nwcmc
 
दि. 30.11.2015 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका || स्थायी समिती सभेची सुचना 24.11.2015 || The Street Vendors Act, 2014 मधील कलम 38 नुसार प्रारुप माहिती. || नांदेड महानगरपालिकेला स्कॉचचे 3 पुरस्कार; पुरस्कारांचे दिल्लीत वितरण || फिरत्या दवाखान्याचे वसरणीत जंगी स्वागत 43 रूग्णांची झाली तपासणी || सन्माननीय सदस्य यांची यादी || शहरातील अनाधिकृत होडींग्स, बॅनर्स, पोस्टर्स, तात्पुरत्‍या कमानी बाबतच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी मुख्य कार्यालयात टाेल फ्री क्रमांक व मोहल्ला कमिटी सदस्यांची यादी ||  

Birth & Death Registration:
Other:

Birth Registration

License Permnent

Death Registration

License Temporary

NAC Birth

License Renewal

NAC Death

License Cancelation

Birth Correction

Change in Name of business

Adopt of Birth

Still Birth

Vayam Elbiz Joint Venture Project NWCMC IT DEPT.