nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना || अनाधिकृत जाहीराती, घोषणा फलक, होर्डींग, पोस्टर्स - जाहीर प्रगटन || अनाधिकृत जाहीरातीस प्रतिबंध संदर्भात जाहीर निवेदन || मालमत्ता कर व पाणी करामध्ये सुट || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
1. आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा
2. जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड़
3. महत्वाचे नियंत्रण कक्षाचे दुरध्वणी
4. महानगरपालिकेच्या अधिका-यांची यादी
5. आंध्रप्रदेशातील धरणांचे नियंत्रण कक्षाचे दुरध्वणी
6. जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय
7. डॉक्टरांची यादी
8. भुकंप संबंधी माहीतीसाठी दुरध्वणी क्रमांक
9. अत्यावश्यक सेवा
10. जिल्हापरीषद अधिकारी, नांदेड
11. जिवरक्षक दल
12. मंत्रालय व इतर प्रमुख नियंत्रण कक्षातील दुरध्वनी क्रमांक
13. महानगरपालिका पदाधिकारी
14. नांदेड विमानतळाची माहीती
15. नांदेड रेल्वे व बसस्थानक दुरध्वनी क्रमांक
16. जिल्हापरीषद नांदेड पदाधिकारी
17. शासकिय विश्राम गृहे
18. Nanded City Nala & Flash flood Area marking map
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.