nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा च्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशासाठी पात्र अर्जाची यादी || नांवाशमनपा वाचनालयातील परिक्षेचे सुधारित कार्यक्रम || नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेच्या अटी, शर्ती व विषय || नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे || नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेची जाहिरात व संपूर्ण प्रक्रीया || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
1. आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा
2. जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड़
3. महत्वाचे नियंत्रण कक्षाचे दुरध्वणी
4. महानगरपालिकेच्या अधिका-यांची यादी
5. आंध्रप्रदेशातील धरणांचे नियंत्रण कक्षाचे दुरध्वणी
6. जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय
7. डॉक्टरांची यादी
8. भुकंप संबंधी माहीतीसाठी दुरध्वणी क्रमांक
9. अत्यावश्यक सेवा
10. जिल्हापरीषद अधिकारी, नांदेड
11. जिवरक्षक दल
12. मंत्रालय व इतर प्रमुख नियंत्रण कक्षातील दुरध्वनी क्रमांक
13. महानगरपालिका पदाधिकारी
14. नांदेड विमानतळाची माहीती
15. नांदेड रेल्वे व बसस्थानक दुरध्वनी क्रमांक
16. जिल्हापरीषद नांदेड पदाधिकारी
17. शासकिय विश्राम गृहे
18. Nanded City Nala & Flash flood Area marking map
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.