nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्दी संदर्भात जाहिर सुचना || मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना || अनाधिकृत जाहीराती, घोषणा फलक, होर्डींग, पोस्टर्स - जाहीर प्रगटन || अनाधिकृत जाहीरातीस प्रतिबंध संदर्भात जाहीर निवेदन || मालमत्ता कर व पाणी करामध्ये सुट || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
HOSPITAL LIST
Sr.No.
Name of Hospital
Address
1
अक्षय गॅस्ट्रो-एंटरॉलॉजी क्लिनीक घामोडीया फॅक्ट्री एरिया, बस स्टँण्ड जवळ, नांदेड.  
2
अक्षय गॅस्ट्रो एंट्रोलॉजी क्लिनीक, बस स्टॅण्डजवळ, नांदेड. बस स्टॅण्डजवळ, नांदेड. Near Bus Stand, Nanded. 
3
अजिज हॉस्पीटल , इतवारा, नांदेड. इतवारा, नांदेड. Itwara, Nanded 
4
अनिकेत हॉस्पीटल वजिराबाद, नांदेड गोवर्धन घाट, बोरबन फँक्ट्री, नांदेड. Govardhan Ghat, Borban Factory, Nanded. 
5
अन्सारी हॉस्पीटल, सिडको, नांदेड सिडको, नांदेड Cidco, Nanded. 
6
अपेक्षा हॉस्पीटल नांदेड शिवाजीनगर, नांदेड  
7
अपेक्स हॉस्पीटल, नांदेड नांदेड Nanded 
8
अपोलो क्र‍िट‍िकल केअर व हॉस्पीटल श‍िवाजी पुतळया जवळ ,नांदेड श‍िवाजी पुतळया जवळ ,नांदेड Shivaji Putala ,Nanded  
9
अपोलो क्रिटीकल केअर व हाँस्पीटल नांदेड Nanded 
10
अपोलो हॉस्पीटल क्रिटीकल केअर व हाँस्पीटल, श्याम टाँकीजच्या बाजुस शिवाजी पुतळा नांदेड श्याम टाँकीजच्या बाजुस शिवाजी पुतळा नांदेड Near Shyam Talkies Shivaji Statue Nanded 
11
अमन हॉस्पीटल नांदेड वाघी रोड, नांदेड.  
12
अमरनाथ हॉस्पीटल सिडको नांदेड सिडको, नांदेड.  
13
अमृतपथ बाल रुग्णालय व मॅटर्निटी होम, डॉक्टर लेन, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड.  
14
अरहम हॉस्पीटल मँटर्निटी अँण्ड सर्जिकल होम वजीराबाद, नांदेड. Vazirabad, Nanded. 
15
अर्धापुरकर हॉस्पीटल , चिखलवाडी, नांदेड. चिखलवाडी, नांदेड. Chikhalwadi, Nanded. 
16
अलम्प्लेवर हॉस्पीटल आनंद नगर, नांदेड.  
17
अल-हयात मेटरनीटी अँण्ड नर्सिंग होम, देगलुरनाका, नांदेड Degloor Naka, Nanded.  
18
अश्विनी क्रिटीकल हार्ट केअर सेंटर,शिवाजीनगर,नांदेड शिवाजी नगर, नांदेड. Shivaji Nagar, Nanded 
19
अंकुर हाँस्पीटल, शिवाजी नगर, नांदेड शिवाजी नगर, नांदेड Shivaji Nagar, Nanded 
20
अंकुर हॉस्पीटल नांदेड़ नांदेड.  
21
अंबुलगेकर हॉस्पीटल नांदेड हिंगोली गेट, नांदेड.  
22
आई हॉस्पीटल नांदेड सोमेश कॉलनी, नांदेड.  
23
आई हॉस्पीटल सिडको सिडको, नांदेड  
24
आधार हॉस्पीटल नांदॆड शिवाजी नगर, नांदेड.  
25
आयशा हॉस्पीटल मदीना नगर, नांदेड.  
26
आयेशा हास्पिटल, बरकतपुरा, नांदेड बरकतपुरा, नांदेड  
27
आयेशा हॉस्पीटल,देगलुर नाका, नांदेड नांदेड Nanded 
28
आयेशा हॉस्पीटल नांदेड देगलुर नाका, नांदेड.  
29
आर.एम.के हॉस्पिटल व गोदावरी हार्ट केअर महावीर सोसायटी, नांदेड.  
30
आर,के,एम.हॉस्पीटल जयभिम नगर, नांदेड Jaibhim Nagar, Nanded 
31
आर. के. एम. हॉस्पीटल नांदेड शिवाजी नगर, नांदेड.  
32
आलुरकर हॉस्पिटल & मॅटर्निटी होम, वजिराबाद, नांदेड. वजिराबाद, नांदेड.  
33
आशा हॉस्पीटल, वजिराबाद, नांदेड. वजिराबाद, नांदेड. Vazirabad, Nanded. 
34
आशिर्वाद हॉस्पिटल हडको, रामजी नगर, हडको, नांदेड. Ramji Nagar, Hudco, Nanded 
35
आस्था हॉस्पिटल नांदेड शिवाजी नगर, नांदेड.  
36
एड. राजाराम बाहेती मेमोरीअल हॉस्पिटल हडको, नांदेड.  
37
एन.जी.भालेराव हॉस्पिटल, गुरुद्वारा रोड, नांदेड. गुरुद्वारा रोड, नांदेड. Gurudwara Road, Nanded. 
38
एन.जी. भालेराव हॉस्पीटल NANDED  
39
एपेक्स हॉस्पिटल व क्रिटीकल केअर सेंटर बस स्टॅण्डजवळ, नांदेड.  
40
एम्स हॉस्पीटल वाडीया फँक्ट्री, शिवाजीनगर, नांदेड. Wadiya Factory, Shivaji Nagar, Nanded. 
41
एस. ए. बेगम हॉस्पिटल इतवारा, नांदेड.  
42
बजाज हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
43
बन्नालीकर बाल रुग्णालय डॉक्टर लेन, नांदेड.  
44
बास्टेवाड हॉस्पीटल, नांदेड. नागार्जुन नगर, नांदेड.  
45
बिडवई नर्सिंग होम,डॉक्टर लेन, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड. Doctor Lane, Nanded 
46
बोकारे हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
47
भगवती मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पिटल वाडीया फॅक्टी, शिवाजीनगर ,नांदेड Wadiya Facory Shivajinagar ,Nanded  
48
भगवती मॅटर्निटी अॅड सर्जिकल हॉस्पीटल मद्रेवार हॉस्पीटल बिल्डींग माणिकनगर  
49
भगवती हास्पिटल माणिक नगर नांदेड़  
50
भत्ताड हॉस्पिटल भत्ताड हॉस्पिटल  
51
भास्कर हॉस्पिटल गोवर्धन घाट रोड, नांदेड.  
52
भोसिकर हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
53
चव्हाण सर्जिकल नर्सिंग होम हिंगोली गेट, नांदेड.  
54
चित्रा पाटील हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
55
चिद्रावार हॉस्पिटल नांदेड.  
56
चैतन्य नांदेड.  
57
चैतन्य हॉस्पीटल नांदेड यशवंत नगर, नांदेड.  
58
चौधरी नर्सिंग होम चौधरी नर्सिंग होम  
59
डॉ.करुणा जमदाडे हडको, नांदेड  
60
द कदम हॉस्पिटल वर्कशॉप, नांदेड.  
61
दाड हॉस्पिटल महाविर चौक, नांदेड.  
62
देगलूरकर हॉस्पिटल गवळीपूरा, नांदेड.  
63
देशमुख हॉस्पिटल, इतवारा, नांदेड. इतवारा, नांदेड.  
64
धन्वंतरी हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
65
धर्मले हॉस्पीटल, माणिकनगर, नांदेड नांदेड Naned 
66
धाबले हॉस्पिटल बोर्बन फॅक्टरी, नांदेड.  
67
धोंडगे हॉस्पिटल, शिवाजी नगर, नांदेड. शिवाजी नगर, नांदेड.  
68
धोंडे न्युरोकेअर सेंटर & मॅटर्निटी होम वाडिया फॅक्ट्री एरीया शिवाजी नगर  
69
इमरान हॉस्पीटल, जूना गंज, नांदेड़ इमरान हॉस्पीटल, जूना गंज, नांदेड़ Imran Hospital, Old Ganj, Nanded. 
70
इंदिरा क्लिनीक कौठा, नांदेड  
71
इंशा क्लिनीक टायर बोर्ड, इदगाह रोड, नांदेड.  
72
फरहान हॉस्पिटल देगलुर नाका, नांदेड.  
73
फहिमी हॉस्पिटल एस.पी. ऑ‍ि‍ फस मागे, नांदेड  
74
फातेमा हॉस्पिटल, इतवारा, नांदेड इतवारा, नांदेड  
75
फिनीक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल गोकुळ नगर , नांदेड Gokul Nagar ,Nanded  
76
गजराज हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
77
गजानन हॉस्पीटल माणीक नगर, नांदेड.  
78
गणराज क्लिनीक हडको, नवीन नांदेड.  
79
गायत्री हॉस्पिटल सिडको, नवीन नांदेड.  
80
गार्गी हॉस्पिटल नांदेड वाडीया फॅक्ट्री एरिया, नांदेड.  
81
गिताई हॉस्पिटल,वर्कशॉप, नांदेड. वर्कशॉप, नांदेड. Work Shop, Nanded 
82
गिताई हॉस्पीटल,नांदेड. वर्क शॉप,नांदेड.  
83
गिरिश देशमुख डोळयांचे हॉस्पिटल चिखलवाडी, नांदेड.  
84
गेटवेल हॉस्पीटल शिफा हॉस्पीटल बिल्डींग, शिवाजीनगर, नांदेड.  
85
गोदाई हॉस्पिटल बोरबन, गोवर्धन घाट, नांदेड.  
86
गोदा नर्सिंग होम,मो. अली रोड, नांदेड. मो. अली रोड, नांदेड. Md Ali Road,Nanded 
87
गोदावरी जीआयसीसीएम हॉस्पिटल,हिंगोली गेट जवळ, नांदेड. हिंगोली गेट जवळ, नांदेड. Near Hingoli Gate,Nanded 
88
गंजेवार डोळयांचे हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
89
ग्रिनसिटी हॉस्पीटल वजिराबाद, नांदेड.  
90
ग्रीन सिटी हॉस्पीटल, श्रीनगर, नांदेड. श्रीनगर, नांदेड. Shri Nagar, Nanded 
91
ग्लोबल सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पीटल, व्हि.आय.पी.रोड, नांदेड. व्हि.आय.पी.रोड, नांदेड.  
92
हजारी हाँस्पीटल नांदेड नांदेड Nanded  
93
हाके हॉस्पिटल वजिराबाद  
94
हायटेक ईएनटी हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
95
हुसैन क्लिनीक,वाघी रोड, नांदेड. वाघी रोड,  
96
हैदरबाग महानगरपालिका हॉस्पीटल हैदरबाग, नांदेड.  
97
ईशा हॉस्पीटल, नांदेड. वजिराबाद, नांदेड.  
98
जनसेवा हस्पिटल waghi road nanded  
99
जमदाडे हॉस्पीटल बोरबन,वजिराबाद,नांदेड.  
100
जयश्री ईएनटी व मॅटर्निटी हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड. Doctor Lane, Nanded. 
101
जाजु हॉस्पिटल सिडको, सिडको, नवीन नांदेड.  
102
जाधव हॉस्पिटल कैलास नगर, नांदेड.  
103
जिजाई हॉस्पिटल तरोडेकर चौक, नांदेड.  
104
जिजामाता हॉस्पिटल, गुरुद्वारा रोड, नांदेड. गुरुद्वारा रोड, नांदेड. Gurudwara Road, Nanded. 
105
जिवनअंकुर हॉस्पिटल, सिडको सिडको, नवीन नांदेड.  
106
जिव्हाळा हॉस्पिटल नर्सिंग होम & बाल रुग्णालय तरोडा नाका, नांदेड.  
107
जीवन ज्योती लाहोटी कोम्प्लेक्स, नांदेड  
108
जीवनरेखा चेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
109
जोशी हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
110
झुंजारे हॉस्पीट्ल शिवाजी नगर नांदेड  
111
कट्टे हॉस्पीटल वजिराबाद, नांदेड.  
112
कत्रुवार् अपघात व मॅटर्निटी होम डॉक्टर लेन नांदेड डॉक्टर लेन, नांदेड. Doctor Lane,Nanded 
113
कदम हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड.  
114
कदम हॉस्पिटल व नरसींग होम वर्कशॉप, नांदेड.  
115
करडिले हॉस्पीटल नांदेड गोवर्धन घाट, नांदेड.  
116
कर्मवीर हॉस्पिटल नांदेड डॉक्टर लेन, नांदेड.  
117
कलंत्री हॉस्पीटल वत्सल्य नगर Vatsalya Nagar 
118
कल्पतरु हॉस्पिटल श्रीनगर, नांदेड.  
119
कादरी नर्सिंग होम,ईतवारा नांदेड इतवारा, नांदेड. Itwara Nanded 
120
काबरा हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
121
काबरा हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
122
किन्हाळकर हॉस्पिटल, नांदेड. नांदेड़  
123
कुलकर्णी हॉस्पिटल विद्या नगर, नांदेड.  
124
कृपा हॉस्पिटल व मॅटर्निटी होम मालपाणी कम्वपाउंड वजिरावाद  
125
कॅंन्सर व मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल सिडको, नवीन नांदेड.  
126
केअर अँडव्हान्सड निओनेटल सेंटर चिखलवाडी कॉर्नर, नांदेड. Chikhalwadi Corner, Nanded. 
127
केलकर हॉस्पिटल हडको, नवीन नांदेड.  
128
कोमावार हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
129
कौसर हॉस्पिटल पीरबुरहाननगर, नांदेड  
130
खमर हॉस्पीटल, डॉ लेन,नांदेड. डॉ लेन,नांदेड.  
131
खुरसाळे हॉस्पिटल, बडपुरा, नांदेड. यात्री निवास, नांदेड.  
132
खुर्शिद नर्सिंग होम मनियार गल्ली, नांदेड.  
133
खुशी मॅटर्निटी हॉस्पिटल, नांदेड. नांदेड. नांदेड 
134
लक्ष्मीमाता हाँस्पिटल एम आय डी सी,नांदेड MIDC,Nanded  
135
लव्हेकर हॉस्पिटल, वजिराबाद, नांदेड. वजिराबाद, नांदेड.  
136
लाईफ केअर हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड  
137
लोटस हॉस्पिटल,नांदेड. वजिराबाद, नांदेड. Nanded 
138
ममता हॉस्पीटल, हिंगोली नाका, नांदेड हिंगोली नाका, नांदेड  
139
मराठवाडा बाल रुग्णालय बोर्बन फॅक्टरी, नांदेड.  
140
मर्याम नर्सिंग होम देगलुर नाका, नांदेड.  
141
महात्मा गांधी मिशन एम.जी. कॉम्ल्पेक्स, नांदेड.  
142
महाले हॉस्पिटल, बोरबन, वजिराबाद, नांदेड. बोरबन, वजिराबाद, नांदेड.  
143
महावीर हॉस्पिटल वी. आय. पी. रोड, नांदेड.  
144
महिंद्रकर चेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
145
माऊली हॉस्पिटल, नांदेड. व्यंकटेश नगर, नांदेड. Vyankatesh Nagar Nanded 
146
मातृ सेवा केंद्र, प्रसुती गृह सिडको सिडको, नांदेड Cidco, Nanded 
147
मातोश्री हॉस्पिटल कल्याण नगर, नांदेड.  
148
मान्नीकर हॉस्पिटल, चिखलवाडी, नांदेड. चिखलवाडी, नांदेड.  
149
मामीडवार हॉस्पीटल, नांदेड. वजिराबाद, नांदेड.  
150
माला हॉस्पिटल अण्णाभाऊ साठे चौक, नांदेड.  
151
मासुम चिल्ड्रन हॉस्पीटल फुले मार्केट, नांदेड.  
152
माहेर हॉस्पिटल नांदेड वर्कशॉप, नांदेड.  
153
मुजीब हॉस्पिटल सराफा रोड, नांदेड.  
154
मुळमुळे हॉस्पिटल बोर्बन, नांदेड.  
155
मुंडे हॉस्पिटल श्रीनगर, नांदेड.  
156
मेडिसिटी हॉस्पिटल डॉ.लेन, नांदेड.  
157
मोतेवार हॉस्पिटल, सोमेश कॉलनी, नांदेड. सोमेश कॉलनी, नांदेड.  
158
मोरे हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
159
मोहीते हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
160
मंगलमूर्ती हॉस्पीटल डॉ.लेन नांदेड़  
161
नवजीवन मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल गोवर्धन घाट रोड, बोरबन, नांदेड. Govardhan Ghat Road, Borban, Nanded. 
162
नाजनीन नर्सिंग होम जुना गंज, नांदेड.  
163
नांदेड एड्स हॉस्पिटल महावीर सोसायटी, नांदेड.  
164
नांदेड़ चिल्ड्रनस हास्पिटल, नांदेड़ Nanded  
165
नांदेड मेंटल हेल्थ केअर सेंटर गोकुळ नगर, नांदेड.  
166
निरामय हॉस्पीटल, नांदेड Radhegovind Building, Shivajinagar, Nanded - 
167
निशा हॉस्पिटल नांदेड  
168
निसा मॅटर्निटी हॉस्पीटल देगलुर नाका, नांदेड.  
169
नेवासेकर हॉस्पीटल, नांदेड सराफा, नांदेड Sarafa, Nanded 
170
नेहा डोळ्यांचे हॉस्पिटल बोर्बन, नांदेड.  
171
पटेल हॉस्पीटल & मैटर्निटी होम देगलुर नाका Degloor Naka 
172
पदमावती मॅटर्निटी अँन्ड सर्जीकल होम Madhuban, Govardhat Ghat Road, Vazirbad, Nanded.  
173
पद्मावती मॅटर्निटी अण्ड सर्जिकल हॉस्पीटल Nanded  
174
पल्स हॉस्पीटल सहयोग नगर, नांदेड.  
175
पाटील हॉस्पिटल,डॉक्टर लेन, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड. Doctor Lane, Nanded. 
176
पाटील हॉस्पीटल बाल रुग्णालय व मॅटर्निटी होम कलामंदीर मिलरोड , नांदेड Kalamandir Mill Raod ,Nanded  
177
पारस आर्थोपेडिक कमल मंदिरासमोर, नांदेड.  
178
पुजा वुमेन्स हॉस्पीटल, चैतन्य नगर, नांदेड. चैतन्य नगर, नांदेड.  
179
पेरके हाँस्पीटल चिखलवाडी नांदेड चिखलवाडी नांदेड Chikhalwadi Nanded  
180
प्रकाश क्लिनीक हडको, नवीन नांदेड.  
181
प्रचेत हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
182
प्रसाद हॉस्पिटल गोवर्धन घाट रोड, नांदेड.  
183
प्रीती हॉस्पीट्ल वजीराबाद, नांदेड  
184
प्रेरणा हॉस्पीटल, अण्णाभाऊ साठे चौक, नांदेड अण्‍णाभाऊ साठे चौक, नांदेड Anna Bhau Sathe Chowk, Nanded. 
185
रयत हॉस्पिटल, सोमेश कॉलनी, नांदेड. सोमेश कॉलनी, नांदेड.  
186
रहमान हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड.  
187
रहेमान क्लिनीक देगलूर नाका, नांदेड  
188
राचेवाड नेत्रालय व प्रसुतीगृह गोकुल नगर Gokul Nagar 
189
राचेवाड हॉस्पिटल,गोकुळ नगर, नांदेड. गोकुळ नगर, नांदेड. Gokul Nagar,Nanded 
190
राजनंदनी हॉस्पिटल नांदेड.  
191
राधिका हॉस्पिटल नांदेड शिवाजी नगर, नांदेड.  
192
राधे गोविंद हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
193
राम रतन सिंघ हॉस्पिटल विष्णु नगर, नांदेड.  
194
राहत मॅटर्निटी हॉस्पीटल देगलुर नाका, नांदेड.  
195
रुग्णसेवा मल्टीस्पेशालिटी, हॉस्पीटल चैतन्य नगर रोड ,नांदेड. Chaitanya Nagar ,Road ,Nanded  
196
रुबी हॉस्पिटल,विसावा नगर, नांदेड. विसावा नगर, नांदेड. Visawa Nagar, Nanded 
197
रूकमाजी काव्दे मेमोरियल हास्पिटल जयभिम नगर नांदेड़  
198
रेणुका हॉस्पिटल,नागार्जुन नगर, नांदेड. नागार्जुन नगर, नांदेड. Nagarjuna Nagar,Nanded 
199
रेनबो चाईल्ड केअर मनियार गल्ली, नांदेड. Maniyar Galli Nanded 
200
रेल्वे हॉस्पीटल नांदेड. हिंगोली ग़ेट, नांदेड.  
201
सदभावना हॉस्पिटल गोकुळ नगर, नांदेड.  
202
समर्थ साई हॉस्पिटल सिडको सिडको, नांदेड Cidco, Nanded. 
203
सलतनत हॉस्पिटल खुदबई नगर, नांदेड.  
204
सहारा हॉस्पीटल वजिराबाद, नांदेड.  
205
सहेली किल्नीक बरकतपुरा, वाघीरोड, नांदेड  
206
सह्याद्री हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
207
साई आर्थोपेडिक हॉस्पिटल बोर्बन फॅक्टरी, नांदेड.  
208
साईकृपा क्लिनीक नवीन मोंढा, नांदेड.  
209
साई क्रुपा क्लीनीक नवा मोंढा, नांदेड.  
210
साई दुर्गा हॉस्पिटल वसंत नगर, नांदेड.  
211
साई नर्सिगहोम, सिडको Cidco, Nanded  
212
साई नर्सिंग विणकर कॉलनी, नांदेड.  
213
साई बाल रुग्णालय बोर्बन, नांदेड.  
214
साई मातृसेवा हॉस्पिटल नांदेड तरोडा नाका, नांदेड.  
215
साई सर्जिकल व अपघात हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
216
साईसेवा हॉस्पिटल आनंदनगर, नांदेड.  
217
साई हॉस्पीटल आणि पॉलिक्लीनिक,नांदेड विणकर कॉलनी, नांदेड Vinkr Colony, Nanded 
218
सिटी हॉस्पीटल, नांदेड शिवाजी नगर, नांदे़ड Shivaji Nagar, Nanded 
219
सुमन क्लिनीक श्रावस्ती नगर, नांदेड.  
220
सुमेहा नर्सिंग होम, माणीक नगर, नांदेड. माणीक नगर, नांदेड. Manik Nagar, Nanded. 
221
सुमेंद्र डोळयांचे हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
222
सुयोग हॉस्पीटल गवळीपुरा,स्टेशन रोड, नांदेड़  
223
सुर्या चिल्ड्र्न्स हॉस्पीटल, नांदेड् नांदेड Nanded  
224
सुर्या हॉस्पीटल नांदेड राज कार्नर  
225
सुश्रुत मॅटर्निटी होम, हिंगोली गेट, नांदेड Hingoli Gate, Nanded  
226
सुश्रुत हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड.  
227
सुश्रुत हॉस्पिटल शिवाजी नगर नांदेड़ शिवाजी नगर  
228
सुश्रूषा मॅटरनिटी हॉस्पिटल,चिखलवाडी कॉर्नर,नांदेड़ चिखलवाडी कॉर्नर, नांदेड.  
229
संकल्प हॉस्पीटल, सोमेश कॉलनी , नांदेड. सोमेश कॉलनी , नांदेड.  
230
संजिवन हॉस्पिटल, वामन नगर, पुर्णा रोड, नांदेड. वामन नगर, पुर्णा रोड, नांदेड. Waman Nagar, Purna Road, Nanded. 
231
संजिवनी हॉस्पिटल,शिवाजी नगर, नांदेड. शिवाजी नगर, नांदेड. Shivaji Nagar, Nanded 
232
संजीवनी क्लीनीक भगत सिंघ रोड, नांदेड.  
233
संजीवनी हॉस्पीटल, शिवाजीनगर, नांदेड नांदेड Nanded 
234
संत ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल खुशालसिंग मार्केट, नांदेड.  
235
संत बाबा निधानसिंह मेमोरिअल हॉस्पिटल नगीना घाट रोड, नांदेड.  
236
संस्कार मॅटर्निटी व नर्सिग होम मध्यवर्ती बसस्टेंड जबळ डॉ. लेन  
237
स्टार क्लिनीक देगलुर नाका, नांदेड.  
238
स्वामी विवेकानंद हॉस्पीटल वसंत नगर नांदेड वसंत नगर नांदेड  
239
स्वामी समर्थ हॉस्पिटल पावडेवाडी नाका, नांदेड.  
240
स्वामी हॉस्पीटल भावसार चौक, नांदेड.  
241
स्वामी हॉस्पीटल अँण्ड मँटर्निटी होम भावसार नगर, नांदेड BHAVSAR NAGAR, NANDED. 
242
शम्स हॉस्पीटल देगलुर नाका Degloor Naka 
243
शर्म हॉस्पीटल & नर्सिंग होम देगलुर नाका चौक, देगलुर रोड, नांदेड.  
244
शशीमोहन हॉस्पिटल नांदेड.  
245
शाकेर क्लिनीक देगलुर नाका, नांदेड.  
246
शारदा हॉस्पीटल 1-9-120 विवेक नगर 1-9-120 Vivek Nagar  
247
शिफा क्लिनीक शिवाजी नगर, नांदेड.  
248
शिफा मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पीटल, वाडीया फॅक्टरी, नांदेड वाडीया फॅक्‍टरी नांदेड Wadiya Factory Nanded 
249
शिवकृपा हॉस्पिटल बोरबन फॅक्ट्री, नांदेड.  
250
शिवणीकर हॉस्पिटल गणेशनगर, नांदेड  
251
शिवनेरी देशमुख ई एन टी हॉस्पिटल, नांदेड. वजिराबाद, नांदेड.  
252
शिवा हॉस्पीटल शिवाजीनगर, नांदेड.  
253
शिशुगृह श्रीमती नरसाबाई महिला मंडळ, आनंदनगर, नांदेड.  
254
शुक्ला मॅटर्निटी व चाईल्ड हॉस्पिटल गादीपुरा, नांदेड.  
255
शुभम क्लिनीक वाय कॉरनर, गणेश नगर, नांदेड.  
256
शुश्रुशा हॉस्पिटल,चिखलवाडी, नांदेड. चिखलवाडी, नांदेड. Chikhalwadi, Nanded 
257
श्री अश्विन बाल रुग्णालय डॉक्टर लेन, नांदेड.  
258
श्री कृष्णा हॉस्पिटल तरोडा नाका चौक ,नांदेड Taroda Naka Chouk ,Nanded  
259
श्री क्रिटीकल केअर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पीटल साठे चैाक ,नांदेड sathe square nanded 
260
श्री चिद्रावार सुपर स्पे. हॉस्पिटल,डॉक्टर लेन, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड. Doctor Lane, Nanded 
261
श्री दुर्गा हॉस्पिटल, वसंत नगर, नांदेड. वसंत नगर, नांदेड. VASANT NAGAR, NANDED. 
262
श्री द्वारका हॉस्पीटल,नांदेड नांदेड Nanded 
263
श्रीनाथ मॅटर्निटी चाईल्ड हॉस्पिटल वर्कशॉप, नांदेड.  
264
श्रीनाथ मॅटर्निटी व चाईल्ड हॉस्पिटल वर्कशॉप, नांदेड.  
265
श्रीनिवास आर्थोपेडिक व नर्सिंग होम हिंगोली गेट, नांदेड.  
266
श्रीनिवास हॉस्पिटल, वजिराबाद, नांदेड. वजिराबाद, नांदेड.  
267
श्री पवार र्हॉस्पीटल, वजिराबाद नांदेड Vazirabad, Nanded वजिराबाद नांदेड 
268
श्री बालाजी हॉस्पिटल चिखलवाडी, नांदेड.  
269
श्री योगेश्वरी हॉस्पिटल, बोरबन फॅक्ट्री, नांदेड. बोरबन फॅक्ट्री, नांदेड.  
270
श्री योगेश्वरी हॉस्पीटल, नांदेड. बोरबन फँक्ट्री, नांदेड.  
271
श्री राजारामजी बाहेती मेमोरीयल क्लिनीक सिडको नांदेड Cidco Nanded 
272
श्री वरद अँक्सिडेंन्ट व मँटर्निटी हॉस्पीटल, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड.  
273
श्री वरद मॅटर्निटी हॉस्पिटल, डॉ. लेन, नांदेड. डॉ. लेन, नांदेड.  
274
श्री साई बाल रूग्णालय व मल्टीस्पेशालीटू हॉस्पिटल चिखलवाडी कॉर्नर  
275
श्री साई सुर्या हॉस्पिटल वर्कशॉप, नांदेड.  
276
श्री साई हॉस्पिटल अॅण्ड पॉली क्लिनिक विणकर कॉलोनी नांदेड  
277
श्री साई हॉस्पीटल, चौफाळा, नांदेड , चौफाळा, नांदेड CHOUFALA, NANDED. 
278
श्री साई हॉस्पीटल, चौफाळा रोड,नांदेड चौफाळा रोड,नांदेड Chowfala Road, Nanded. 
279
श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल गोकुळ नगर, नांदेड.  
280
श्री सिध्दिविनायक हॉस्पिटल पिपल्स हायस्कुल जवळ, गोकुळ नगर, नांदेड. Near Pipals High School, Gokul Nagar, Nanded. 
281
श्रुती हॉस्पिटल लाहोती कॉम्लेक्स, नांदेड.  
282
तलत हॉस्पिटल,देगलुर नाका, नांदेड. देगलुर नाका, नांदेड. Degloor Naka, Nanded 
283
तुकामाई हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड.  
284
तुलसी हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
285
तुंगेनवार हॉस्पिटल, सोमेश कॉलनी, नांदेड. सोमेश कॉलनी, नांदेड.  
286
तेलंग हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
287
तोष्णीवाल हॉस्पिटल, घामोडीया एरिया, वजीराबाद, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड.  
288
त्रिमुर्ती हॉस्पिटल, सोमेश कॉलनी, नांदेड. सोमेश कॉलनी, नांदेड. Somesh Colony, Nanded. 
289
त्रिवेणी हॉस्पिटल, कैलासनगर,नांदेड कैलास नगर, नांदेड.  
290
उमरेकर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल, नांदेड नांदेड Nanded 
291
वाघमारे नर्सिंग होम बाबा नगर, नांदेड.  
292
वाडेकर हॉस्पिटल, शिवाजीच्या पुतळ्याजवळ, नांदेड. शिवाजीच्या पुतळ्याजवळ, नांदेड.  
293
वात्सल्य हॉस्पिटल आनंद नगर, नांदेड.  
294
विघ्नहर्ता क्रिटीकल केअर व मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल मराठवाडा बाल रुग्णालय समोर, बोरबन, वजिराबाद, नांदेड. In Front Of Marathwada Bal Rugnalya, Borban, Vazirabad, Nanded. 
295
विठाई हॉस्पीट्ल डॉ लेन कदम हॉस्पी.बिल्ड. नांदेड  
296
विडेकर हॉस्पिटल,गणेश नगर, नांदेड. गणेश नगर, नांदेड. Ganesh Nagar,Nanded 
297
विनायक हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
298
विवेकानंद बाल रुग्णालय डॉक्टर लेन, नांदेड.  
299
विशाल हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
300
विश्व इंस्टीट्युट युरॉलॉजी सेंटर सोमेश कॉलनी,नांदेड.  
301
विश्वप्रयाग दवाखाना डाक्टर लेन नांदेड  
302
वेंकटाद्रि हॉस्पिटल हडको, नवीन नांदेड.  
303
वेंकटाद्री हॉस्पिटल नवीन मोंढा, नांदेड.  
304
वेंकटेश हॉस्पिटल एन.टी.सी. मिल रोड, नांदेड.  
305
वैद्य हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
306
वैद्य हॉस्पीटल स्त्र‍ि रुग्णालय ,मॅटर्निटी व नर्सिंग होम राजेश नगर,तरोडा नाका ,पुर्णा रोड ,नांदेड Rajesh Nagar ,Taroda Naka ,Purna Road ,Nanded  
307
वंतराव चव्हाण हॉस्पीटल NANDED  
308
व्हिजन हाँस्पीटल शिवाजी नगर नांदेड शिवाजी नगर नांदेड SHIVAJI NAGAR NANDED 
309
यशोदा हॉस्पिटल, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड.  
310
युनिक पॅथॉलॉजी लॅब पाटील हॉस्पीटल डॉ.लेन, नांदेड.  
311
युनिव्हर्सल हॉस्पिटल जुना गंज, नांदेड.  
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.