nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
साल-सन 2021-22 चे मालमत्ता व पाणी कर थकबाकी शास्ती सुट योजना ||  
समाचार

Dated :22-Nov-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं. 13-अ पोटनिवडणूक 2021 करिता मतदान केंद्राची यादी मतदारांच्या तपशिलासह  

जा.क्रं.नांवाशमनपा/मनपा/निवड/1190/2021 दि. 22.11.2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं. 13-अ पोटनिवडणूक 2021 करिता मतदान केंद्राची यादी मतदारांच्या तपशिलासह

====================================================================

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.