nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner

 

Weather Icon    
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

नांदेड रेल्वे बसस्थानक दुरध्वनी क्रमांक

पदनाम व  अधिकाऱ्यांचे नांव

दुरध्वनी क्रमांक

भ्रमणध्वनी

कार्यालय

श्री ए.के. सिन्हा
विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक

9730471000

260333

श्री.राजेश.शिंदे
जनसंपर्क अधिकारी

9096071936

223910

श्री रॉय
स्टेशन मॅनेजर

9730471914

231903

रेल्वे आरक्षण

--

135 / 233002

रेल्वे चौकशी

--

131 / 139

नांदेड बसस्थानक चौकशी क्रमांक

आगार प्रमुख- मोरे ए.एच-9890041667
विभागीय वाहतुक अधिकारी-नोहल पाटील, 9921682163
विभाग नियंत्रक-कोल्हारकर-9822187717

234466
234626