 BLOCK 01 4040300649 शिशुपाल हरिराम यादव 160, वजिराबाद नांदेड 100308.28
1039 4 2 BLOCK 11 4040205926 नितिन सुभाषचंद्र माहेश्वरी 36/चा भाग 2-11-36/3 बोरबन 100264.62
1040 4 3 BLOCK 05 4040303504 पुरुषोत्तम भिमराव पाठक / नितिन पाठक 148, चिखलवाडी नांदेड 100206.82
1041 4 7 BLOCK 03 40307030057 श्री मोहम्मद मजहरुलहक्क प‍ि हाजी अब्दुल रहीम 787/1 देशमुख कॉलनी 100186.17